De benedenwereld en het vierde huis

Sjamanen en Indianen uit Zuid-Amerika spreken over het bestaan van een benedenwereld, middenwereld en een bovenwereld. Dit thema intrigeert mij, vooral ook omdat ik een verband zie met de astrologische betekenis van het vierde en tiende huis. (Net zoals er twaalf zonnetekens zijn, is de horoscoopcirkel verdeeld in twaalf ‘stukken’. Deze stukken worden huizen genoemd. Ieder huis staat voor een bepaald levensgebied /omstandigheid en raakt daarmee een ander (levens)thema aan).
Het vierde en tiende huis gaan over boven en beneden, over thuis zijn (4) of in de wereld zijn en onze roeping volgen (10), maar ook over moeder (4) en vader (10). Dit is in overeenstemming met de betekenis van benedenwereld en de bovenwereld. Volgens sjamanen staat de benedenwereld in verbinding met het noodlot en de bovenwereld met je hoogste lotsbestemming (zie ook het boek: Afdalen in je ziel, van Alberto Villoldo).
Volgens het boek is de middenwereld de wereld van de lineaire tijd. Het staat voor de wereld waarin we leven, werken en zorgen. Als astroloog verbind ik dit dagelijkse bewustzijn ook wel met de zon in de horoscoop. De zon staat ook voor onze innerlijke leider, onze aardse persoonlijkheid in dit leven. Zo kijken we als het ware door de ogen van deze innerlijke leider (gesymboliseerd door de zon) naar de realiteit waarin we ons bevinden. Deze innerlijke leider dient als voertuig van ons ware zelf (de ziel). Echter de ramen van dit voertuig kunnen als het ware beslagen zijn en daardoor het licht van onze ware aard voor de buitenwereld verbergen. Pas als het lukt om het bewustzijn van de benedenwereld en het bewustzijn van de bovenwereld met het bewustzijn van de middenwereld te laten samensmelten, zal het voor de innerlijke leider makkelijker zijn om met een scherpere blik door de ramen te kijken.

Astrologen verbinden het  vierde huis, dat zich in de onderste regionen van de horoscoop bevindt,  met zaken als huiselijke omstandigheden, het ouderlijk huis, de familieclan, emotionele behoeftes enzovoorts. Het vierde huis staat voor zekerheid op emotioneel gebied. Wanneer er binnen dit gebied problemen zijn dan kun je je ontheemd voelen, wantrouwig in het leven staan en je onveilig voelen.
Het vierde huis symboliseert als het ware de grond waar we op staan, wonen en leven. Maar naast een zichtbaar wereld boven de grond is er ook een onzichtbare wereld onder de grond. Dit deel onder de grond betreft een energetisch gebied waarin ook onze geschiedenis ligt opgeslagen. Onder de zichtbare realiteit van het vierde huis bevindt zich de benedenwereld waar zich je kindertijd en je vorige levens bevinden. Hier ligt het onzichtbare handgeweven vloerkleed onder onze voeten, vol patronen waar wij onderdeel van uit maken en die ons verbinden met onze geboortegrond en voorouders.  
Hier in het vierde huis bevindt zich ook het zielsdeel van het innerlijk kind. De pure gevoelsbeleving. Het vierde huis staat dan naar mijn idee ook voor de emotionele erfenis, de verborgen invloed van onze geboortegrond, gezin van herkomst, de familie, voorouders enzovoorts.
Wanneer je verzuimt te zoeken naar het (verloren) zielsdeel van het pure gevoel, onze pure natuurlijke aard, wie we als pasgeborene nog waren, bepaalt de geschiedenis de rol die je speelt in de middenwereld. Dit omdat dit deel van de ziel (hart) dan gevangen blijft zitten in het web van zijn/ haar geschiedenis. Je kunt dit ook wel karma noemen. Het hart kan dan niet vrij en licht zijn en zich ook niet op die wijze uitdrukken binnen het dagelijkse en persoonlijke bewustzijn (gesymboliseerd door de Zon). Met het gevolg dat je niet voluit de rol van je eigen bestemming in het tiende huis kunt oppakken.