KIOSK

* Reader: Gong Gong

In de zomer van 2007 (op 17 juli), op het moment dat grote zakenbanken in Amerika op het randje van faillissement stonden en Pluto een driehoek aspect met Saturnus en Orcus maakte, werd de dwergplaneet Gong Gong ontdekt. Gong Gong’s astrologische betekenis wijst op het doorbreken van hardnekkige patronen. Gong Gong is verbonden met de Chinese mythologie en heeft te maken met het veranderen van de loop der dingen. In die zin resoneert Gong Gong met het principe van Pluto het doorbreken, verwoesten en vernietigen. Ik ben op zoek gegaan naar de mythische en spirituele betekenis van deze Plutoïde die overigens niet in mijn boek is opgenomen, omdat hij pas in 2019 een naam heeft gekregen. Deze Plutoïde is sterk verbonden met de huidige ontwikkelingen.

Prijs uitgebreide pdf- artikel: € 13,50 

* Reader: Sedna’s keuze

Aan de hand van de mythe bespreek ik de astrologische betekenis van Sedna. Het stuk is een aanvulling op het hoofdstuk Sedna uit mijn boek. 

“Zonder eerbetoon voor het leven en zonder respect voor iedere ziel die de aarde vorm geeft, ontstaan er barsten en raakt de stroming van universele levensenergie uit evenwicht…
Dient het recht om zelfbepalend te zijn ook het collectief (grotere belang)? Zijn de keuzes ingegeven door je eigen gevoel, je eigen behoeftes, ook het meest liefdevolle en wijste om te doen, voor jezelf en voor anderen? Of berokkenen ze schade en verstoren ze de eenheid en dus de vrede?”

Prijs uitgebreide pdf-artikel: € 12,- 

* Reader: De mythe van Saturnus. Een verhaal over de evolutie van de geest

In het verre verleden toen computers nog niet bestonden, vonden mensen het (net als nu) belangrijk om levenswijsheid door te geven aan het nageslacht. De leer van het leven neemt echter veel woorden aan uitleg in beslag (het is veelomvattend). Daarbij kan ons geheugen niet alles bewaren wat er te weten valt. Omdat het niet alles kan bewaren, is onze geest erop gericht om alleen het essentiële vast te houden. Of eigenlijk: datgene wat de geest denkt dat essentieel is (……)
Zonder al te veel moeite kan kennis met behulp van verhalen naar de toekomst worden getransporteerd en bewaard blijven (onthouden worden). Oude mythes die in het verleden mondeling werden doorgegeven, bewijzen dat het transporteren van informatie uit het verleden naar het heden daadwerkelijk is gelukt. Mythes worden vandaag de dag immers nog steeds doorverteld en keer op keer opgeschreven. Mythes bieden het geheugen van de mensheid dus een steuntje in de rug. Zij helpen ons herinneren.
Laten we naar de mythe van Saturnus gaan…

Prijs uitgebreide pdf-artikel: € 8,50 

* De Plutoïden; Lichten van kosmische wijsheid

Paperback / 304 pagina’s / Uitgeverij Hajefa
ISBN: 978-90-77677-70-4 Prijs: € 24,95
Hieronder een beschrijving van mijn boek in het Nederlands en in het Engels. Mijn boek is in het Nederlands uitgegeven. 

De Plutoïden

Astronomische ontwikkelingen en de tijdsgeest gaan altijd hand in hand. Onlangs zijn er nieuwe kosmische planeetenergieën ontdekt in het bestaansgebied van Pluto en de ontdekking van deze planeetjes sluit dan ook aan bij de huidige verandering met betrekking tot het collectief bewustzijn.

De ontdekking van deze zogenaamde ‘Trans-Neptunische Objecten’ deed (aan het eind van de vorige eeuw en aan het begin van deze eeuw) een hoop stof opwaaien. De Internationale Astronomische Unie stelde daarom een definitie vast die het verschil tussen planeten en de Pluto-achtige dwergplaneten moest omschrijven. Dit had gevolgen voor Pluto. Hij werd gedegradeerd tot dwergplaneet en alle dwergplaneten die in een baan buiten die van Neptunus draaien, gaf de IAU de naam Plutoïden.

Voor astrologen ontstond er een nieuwe uitdaging! Er kwamen allerlei nieuwe hemellichamen in beeld.
Het is mijn mening dat de genoemde planeetjes tot het genootschap van Pluto gerekend kunnen worden en dat wij ze ook op soortgelijke wijze astrologisch kunnen duiden. Tevens is het mijn ondervinding dat zij wijsheid uitdrukken en allen op dezelfde transformerende krachten als Pluto drijven. Deze groep rondom Pluto associeer ik wel eens met wijze oude meesters, dit omdat zij uitdrukking geven aan de ziel die verbonden is met het hoger bewustzijn.


The Plutoids, Lights of inner wisdom

Just after the turn of the century, new light was shed on the spatial area around Pluto.Astronomical developments have led to a new area being studied within astrology through the discovery of new celestial bodies, the so called trans-Neptunian objects.
Long before the discovery of the new dwarf planets, Pluto had taken his place in astrology. Pluto carries an elusive, overwhelming, confrontational and transforming force. But this quality no longer belongs solely to Pluto. Now Huya, Varuna, Ixion, Quaoar, Haumea, Eris, Sedna, Orcus and Makemake join Pluto as co-saviors of our subconscious
Just as a lamp can be turned on and off, the dwarf planets jointly operate the light switch in our consciousness.The dwarf planets intend to lift the darkness. They intend to raise awareness.

Our distant ancestors saw themselves surrounded by the living beings of nature and all these natural beings were given their own place and identity in the stories.Nowadays, less and less importance is attached to godly wisdom and we have lost many spiritual values.However, the time seems to have come to give meaning to the gods’ wisdom that is linked to the dwarf planets, within astrology and within our spiritual development. Perhaps we have now arrived at a time where we become receptive to the energy of the fifth element ether.
This element has the ability to build a bridge between the lower and higher consciousness, and that is exactly what the teachings of the dwarf planets are about.
The discovery of these planets does not happen coincidentally at this moment when the findings are in line with the current changes of our spiritual consciousness.This book is indispensable for those who are open to new astrological developments and want to know more about the planets of the new age.

Praktijk voor astrologie

error: Content is protected !!