Welkom op mijn site

De astrologie gaat uit van het principe dat alles met elkaar in verbinding staat. Zo is er een verband of samenhang tussen gebeurtenissen op aarde en de bewegingen van de zon, maan en de planeten.

Een astrologische duiding van de geboortehoroscoop bestaat uit de analyse van karaktereigenschappen, levensthema’s en -lessen.
Een horoscooptekening geeft van een bepaalde gebeurtenis (zoals de geboorte), in symbolen, de stand van de zon, maan en de verschillende planeten aan.
Om een geboortehoroscoop te kunnen maken, heb ik het tijdstip, de plaats en de datum van het geboortemoment nodig. Een horoscooptekening kan door mij worden onderzocht en geïnterpreteerd.

Mijn visie

Liefde is…. op je eigen oordeel vertrouwen

Het is het doel in het leven om onszelf binnen de rol(len) die wij vervullen, openlijk en zonder vrees uit te drukken. Wij mogen leren om onszelf volledig creatief te uiten, om onszelf vorm te geven. Wij mogen leren vertrouwen op ons eigen oordeel (luisteren naar onze innerlijke stem, los van het ego).
Zijn we vrij genoeg om dat te doen? Durven wij trots en met hart en ziel het podium te betreden, of blijven wij liever als toeschouwers op de zijlijn staan? Zonder zelfexpressie zijn we niet vrij om onze eigenheid tot uitdrukking te brengen.

Iedereen draagt een binnenwereld met zich mee. Maar dat wil nog niet zeggen dat iedereen in deze innerlijke wereld aanwezig is. Onze binnenwereld kunnen wij namelijk ontvluchten, negeren en vermijden. We kunnen als het ware buiten onze kern leven. Uiteindelijk gaat het er in het levensproces om te leren uitdrukking te geven aan je eigen binnenwereld, ongeacht de situatie van de cultuur (de wereld) waarin jij je bevindt. Je binnenwereld openbaren in de wereld is naar mijn mening het moedigste dat je als mens kunt doen. Het is belangrijk om onze innerlijke stem ten gehore brengen. Alleen dan kunnen wij het toneelstuk, met de titel: het leven’, vleugels geven.

“De zoektocht naar geluk is iets wat mij en vele mensen met mij bezighoudt. Vanwege die zoektocht en de intentie om datgene wat onbewust is, bewust te maken, ben ik astroloog geworden.”

 Saskia van Vliet

Praktijk voor astrologie