Ixion: de opstanding

Ixion

“De wereld is geen slechte plek, maar wij creëren er een, wanneer we  de liefde in onszelf afweren en tegen onze natuur in gaan handelen.”

Ixion is een mythische Griekse koning die een moord pleegde. Wanneer we van binnen bang zijn om niet voor vol aangezien te worden, terwijl wij wel voor vol aangezien willen worden, kunnen we besluiten om de held uit te gaan hangen. Want ergens in de diepte leeft er de behoefte om de wereld te tonen dat we niet zwak zijn, maar sterk. Echter om daadwerkelijk de held uit te kunnen hangen, moeten we het vuur in onszelf gaan benutten en stoppen met het stelen van het vuur van de ander.

 *Ixion gaat over een gevoel van afhankelijkheid voortkomend uit een oordeelvellend en afwerend ego dat het goede in zichzelf afwijst (er is daardoor sprake van zelfbedrog of: zelfontkenning).
Ixion gaat over het onvermogen om verantwoordelijkheid te dragen voor de persoonlijke ontmoeting met het zelf (= liefde). Hierdoor is er sprake van een onvermogen om de ander in het licht van liefde te ontvangen.

Vragen
Durf je je zwakkere kanten onder ogen te komen?  Durf je eerlijk en zuiver naar jezelf te kijken en zien wat anders kan? Wat mag je ontwikkelen, wat heb je te leren?
Waarin mag je zelfstandiger en krachtiger worden? Waarvan ben je afhankelijk? Doe jij onder voor een ander?

Spiritueel thema
Faalangst en verblind raken door het licht buiten jezelf: opkijken tegen de grootsheid van de ander.

Maatschappelijk effect
Ontmaskering en het zichtbaar worden van zelfverrijkende, egoïstische publieke figuren en grootheden. Zo liggen bijvoorbeeld verschillende Hollywoodsterren, leden van koningshuizen, CEO’s, landbestuurders en presidenten onder vuur.


Hieronder vier  artikelen die op een bepaalde manier verbonden zijn met de betekenis en boodschap van Ixion.  Voor meer uitleg en heldere toelichting verwijs ik naar mijn boek (De Plutoïden lichten van kosmische wijsheid). Hierin schrijf ik uitvoerig over Ixion en ga ik in op  culturele, mythische, astrologische en spirituele aspecten van zijn betekenis. De zoektocht naar de betekenis van de Plutoïden staat overigens niet stil. Iedere keer ontdek ik weer nieuwe facetten.

  1. Het symbool van Ixion, koning duisternis.
  2. Ixion
  3. Liefde is… de confrontatie met jezelf aangaan
  4. Afweer

1:Het symbool van Ixion, koning duisternis.

“Het thema van Ixion hangt samen met die lamp en de mot. Het is de lamp die de motvlinder aantrekt en het is diezelfde motvlinder die de lamp aantrekkelijk vindt”

 Gefascineerd kijk ik naar de documentaire op de televisie en constateer: hij had indruk op hen gemaakt. Vol bewondering aanbeden ze zijn roem en zagen hem als de ticket naar de hemel. Hij bood ze gekleurde vleugels aan maar zodra ze dit geschenk aannamen zoog hij ze op en versplinterde hen. Zij waren verloren. Hij in dit geval is R. Kelly. Deze bekende zanger wist jaren lang jonge en ik vermoed getalenteerde meisjes aan zich te binden en stal hun schoonheid (vuur). Dit doet me denken aan de vampier, aan de parasiet. Hij moest hen bezitten, had ze nodig als inspiratiebron voor zijn songteksten.

Sterren en zwarte gaten

Wanneer ik aan het thema Ixion denk, denk ik aan die grote sterren, idolen of rijke, charismatische mannen van aanzien die momenteel op negatieve wijze in het nieuws staan zoals: R. Kelly en J. Epstein, Zij lijken wel de menselijke manifestaties van sterren etende, kosmische zwarte gaten. Ook R. Kelly en J. Epstein voedde zich als het ware met ‘sterren’. In 2015 kwam er een melding in Nature: “Sterrenkundigen hebben voor het eerst een ‘gulzig’ zwart gat op heterdaad betrapt.” Toeval? Ook R. Kelly, Bill Cosby, Epstein en menig ander is inmiddels betrapt. Zo boven zo beneden….? Op internet vind ik het volgende over zwarte gaten. Het hele fenomeen dat hieronder staat beschreven, doet me denken aan het thema Ixion, koning duisternis:

“De waarnemingen van ASASSN-14li bevestigen dat het zwarte gat meteen na het verscheuren de resten van de ster naar zich toetrekt met zijn extreme zwaartekracht. Door dit proces wordt het restmateriaal verhit, wat enorm veel röntgenstraling produceert. Snel na deze röntgenflits begint een deel van het restmateriaal in het zwarte gat te vallen, waarna de intensiteit van het licht afneemt...
Het zwarte gat raakt op een gegeven moment verzadigd (er kan maar een bepaalde hoeveelheid materie in één keer worden opgeslokt – red.) en spuwt dan een deel van het invallende materiaal uit. Dat uitspuwen gebeurt in de vorm van een soort ‘wind’ die zich relatief langzaam van het zwarte gat af beweegt….De röntgendata laten echter zien dat de wind niet voldoende snelheid heeft om te ontsnappen aan de aantrekkingskracht van het zwarte gat. Dit kan erop wijzen dat het hier gaat om gas van de verscheurde ster. Dat zich vanuit ons gezichtspunt van het zwarte gat vandaan beweegt maar in werkelijkheid in een baan om het zwarte gat draait. Dit gas gaat deel uitmaken van de nieuw gevormde materieschijf rond het zwarte gat.”

(SRON Netherlands Institute for Space Research)

De duiding

Astrologisch kunnen we Ixion duiden als een gebrek aan eigenwaarde dat gepaard gaat met het risico jezelf te verliezen. Je gelooft niet voldoende in je eigen kracht en maakt jezelf afhankelijk van de kracht van anderen. Anders gezegd: de ster weet niet dat hij/zij een ster is. Of je weet het wel, maar het licht moet worden aangedaan en om dit voor elkaar te krijgen zoekt de kleine ster hulp bij een andere grote ster (die vervolgens een zwart gat blijkt te zijn).

Wat anderen van jou vinden is voor jou (bewust of onbewust) belangrijk. Je hebt aanbidding nodig en raakt verblindt door het licht buiten jezelf dat het licht in jezelf uitdooft. De confrontatie met je eigen kracht is wat je uit de weg gaat.

Het symbool

 Net als bij het symbool van Orcus, zien we de cirkel onder het aardse kruis. Over dit symbool schreef ik dat het mij doet denken aan de rijksappel: een (gouden) bol met daarbovenop een kruis (zie artikel: Symbool van Orcus). Het symbool van de rijksappel staat voor wereldlijke macht iets dat ook bij het thema van Ixion past. In de mythologie is Ixion een koning die zich probeerde te meten met de goden (met name met Zeus). Hij reikt uit naar het licht van Zeus, maar verliest zichzelf in zijn behoefte aan roem. In deze mythe is het overigens niet Zeus die misbruik van hem maakt (zoals bij R. Kelly), maar is het Ixion zelf die misbruik maakt van de situatie. Uiteindelijk komt Ixion ten val en belandt aan een draaiend rad van vuur in de onderwereld.

Echter, anders dan bij Orcus wordt de wereldse macht in het symbool van Ixion  niet gedragen og ondersteund (het kruis met de cirkel bevinden zich niet in de kom van de halve maan). In het symbool van Ixion bevindt de maan zich namelijk bovenop het kruis, iets dat een beeld schept van een gehoornde rijksappel of een rijksappel met vleugels. De maan (het gevoel) geeft de macht over de wereld (betekenis van het symbool van de rijksappel) als het ware vleugels. De wereldse macht wil vliegen, is met zijn aandacht gericht op hemel. We zien dit symbolische in betekenis ook terug in de mythologie. Ixion is een koning maar gedraagt zich of hij God is. Zijn gevoelens gaan met hem aan de haal. De maan richt zich naar de hemel. Anders gezegd: zijn behoefte (verslaving) om zich te voeden met het hemelse  staat bovenaan (symbool van de maan) en staat boven het aardse bestaan (symbool kruis) en het innerlijk licht (symbool cirkel) .


2. Ixion

De oude Grieken waren strijdlustig en oorlog voeren was hen niet vreemd. Toch haalden ze hun neus op voor hen die op barbaarse en moordlustige wijze de bloedige strijd ingingen. Oorlogen konden volgens de Grieken alleen vanuit het intelect worden benaderd. Zij gaven de voorkeur aan wijsheid en gebruikten liever hun verstand om korte metten te kunnen maken met de domme vijand. Woeste strijdlustige krachten waar de oude Grieken zich negatief over uitlieten, zien we terug in de oude Griekse verhalen over: Titanen, Giganten, de Centauren en bijvoorbeeld ook de Lapithen. Deze laatste groep woonde in hetzelfde gebied als de Centauren wat voor de nodige onrust zorgde. Ixion was hun koning.

De Plutoïden hebben betrekking op karmische, onafgemaakte lessen. Lessen die we in dit leven kunnen oppakken… Zo ook Ixion. Zijn thema heeft net als alle Plutoïden betrekking op angst. In dit artikel schrijf ik over de psychologische thematieken die verbonden zijn met Ixion.

Ixion gaat over de angst voor iets dat groter is dan jezelf. Angst voor iets dat zeggenschap over je heeft, voor iets dat kan ingrijpen op jouw manier van leven. Angst ook voor je eigen kleinheid, je nietigheid. En daarom kunnen we bijvoorbeeld krampachtig onze best doen om niet in de fout te gaan (terwijl we ons diep van binnen misschien helemaal niet zo zeker voelen). Of het kan zijn dat je je wilt groot houden anders val je om. Je blaast jezelf liever op dan dat je je kwetsbaarheid toont. Eigenlijk komt dit alles voort uit onmacht en je mist de vaardigheid en het gereedschap om het constructiever aan te pakken, om het anders te ervaren.
Ixion gaat over het gevoel dat we het alleen moeten zien te redden. Dit kan innerlijk een mechanisme in werking stellen die ervoor zorgt dat je extra op je hoede bent, dat maakt dat je extra zeker wilt zijn van je zaak, dat je goed beslagen ten ijs komt zodat je rake klappen uit kunt delen en een ander altijd een stap voor bent.

Het vertrouwen dat je gesteund wordt, dat je wordt begeleid en geholpen door iets of iemand dat groot, sterk, steunend en vooral ook goed voor jou is, dat ontbreekt.
Ixion kan het gevoel meebrengen dat je je alleen voelt staan in je manifestatiekracht. Je voelt je als het ware ‘gedropt’ in de kosmos en bent ervan overtuigd geraakt dat je niet echt wordt gesteund. Eigenlijk is die steun er wel, alleen zie je het niet. Dat is het hele euvel. Je voelt het niet, het komt niet binnen, het is niet tastbaar aanwezig omdat je je ervoor hebt afgesloten. Het hart zit op slot. Het vertrouwen ontbreekt.

Op mijn homepagina schrijf ik:
“Ik maak deel uit van een reusachtig gebeuren! Wij maken onderdeel uit van een groots en meeslepend spel dat leven heet. Wij hebben een plek in te nemen. Wij hebben een rol te vervullen!” 
Of we het nu willen horen of niet, wij maken deel uit van een groter bewustzijn. We horen bij een kosmisch plan. Dit is echter iets dat we niet kunnen meten, niet kunnen bewijzen maar waar we ‘ gewoon’ op moeten zien te vertrouwen. We kunnen het wel ervaren, dit in de vorm van synchroniciteit. Tevens kunnen we ons zelf  niet  meten aan die grootse kracht. Het is gewoon te groot om te bevatten met ons verstand.
Het thema van Ixion gaat dus eigenlijk over het opheffen van de afweer, de blokkade die ons contact met het besef van de grootsheid van het kosmische bewustzijn, het grootse plan dat een bedoeling in de weg staat. Vanwege die afweer kunnen we het gevoel hebben op de zijlijn van het leven staan of we ervaren geen synchroniciteit in ons leven en voelen ons eenzaam.
Het gevaar is dat wanneer we het contact, de verbinding en het vertrouwen verliezen dat het ieder voor zich wordt. Iemand anders zal ons vanuit die gedachte beredeneert immers niet helpen om krachtig en sterk te worden. En ook het bevredigen van onze behoeftes aan genot zullen wij vanuit zo’n insteek uit onszelf moeten halen. Wanneer het gevoel ontbreekt dat er ‘hulp’ is, zullen we dus alles op eigen houtje moeten doen, willen we dingen voor elkaar krijgen in het leven. Je gaat dan bijvoorbeeld je best doen om anderen voor jouw karretje te spannen, achter jouw standpunten te krijgen, zodat jij veilig door kunt gaan met je eigen grootsheid te ventileren. Je wilt je geloofwaardigheid niet verliezen, want dat zou je val kunnen betekenen.

Wanneer we dusdanig op onszelf terugvallen omdat we ons alleen wanen, kunnen we gaan geloven dat als wij grootsheid (kracht) willen ervaren, wij deze puur en alleen in onszelf dienen aan te boren. Het mechanisme van het recht van de sterkste treedt dan ook inwerking. Het draait dan om overleven.
Ergens diep van binnen wringt toch de schoen wanneer je niets boven jezelf erkent. Wanneer je niets boven jezelf erkent en er dus in jouw beleving niets hogers is dan jij, dan meet jij je dus met het universum (in het geval van Ixion: met Zeus). Het niet erkennen van het veld van universeel bewustzijn waarin jij je bevindt, veroorzaakt energetisch een knoop. Innerlijke ruis. Dit omdat je als het ware de stekker uit het contact hebt getrokken met het hogere. De verbinding is verstoord en dat veroorzaakt ruis. Er is dan geen echte helderheid, geen klaarheid in je hoofd.

In de mythe van Ixion komen we de hierboven geschetste thematieken tegen. Zo zien we bijvoorbeeld dat Zeus Ixion probeert te reinigen van zijn schuld (Ixion vermoorde zijn schoonvader). Ixion wordt door de mensheid buitengesloten, maar Zeus verlaat hem niet. Ixion ziet dit echter niet, hij begrijpt de betekenis van deze daad van Zeus niet. Later straft Zeus hem toch door Ixion te verlaten en hem naar de Tartarus (in de diepste diepten van de onderwereld), te verbannen. Het was de keus van Ixion om zijn ogen te sluiten voor de goede bedoelingen van Zeus, waardoor hij verder naar beneden zonk…

In mijn boek wordt het mythische thema van Ixion verder beschreven.

Uitspraak die past bij Ixion:

“De wereld is geen slechte plek, maar wij creëren er een, wanneer we de liefde in onszelf afweren en daarmee tegen onze natuur in handelen.”


3. Liefde is… de confrontatie met jezelf aangaan

De omgeving reageert op je manier van doen en laten en laten jou je mogelijke tekortkomingen onder ogen zien. Dit is echter niet voor iedereen gemakkelijk. Relaties gunnen je een kijkje in de innerlijke spiegel en het beeld dat je ziet kan pijnlijk zijn, vooral wanneer datgene wat je over jezelf terugkrijgt je diep van binnen niet bevalt. Je kunt moeite hebben met kritiek en als reactie in de verdediging schieten. Of wat ook kan is vluchten. In dat geval besluit je om de bespiegeling te negeren. Je laat je niet door de ander zijn/haar woorden en/of gebaren raken en je houdt ten koste van de liefde, het (zelf)bedrog in stand.

Het eerste dat wij van iemand waarnemen is de buitenkant, de uiterlijke presentatie. Stoer gedrag, een harde opstelling of juist zeer gecontroleerd gedrag kan voor sommigen een manier zijn om een gevoel van innerlijke onzekerheid te verbergen. Hoe mooi en puur wij in oorsprong ook zijn (want daar geloof ik in), wanneer we diep van binnen niet in onze eigen innerlijke schoonheid geloven dan stralen wij dit ook niet uit. Het is in dat geval ook lastig om anderen in je binnenste toe te laten en  genegenheid te schenken.

Wanneer iemand niet op een transparante en open manier expressie geeft aan zijn of haar innerlijke belevingswereld dan zet hij of zij als het ware een masker op. Het uiterlijke beeld zit dan niet met de binnenkant op één lijn. Zo’n ik wordt als het ware in tweeën gesplitst, hij of zij wordt dan een gespleten persoon. We zouden in zo’n geval ook kunnen zeggen: deze persoon is niet doorschijnend of niet transparant. Hij of zij presenteert zich met een versluierde ik.
Wanneer er een verschil is tussen mijn innerlijke ik en mijn uiterlijke ik, omdat ik mijn binnenwereld niet naar vrijelijk naar buiten breng, kun je je afvragen: “is die persoon die ik aan anderen laat zien dan nep?” Hoewel het beeld niet zuiver is als ik een vertekend beeld van mijzelf laat zien, spreekt de uiterlijke vorm (zij het vervormd) toch ook de taal van onze innerlijke kern. Ik laat dan dus nog steeds mijn echte zelf zien, alleen komt mijn ware kracht dan zeg maar niet zuiver naar buiten. Net als bij een krakende muziekzender op de radio sta ik dan niet goed afgestemd op het juiste kanaal.

De buitenwereld reageert op het beeld waarmee wij onszelf presenteren. Wanneer dit dus een gebrekkige, imperfecte (vertekend) beeld is van de werkelijkheid (wij zijn in de kern namelijk niet imperfect), dan zullen we in relatie met anderen telkens worden geconfronteerd met het incomplete beeld dat we aan de buitenkant tonen. Met andere woorden: anderen zullen jou vanuit de onbewuste natuurlijke behoefte aan transparantie en liefde,  jou net zolang op je uiterlijke misvormingen wijzen totdat jij je innerlijke waarachtigheid naar buiten brengt. Hoe hard jij ook je best doet om de boodschap te ontkennen door van je af te bijten of door te vluchten.

Emoties en gedachtes nemen we mee in onze manier van presenteren, mee in de uiterlijke vorm. Angsten, onzekerheden en  negatieve overtuigingen ontnemen het zicht op de innerlijk waarheid. Zo kan weerstand in de vorm van bijvoorbeeld een onverschillige houding, starheid, boosheid of juist gemaakte vrolijkheid, voortkomen uit een onderdrukt zelf.  Afweer of het uit de weg gaan van de confrontatie met jezelf is een signaal dat de energiestroom tussen binnen en buiten stagneert.
Wanneer we innerlijk en uiterlijk op één lijn willen brengen, zullen we onze gevoelens en gedachtes onder een vergrootglas moeten leggen. Ondermijnende overtuigingen en vastzittende emoties zullen we los moeten laten. Relaties kunnen je daarbij helpen. Zij wijzen je op je onvermogen om in harmonie met je waarheid te leven.


4: Afweer

(uit de serie: emotionele betrokkenheid)

Sommige mensen  creëren een dusdanig deprimerend en negatief energieveld om zich heen waarvan een zuigende werking uit gaat. De positieve sfeer wordt in zo’n geval opgezogen en geabsorbeerd door het zogenaamde zwarte gat. Dit alles uit een gevoel van miskenning en een tekort aan liefde (meestal zonder dit te willen toegeven). Vaak zijn er uiterlijke omstandigheden of personen die een rol spelen bij het leed dat wordt ervaren en de verongelijkte legt de schuld van zijn of haar ellende vaak buiten zichzelf.

Wij kunnen materieel, fysiek, emotioneel en geestelijk getroffen worden en grip over ons leven kwijt raken.  Wanneer het ons daarvoor voor de wind ging dan vallen we hard naar beneden. Wanneer de val zich uit in zoiets als angst voor gezichtverlies en zelfmedelijden opereren we vanuit de egofrequentie. Anders is het wanneer we na een val uit de hemel de pijn erkennen, iets dat groei en beweging tot gevolg zal hebben.
In het eerste geval gaan we de verbinding met ons innerlijk uit de weg en dus niet bij onszelf te raden, waardoor ons inzicht zal worden beperkt. Overtuigingen die niet op de objectieve waarheid berusten kunnen in een dergelijk geval gemakkelijk wortel schieten.
In het tweede geval gaan we de relatie met ons diepere zelf niet uit de weg. We weren niet af maar laten los. We beseffen dat we vallen maar kiezen er tegelijk voor om het vertrouwen in onze kracht & kwaliteit niet te verliezen. Zo kun je je tegen een val verzetten en met gebroken ribben op de bodem belanden of je loslaten en flexibel meebewegen.

In het geval dat er gekozen wordt voor afweer, kan een depressie zich ontwikkeld tot een grote zwarte draaikolk waar geen ruimte is voor liefde en nabijheid. Afweer kan dan uitdraaien tot agressie. “Ga weg, donder op” wordt dan mogelijk de expressieve boodschap. De verwonde, verwond nu ook de ander en het slachtoffer wordt dader. De onrechtvaardigheid van een dergelijke botte houding intensiveert de pijn. Een onschuldige verdient het immers niet om als schuldige te worden weggezet en de gevoelde onmacht kan aanzwellen wanneer we geen grip hebben op de persoon die zijn of haar ogen sluit voor de objectieve waarheid. Kortzichtigheid (of eigenlijk is het blindheid) en ontoerekeningsvatbaarheid kunnen een enorm machteloos en wanhopig gevoel teweeg brengen. Daarbij is het zo: hoe groter het persoonlijk belang om de relatie in stand te houden, hoe groter de wil om van de relatie een openhartig en communicatief succes te maken. De pijn kan extra worden versterkt wanneer communicatielijnen dan bewust gesloten worden gehouden.
De pijn die tijdens en na een agressieve aanval wordt gevoeld bestaat dus eigenlijk uit twee aspecten: enerzijds is er de pijn vanwege de zinloosheid van de aanval en anderzijds is er het verdriet en de mogelijke frustratie over de deur die iemand voor je neus dichtslaat. Je kunt overspoeld worden door een enorme machteloosheid als je weg wordt geduwd door een persoon die niet in staat blijkt liefde te ontvangen.

Wij mensen hebben blijkbaar de vreemde eigenschap om het tegennatuurlijke (het liefdeloze) als uitgangspositie te nemen. Alsof het liefdeloze de natuurlijke manier van zijn betreft. Veel mensen zien de wereld als niet oké. Als een gewelddadige en angstige plek. Ook vinden veel mensen zichzelf diep van binnen niet helemaal oké (zondig). Inderdaad, wij maken fouten omdat dit nu eenmaal besloten ligt in onze menselijke natuur. Wat echter ook besloten ligt in onze natuur is:  liefde. Maar veelal identificeren wij ons niet met onze natuurlijke, pure en zuivere aard. We geloven blijkbaar liever in het onvolmaakt zijn. We geloven in het gebroken en kapot zijn.
Ik denk dat onze voornaamste zonde niets te maken heeft slecht zijn, maar met het geloof (het denken) dat we slecht zijn. In de kern zijn we heel, alleen realiseren we ons dat volgens mij niet altijd. Daarbij is de wereld geen slechte plek, maar creëren wij er een wanneer we het positieve weren en daarmee het tegennatuurlijk handelen omarmen.
Gedurende de tijd zijn wij ons natuurlijke zelf kwijt geraakt en reageren zonder bezieling. We staan veelal niet in verbinding met ons lichaam, met onze geest en onze diepe emoties en we zijn ons daarom niet (meer) bewust van onze werkelijke ik. We nemen ten opzichte van onze innerlijke stem een afwerende in plaats van een aanvaardende houding aan. Echter, wanneer er geen ruimte is voor de ontmoeting tussen onze zogenaamde ‘geprogrammeerde-ik’ en onze ‘bezielde-ik’ neemt de eerst genoemde automatisch de leiding.

Zielsbewustzijn komt niet voort uit een geloof in een hogere energetische onzichtbare wereld, maar komt tot leven in relatie met jezelf. In de kern draait het allemaal om de bereidheid tot verbinding en de transformatie van de afweer.

*Het bovenstaande thema  kunnen we verbinden met de boodschap en betekenis van Ixion. Hij gaat immers over het onvermogen om verantwoordelijkheid te dragen voor de persoonlijke ontmoeting met het zelf (= liefde). Hierdoor is er sprake van een onvermogen om de ander in het licht van liefde te ontvangen.

Praktijk voor astrologie

error: Content is protected !!