Alle berichten van

Helios

Elke dag rijdt hij in zijn blinkende gouden wagen langs de hemel om het licht naar de mensen te brengen. Vier gevleugelde strijdpaarden trekken dag in dag uit zijn wagen van oost naar west. Op zijn hoofd draagt hij een krans van lichtgevende stralen en ‘s nachts vaart hij op zijn gouden boot terug over de oceaan naar zijn paleis in het oosten.

Helios de zonnegod van de oude Grieken (de Romeinen noemde hem Sol) werd ook wel de god van het zicht genoemd omdat zijn licht overal doorheen dringt en hij dus hij alles wat er op aarde gebeurt in de gaten kan houden. Zo had hij bijvoorbeeld de ontvoering van Persephone door Hades gezien. Hierdoor kon Demeter, haar moeder bij hem te rade gaan, toen ze radeloos op aarde tevergeefs speurde naar haar verdwenen geliefde dochter.

Ooit had hij zijn zoon toestemming gegeven om met zijn wagen door de hemel te rijden, maar dat ging helemaal mis. De hele orde werd verstoord. Wij kunnen uit die mythe een lering trekken. Namelijk dat ook wij zelf onze persoonlijke verantwoordelijkheid moeten nemen. Helios de wagenmenner, moet zelf het licht naar de aarde brengen en niemand anders kan dat beter dan hijzelf. Ook wij moeten onze zonnewagen zelf besturen en niet automatisch verwachten dat deze de taak door een ander kan worden overgenomen.

Helios staat symbool voor de programmamanager. Hij is degene die een specifiek en persoonlijk programma binnen de aardse realiteit afdraait. Iedereen heeft zijn eigen Helios, gesymboliseerd door zon in de horoscoop. Wij volgen allemaal ons eigen programma en hebben allemaal een licht te schijnen op aarde. We kunnen echter gaan geloven (onbewust) dat het programma waar wij als zogenaamde programmamanagers mee in verbinding staan het enige juiste of het beste programma is die er is (we weten niet beter en kijken niet altijd verder dan onze neus lang is). We kunnen de wereld vanuit ons programma benaderen en helemaal vergeten dat er nog veel meer programma’s zijn en dat er buiten al die programmeringen nog zoiets is als een veld wat al die verschillende persoonlijke programma’s in zich draagt. We zijn vaak geneigd om onze normen en waarden te projecteren op de buitenwereld. Iedereen die dan niet jouw programma volgt of ondersteunt, past er niet bij en dat zorgt voor een spanningsveld. We kunnen er zeg maar intern ruzie mee krijgen. We willen het andere programma weren of al dan niet tevergeefs proberen aan te passen aan de onze. Wanneer twee programmamanagers dan niet met hun bewustzijn verankerd zitten in het ‘veld’ dan worden ze het programma ingezogen en reageren zij volgens hun eigen protocollen. Schakelen en op andere knoppen drukken wordt dan lastig

Evolutie houdt in: het programma ontstijgen, je geest losbreken uit jouw programma. Of misschien anders gezegd: je er bewust van zijn dat je in een zonnewagen zit, binnen in een aards programma waarbij jij de taak hebt om het controlepaneel te bedienen. We kunnen het programma naar onze handzetten en het constructief maken. Het is eigenlijk net zoiets als het besturen van een supersonisch voertuig.

Als individu is het goed om onze Helios te trainen en te leren om buiten de eigen kaders te kijken. Helios werd niet voor niets de God van het zicht genoemd. Om met een zogenaamde helikopterview uit het raampje te kijken, de helikopter te besturen, dienen wij zelf de teugels in handen te nemen van de gevleugelde paarden. Want als je niet oppast gaan de paarden met ons aan de haal, blijven ze op de grond grazen, lopen ze mogelijk in cirkels of veroorzaken ze ongecontroleerde problemen, waardoor jij het risico loopt jezelf te verliezen of ongelukken te veroorzaken.

In deze tijd gaat het erom je te verbinden met die zogenaamde helikopterpiloot.  We dienen de Heliosblik te verruimen door met onze geest uit de heliosfeer te stappen, uit het programma dus. Om vervolgens vanuit een verhoogd bewustzijn als programmamanager het schakelpaneel te gaan bedienen. Dit zodat ons persoonlijke programma aansluit op de input vanuit het ‘veld’, waardoor we het aardse leven op een hoger plan kunnen gaan tillen. Het gaat er niet om de wereld aan te passen aan jouw specifieke programma, het gaat erom dat je binnen de aardse realiteit met jouw programma, het totaal kunt dienen.

*Ben je astroloog of astrologie beoefenaar? Misschien is de online cursus de PlutoQuest, die in Juni plaatsvindt iets voor jou? We gaan kijken over de rand van de heliosfeer. Er is nog plek. Aanmelden kan nog. Zie voor meer informatie onder de kop Diensten en kies vervolgens cursus.

Venus en Mars, Sedna en Pluto


Mars ligt zwaar onder vuur, hij ligt als het ware onder een vergrootglas en zijn onstuimige, driftmatige karakter wordt wederom ter discussie gesteld. Mars en Venus zijn persoonlijke planeten en het komt dan ook dichtbij. Een bekende Nederlandse Rapper is deze week volop in het nieuws vanwege mishandelingen van zijn vriendin: een video gaat rond op internet. Ook in het nieuws deze week is Prins Andrew die een schikking treft met de vrouw die hem beticht van seksueel misbruik; vorige week was het Marc Overmars, even daarvoor Marco Borsato, Ali B. en Jeroen Rietbergen die de vrouwen tot slachtoffers maakte. Bekende personen die hun instinctieve Marsenergie op beschadigende wijze inzette vallen van hun voetstuk. Relaties die waren gebouwd op luchtkastelen (Linda de Mol) worden verbroken. Ik vermoed dat dit alles doorwerkt in de huiskamers waar ook de minder bekende mannen en vrouwen een spiegel wordt voorgehouden.

Mars en Venus staan conjunct. Venus is momenteel de heerser van de Noordknoop, waar ook Sedna staat. Mars is volgens de klassieke astrologie de heer van de Zuidknoop die in schorpioen staat (ook Pluto is heer van de zuidknoop). De Noordknoop staat in Stier en toont ons waar we naartoe bewegen. Hij staat voor de uitnodiging, voor de beleving van de ervaring die beleeft wenst te worden. Stier gaat over waardebepaling. De vraag die we zouden kunnen stellen is: wat is de liefde (Venus) ons waard? Hoe groot is onze eigenwaarde en waar zit de pijn? We komen van Mars maar de beweging nodigt ons uit om richting Venus te gaan. Met Sedna in het gebied, wijst het er ook nog eens op dat we worden uitgenodigd om de pijn onder ogen te komen en de beerput open te trekken. Want Sedna gaat over zoiets als integriteit. Zij is verbonden met slachtofferschap. Pluto die nu ook een driehoek maakt met Sedna en dus ook met de Noordknoop toont ons dat het nu echt menens is. Pluto die ook nog in het teken Steenbok staat, maakt korte metten met alle modellen, patronen (dus ook relatiepatronen) die het daglicht niet kunnen verdragen. Nu is het dan ook het moment dat Venus met haar pijn naar buiten kan komen. Mars en Pluto als heren van de Zuidknoop in het teken Schorpioen en tonen ons de ervaring waar we aan gewend zijn geraakt. De ervaring die we kennen. Het is de oude ervaring van het machtsmisbruik en seksueel geweld.

Mars en Venus staan in het teken Steenbok, waarin het gaat over samen de uitdaging aangaan om het hoogste doel te volbrengen. Steenbok gaat over volwassenheid. En Mars en Venus dienen vandaag dan ook samen volwassen te worden, op te groeien en ergens samen naartoe te werken. De juiste strategie en de juiste instelling en motivatie is hierbij belangrijk. Dit klusje dient dan ook niet lichtzinnig te worden opgevat. Voor Mars in het teken Steenbok is zoiets als reputatie, aanzien en status belangrijke drijfveren. Falen en plichtsverzuim is geen optie. De vraag is alleen: focust Mars zich wel op de juiste dingen? Want zo niet dan loopt hij tegen grenzen aan. Nu met Venus aan zijn zijde, wijst zij hem op zijn verantwoordelijkheid ten aanzien van hun relatie. Venus in Steenbok waardeert duurzaamheid, degelijkheid, doelgerichtheid, geen slappe hap dus. Zij verlangt een sterke man, een man waar zij concreet van op aan kan en waarmee zij een degelijke toekomst mee kan opbouwen. Voor Venus zelf in Steenbok is het overigens ook de uitdaging om haar eigen innerlijk leiderschap op te pakken. Ze mag voor zichzelf opkomen, haar rug rechthouden en met zakelijke voorstellen komen. Zij dient haar grens aan te geven in het teken Steenbok en ook zij moet zich volwassen tonen.

De Beerput

Werken met de Plutoïden gaat over contact maken met onze ‘grote ik’, met de grote oerkracht in onszelf. Dit alles gaat gepaard met het maken van een innerlijke reis. Een reis die je terugvoert naar jezelf, naar je creatieve zijnskracht op aarde. Al enige tijd werk ik als astroloog met de Plutoïden. Ik plaats ze in de horoscoop en neem ze mee in de duiding naar cliënten. Behalve dat we deze krachten afzonderlijk kunnen duiden, heb ik ondervonden dat we ze, binnen de reis die wij persoonlijk op aarde ondergaan, een bepaalde positie kunnen toekennen. De Plutoïden vertegenwoordigen als het ware binnen de reis van de ziel op aarde op overleving gebaseerde strategieën.

Dit transformatieproces van de ego-persoonlijkheid, die ik ook wel de Pluto-Quest noem, kunnen we verdelen in vijf fases. In de eerste fase: De crisis, zijn Pluto, Eris en Sedna actief. De thema’s vluchten (Pluto), bevriezen (Sedna) en vechten (Eris) zijn hierbij aan de orde. In het voorjaar van 2019 maakte Pluto een vierkant aspect met Eris. Wat dat teweeg heeft gebracht hebben we gezien. Eris gaat over twist en tweestrijd. Zij gooit de knuppel in het hoenderhok. Mensen kwamen qua mening tegenover elkaar te staan. Wereldwijd zagen we dat er verdeeldheid ontstond tussen hen die meebewogen met de regelgeving van de politiek en zij die dit niet konden en kunnen. De woorden Wappie en Schaap kwamen tot leven. Wat door een werd veroordeeld tot complottheorie, zag de ander als een openbaring. Verdeeldheid ontstond in vriendengroepen, families, clubs en tussen collega’s op de werkvloer. Hoewel dit aspect tussen Eris en Pluto nu in intensiteit is afgenomen, is de energie van Eris in de wereld niet meer weg te denken. Er is een boosheid, een frustratie wakker geworden en er is iets in beweging gezet wat niet meer zomaar weggaat. Eris is hoe dan ook geactiveerd….

Nu naderen we het voorjaar en daarmee ook het aspect tussen Pluto en Sedna (driehoek aspect). Sedna gaat over spijt en berouw. Zij trekt de beerput open. Eerder plaatste ik de metoo beweging al bij de betekenis van Sedna. En nu met de verhalen over de Voice-of Holland, lijkt Sedna de draad op te pakken. Dat wat we zagen gebeuren bij Eris, gaan we nu mogelijk ook zien bij Sedna. De Plutoïde Sedna gaat over een verstoord evenwicht. Net als alle Plutoïden dringt haar boodschap niet alleen in het klein (in ons eigen persoonlijke leven) tot ons door, maar in het groot (op wereldschaal).

Toen Sedna werd ontdekt in november 2003 stond ze in het teken Stier, waar ze momenteel nog steeds staat. Stabiliteit, houvast en zekerheid zijn Stier thema’s. Net zoals routine en het in standhouden van verworvenheden. Niets lijkt meer op wat het is geweest. Zekerheden verdwijnen en het oude vertrouwde wereldbeeld glipt door onze vingers. Onze stabiliteit, ons gevoel van houvast lijkt verstoord. Hoeveel respect hebben wij getoond voor het leven? Of anders gezegd: hoe groot was ons hart voor de wereld? Hoe schuldig zijn wij?

In mijn boek schrijf ik: Iedere actie zet het kosmische energieveld in beweging. Zowel positieve als negatieve acties worden gevolgd door een reactie. Negatieve energie, die voortkomt uit egoïstisch handelen, hoopt zich op en veroorzaakt vervuiling in het energetische netwerk dat ons met elkaar verbindt. Vervuiling in het sociale energetische netwerk ontstaat als wij uit eigen belang de levensruimte van een ander inperken. Blokkades ontstaan op energetisch vlak als wij ten koste van een ander, uit egoïstische motieven handelingen verrichten. Liefde is begrijpen dat jij en ik één zijn. Wie dat weet, heeft begrepen dat we samen heel zijn… Men zegt wel eens berouw komt na de zonde en dat is wat er speelt bij Sedna.

Afstemming

Ik stel me zelf zo voor dat onze verre voorouders woonachtig in de natuur, mensen waren van daden en weinig woorden. Men leefde meer op gevoel en meer vanuit afstemming. Afstemming met de groep en afstemming met de natuur. Uit oude mythes weten we dat oude natuurvolken elkaar vertelden dat de aarde onze moeder is. Veel mensen kunnen zich hier waarschijnlijk niets bij voorstellen en moeten misschien lachen om zulke gedachtes.

De focus ligt bij veel mensen op het bevestigen en versterken van de persoonlijke functionaliteit binnen de samenleving. Het in verbinding stellen met zoiets als bomen, bergen, bloemen of oceanen is daardoor op de achtergrond komen te staan. Men heeft door de dagelijkse beslommeringen meestal ook niet veel tijd om zich af te stemmen op de natuur. Het dagelijks ronddwalen in de bossen is niet voor iedereen weggelegd, behalve dan misschien als je boswachter of schaapsherder in Drenthe bent. In het meest gunstige geval zien we de natuur als een leuk uitje voor de zondagmiddag of tijdens de vakantie.

In vergelijking met toen en nu zijn we ons steeds meer gaan afsluiten en terugtrekken in onze huizen en gebouwen waar we de weersomstandigheden kunnen buitensluiten en onze hoofden kunnen breken over economische en sociale constructies. Hierdoor kon het gebeuren dat onze geest gedurende de tijd beetje bij beetje werd losgeweekt van onze natuurlijke bronnen. We raakten steeds meer verwijderd van ons centrum en daarmee ook van het aardse ‘krachtveld’.

We doen onszelf echter tekort wanneer wij ons gedragen als toevallige voorbijgangers van het natuurlijke leven. Samen met planten, dieren, de rivieren, de oceanen, de bergen, de gesteenten, de wind maakt de mens, net als ieder ander natuurwezen, deel uit van het ecosysteem en worden wij uitgenodigd om te midden van de natuur als mens een plek in te nemen (een rol te vervullen).
In een moment van stilte en in de natuur kun je beter waarnemen wat is. Er is hier minder ruis in je hoofd dat het sociale en mentaal georiënteerde leven, het leven in de maatschappij en in gemeenschap met anderen met zich meebrengt. Door afgestemd te zijn op de natuur en in verbinding te staan met de krachtvelden om ons heen, kunnen we beter begrijpen wat het betekent om mens te zijn.

Wij mensen zijn naast natuurwezens echter ook sociale wezens en we worden voortdurend gedreven om binnen de sociale gemeenschap onze eigenwaarde en onze persoonlijke functionaliteit te bewijzen. We zouden eigenlijk meer moeten beseffen dat wij die persoonlijke erkenning eigenlijk niet nodig hebben. De natuur als energiebron is onuitputtelijk en versterkt onze eigenwaarde op een veel krachtigere manier dan de maatschappelijke mentale bubbels ooit kunnen bewerkstelligen.

Jammer genoeg is de mensheid in het algemeen dusdanig van de aarde gescheiden geraakt, zo ontkoppelt dat we onze hoofd van de aarde zijn gaan afwenden. We staan er vaak weinig bij stil (zeker wanneer je in het vlakke en bebouwde Nederland woont) dat geen andere planeet zo groen, zo divers, zo prachtig en vol leven is als onze planeet aarde. Zij is als het ware ons ruimteschip, ons veilige thuishaven. Wanneer wij onze hoofd (symbolisch bedoeld) in haar schoot leggen, dan zal ze ons begeleiden, aanmoedigen, ondersteunen, voeden, onderwijzen, verzorgen en dragen. Wanneer we ons bewustzijn op de aardkracht afstemmen, zijn we in staat die oerkracht in onszelf op te wekken.

Hoewel we geen bewuste herinneringen aan oude vervlogen tijden hebben, moet er ooit een moment zijn geweest waar we de wereld beneden onze voeten begonnen af te wijzen en te verbinden met het duistere en het negatieve. In diezelfde tijd moeten we de wereld boven ons hoofd juist meer zijn gaan verbinden met het goddelijke, het lichte en het positieve. Archeologisch onderzoek en de vele gevonden Venusbeeldjes wijzen uit dat de oermens zich eerst richtte op het vrouwelijke beginsel. Het vrouwelijke bracht het leven voort en was leidend. Ergens in de tijd is er een omkeer gekomen in onze kijkrichting. We zijn meer en meer omhoog gaan kijken. Het ondersteunende, het dragende en het nabije werd de mindere partij en het hogere hemelse werd noemenswaardiger. Het normale, het tastbare, het degelijke en nabije hier en nu kwam steeds meer, mogelijk mede door de ontdekking van allerlei nieuwe technologieën en economische ontwikkelingen, op de achtergrond te staan.

Mythes van de oude Chinezen bijvoorbeeld of de Grieken vertellen ons over die verandering van kijkrichting. Zo kwamen er verhalen over grote tot in de hemelrijkende bomen en heilige bergen waar de meest fortuinlijken en onsterfelijken met hun macht verbleven. Alleen de uitverkorenen waren in staat om via dit soort hemelse pilaren de hemelse sferen te bereiken. Het lijkt erop dat onze aandacht werd weggeleid van ‘moederschip aarde’. Dit is overigens iets dat we in de huidige astrologie ook wel terugvinden. De aarde speelt in de astrologie vergeleken met de koning zon maar een bescheiden rol. Hoe kan het toch dat wij de zon in de hemel als identificatiefiguur zijn gaan zien en het in de astrologie zelfs zijn gaan benoemen als ‘ik’, terwijl het ergens toch veel logischer is om ons met de aarde onder onze voeten te vereenzelvigen?  Ik heb hier als astroloog nog niet een sluitend antwoord op gevonden.

Mens-zijn betekent in mijn ogen verantwoording dragen voor de wereld en met respect en zorgzaamheid naar buiten treden. Vanuit compassie, een zuiver geweten en een krachtig rechtvaardigheidsgevoel uiting geven aan het leven zelf. In mijn romantische beleving geeft de mens expressie aan liefde en laat zich begeleiden en ondersteunen door het ‘veld’.

Wat ik echter zie is een mens die de natuur ontwricht, planten en dieren uitroeit en er zelfs zijn hand niet voor lijkt om te draaien zijn eigen soort om zeep te helpen. Wat ik zie is een mens die zichzelf van binnenuit uitholt. In de astrologie gaat Saturnus over onze botten en het lijkt erop dat de draagkracht aan het afbrokkelen is.
Misschien wordt het tijd om de door de mens gecreëerde axis mundi omver te werpen, zoals de mythische figuur en Plutoïde Gong Gong deed?

*De Plutoïde Gong Gong werd in 2007 ten tijde van het begin van de bankencrisis ontdekt. Gong Gong heeft het afgelopen jaar mijn aandacht getrokken. Ik ben in de mysterieuze wereld van de Chinese mythologie gedoken. En net als tijdens in 2010 tijdens het schrijven van mijn boek, begon de betekenis van Gong Gong zich langzaam te ontvouwen. En weer leken de omstandigheden om mij heen het antwoord op de vraag: Wat is de betekenis van Gong Gong, te bevestigen.

Gong Gong is net als Eris, Haumea en sedna bijvoorbeeld verbonden met de thema’s van Pluto. Daar waar Pluto staat, kom je oog in oog te staan met de dood, niet persé letterlijk maar het gaat hier om de ontmoeting met de schaduw (daar waar de afwezigheid van de levenskracht merkbaar is). Daar waar Pluto staat valt het leven als het ware stil en zijn de omstandigheden eindig. Pluto staat voor de ervaring meegezogen te worden in die schaduw. Ofwel je bent hier bang voor, ofwel we maken het mee. De zogenaamde selffulfilling prophecy is hier ook van toepassing. We laten het gebeuren…
Naast de angst voor de confrontatie met de schaduw, gaat Pluto vooral ook over kracht: oerkracht. Deze oerkracht kun je aanboren om jezelf te verwerkelijken. Wanneer het lukt om die kracht aan te spreken kan er een bevrijdingsproces op gang komen. In diepere zin staat Pluto voor liefde. Wanneer we ervoor weglopen, lopen we dus weg van de liefde en ook voor de verbinding.

De Plutoïden wijzen ons de weg door de schaduw terug naar het licht. Het thema van Gong Gong in dit hele proces van openbaring is het veranderen van de orde. Het indrukken van de reset knop.

Meer lezen over mijn bevindingen van Gong Gong? Dat kan. Ik heb een uitgebreid hoofdstuk over de mythische en spirituele betekenis van Gong Gong geschreven. Dit stuk kun je bij mij bestellen. Zie onder rubriek: Kiosk