Sedna: de vergiffenis

Sedna

Sedna staat volgens de Inuit mythisch voor de geest (spirit) van de zee. Haar kunnen we verbinden met de bevriezingsreactie op een crisis. Je zegt als het ware: “Ik ga hier niet in mee. Met dat stuk dat verbonden is met pijn, verbind ik mij niet langer. Ik weiger hier om een persoonlijke vorm aan te nemen. Dat is te pijnlijk, te traumatisch.”  Op die manier ontstaat er een bevroren plek. Een onvervuld en bevroren stukje persoonlijkheid. Het ontdooien van de bevroren emotie: de angst met daaronder de pijn en het verdriet is Sedna’s thema.

*Een gekrenkt en gekwetst ego schiet als het ware een pijl af en treft je regelrecht in het hart. Jouw ‘zonde’ wordt bestraft. Je wordt door het ego tot de orde geroepen en  tot slachtoffer gemaakt. 

*Sedna wijst  op het belang van bewustwording om de kwelling van de gekwetstheid en het hieruit voortkomend schuldgevoel  te kunnen ontmantelen.  

Vragen
Waar zit je zwakke (pijn)plek? Waar kan men je mee raken? Waarmee kan men je straffen en echt diep raken (ontmantelen zelfs)?

Wat wordt jou verweten? Wat heb je op je geweten? Kun je ernaar kijken?

Spiritueel thema
De Wond. De verbroken verbinding willen herstellen (het zichtbaar maken / blootleggen van de wond, die is veroorzaakt door een gebrek aan verbondenheid, emotionele betrokkenheid, compassie). Over daderschap en de schuld bekentenis.

Maatschappelijk effect
-De behoefte om eerlijk te kijken naar het leed dat door ons toedoen is veroorzaakt (onze geschiedenis evalueren).
-Excuses  verlangen.
-Emoties met betrekking tot slavernij verleden, rassenongelijkheid, onderdrukking van bepaalde groeperingen, discriminatie, machtsmisbruik, vrouwenongelijkheid, seksueel misbruik.
-Neerhalen van standbeelden en iconen die pijnlijke ervaringen van machtsmisbruik verheerlijken.
-Me too discussie (de pijn, de verwonding tonen)

*Sedna gaat  over sociale verbinding en de eenheidsbeleving. 


Hieronder acht artikelen die verbonden zijn met de betekenis en boodschap van Sedna.  Voor meer uitleg en heldere toelichting verwijs ik naar mijn boek (De Plutoïden lichten van kosmische wijsheid). Hierin schrijf ik uitvoerig over Sedna en ga ik in op  culturele, mythische, astrologische en spirituele aspecten van haar betekenis. 

1: Het slachtoffer

Over het slachtoffer die symbool staat voor schuld
Een schuld, veel groter dan hij kan dragen
In essentie is hij onschuldig
Maar hij maakt deel uit van het trauma
Om de schuld te kunnen inlossen
moet hij worden geofferd
Tenzij…
men besluit om het verdriet te ontvangen…


2: Sedna & soulrerieval

Sedna in de horoscoop geeft aan waar je zowel slachtoffer als dader bent. Slachtoffer omdat je je gestraft voelt en pijn ervaart. Dader omdat je ergens diep van binnen er zelf voor hebt gekozen om hier (op de plaats van Sedna in de horoscoop) de verbinding met de eenheid te verliezen. Daar waar Sedna staat (huispositie) ben je uit contact gegaan. Daar ben je zeg maar afgehaakt. Hier zegt de ziel als het ware: “Ik ga hier niet in mee. Met dat stuk verbind ik mij niet langer. Ik weiger!”

Ooit heeft het lichaam de keuze gemaakt om de verbinding met het hogere zelf in dit gebied, gewoon omdat het te pijnlijk was, te weigeren. Het hogere zelf / de ziel dacht als het ware: “succes ermee ik pas. Ik weiger hier om een persoonlijke vorm aan te nemen. Dat is te pijnlijk, te traumatisch en dus te ondraaglijk. Met deze ellende ga ik mij niet verbinden, toedeledokie, joep doei de mazzel!” Op die manier ontstaat er een lege plek. Een onvervuld stukje persoonlijkheid.

Wanneer je ergens op een bepaald vlak uit de verbinding bent gegaan, is dit traumatisch voor de ziel die zich juist ten doel heeft gesteld om zich via een persoonlijke vorm op aarde te manifesteren. De ziel ervaart hier een blokkade. Een beperking om verbinding te maken met de persoonlijkheid. De persoonlijkheid sluit zich hier zeg maar af voor het hogere zelf, waardoor er een splitsing ontstaat. De persoonlijke vorm wordt op dit gebied geweigerd.

Het is echter onvermijdelijk en belangrijk dat je de verbinding weer gaat herstellen. Dat je de oorzaak van de weigering om deel te nemen aan het bestaan gaat onderzoeken.  We doen er goed aan om dit te doen in plaats van vluchtroutes te bedenken om de pijn te ontwijken. Pas als je de verbinding weer kunt maken: dat deel in jezelf persoonlijk tot je kunt nemen (letterlijk in je lichaam kunt toelaten), kun je namelijk weer heel worden en het verloren zielsdeel toe-eigenen. Vanaf dat moment ben je ook geen slachtoffer meer. Het offer is dan volbracht en het geofferde deel kan terugkeren binnen de fysieke realiteit en van een half wezen weer een heel wezen maken.

3: De schreeuw van Sedna? Wangedrag, aantijgingen, beschuldigingen en onthutsende onthullingen. (4 November 2017)

“Ik ben er onder valse voorwendselen ingetuind. Ik ben verminkt, gewond geraakt. Mijn puurheid is geschonden. Hij wilde mij voor zichzelf houden, mij bezitten, mij begeren vanwege mijn ongeschonden schoonheid.”

Grote golven die aardse disharmonische omgangsvormen overspoelen met woede, verdriet en verontwaardiging is karakteristiek en verbonden met de betekenis van Sedna, de moedergodin van de zee. Sedna geeft expressie aan golven van  emotionele energie die onregelmatigheden en misstanden aan de oppervlakte brengt. Zichtbaar maakt. Zoals een schelp in de branding die bloot komt te liggen wanneer de zee zich terugtrekt.

De dwergplaneet Sedna passeerde ten tijde van de verkiezingen het MC van Donald Trump en lijkt daarmee het thema seksuele intimidatie en vrouwonvriendelijk gedrag bovenaan op de maatschappelijke agenda te hebben gezet. Er is duidelijk iets in beweging gezet en de verontwaardiging over seksuele intimidatie wegens machtsongelijkheid veroorzaakt momenteel veel onrust in de wereld. De hashtag MeToo heeft inmiddels een golf aan reacties teweeggebracht. Een golf die de hele wereld lijkt te treffen. Verdrietige zaken worden aan het licht gebracht.
Naast de beschuldigingen van seksueel ongepast gedrag aan het adres van Donald Trump, zijn er meerdere ‘schelpen’ bloot komen te liggen, zoals: het grensoverschrijdende gedrag van gezaghebbende personen uit onder andere de theaterwereld,  de filmindustrie en de sportwereld; de schandalen rondom falende autoriteiten in Groot-Brittannië;  aanrandingen en groepsverkrachtingen in bijvoorbeeld India. Voor een te lange tijd hielden teveel mensen hun mond en werden de feiten onderschat.

Zangeres Madonna sprak tijdens een demonstratie (de Women’s March in Januari 2017) de volgende woorden:
“Can you hear me? Are you ready to shake up the world? Welcome to the revolution of love. To the rebellion, to our refusal as women to accept this new age of tyranny. Where not just women are in danger, but all marginalized people. It took this horrific moment of darkness to wake us the fuck up… It seems as though we all slipped into a false sense of comfort, that justice would prevail and that good would prevail in the end. Well, good did not win this election. But good will win in the end. So what today means is that we are far from the end. Today marks the beginning; the beginning of our story. The revolution starts here.”

Sedna dwingt ons ertoe erkenning te zoeken voor het leed, voor de pijn en het verdriet dat we ondergaan. Erkennen dat we anderen kwetsen of dat we zelf worden gekwetst. Eerder schreef ik al over het gevoel van schuld. Maar Sedna gaat ook over ongehoorzaam zijn: over het niet gehoorzaam mogen zijn aan je eigen innerlijke behoeftes en het niet gehoorzaam willen zijn aan andermans behoeftes. Deze ongehoorzaamheid aan jezelf breekt je uiteindelijk op. Je gaat tegen de regels van je eigen wetmatigheid in, je gaat over je eigen grenzen heen omdat je denkt dat ongehoorzaamheid wordt bestraft en gehoorzaamheid (aan andermans wetten) wordt beloond.

Hoezeer zouden de bovenstaande (in blauw en schuingedrukte) woorden niet dezelfde zijn als diegene die nu naar buiten komen met verhalen over aanranding en verkrachting? Hoezeer is Sedna’s pijn bijvoorbeeld verbonden met die van de twee jonge meisjes die afgelopen zomer vermoord zijn gevonden in een sloot, het jonge meisje van twaalf dat meegesleurd werd in een trein en daar onder bedreiging van een mes verkracht werd of de Deense journaliste die verdween en in stukken gehakt werd teruggevonden na een ‘reisje’ op een onderzeeër?
Hoeveel mannen hebben hun macht misbruikt? Hoeveel mannen hebben in plaats van te beschermen de veiligheid aangetast? Het thema was nog nooit zo actueel. De verontwaardiging is volgens mij ook nog nooit zo publiekelijk naar buiten gekomen. De tijd lijkt er rijp voor: de beerput moet open…

* In het kort komt Sedna’s thema hier op neer:
Ieder mens draagt de verantwoordelijkheid om eerbied te tonen voor de natuur. Zonder dit eerbetoon voor het leven en zonder respect voor iedere ziel die de aarde vorm geeft, ontstaan er barsten en raakt de stroming van universele levensenergie uit evenwicht. Als wij onze macht misbruiken dan klit de emotie van de pijn zich vast in het sociale energetische systeem. Het klontert zich als het ware samen en hoopt zich op in het onzichtbare netwerk van energie dat al het leven met elkaar verbindt.
Gevoelde misstanden van ongelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen, mogen meer vanuit een zuivere blik worden bekeken. Zowel vrouwen als mannen dienen verantwoordelijkheid te nemen en hun fouten toe te geven.  Anders handelen we tegen de wetten van de natuur en houden zo het onnatuurlijke in stand.

De mythe van Sedna, de vrouw die als meisje transformeerde tot godin van de zee, werd verteld door de bewoners (de Inuit) van het uitgestrekte gebied tussen het noorden van Canada, Alaska (VS), Groenland en in het Noordoosten van Siberië.  De mythe vertelt dat Sedna’s gevoeligheid groot en grillig was.  De behoefte aan warmte in haar koude wereld vormde haar karakter. Zo bevroor haar hart vanwege gebrek aan warmte, mededogen en compassie. In haar domein (in de diepste diepte van de oceaan) probeerde ze de rust en haar kracht, die ze tijdens haar aardse leven verloren was, te hervinden en haar emotionaliteit de ruimte te geven. (De hele mythe en mijn interpretatie staat te lezen in mijn boek, maar ook in een uitgebreid artikel over Sedna: zie onder KIOSK op de menubalk boven deze site).

(De dwergplaneet Sedna werd ontdekt op 14 november 2003)


4. De impact van onze daden

Vaak zijn we ons er niet van bewust hoeveel kracht onzinnige woorden kunnen hebben. Waarom praten om het praten? Waarom iets melden, wanneer we eigenlijk niets zinnigs te melden hebben? Ik heb het hier overigens niet over opbouwende kritiek, maar ik heb het over hen die praten vanuit een aanvallende impuls. Vanuit de impuls om te vernietigen. Met woorden slinger je een bundeltje energie de wereld in, positief of negatief geladen. Mogelijk zijn we hier vaak niet eens bewust van en verkeren we in de veronderstelling dat woorden gelijk oplossen zodra gevormd zijn. Veel mensen roepen maar wat, schreeuwen maar wat, gieten hun emoties in woorden en storten die uit over de ander.
Wanneer woorden geladen zijn met gekwetste boosheid dan kunnen we het ons vaak nog wel voorstellen dat ze een ander kunnen raken (dit is dan waarschijnlijk ook precies de bedoeling), maar wat we ons niet altijd realiseren is dat we ook met zomaar wat knullig kletspraat negatieve energie de wereld in kunnen schieten. Nu kun je misschien denken: dan moet de persoon in kwestie maar wat harder worden en wat meer leren om van zichzelf af te bijten. Maar waarom zouden we dat denken? Waarom deze weg inslaan en niet gewoon de vinger op de gevoelige plek leggen?

Ik heb altijd een hekel gehad aan die shows op de televisie waarbij de presentator meent het recht te hebben een ander (vaak op botte wijze) op de hak te nemen. Over de rug van een ander de lachers op je hand krijgen, hoe lollig is dat?
Het een en ander heeft te maken met respect voor de leefruimte van de ander. Er zijn mensen die energetisch veel ruimte nodig hebben, dit omdat hun behoeftige persoonlijkheid dit van hen verlangt. Hoe meer ruimte, hoe zichtbaarder en belangrijker zij zich namelijk kunnen voelen. Dat hij of zij hierdoor een ander de ruimte ontneemt, heeft men vermoedelijk niet eens in de gaten (op sommige na dan, zij zijn er op uit om een ander bewust te kwetsen).
Hoe klein een moedwillige vredeverstorende daad of het uiten van onvriendelijke woorden soms misschien ook kan lijken, wees je bewust dat het afbreuk kan doen aan een positief gevoel van heelheid. Waarom iets lelijks zeggen over een ander? Hoe belangrijk en hoe waarheidsgetrouw is jouw mening nu eigenlijk? Zijn je beweegredenen gestoeld op angst of zeg je iets uit liefde? Wanneer wij uit eigen belang de ruimte van een ander inperken of zomaar wat zitten te zwetsen dan verstoort dit het energetische netwerk waarmee wij allemaal mee in verbinding staan. Iedere actie, positief of negatief, zet iets in de wereld in beweging (zoals één schip grote golven in het water kan veroorzaken).

De Plutoïde Sedna gaat over een verstoord natuurlijk evenwicht. Net als overigens alle Plutoïden dringt haar boodschap in het groot (wereldschaal) door tot ons leven. Op grote schaal ontstaat er een energetische verstopping wanneer we als een kip zonder kop kwetsende handelingen verrichten. We hoeven maar het nieuws te volgen om te zien dat dit thema actueel is.
Sedna geeft het aardse pijnpunt aan. Onze stabiliteit, ons gevoel van heelheid is verstoord geraakt. Dit merken we bijvoorbeeld aan de natuur. Hoeveel ruimte hebben wij wel niet opgeëist ten koste van het natuurlijk evenwicht? Hoeveel respect hebben wij eigenlijk getoond voor de rijkdommen van de natuur, verschillende volken op aarde, zwakkeren in de wereld, verschillende geloofsovertuigingen? Of anders gezegd: hoe groot was ons hart voor de wereld? Hoe schuldig zijn wij?
In mijn boek schrijf ik:

Iedere actie zet het kosmische energieveld in beweging. Zowel positieve als negatieve acties worden gevolgd door een reactie. Negatieve energie, die voortkomt uit egoïstisch handelen, hoopt zich op en veroorzaakt vervuiling in het energetische netwerk dat ons met elkaar verbindt.
Vervuiling in het sociale energetische netwerk ontstaat als wij uit eigen belang de levensruimte van een ander inperken. Blokkades ontstaan op energetisch vlak als wij ten koste van een ander, uit egoïstische motieven handelingen verrichten.
Liefde is begrijpen dat jij en ik één zijn. Wie dat weet, heeft begrepen dat we samen heel zijn…

Men zegt wel eens berouw komt na de zonde en dat is nu precies het thema van Sedna.


5: Het schuldgevoel (1)

We kennen allemaal wel de uitspraak: het boetekleed aantrekken. Wanneer wij het boetekleed aantrekken, maken wij de keuze een last, waarvan wij geloven het zelf te hebben veroorzaakt, op onze schouders te nemen. We voelen ons in een dergelijk geval verantwoordelijk voor het leed dat wij per ongeluk of expres hebben veroorzaakt.
Mensen (vooral de slachtoffers) zien een schuldgevoel als een teken van genoegdoening, een teken van liefde na een liefdeloze daad. Soms willen mensen schuldgevoel bij je aanwakkeren en soms wil je er zelf aan vastklampen omdat je ergens bent gaan geloven dat je het verdiend om de schuldenlast voor eeuwig met je mee te zeulen.

Iedereen draagt verantwoordelijkheid voor zijn of haar eigen creaties en het is niet bevorderlijk voor je gezondheid om de schuld (en dus verantwoordelijkheid) te dragen voor iemand anders zijn/haar daden of gedragingen die voortkomen uit emoties en al dan niet versluierde gedachtes over de werkelijkheid.
Een beschuldigende vinger uitsteken is één ding (menigeen probeert dit te doen omdat zij de waarheid proberen te negeren), jezelf al dan niet bewust een schuldgevoel aanpraten over het lijden van een ander, terwijl de last niet bij jou hoort te liggen, is een ander ding. Het is een vorm van energieverspilling om lasten te dragen die verlichting in de weg zitten.
Wanneer we niet zelf kijken hoe de vork in de steel zit, maar in plaats daarvan de onwaarheden van anderen geloven, verloochenen wij onszelf, verloochenen wij wie we zijn. Als we dan toch iets de schuld moeten geven, laat dit dan ons gebrek aan inzicht zijn.


6. Verlossing van onze  schuld (het schuldgevoel 2)

De wijsheden van de Plutoïden willen ervaren worden, ze willen gevoeld worden. Dit zodat we ze tot ons bewustzijn kunnen laten doordringen. Daarom dringen deze wijsheden zich op indringende wijze lijfelijk aan ons op via het gevoel, net zolang totdat we naar dit gevoel gaan ‘luisteren’. Sedna dringt o.a. tot ons door middels schuldgevoel. 

Een knagend schuldgevoel kan ons innerlijk verteren wanneer we vanuit ons inlevingsvermogen beseffen dat we ons hart voor een ander niet volledig openstellen en daardoor de ander niet kunnen schenken waar hij/zij wel behoefte aan heeft, namelijk: liefde. Een knagend schuldgevoel kan ons meester worden wanneer we beseffen dat we de ander tekortdoen vanwege onze afwerende houding of vanwege onze tekortkomingen. We voelen mogelijk haarfijn de ander zijn/haar verdriet, maar onze eigen gekwetstheid kan ons soms zodanig in de weg zitten dat we de situatie toch niet zomaar liefdevol kunnen oplossen.  Onze eigen gekwetstheid kan een innerlijk dof gevoel teweeg brengen waardoor we niet (meer) in staat de ander lief te hebben. Zo kunnen we vanuit onze eigen verdriet anderen tekortdoen, puur omdat wij ons zelf tekortgedaan voelen. Wanneer een ander ons iets aandoet, ons onjuist bejegend of gewoonweg verpletterd, dan nemen we dit de ander meestal kwalijk en uit zelfbescherming kunnen we vervolgens besluiten de ander in toekomstige situaties te ontwijken. Dit omdat iedere confrontatie ons gevoel van heelheid aan flarden scheurt.

Echter, een gevoel van gekwetstheid kan bewust of onbewust een innerlijke tweestrijd tot gevolg hebben. Dit wanneer wij als slachtoffer beseffen dat we tegelijkertijd zelf eigenlijk ook dader zijn. De last van schuld kan zich zonder dat we het in de gaten hebben als vernietigende energie aan ons vastkleven. Onze afwerende houding maakt ons tot dader, maakt ons schuldig, wanneer we de ander straffen voor hun liefdeloosheid richting ons. In de mythe zien we dat Sedna de visvangst tegenhoudt nadat ze  zich gekwetst voelt, waardoor de mensen honger moeten lijden.

Het mes van schuld lijkt dus aan twee kanten te snijden. Naast slachtoffer zijn we op een dieper niveau ook dader wanneer wij als reactie op kwetsend gedrag besluiten ons terug te trekken en anderen af te weren (buiten te sluiten). We straffen in zo’n geval de ander als het ware door hen geen liefde en genade te schenken. Op lange duur kunnen wij vanuit de rol van ‘slachtoffer’ veel leed berokkenen voor onze naasten.

Betekent dit dat wij kwetsend, aanvallend gedrag dan zomaar over onze kant moeten laten gaan of gelaten moeten aanvaarden zodat wij niet in dezelfde valkuil als de ‘daders’ stappen? Persoonlijk denk ik van niet, als iemand mij verwond dan mag en kan ik die pijn niet negeren. Actie geeft nu eenmaal een reactie. De vraag die ik mijzelf echter kan stellen: hoe lang hou ik die verwonding in stand, hoe lang blijf ik gekwetst? Een dag, een week, jaren of misschien zelfs wel eeuwen? Laat ik de wond uiteindelijk genezen of laat ik het tot in de eeuwigheid dooretteren?  Gelukkig wordt Sedna uiteindelijk verlost van haar pijn met behulp van een sjamaan die bereid is om haar haren te kammen (zie uitleg in mijn boek). In ons eigen leven is er echter niet altijd zo’n invoelend wezen die contact met ons opneemt wanneer we ons voelen afgewezen.  En in hoeverre ben ik dan – uit eigen beweging – bereid om de ander zijn/haar liefdeloze handelwijzen (die veelal uit onwetendheid zijn ingegeven) te vergeven en mijn eigen zondes die uit de verwonding zijn voortgekomen onder ogen te komen?


7: Eer jezelf

Wanneer je in de spiegel kijkt en een blik werpt in de diepte van je ziel, kun je dan eerlijk over jezelf zeggen dat je jezelf op alle fronten respecteert? Of anders geformuleerd: vind jij jezelf helemaal oké of heb je (bewust of onbewust) last van zelfkritiek? Wanneer het antwoord ‘ja’ is, stel jezelf dan eens de volgende vraag: is het jezelf veroordelen eigenlijk niet net zo kwetsend als wanneer anderen dit doen?
Wanneer anderen je woorden niet serieus nemen, je uitlachen of respectloos behandelen dan voelt dit vaak kwetsend. Maar in hoeverre is het eerlijk om wel boos te worden op een ander, wanneer deze je verwond met valse overtuigingen en niet boos te worden wanneer jij dit zelf doet? Wanneer jij jezelf (bewust of onbewust) pijnigt met negatieve (niet op waarheid gebaseerde) zelfovertuigingen, moet je dan niet jezelf ter verantwoording roepen? Negatieve zelfkritiek kan namelijk ziekmakend zijn.
Wanneer jij weet dat je oké bent, dan doet een gemene, kwetsende opmerking van een ander je overigens lang zo zeer niet. Het raakt geen gevoelige snaar wanneer je de waarheid kent. Hoogstens het feit dat een ander jou niet respecteert of op waarde schat kan je dan raken.
Hoe respectvoller jij naar jezelf kijkt, hoe minder jij je zelf zult pijnigen met een vals zelfbeeld en hoe krachtiger jij je uiteindelijk kunt voelen. Een eerlijk zelfbeeld zorgt dat je beter gewapend bent tegen respectloze aanvallen van buitenaf. De puntigheid van vervelende opmerkingen glijden dan gemakkelijker van je af en onwaarheden dringen niet diep door. Ze blijven gewoonweg niet aan je kleven.

Sedna zegt dat ieder op zijn/haar manier waardevol is en het verdient om dit heel zijn te ervaren. Je mag jezelf respecteren en eren. De waarheid wint het uiteindelijk altijd van de leugen.
Sedna wijst je in de horoscoop op een bijzonder, prachtig, maar kwetsbaar stukje zelf dat eerbetoon verdient (en mogelijk in ere moet worden hersteld?) Iets waarvoor je diep zou moeten buigen!


8:  Tolerantie (uit de serie: emotionele betrokkenheid)

Er wordt wel eens de indruk gewekt dat emoties ondergeschikt zijn aan het algemeen belang. Maar is dit terecht? Moet je een zakelijke, nuchtere opstelling altijd prefereren, boven het gevoel? Doe je er bijvoorbeeld goed aan om het gevoel van frustratie, onrecht, gekwetstheid, verdriet of wat dan ook weg te cijferen omdat het tonen van emotie de indruk zou kunnen wekken dat je het een en ander veel te persoonlijk aantrekt? In een tolerante samenleving behoren we immers alles in een breed verband te zien en niet teveel te piekeren over onze eigen persoonlijke gevoelens. Niet te snel op onze teentjes getrapt zijn bijvoorbeeld. In een tolerante samenleving hoor je een ander veel vrijheid te gunnen, veel zaken van een onschuldige kant te bezien, ook al wordt er niet altijd rekening met jouw persoonlijke gevoelens gehouden (tenzij er geweld bij komt kijken)…toch?

De mentaliteit: niet zo moeilijk doen en alles moet kunnen, zit als motto stevig ingebakken in onze samenleving. Je eigen gevoel van waarheid op de voorgrond plaatsen, zou mogelijk de indruk kunnen wekken dat je egoïstisch bent. Overkomen als zijnde ruimdenkend, meegaand en tolerant heeft vanuit dat oogpunt bezien de voorkeur. Daarbij loop je het risico het verwijt te krijgen, lastig of moeilijk te zijn als je zeurt over je eigen gevoel (iets dat vervolgens weer het gevoel van waardeloosheid versterkt). Dus om die reden houden we misschien liever onze mond. Tenslotte gaat het om het grote geheel, waarin jij als individu maar een klein radertje bent. En ook al heb je een belangrijke functie, uiteindelijk ben jij van ondergeschikt belang… Toch?

Op Wikipedia staat te lezen over egoïsme, dat een persoon meer aan zijn eigen bevrediging denkt dan aan de bevrediging van anderen en dit over het algemeen als een negatieve eigenschap wordt gezien. Egoïsme komt dus voort uit een gebrek aan emotionele betrokkenheid.
Maar betekent dit dan, dat wij uit tolerantie maar moeten zwijgen, wanneer een ander geen begrip, respect en inlevingsvermogen toont? Is het altijd beter om een ander alle ruimte te gunnen en toe te staan om als een olifant in een porseleinkast zijn/haar gang te gaan? Zijn wij eigenlijk zelf wel echt betrokken wanneer we de ander wat teveel de ruimte geven om de liefde stuk te maken? Of zijn wij in sommige gevallen misschien wat te gemakzuchtig en steken we onze kop in het zand? Moeten we het motto: ‘moet kunnen’, niet eens ter discussie stellen? Het kan soms verleidelijk zijn om juist vanwege gebrek aan betrokkenheid en oprechte belangstelling, je geheel af te sluiten.  Om de deur naar je gevoel dicht te gooien en zelf ook een beetje harder te worden. Het doet immers zeer wanneer je om je heen een hoop flauwekul en ongeïnteresseerdheid bespeurt en het kost moeite om daar tegenin te gaan. Ook al voel je je nog zo gekwetst en afgewezen. Wanneer een ander geen moeite doet om jou te begrijpen en wanneer er niet vanuit oprechte belangstelling en met wederzijds respect geïnvesteerd wordt in liefde, mag je dan niet uit zelfrespect je gevoel van gekwetstheid verwoorden? Waarom tolerantie tonen tegenover niet tolerante  (liefdeloze) handelingen?

Het bovenstaande thema zouden we kunnen verbinden met Sedna. Zij gaat over terechtstelling en veroordeling wegens het ongehoorzaam zijn.  Sedna gaat over de pijn van het bestraft worden en de pijn van de persoonlijke afwijzing. Zij gaat over het dragen van schuld, vanwege het niet voldoen aan de eisen.

Praktijk voor astrologie

error: Content is protected !!