Varuna: de openbaring

“Zie uit liefde voor jezelf,  liefde in een ander”

Varuna is de Indiase God van het allerhoogste, het licht in de hemel. De les: Het leven vindt niet buiten jou plaats, maar alles speelt zich af in jou. Jij bent het universum, jij bent de ruimte waarin alles plaatsvindt! Wacht daarom niet op een uitnodiging, maar nodig uit. Wees daarbij in vrede, wees onbevreesd, wees aandachtig, wees vol van vertrouwen en in evenwicht. Dan zullen de twee ogen van Yin en Yang samen één helder licht vormen en samen gaan dansen. Want dat is wat het leven is, het leven is dansen.

*Varuna gaat over het wantrouwen van innerlijke wijsheid (het innerlijk wetend zelf). Varuna gaat over de zogenaamde ‘blinde vlek’, gaar over het doof, blind en stom zijn. Varuna gaat over mentale standvastigheid, geslotenheid en neerbuigendheid die voortkomen uit een oordeelvellend ego dat zelfkennis buitensluit en hogere wijsheid afweert.

Vragen: Ben ik mij bewust van mijn helderheid? Vertrouw ik op mijn innerlijk weten?  Zie ik mijn wijsheid ook al wordt het door een ander niet gezien? Laat ik mij afschepen door onverschilligheid of durf ik het verschil te maken met mijn weten?

Spiritueel thema: Ik zie helder omdat ik mij openstel voor de natuurlijke orde waarin de helderheid huist. Ik weet / voel hoe het zit. Ik laat me niet van de wijs brengen door het mentale tumult dat in de hoofden van mensen en tussen mensen onderling plaatsvindt. Ik luister naar het weten van mijn hart.

Maatschappelijk effecten en tendensen:

-Beweging van 3d naar 5d
-Ontwakend bewustzijn


Hieronder zes artikelen die op een bepaalde manier verbonden zijn met de betekenis en boodschap van Varuna.  Voor meer uitleg en heldere toelichting verwijs ik naar mijn boek (De Plutoïden lichten van kosmische wijsheid). Hierin schrijf ik uitvoerig over Varuna en ga ik in op  culturele, mythische, astrologische en spirituele aspecten van zijn betekenis. 

1. Symbool Varuna: Spiegels

2. Het alziend oog

3, Aandacht

4: Het egoprobleem

5. Ontzag 

6. Bezint eer gij begint

7: Keuzestress


1: Spiegels

Anderen laten ons zien wat er in ons leeft. Zoveel mensen, zoveel spiegels, maar ook: zoveel verschillende leefwerelden er op aarde zijn, zoveel verschillende spiegelzalen. Niet iedere spiegel toont jou hetzelfde of anders gezegd: niet iedereen reageert hetzelfde en kaatst dezelfde informatie naar ons terug. Wij kijken nu eenmaal door een bepaalde bril naar de wereld. Overtuigingen en oordelen over wie we zijn, willen zijn, horen te zijn of eigenlijk zouden moeten zijn, kunnen een weidse blik in de weg zitten. We zijn dus zelf niet altijd objectief wanneer we een ander ontmoeten en in de spiegel kijken. We pikken er misschien een ding uit, focussen ons misschien op één punt terwijl al het andere ons ontgaat. We kijken door een bepaalde bril via de ander naar onszelf, vanuit een bepaald gezichtspunt en nemen daarbij allerlei opgedane en vastzittende overtuigingen en/of emoties mee.

Het gebeurt ons allemaal wel eens in meer of mindere mate dat we in contact treden (in de spiegel kijken) en vervolgens een afwijzende reactie terugkrijgen. Spiegels kunnen hun afkeuring tonen of iets dat in ons is, negeren. Soms worden er ook gevoelens en overtuigingen op ons geplakt die niet overeenstemmen met ons innerlijk zelfgevoel. Dit kan gepaard gaan met een enorme onmacht en een diep verlangen om het spiegelbeeld in overeenstemming te brengen met wat jij wilt zien. Ongemerkt kost die onmacht over een niet in verbinding zijnde spiegel bergen aan energie. Helemaal wanneer je de bespiegeling niet wilt of kunt accepteren en gedreven wordt door het verlangen om het spiegelbeeld te overtuigen van zijn (in jouw ogen) valse bespiegelingen. Op die manier kunnen we tegen al die zogenaamde valse bespiegelingen aanschoppen, mopperen, piekeren, het benauwd krijgen, pijn ervaren, driftbuien krijgen enzovoorts.

Het is de pijn over die ‘foute ik’ dat gerepareerd moet worden die dan kan opspelen. We willen ons liever niet identificeren met gebrek en tekortkoming en wat we ook niet willen is genegeerd worden. Want wat doen we als de spiegel zich niet werkelijk met ons wil verbinden? Wanneer wij bijvoorbeeld de wereld met een weidse blik tegemoet treden en we komen een spiegel tegen die zelf zo’n ruimdenkende blik ontbeert dan voelt dat niet zo fijn. In ons binnenste kunnen tegenstrijdige zienswijzen met elkaar in botsing komen. Het kan zijn dat we in zo’n geval door een ander niet goed of volledig gezien, begrepen en op waarde geschat worden. De ander projecteert misschien iets op ons dat maar gedeeltelijk bij ons hoort (de spiegel toont ons de halve en niet de hele waarheid). Wanneer wij ons daar niet bewust van zijn, kunnen we in een energie slurpend innerlijk conflict geraken. We kunnen op verschillende manieren op zo’n situatie reageren:

1: We gaan de confrontatie aan en kunnen (zoals ik hiervoor al schreef) proberen de ander te overtuigen van zijn/haar valse bespiegeling. Dit is meestal zinloos, zeker wanneer de ander sterke overtuigingen bij zich draagt. Dit zal de frustratie alleen maar vergroten.

2: De zelftwijfel slaat toe. Wat is waar? Ons zelfbeeld wordt aan het wankelen gebracht door de sterke overtuiging van de ander en/of door gebrek aan zelfvertrouwen en zelfinzicht. We overwegen de mogelijkheid dat wij het verkeerd zien.

3: We gaan boven de ander staan, houden ons vast aan onze eigen visie en sluiten ons af . We begrenzen onszelf, verwerpen de spiegel ( duwen de ander / de bespiegeling, van ons af).

4: We respecteren de bespiegeling van de ander, terwijl we niet twijfelen aan onze innerlijke wetendheid. Ook voelen we niet de noodzaak om de spiegel op andere gedachten te brengen want we weten: beide zienswijzen zijn namelijk waar. We hoeven ons dus niet te verontschuldigen, niet te verdedigen, maar we hoeven ook niet hoog van de toren te blazen en denken dat we het daarom beter weten!

Laat me deze laatste reactie, die het meest krachtig is, met het volgende voorbeeld verduidelijken: sommige kijken vanaf de aarde naar de werkelijkheid, terwijl anderen op een bergtop staan terwijl ze naar de wereld kijken. Wanneer wij dus als het ware op een hogere ‘toon’ staan dan nemen wij de wereld anders waar dan wanneer we op een lagere ‘toon’ staan. Degene met het weidse uitzicht krijgt van de waarnemer die dit niet ziet een ontkennende reactie op diens waarneming. Maar dat wat hij / zij ziet is niet verkeerd. Hij of zij ziet alleen niet het totale plaatje.

 

Symbool Varuna

Het bovenstaande ligt besloten in het symbool (zie bovenaan deze pag.) dat ik maakte voor Varuna. Het symbool kunnen we associëren met de magische scepter van de koning of een staf van de hoge priester. De drager van de staf draagt verantwoordelijkheid en geeft sturing aan levenskracht, wil en creativiteit.

Bovenin de staf zien we de halve maan en de cirkel. Zij staan niet boven of onder elkaar maar naast elkaar. Ze zijn gelijkwaardig. De spiegel (de halve maan, tevens symbool van de zwarte maan) ontvangt het beeld van de ziel (de cirkel, tevens symbool van de zwarte zon). Dit alles bevindt zich bovenop het kruis (het aardse).

Varuna staat als oude Vedische God voor de alles omhullende hemel en is onder andere verbonden met de zon en maan. Hij heerst over de kosmische wetten en gaat over aanwezig zijn, over bewustzijn.


2. Het alziend oog

Varuna werd ook wel de god met de duizend ogen genoemd, want alle sterren die de nachtelijke hemel versieren, maar ook de zon en de maan werden gezien als zijn ogen. Hij stond voor het leven van het universum. Tevens was de wind zijn adem. Niets, geen enkele zonde van de mens, kon aan zijn aandacht ontsnappen. Als bewaker van de kosmische orde en de waarheid, werd hij beschouwd als het allerhoogste. Maar net als Pluto als planeet werd gedegradeerd gebeurde soortgelijk iets met Varuna. Zijn invloed kelderde gedurende de tijd binnen het Hindoeïsme en hij werd van zijn hemelse troon gestoten en de god Indra nam (al tijden geleden) zijn rol over.

Eeuwen is het de mens voorgeschoteld dat zoiets als een extern waakzaam alziend oog ons na de dood of misschien wel al tijdens het leven zal straffen wanneer we de spot drijven met het allerhoogste. Dus zo kon het gebeuren dat het oog van Varuna, Re (Hathor) of willekeurig andere God als een boos oog werd bestempeld. Het geloof in een boze God op een krokodillenmonster hoog in de hemel gaf echter een vertekend beeld. Het beeld speelde in op de angst van mensen en het thema ‘zien’ werd niet goed begrepen en/of uitgelegd. Nog verder terug in de tijd werden de mensen in de kennis ingewijd, maar gewijde kennis verdween steeds meer op de achtergrond.

Moet je je even indenken, voor eeuwen leefden men in grote angst voor de dood. Maar ook de paden van het leven zelf werd met angst en beven betreden. Geboden en verboden hield de mens op het rechte pad en men dacht wel tien keer na voordat men het plan opvatte om zelf op onderzoek te gaan naar de bevinding van zoiets als innerlijke waakzaamheid. Na de dood wachtte ons het oordeel en werden onze zondes gewogen, was de gedachte. Deze angst voor de dood nemen wij in ons binnenste mee uit het verleden. Het zit in ons systeem. De ontdekking van het planeetje Varuna wijst ons er echter op dat het de hoogste tijd is om deze angst voor het leven en de dood te transformeren.

Er waren (en zijn) zogenaamde ‘wijzen’ in hedendaagse en oude tijden die om één of andere reden het in stand houden van de blindheid tot hun missie hadden en hebben gebombardeerd. Hoe anders kunnen we het angstwekkende beeld van het vernietigende oordeel in de dood, dat gedurende de eeuwen aan de mensen werd voorgespiegeld verklaren? Het hield wellicht de mensheid in uitdijende wereldsteden in het gareel. Het hield leiders aan de macht en het volk in bedwang. Echter, zolang ons hart gebroken blijft, zolang wij de ogen van de zon en maan buiten onszelf plaatsen en gesloten houden, zolang Yin en Yang elkaar bestrijden, zo lang zal men het leven en de dood blijven vrezen.

Laten we elkaar zien
Door het oog van de maan
Zodat het echte kijken kan beginnen

Laten we naar elkaar kijken
Met het oog van de zon
Zodat de liefde ons kan bekrachtigen


3. Aandacht

Een Plutoïde die zich lastig laat duiden is Varuna. De mythologische Varuna is als het licht in de hemel gedurende de dag en het licht dat zich gedurende de nacht verborgen houdt maar altijd is. Varuna is o.a. verbonden met de zon die volgens een vast patroon en ritme, trouw zijn weg door de hemel volgt. Varuna is de heerser van de kosmische orde. Een vreedzame kracht die functioneert op het niveau van absolute waarheid, rede en gerechtigheid.
Varuna is afkomstig uit de Vedische periode die is vernoemd naar de Veda’s. Volgens de Indiërs omvatten deze oude religieuze geschriften de eeuwige en absolute waarheid. Veda betekent dan ook weten of kennis en lijkt verwant met het Latijnse woord videre, dat zien betekent. Als alles wetende god ziet Varuna in het verleden, heden en de toekomst en is hij in staat om ieders gedachte te lezen. Het thema zien kunnen we in die zin dus met Varuna in verbinding brengen.

Het cyclische pad door het leven kunnen we vergelijken met de beweging van de zon. Zo speelt ons leven zich het ene moment af in het zonlicht en het andere moment bevinden wij ons in de schaduw. Het ene moment alle aandacht op ons gericht en het volgende moment heeft niemand onze aanwezigheid in de gaten. Simpel gezegd: Varuna gaat over aandacht.
Het hebben van aandacht voor een ander is in deze tijd van computers, mobiele telefoons, smart-tv’s en tablets overigens geen overbodige luxe. Het thema aandacht heeft anno nu, de aandacht. Zo komen we bijvoorbeeld het probleem van het tekort aan aandacht en het aandachttrekkend gedrag, dat steeds meer kinderen blijken te hebben, regelmatig als onderwerp in de bladen tegen.

Als een magneet kunnen wij informatie naar ons toe trekken of afstoten, afhankelijk van onze instelling. Wij kunnen onze omgeving positief verwelkomen en hartverwarmend binnenlaten, of we kunnen alles dat ons tegemoet treedt buiten de deur houden. Varuna staat voor de rechter die bepaalt wie er wel of niet naar binnen mag.
Een ontwikkelde Varuna bedenkt overigens zijn leven niet via zijn hoofd, maar leeft het leven en maakt keuzes met zijn hart. Een onontwikkelde Varuna is echter onrustig in lichaam en geest. Wanneer wij de waarheid van het leven echter tot ons door willen laten dringen, zullen wij aan de slag moeten om helderheid te scheppen.

Zoals gezegd kunnen we Varuna als oeroude hemelgod associëren met het licht in de hemel. Met de zon die met gemak de aandacht naar zich toe weet te trekken en gemist wordt tijdens zijn afwezigheid. We kunnen ons door de zon laten verwarmen, in het licht gezet laten worden en ons laten omringen met zijn stralingskracht. De aanwezigheid van de zon tijdens een mooie zonnige dag maakt ons veelal blij. Zonder het licht van de zon voelt menigeen zich een beetje somber, zeker wanneer de dagen korter worden en de nachten langer. De zon lijkt ons dan wat in de kou te zetten en wij zijn dan meer dan ooit op onszelf aangewezen. Maar zon of mens, zonder een waardige blik op ons gezicht of een warm onthaal zijn wij geneigd ons in de kou gezet te voelen. Aandacht geven, betekent energie geven. Door onze aandacht te richten op iemand, sturen wij een energetisch bundeltje licht op diens gezicht.
Vooral voor opgroeiende kinderen is het belangrijk om opgeladen te worden door het licht van aandacht en erkenning. Kinderen die aandacht moeten ontberen, groeien op in het donker. Dit noem ik de zogenaamde schaduwkinderen. Er zijn echter ook schaduwzielen die geboren worden met de herinnering van het gemis aan erkenning in hun hart.
Varuna vertelt ons echter dat wij niet afhankelijk hoeven te zijn van de aandacht van een ander, maar dat wij in staat zijn onszelf in het licht te zetten: te ‘verlichten’. Schaduwzielen hoeven niet voor eeuwig in de kou te staan of wanhopig hun best te doen om de aandacht naar zich toe te trekken. De zon geeft zijn warmte en werpt zijn stralen op de wereld buiten zichzelf. De zon zoekt de ontmoeting en krijgt daarmee de aandacht. De boodschap van Varuna is: omarm de wereld, wacht niet tot de dag de zon op jou gaat schijnen, maar durf zelf de zon te zijn!

Uit het boek de Plutoïden:

Hallo

Ik ben hier

Krachtig

Vrolijk

En heel geïnteresseerd!

Kijk, hier sta ik

Hier ben ik.

Wat doen jullie?

Mag ik meedoen?


4: Het egoprobleem

Iedereen heeft behoefte om een plek in te nemen en behoefte aan een eervolle, respectvolle behandeling. Wanneer het ons hieraan ontbreekt, treedt het mechanisme van vragen om aandacht en manifestatiedrang in werking. Het zit als het ware in ons interne programma. We zijn ten tijde van ‘aandachtvragend gedrag’ ons veelal niet bewust dat we opereren van een gevoel van tekortkoming en gemis. Het egoprobleem (=innerlijke drang om de behoefte aan erkenning te bevredigen) komt dan ook voort uit de angst, onzekerheid en het verdriet dat je niet wordt gezien, niet wordt opgemerkt. In het stuk over – de mythe van Saturnus – schrijf ik:
Het ego wil op aarde overleven, het wil zich op aarde vestigen. Het ego wil stand houden, levensruimte innemen, erkenning krijgen en gezien worden”.

Een aantal jaren geleden schreef ik een scriptie over het ego. Hierin beschreef ik zeven manieren die het ego kan hanteren in zijn behoefte aan erkenning. Een daarvan is: heersen. Controle en macht spelen hierbij een rol, maar ook leiderschap en status. Het hele thema kunnen we overigens verbinden met het bewustzijn en de spirituele kwaliteit van het teken Leeuw en tevens met de betekenis van de Plutoïde Varuna. Leeuw is het astrologische teken waarbij het gaat om bewonderd worden door het tonen van een krachtige uitstraling. Bij Leeuw gaat het om het vervullen van een hoofdrol in het toneelstuk (drama) van het leven. De valkuil is echter dat een te grote schreeuw om aandacht dominant gedrag en een arrogante uitstraling voortbrengt.
Zowel het teken Leeuw als Varuna is verbonden met de Zon. Varuna heeft betrekking op aandachtig zijn, ‘alert zijn’.

Niet alles wat we naar buiten toe uitdrukken en in de wereld brengen, valt altijd in goede aarde. We ervaren allemaal wel eens dat we niet volledig voldoen aan de verwachtingen van de omgeving. Eén en ander heeft betrekking op persoonlijke voorkeur, begrip, inlevingsvermogen, normen en waarden, regels, overtuigingen enzovoorts. Sommige manieren die je hanteert of zaken die je naar buiten brengt worden erkend en gerespecteerd, andere dingen minder of misschien zelfs helemaal afgewezen. Wat de één afwijst, kan overigens door een ander misschien juist worden omarmd. Jezelf uitdrukken is nu eenmaal een creatief proces en niet iedereen zit op de zelfde golflengte of heeft dezelfde creatieve smaak. Het uitdrukking geven aan datgene wat ons raakt, wat ons bezighoudt, ons motiveert en ons blij maakt, lukt daarom het beste in een betrouwbare omgeving. Dat is een omgeving waarin wij worden geaccepteerd en waarin we de ruimtelijke vrijheid ervaren om zonder vooroordeel te mogen zijn wie wij zijn. In een dergelijke sfeer stel je je ontvankelijk op en voel je de ander en laat je de ander in zijn/haar waarde. Je laat de ander toe in je binnenste zonder vooropgezette verwachtingen, de hokjesgeest ontbreekt.
Over het algemeen blijken wij echter niet altijd zo goed in staat om elkaar in de waarde te laten. We accepteren niet altijd automatisch dat er naast onszelf er nog vele anderen zijn die net als wij dagelijks worstelen met hun creatieve ontwikkeling. We worden vaak te veel opgeslokt door ons eigen proces om ons ook nog eens bezig te kunnen houden met het in kracht zetten van een ander.

We zoeken allemaal erkenning, aandacht en liefde. Hoe meer we hiervan ervaren, hoe waardevoller wij ons voelen. Wij worden daarom (veelal onbewust) gedreven antwoord te vinden op de vraag: “ hoeveel ben ik waard?” We zoeken naar een soort van bankafschrift waarop staat hoeveel we in de plus staan. Wij mensen hebben hiervoor ook een meetinstrument ontwikkeld, namelijk: de reactiepeiler. Door als het ware de reacties uit onze omgeving te peilen proberen we in te schatten hoeveel wij ten opzichte van de buitenwereld waard zijn. Wanneer we het gevoel hebben dat we in de min staan, proberen we het negatieve saldo op te heffen door bijvoorbeeld in de gunst van de ander te geraken. Maar ook afgunst creëren kan een middel zijn om pluspunten te scoren. Als we maar erkenning en aandacht krijgen want daar scoor je punten mee.

Er liggen echter twee gevaren op de loer die ons saldo doet slinken. Het eerste is: de persoonlijke aanval. Wanneer we namelijk aangevallen worden, krijgen we de boodschap dat anderen ons geen knip voor de neus waard vinden (anders zouden we immers niet worden aangevallen). Deze zogenaamde waardedaling geldt echter niet in dezelfde mate voor iedereen. Dit is afhankelijk van persoonlijke emoties en overtuigingen. Wat de één bijvoorbeeld ziet als persoonlijke aanval, ervaart de ander niet als zodanig. Iemand kan bijvoorbeeld in de veronderstelling zijn dat een ander hem of haar met opzet geweld aandoet, terwijl dit in strikte zin van het woord misschien niet strookt met de feitelijke gebeurtenissen. Het verdedigingsprogramma staat bij de één als het ware scherper afgesteld dan bij de ander. Hier belanden we bij een punt dat uitnodigt tot een discussie, want wanneer worden we nu werkelijk aangevallen en wanneer ‘denken’ we dit alleen maar? Of anders gezegd: wanneer probeert een ander ons opzettelijk te beschadigen (te vernietigen) en wanneer is er sprake van een gekwetst ego met een negatief saldo (dusdanige hoeveelheid aan minpunten) op de persoonlijke rekening van het ego.
Wanneer wij ons gekwetst voelen, verdrietig of tekortgedaan dan hoeft er geen opzet in het spel te zitten en vernietigingsdrang achter het motief van onze kwelgeest. Het kan zijn dat onze eigen overtuigingen, vasthoudende emoties en gevoel van miskenning ons verdedigingsmechanisme aanzet. Hoe meer we ons bewust zijn van onze angsten en onzekerheden met betrekking tot onze eigenwaarde, hoe beter we deze waarheid onder ogen kunnen komen. Merk op: de scheidslijn tussen schuld en onschuld kan flinterdun zijn.

Ik had het hiervoor echter over twee gevaren. Het eerste wordt hierboven genoemd, het tweede gevaar is: het positieve saldo van de ander. Hoe groter de waarde van een ander hoe ongunstiger jij uit de bus kunt komen. Jouw waardigheid kan in de ogen van de omgeving teniet worden gedaan in vergelijking met de rijke, getalenteerde en machtige medemens. Tussen uitblinkers kan onze eigenwaarde flink kelderen! Dit is dan ook als reden aan te wijzen waarom wij onbewust niet altijd goed in staat zijn om een ander de ruimte te gunnen om zijn of haar kwaliteiten ten tonele te brengen.
Stralen lijkt dus vooral iets te zijn wat een ander ons moeten gunnen. Wanneer de gunfactor ontbreekt, ben je geneigd om het licht uit te doen. Hoezeer je ook je best doet om goed uit de bus te komen, als een ander je niet de ruimte gunt om je te manifesteren en je in de waarde laat dan is het een stuk lastiger om te ‘shinen’. Het universum staat overigens vol gedoofde of gedempte lichten omdat zij de overtuiging hebben dat schitteren niet is geoorloofd.

Naast angst voor tekortkoming en gebrek aan ruimtelijke vrijheid om ons te kunnen manifesteren (dat voortkomt uit de behoefte aan erkenning, waardering en bevestiging), is er ook nog zoiets als stralingsangst. Wanneer het erop aankomt vinden veel mensen het eng om zich als stralende ster aan de hemel, aan de buitenwereld te tonen. Hieruit kan een wankel gevoel van instabiliteit voortvloeien dat gepaard gaat met vrees voor grote hoogtes. Want wat als je jezelf niet kunt waarmaken? Wat als je vanaf grote hoogte naar beneden valt? Wat als anderen je aanvallen op je fouten en mislukkingen? Deze angst wordt gevoeld door ‘sterren’ die als het ware proberen om het licht weer aan te doen. Ooit was het namelijk ineens afgelopen met het stralen, waardoor deze sterren (zonnen) in een innerlijke schuldencrisis geraakten. In één klap zagen zij hun eigenwaarde onderuit gaan, iets dat insloeg als een bom. Het ego liep door deze crisis een flinke deuk op. Sindsdien proberen deze ‘gedoofde zonnen’ uit de emotionele armoede te geraken door alle plussen en minnen tegen elkaar af te wegen. Daarbij is het zo dat hoe meer pluspunten je verzamelt, hoe meer branduren je kunt maken. Het probleem is alleen dat wanneer de waardepunten op zijn, je telkens weer van voor af aan moet beginnen en weer nieuwe pluspunten moet vergaren. Je zou kunnen zeggen dat het leven op die manier een eeuwig durende strijd wordt om het saldo op de rekening van het ego op peil te houden. Dit om het ego te kunnen voorzien van brandstof, alles om maar te kunnen stralen.

Stralen begint dus bij ontvangen. Je kunt het vergelijken met stroom, ook een lamp kan pas branden als het verbonden is met een energetisch netwerk. Zonder input, geen output. Willen wij dus zelf fonkelen, stralen en schitteren, zullen we eerst iets (energie) moeten ontvangen. De zintuigen zijn hierbij onze hulpmiddelen, het zijn kanalen waarmee wij de wereld kunnen ontvangen. Wij putten energie uit liefde en krijgen deze energie puur door deze op te merken. Dus puur door deze te zien, te horen, te ruiken, te proeven en te voelen. Daarbij is het zo: hoe oordeellozer onze blik, hoe puurder (zuiverder) is de energie die we ontvangen (het is immers ongefilterd).
Wanneer we met respect, nieuwsgierigheid en aandachtig naar de natuur, naar mensen, naar gebeurtenissen en naar alle andere mooie dingen in onze omgeving kijken, dan halen wij de energie van liefde naar binnen. Tegelijkertijd voelt de ander zich door ons gezien. Hierbij stopt de energetische input echter nog niet want net zoals de zon tijdens een stralende dag wordt opgemerkt, kunnen wij op onze beurt ook weer worden opgemerkt wanneer wij ons licht werpen op anderen (anderen aandacht geven). Kortom: wanneer we positieve aandacht hebben voor onze omgeving kunnen wij een dubbel portie aandacht terug verwachten. Hoe groter de ontvangst (hoe meer wij zien) hoe meer anderen op hun beurt ons zien! En is dit niet iets waar we allemaal zo naar verlangen?
We kunnen onze stralingskracht dus verhogen door enkel en alleen onze nieuwsgierigheid voor de omgeving te verhogen! De manier waarop we dus op een minder uitputtende manier dan hierboven wordt beschreven, pluspunten kunnen scoren, is door de waarde van anderen te ondersteunen en te stimuleren!

Respect en waardigheid zijn twee belangrijke energetische krachten (lichtbundels) waarmee wij anderen kunnen helpen op te lichten. Het zou veel schelen als we beginnen met elkaar oefenruimte te gunnen, zodat we allemaal onze manier van zijn kunnen perfectioneren en waar nodig bij te schaven. Wanneer we daar nog een energetische straal van aanmoediging bovenop doen, geven we anderen mogelijk net dat zetje dat nodig is om het experiment met de titel: ‘de manifestatie van het zelf’, aan te gaan. Tegelijkertijd verhogen we door het aanzetten van ons ontvangstkanaal automatisch het saldo op de energetische bankrekening van de ziel.

Wij zijn lichtbrengers: of beter gezegd lichtmakers. Wij kunnen bij een ander het licht aanzetten. Ons licht moest echter eerst worden ingedamd (zachter worden) om deze bovenstaande wijsheid te leren. Het was een harde les, het was vaak niet leuk, vaak niet liefdevol en best zwaar. Nu zijn we er aan toe om een omslag te maken. Dit vraagt om inzet en een groot verantwoordelijkheidsgevoel omdat we vanaf nu zelfsturend moeten zijn. Het voornaamste streven is niet ons eigen licht laten branden (door punten te scoren), dit nastreven kost onnodig veel energie (zie boven). Ons voornaamste doel zou daarom moet zijn: het licht aandoen bij de ander. Wij kunnen schitteren door anderen te laten schitteren. Niemand kan dan ons ware licht afpakken, niemand kan dat doven. Dit betekent overigens niet dat wij ons dan maar ten koste van alles moeten wegcijferen. Zie ook mijn eerder geplaatste artikel: ‘Egoïsme: thema van de zon in de horoscoop’

“Wij moeten de ruimte nemen om de ander (de liefde) in het licht te zetten (te ontvangen).”

Als je dit snapt, begrijp je de boodschap van Varuna.


5. Ontzag 

Een belangrijk doel van koningschap is mensen bij elkaar brengen. Andere doelen zijn inspireren en steun geven (er zijn voor de mensen). Betrokkenheid tonen, openheid, compassie en nederigheid is hierbij een vereiste. Wat er gebeurt als deze doelen door de koning of koningin niet op de agenda worden gezet, wordt in menig sprookje zichtbaar gemaakt. We zien dit bijvoorbeeld terug in het spel van acteurs en actrices in de rol van verbitterde koninginnen, die het volk uitbuiten om de honger naar roem, macht, rijkdom en/of de eeuwige jeugd te stillen. Koninginnen laten in sprookjes regelmatig egoïstische trekjes zien, terwijl sprookjeskoningen vaak met oogkleppen op regeren en daardoor blind zijn voor bedrog uit hun directe omgeving.

Koningschap heeft iets magisch. Daarbij is de fysieke aanwezigheid van een koning of koningin bepalend voor de atmosfeer van de ruimte waarin de koning(in) zich bevindt of in bredere zin: het land. De wijze waarop de koning of koningin zich presenteert (hoe zij hun betrokkenheid tonen) is sfeerbepalend. Dit geldt overigens niet alleen voor koningen en koninginnen. Ook de manier waarop er met de scepter wordt gezwaaid in bijvoorbeeld het bedrijfsleven, op de werkvloer of gewoon thuis binnen het gezin heeft zijn weerslag op de anderen leden (personeel of familie).

In het gunstigste geval draag de heerser het ‘volk’ en de ‘gasten van zijn land’ een warm hart toe en is emotioneel betrokken bij de gebeurtenissen die plaatsvinden. Op die manier kan koningschap een bijdrage leveren aan een warme en zonnige sfeer.
Jammer genoeg houdt menig publieke persoonlijkheid of bestuurder de menigte liever zijdelings van bovenaf in de gaten en een beetje op afstand, waardoor er een onpersoonlijke en autoritaire atmosfeer kan ontstaan. Niet iedereen die een machtspositie bekleedt dwingt daadwerkelijk respect af. Hierdoor hebben we ook niet voor al die zogenaamde koningen en koninginnen (publieksfiguren en centrale personen) ontzag. Of men ontzag heeft voor iemand hangt onder meer af van diens prestaties, inzet en…daar hebben we het weer…: emotionele betrokkenheid.

Alleen hij of zij die de werkelijke waarde ziet van liefdevolle daden en ontzag en bewondering toont voor hen die zuivere liefde tentoonspreiden, is een ware koning(in). Het gebeurt echter regelmatig dat iemand hoge ogen scoort, mooie prestaties levert, mensen blij maakt, toch niet de waardering krijgt die hij/zij wel verdient. Wij mensen zijn namelijk niet altijd bereid moeite te doen om de ander werkelijk tegemoet te treden en in het hart te sluiten. Sommigen worden niet gewaardeerd voor hun kwaliteiten en hun verdiensten, ook al doen zij nog zo enorm hun best. Afgunst en jaloezie kunnen er bijvoorbeeld voor zorgen dat iemand zijn of haar succes niet wordt erkend. Tegelijkertijd kunnen wij anderen juist op een voetstuk plaatsen en bewonderen om allerlei materialistische motieven. Zelfverrijking en de behoefte mee te liften op iemands succes kunnen hier een voorbeeld van zijn.

Het bezit van een kroon, een troon, een scepter, een paleis of wat dan ook, is allemaal nietszeggend. Zo ook een goed gevulde beurs, een dure designbank, een indrukwekkende functie of een mooi huis. Zij vormen niet het bewijs met een echte koning(in) van doen te hebben. Sommige dragen dan misschien wel een ‘kroon’, maar zijn in diepere zin van het woord geen ware koning.

Ontzag ontvangen is voorbehouden aan hen die werkelijk openhartig durven te zijn. Uiteindelijk is iedereen in staat zich de rol van het ware koningschap meester te maken. 

* Het bovenstaande thema zouden we kunnen verbinden met de boodschap en betekenis van VarunaVaruna gaat over aanwezig zijn. Over alertheid en het aandachtig zijn. Varuna gaat over het de wereld (en dus de ander) in het licht zetten middels heldere waarneming.


6. Bezint eer gij begint

Emoties of gedachten kunnen als gevangen vlinders wild tegen de muren van ons innerlijk opvliegen. Wat als mijn waarheid gepaard gaat met hevige emoties of rondtollende gedachtes? Is het dan verstandig om mijn waarheid, zo geladen en vol van emotie, in de wereld te zetten? Hoe sterk komt het over wanneer iemand vanuit onrust het leven benadert? Is het daarom en in zo’n geval niet beter eerst te bedaren voordat er tot actie wordt overgaan (te bezinnen voor te beginnen)? Want een troebele waarheid is lang zo sterk niet als een waarheid die vanuit rust en ruimte opereert. Daarbij kosten een teveel aan emoties en gedachten veel energie (ze putten je uit) en leiden je af van datgene wat werkelijk belangrijk is.
Maar ja hoe doe je dat? Hoe zet je als je last hebt van innerlijke onrust deze malende machine uit? Mogelijk geeft de astrologie een handvat.

Wanneer er dreinende kinderen zeuren, huilen en aan je armen trekken kun je als ouder maar moeilijk je gedachte bij je werk houden, een gesprek voeren of je concentreren op taken. Daarbij is het zo dat hoe meer je deze lastige stemmetjes negeert, hoe harder ze gaan roepen. Soortgelijk gebeurt soms ook binnen in ons.
Laten we even voor de emoties kijken naar de stand van de Maan en voor onze gedachtes Mercurius nemen. Ook de plaatsing van Mars is belangrijk aangezien deze het vuurtje behoorlijk op kan stoken. Soms moeten deze innerlijke stukjes energie (de persoonlijke planeten kunnen we als energieën op onszelf betrekken) worden bijgestuurd en tot wasdom komen (volwassenen worden), voordat zij hun behoefte aan aandacht, mogelijk veroorzaakt door angst voor afwijzing, naast zich neer kunnen leggen. Soms zitten er in ons een aantal kwetsbare kinderstemmen verborgen en de volwassen ouder (vertegenwoordigt door de Zon) schijnt niet altijd sterk genoeg om deze aandacht vragende elementen bij te sturen of recht te zetten. Indien dit het geval is, dan is het goed om daar, eventueel met hulp en ondersteuning, aan te werken.

Varuna zouden we kunnen we associëren met de coach van onze innerlijke bestuurder. Astrologisch zouden we hem misschien kunnen als de rechterhand van de Zon (Varuna is o.a. verbonden met de zon). Als alwetende godheid weet Varuna wat goed voor ons is, wat we zouden moeten doen en wat we zouden moeten laten. Varuna’s betekenis heeft betrekking op het thema alerte aanwezigheid, het richten van onze aandacht op het hier en nu. Om dit te verwerven is het belangrijk om innerlijke rust en ruimte te ervaren, zodat wij sterk kunnen zijn en niet bij de minst of geringste tegenslag omver worden geblazen.
Het is mijn gevoel dat we de stand in het teken ten tijde van de ontdekking kunnen zien als een soort springplank. De energie van de Plutoïden ontspringt als het ware uit deze bron van energie om zich vervolgens richting een bepaald doel te bewegen. In het geval van Varuna is dit het teken Kreeft (Varuna stond tijdens zijn ontdekking in dit teken). Op eerste gezicht misschien een vreemde combinatie wanneer we bedenken dat Varuna een hemelgod is. Van oudsher wordt de planeet Saturnus (verbonden met het teken Steenbok) geassocieerd met de besturende, wetgevende God, de strenge Hemelvader. Ook Varuna is een Hemelgod, maar ervaar ik niet als zijnde kil en zakelijk. Wanneer we Varuna daarbij symbolisch willen zien als de rechterhand van de Zon in onze horoscoop (onze innerlijke coach), zou het volgens mij logischer zijn om te denken aan de Maan en dus aan het teken Kreeft (overigens: ook de Maan is mythologisch verbonden met Varuna). Zowel de Zon als de Maan is op een bepaalde manier verenigd in de betekenis van de Hemelgod Varuna).
Het teken Kreeft dat bij de Maan hoort, geeft richting aan zorgzame, sensitieve betrokkenheid en is net als Varuna ontvankelijk voor de emotionele behoeften van de ander. Varuna ademt het leven uit genegenheid in en blaast het liefdevol weer uit. Het teken Kreeft is dus goed te koppelen aan Varuna, die vanuit de energie van Kreeft gedreven wordt (=springplank) met de bedoeling om de warme kracht van de Zon (teken Leeuw) zin te geven.
Varuna’s energie stijgt echter uit boven het persoonlijke. Het is mijn mening dat hij (net als de andere Plutoïden) verbonden is met het element ether. Hij dompelt zich daardoor als het ware in een bad van rust en ruimte. Dit betekent dat Varuna daarom geen last heeft van opzwepende emoties en rondtollende gedachtes, maar eerder opereert vanuit een staat van bezinning. Mogelijk is het een idee om, wanneer wij behoefte hebben aan duidelijkheid, de goedbedoelde raad van Varuna van harte te nemen


7: Keuzestress 

Verkramping door angst voor spijt achteraf zet een rem op vernieuwing. Het is de beklemmende angst om een verkeerde keuze te maken, om de verkeerde beslissing te nemen in levensveranderende situaties. Een eenmaal genomen besluit draai je niet zomaar weer terug, je weet wat je hebt, maar niet altijd wat je ervoor terug krijgt. Want wat nu als je keuze achteraf enorm tegenvalt? Wat als je spijt krijgt? En wat als het dan al te laat is?

Kiezen doe je altijd met je hart, vanuit een ingeving. Ook al ben je angstig, je kunt volgens mij niet eens een verkeerde stap zetten. Je keuze dient namelijk altijd een doel en maakt altijd deel uit van een proces. Je keuzes zijn wel altijd afhankelijk van je vertrekpunt. Daarom maken verschillende mensen verschillende stappen.  Niet iedereen staat bijvoorbeeld op dezelfde ‘stapsteen’. En wanneer je bijvoorbeeld op de onderste trede van een ladder staat, kun je misschien wel kijken naar de top, verlangen naar het meest ultieme, toch zul je om dit te kunnen bereiken eerst nog een tweede, een derde en een vierde stap moeten maken om dichter bij de bovenste trede te kunnen komen. Vanuit dat perspectief is ieder genomen stap op een volgende trede, gewoon een stap in de goede richting. Zelfs al zou je een stapje terugdoen, dan kan dat voor jou een enorme stap in de goede richting zijn! Het kan een keuze zijn die op dat moment klopt voor jou.  Je was er misschien nog niet aan toe om op een bepaalde trede te staan, je was er misschien nog niet klaar voor. In die zin is er geen goed of fout. De stappen die je zet, zijn in die zin niet goed of fout. Het zijn gewoon stappen. Daarbij is het zo dat iedere stap nieuwe omstandigheden met zich meebrengt. Een andere plek innemen verandert je kijk op de werkelijkheid, je zicht op de wereld om je heen verandert. Iedere trede of iedere stapsteen schept als het ware een nieuw uitzicht.

Het probleem zit hem dus niet in het nemen van een stap. Zoals gezegd er is niet zoiets als goed of fout. Het probleem zit hem in het besluit om géén stap te nemen wanneer je van binnen wel de drang voelt om een stap te zetten…. Het probleem zit hem in het feit te weten dat je een stap moet zetten (alles in jou schreeuwt het uit om die zet te maken), maar toch doe je het niet. Je durft niet.  En juist die angst veroorzaakt spijt achteraf! Niet de stap zelf, maar het niet doorzetten van de beweging is de veroorzaker van onnodig en langdurig leed. Je had immers gewoon een stap kunnen maken, een stap moeten maken zelfs. Je had van jezelf kunnen houden en je leven een andere wending kunnen geven, maar je deed het niet en daardoor liep alles vast. Je wierp een dam op in de stromende rivier van het leven. Je bleef onnodig lang verbonden op één plek en zette daarmee jezelf (maar ook anderen in je directe omgeving) klem. En juist dat leed, die pijn die je veroorzaakte door niets te ondernemen, is intens  spijtig…

Varuna: wijst ons op het belang van aandachtig (alert en ontvankelijk) zijn. Een teveel aan emoties en gedachtes leidt tot een troebel of versluierd bewustzijn en vervolgens tot onbezonnenheid.
Varuna gaat over aanwezig zijn. Over alertheid en het richten van onze aandacht in het hier en nu (op dat wat is). Met oefening, geduld, bezinning, doorzettingsvermogen en reflectie, is het mogelijk om je wil tot op de hoogste trede van bewustwording te tillen.

Praktijk voor astrologie

error: Content is protected !!