Categoriearchief: Geen categorie

Gong Gong

Eerlijk is eerlijk, ik was best teleurgesteld toen ze in 2019 met de naam Gong Gong op de proppen kwamen. Al een poosje volgde ik de berichtgevingen rondom het object 2007 OR10. Deze eerder nog naamloze (vermoedelijke) dwergplaneet voorbij de baan van Neptunus, had wel een bijnaam, namelijk: Sneeuwwitje. Deze had het te danken aan de veronderstelde witte kleur. Echter dit bleek niet te kloppen, het moest rood zijn. Sneeuwwitje moest dus verdwijnen en er kwam een roodharige Gong Gong voor in de plaats.
Een andere reden voor de eerdere bijnaam Sneeuwwitje was het feit dat het de zevende dwerg (lees: dwergplaneet) was die het astronomisch team (onder leiding van Michael E. Brown van het California Institute of Technology) ontdekt had.
Het planeetje dat al op 17 juli 2007 werd ontdekt, is volgens de berekeningen een dwergplaneet van formaat en dus voor de in de Plutoïden geïnteresseerde astroloog interessant.

De naam Sneeuwwitje sprak tot mei 2019  tot mijn verbeelding. Telkens zocht ik op wat de stand van zaken was:  “was er al een officiële naam bekend? Wist men al wat meer?” Want als ik een naam had, had ik aanknopingspunten, dan kon ik kijken naar de mythe en het volk van herkomst. Omdat er dus eerst geen officiële naam was, was er als enige link het bijzonder intrigerende sprookje van de boze stiefmoeder en de pratende toverspiegel. Het sprookje zit overigens vol symbolen en doet aan als een inwijdingsverhaal. Daarnaast is het verwant (resoneert) met de thematiek van Pluto.

“Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is de schoonste in het land?”

Sneeuwwitje lijkt op een inwijdingssprookje waarbij ze op haar reis op aarde, haar niet erkende puurheid, haar schoonheid en rol als prinses moet zien terug te vinden. Haar stiefmoeder stuurt haar letterlijk het bos in en gaat vervolgens tot het uiterste om Sneeuwwitje te doden . Hoe Plutonisch! De afgunst van de stiefmoeder is als een rode draad (je zou het achteraf, nu ik weet over Gong Gong, het ook best een draak of een slang kunnen noemen) door het verhaal geweven. De afgunst kleurt in ieder geval Sneeuwwitjes pad. Onbewust verzet de stiefmoeder zich tegen iets dat tot ontwaken wil komen. Iets dat mooier is dan zijzelf. In het onderstaande lied spreken ze van een ‘evil spell’  (een vloek) die Sneeuwwitje in de greep houdt en gebroken moet zien te worden. Het is inderdaad de vloek van afgunst die zij moet zien te doorbreken. De eerste vraag die er als astroloog bij mij omhoog komt is dan ook: zou er ergens in de verte een thematisch verband kunnen zijn?
En terwijl ik er in de periode voor mei 2019 over het sprookje fantaseerde (want heel veel verder ging mijn interpretatie nog niet) werd plotsklaps, in het voorjaar van 2019 de betovering bruut verbroken, toen Sneeuwwitje plaatsmaakte voor een Chinees Zeemonster met de naam Gong Gong. Het duurde wel even voordat ik dit verwerkt had. Tot dit moment eigenlijk… Blijkbaar is nu wel de tijd voor mij rijp om er eens in te duiken. Gong Gong heeft mijn aandacht… ja nu in deze tijd van de Corona uitbraak is mijn nieuwsgierigheid gewekt.

Eerder plaatste ik intuïtief de hieronder genoemde songtekst bij dit hemellichaam, toen nog Sneeuwwitje. Hoe het ook zij, het onderwerp van een ‘evil spell’ lijkt op het eerste gezicht qua mythisch thema overeind te blijven. Want zeg nu zelf: hoe ‘toevallig’ is het dat juist nu in deze tijd een destructief slangenmonster (uit China) zijn entree maakt in de wereld van de astrologie ?

Snow White 

Shadows in my heart
Please take the night away
Somewhere in the dark
A sparkle still remains

Save me from this dream,
And sorrow and display
Save me from the queen
Please breake this evil spell

Shadows in my heart
Please take the night away
Somewhere in the dark
A sparkle still remains

Someone to fight 
Step in the light to feel alive
I need a knight 
A loving kiss to feel alive

(tekst: Muttonheads 2013)

Waar Varuna de kosmische orde bewaakt, doet Gong Gong (ook wel Kanghui genoemd) juist het tegenovergestelde, namelijk het uit balans trekken van de kosmische orde. Toen hij de strijd verloor met de god die de tijd kon terugzetten, Zhurong, smeet hij uit razernij (of in een andere versie gaf hij het een kopstoot) de berg Buzhou aan diggelen en veroorzaakte daarmee een verschuiving van de aarde richting het zuidoosten, met grote alles verwoestende overstromingen tot gevolg. Buzhou was dan ook niet zomaar een berg, hij diende als pilaar tussen hemel en aarde. Deze centrale pilaar, zoals de berg Buzhou staat dus kort gezegd voor eenheidsbewustzijn. In het centrum van de wereld komt immers alles samen.
Je komt het principe van een plek waar de vier windrichtingen samen komen en de hemel en aarde van elkaar worden gescheiden, in de oude mythische verhalen veelvuldig tegen. Op deze plek (de navel van de wereld) bevond zich bijvoorbeeld een tempel, maar het kon ook een steen zijn, een (levens)boom of in de mythe van Gong Gong dus een berg.

*Precies op het moment dat ik deze tekst begin te schrijven (6 oktober 2020) staat het zogenaamde Transneptunische object op bijna 4 graden in het teken Vissen. Oppositie Venus dus.

De generatie Pluto in Steenbok

Ken je de afbeelding van NASA van Pluto ? Op de dwergplaneet zie je de tekening van een hart. Menig astroloog duidt Pluto als een intense kracht die te maken heeft met angst. Dat Pluto verbonden is met het thema angst klopt, maar is slechts één kant van de medaille. Pluto kunnen we namelijk verbinden met zowel licht als met donker. Of anders gezegd: Pluto gaat over liefde en over angst.

Tussen 26 januari 2008 en 21 januari 2024 staat Pluto in het teken Steenbok. De mensen die in deze tijd worden geboren hebben dus in hun geboortehoroscoop Pluto in het teken Steenbok staan. Het betreft hier dus de jeugd.
Kort gezegd gaat Pluto over het komen tot de essentie. Alles wat niet tot de essentie behoort dient te worden afgebroken, zodat alleen de zuivere kern, de meest pure natuurlijke staat van het zijn overblijft. Dit afbraakproces is een daad van liefde met het doel te komen tot liefde.

De generatie met Pluto in het teken Steenbok draagt gezamenlijk het verlangen de essentie van het astrologische teken Steenbok uit te leven. Liefde te blazen in de Steenbok-kwaliteit zeg maar. Zij zijn in staat vorm te geven aan een standvastige,  gedegen, serieuze, gefundeerde, op oude wijsheid gestoelde, volwassen, opbouwende, goed georganiseerde wereld. Hoewel wij de Steenbokkwaliteit in de wereld kunnen herkennen in de manier waarop dingen zijn georganiseerd en hoe de wereld wordt bestuurd, toont het zich niet altijd in de meest pure en meest zuivere (hoogstaande) vorm. Zo zijn er bijvoorbeeld dictators, machthebbers, onderdrukkende systemen, enzovoorts die de liefde eerder verdrukken dan dat zij deze uitdrukken.

Hierboven schreef ik dat Pluto te maken heeft met liefde. Het ‘groepshart’ van de mensen met Pluto in Steenbok, wil graag uiting kunnen geven aan (maar ook kunnen putten uit) de waardes die horen bij het teken Steenbok. Zo dragen zij diep van binnen het verlangen naar kernwaardes van zoiets als een ondersteunende, betrouwbare, gewetensvolle en opbouwende samenleving (Pluto gaat over grootse collectief gedragen thema’s, die ons ook persoonlijk raken).  Echter, wanneer de buitenwereld dit innerlijke volmaakte beeld van concrete, realistische gestructureerdheid niet bevestigd, ontstaat er onderhuids zomaar een verkramping in het energieveld. Wanneer een deel van de kernkwaliteit van liefde waar jij (veelal onbewust) voor wil staan, niet wordt erkend door de wereld waarin jij je bevindt dan ontstaat er zomaar een innerlijk gevoel van machteloosheid. De ‘hogere’ kwaliteit van de energie van Steenbok kan zich dan niet echt via jou als persoon verwerkelijken. Je kunt bijvoorbeeld het idee hebben dat anderen of de omstandigheden jou niet de ruimte geven om dit te verwerkelijken en het zelfs onderdrukken. Deze generatie loopt daarom het risico om wegens het gebrek aan betrouwbare en solide besturing door volwassenen, adequaat leiderschap, professionele ondersteuning en het gevoel van systemische beperking en beklemming te verzanden in een gevoel van machteloosheid. Dit heeft gevolgen voor het gevoel van persoonlijke vrijheid (Pluto kan het gevoel geven dat je je onvrij voelt: machteloos en niet heel) op bijvoorbeeld het gebied van het verwezenlijken van je ambities (ook economische). Deze generatie kan bijvoorbeeld deze beklemdheid (het heersende tijdsbeeld ) opvatten als een persoonlijke aanval op hun eigen gevoel van verantwoordelijkheid, terwijl het allemaal niet persoonlijk is. Het is eerder een verschijnsel van de tijdsgeest en in die zin raakt het dus iedereen. Ongemerkt kunnen mensen dan besluiten om zich af te keren van hun hartsverlangen en zoiets als zelfverwerkelijking als onbereikbaar gaan ervaren. Ondertussen kan dan ook de frustratie en machteloosheid door de aderen gaan stromen. En in plaats van ondersteund worden in het verwezenlijken van hun ambities lopen deze mensen tegen problemen aan als: niet het idee hebben dat zij goed een maatschappelijk positie kunnen innemen, niet goed op de eigen daadkracht kunnen bouwen en goed vooruit kunnen komen. Toch kan de innerlijke bewijsdrang sterk zijn. Men zal zich niet zonder slag of stoot, door autoritaire machten uit het veld willen laten slaan. Echter wegens gebrek of onderdrukking van deze liefdeskracht (de hogere manifestatie van Steenbok energie) wordt het gemakkelijk een al dan niet innerlijk gevecht.
Hoe dit ‘spel’ gespeeld wordt hangt uiteindelijk af van de mate van bewustzijn: of je het doorhebt of niet. Of je zeg maar begrijpt wat er zich via jou gemanifesteerd wil worden in de maatschappij.

Mijn hoop voor de huidige generatie-crisis (iedere generatie heeft in meer of mindere mate overigens zijn eigen crisis te verwerken) is voor een deel gevestigd op de Pluto in Maagd generatie (de mensen die tussen globaal 19 augustus 1957 en 30 juli 1972 zijn geboren).  Zij zijn het die momenteel de volwassen leeftijd hebben bereikt en vooraanstaande posities innemen, waardoor ze iets in de melk te brokkelen kunnen hebben en aan de juiste knoppen kunnen draaien.
Anders dan de Pluto in Steenbok generatie verlangt deze groep naar een wereld waarin alles er geordend, overzichtelijk, zuiver en goed doordacht aan toe gaat. Zij verlangen naar zoiets als zorgvuldig handelen. Zij hebben bijvoorbeeld behoefte aan correctheid, aan nauwkeurigheid en dienstbare zorgzaamheid. Ze zijn geboren met zoiets als liefde voor details en een op het geweten gebaseerde onderscheidingsvermogen. Zij verlangen bewust of onbewust naar de afstemming van de maatschappij op de essentie van de Maagd-kwaliteit. Zo is bijvoorbeeld zoiets als het verwerken van informatie en het bewerken en onderhouden van de algehele gezondheid van het leven waar hun hart voor klopt, waar hun hart uit put, waar ze zeg maar voor leven.  Het verlangen om deze hogere waardes van een gezonde wereld tot uiting te brengen uit zich voor iedereen op een ander gebied. Dat is per persoon verschillend en afhankelijk van onder andere de astrologische huispositie. Echter het verlangen naar zuiverheid, toewijding en oprechtheid is wat mensen met Pluto in Maagd met elkaar verbindt. Hun hart volgt de stroom van het praktisch toepasbaar maken van goed uitvoerbare theorieën. Het maakt dat deze generatie verlangt naar scherpzinnigheid en het vermogen tot het zorgvuldig uiten van kritiek met het doel verbeteringen aan te brengen in ordeningen. Deze generatie belandt echter in een kramp wanneer ze in een wereld terecht komen die niet diezelfde perfectie, verfijning en finesse nastreeft en tot uitdrukking brengt waar zij behoefte aan hebben. Waar zij zelfs voor leven. Al gauw raken zij in verwarring wanneer zaken in kaders worden geplaatst, die niet binnen de kaders passen en zij kunnen in de valkuil stappen om harde kritiek, het gebrek aan nobelheid, nauwkeurigheid en het gemak waarmee men zaken vanuit onzuivere motieven in hokjes probeert te plaatsen, persoonlijk op te vatten.  Zij kunnen bekneld raken in een systeem dat niet resoneert. Uit overlevingsstrategie kan deze generatie vervolgens besluiten om zich af te wenden van hun kern, met het gevolg dat zij in hun hoofd kruipen en van daaruit alles verder gaan analyseren en bekritiseren.

Het is ieders opdracht om vanuit het hart te leven. Om vanuit het hart te spreken. Om ernaartoe terug te keren met je bewustzijn.

Mijn hoop is ook gevestigd op de Pluto in Weegschaal generatie (30 juli 1972 en 26 augustus 1984).  Bij hen leeft er diep van binnen het verlangen naar een vriendelijke, sympathieke, eerlijke, buigzame, vredelievende, communicatief vaardige en begripvolle wereld.  Het hart van deze tijdsgeest klopt vanuit de behoefte om pure vrede tot uiting te brengen. Er leeft een behoefte aan beschaving, schoonheid, stijl, smaak en goede omgangsnormen, vriendschappelijkheid en zachtheid. De behoefte aan smaakvolle en eerlijke onderhandelingen en goede samenwerking kan echter iets dwingends krijgen, wanneer blijkt dat de buitenwereld niet aan  dit ideaal voldoet. Dus wanneer het in de wereld vooral blijkt te draaien om zaken als strijd, ruzie, oneerlijkheid, gebrek aan samenwerking en onderling gedoe. Dit wakkert bij deze generatie een gevoel van verwarring aan. Men kan het gebrek aan vriendelijkheid ook persoonlijk opvatten, terwijl het geheel ook hier weer, niet persoonlijk dient te worden opgevat.  Het probleem is een intern probleem. Samenlevingen en culturen zijn helaas voor ons niet volmaakt en het leven laat zich voortdurend van twee kanten van de medaille zien. Alles is afhankelijk van de bril waardoor we kijken. Toch trekt de mens vaak uit nood de donkerte nog verder naar binnen, zonder in de gaten te hebben almaar verder weg te raken van het object van verlangen: in plaats van medestanders, creëert men daardoor mogelijk nog meer tegenstanders.
Aan deze generatie daarom de opdracht om het licht te laten vallen op vredelievende, harmonische verschijnselen. Maar om deze te kunnen zien, moet men wel eerst de weegschaalkwaliteit in zichzelf terug weten te vinden. Want dat wat wordt gezocht, kan in de buitenwereld niet worden gevonden wanneer het vredelievende, liefdevolle niet in eerste plaats wordt herkent als het ware Zelf.  Het is nu eenmaal zo dat wanneer het licht uit gaat, het lastig kijken is.

Wanneer we weglopen van het Zelf, zetten we automatisch ook Pluto in het donker. Dit fenomeen gaat gepaard met angst. En dat je vanaf dat moment overvallen wordt met angst (voor het niet gekend worden), is een logisch gevolg wanneer je het besluit neemt om je wakkere zelf te verlaten.  

Opmerkingen:

*Uiteraard zijn er ook de Pluto in Kreeft, Leeuw, Schorpioen en Boogschutter generaties, ook zij hebben een belangrijk aandeel in het wereldse gebeuren. Ik heb deze generaties zonder bijbedoelingen in dit verhaal buiten beschouwing gelaten en ervoor gekozen om naast de Steenbok generatie er 2 uit te lichten.
*Daarnaast geeft Pluto in de geboortehoroscoop ook een persoonlijk accent aan en is het belangrijk, wil je echt een goed beeld krijgen, om de hele horoscoop van iemand te duiden. Het bovenstaande verhaal spreekt dus eigenlijk in algemene termen en richt zich alleen op het astrologische teken dat voor een hele generatie hetzelfde is.

Astrologie, Het mooiste beroep dat er bestaat

Ik ben astroloog en kijk naar de beweging in de tijd. Ik geloof dat we in een tijd zijn aangekomen waarin het de bedoeling is dat we de magie terug gaan vinden.
Astroloog zijn is het mooiste beroep dat bestaat. Waarom? Omdat ik daarom weet dat er nieuwe planeten zijn ontdekt, die over dat thema gaan.

Veel mensen krijgen steeds meer in de gaten: van hé ik zit niet lekker in mijn vel. Het thema bewustwording is momenteel thema. Dat zie je overal om je heen. De ene doet aan mindfulness, meditatie, de ander maakt lange wandelingen, allemaal om erachter te komen hoe ‘het’ werkt (hoe we onze innerlijke vrede kunnen vinden). De astrologie is voor mij een ingang, een pad in de zoektocht naar zingeving. Het gaat om de ervaring, om de eigen ervaring. Ervaringen delen creëert verbondenheid. Vroeger ging eigenlijk alleen de zieke mens in therapie, momenteel werken veel mensen min of meer aan zichzelf…

In de astrologie kunnen we bijvoorbeeld al veel van de zon en maan leren. In het hele oude India beschouwden ze de zon en maan als ogen van het universum. Wanneer deze zogenaamde zon en de maanogen in ons eigen leven op elkaar zijn afgestemd dan lopen we zeg maar minder snel als een kip zonder kop, zonder op of om te kijken rechtdoor, maar staan we ook nog eens in verbinding met onze omgeving. We zijn dan in contact met de omgeving. Het vrouwelijke is verbonden met het mannelijke (Yang is verbonden met Yin). We mogen oefenen om deze zaken te integreren. Oefenen om het oog van de zon te openen en daarmee het vermogen om gewoon vastbesloten te zijn wie we zijn. Gewoon te gaan dus!
Daarnaast mogen we oefenen om door het oog van het gevoel te kijken. Dit door onszelf maar ook de omgeving met open armen te ontvangen. Aannemen, toelaten, voelen en reageren…

Momenteel is er veel emotie dat onder de oppervlakte een weg naar buiten probeert te vinden. Bestaansrecht zoekt, zou je ook kunnen zeggen. Veel emotie wordt weggestopt, verborgen. Verdriet, woede, pijn, het is er maar mag niet altijd gevoeld worden. De planeten achter de schermen, voorbij Saturnus en daardoor voor het blote oog onzichtbaar zijn sinds de eeuwwisseling ontdekt. Zij hebben astrologisch betrekking op de onzichtbare vibraties. De onderstromen en dus ook op de emoties. Zij symboliseren als het ware de verborgen vibrerende natuurkrachten die onze innerlijke wereld in beweging kan zetten. Daarnaast hebben zij ook de intentie ons innerlijk wakker te schudden, ons op te porren eigenlijk. Want wanneer we lang genoeg in bepaalde cirkels bewegen of lang genoeg dezelfde paden bewandelen, bestaat al snel de neiging tot automatisme. Denk bijvoorbeeld maar even aan het besturen van een auto. Als je iedere dag hetzelfde stuk rijdt dan denk je er niet meer bij na en ben je ook vaak minder alert. Iedere bocht neem je met gemak. Maar er zijn van die momenten waarop we plotseling uit onze vaste beweegpatronen kunnen worden geslingerd omdat er ineens iets op het pad ligt dat er eerder niet lag. Dat zijn van die momenten die alles op zijn kop zetten. Van die momenten die onze kijk op de werkelijkheid, onze ervaring doet veranderen. En dit gaat nu eenmaal vaak gepaard met emoties.
Die momenten zijn net als loten uit de loterij, ze bieden een kans. Dit omdat we juist op dit soort momenten  onze magie (onze talenten, originaliteit en vindingrijkheid) kunnen gaan terugvinden. Allemaal beschikken we over het vermogen om onze intuïtie, verbeelding en creativiteit toe te passen en het bestaan te herscheppen.

Het pad lopen van de magiër vraagt echter om een bewuste keuze. Je kunt hier niet onbezonnen aan beginnen. Hij of zij moet bijvoorbeeld het reactiepatroon van het vluchten, bevriezen en vechten achter zich laten en gaan handelen. Een ware Magiër werkt daarbij samen met de natuur. Om dit te kunnen moet hij zich ermee in verbinding stellen.

Ik ben astroloog en kijk naar de beweging in de tijd. Ik geloof dat we in een tijd zijn aangekomen waarin het de bedoeling is dat we de magie terug gaan vinden. Astroloog zijn is het mooiste beroep dat er bestaat. Waarom? Omdat ik daarom weet dat er nieuwe planeten zijn ontdekt, die over dat thema gaan…

De tijd van Ares en Eris


Ares (Mars) en Eris (Dwergplaneet) staan vlakbij elkaar in het teken Ram. Mars staat momenteel retrogade en dat betekent dat hij terugloopt richting Eris. In het eerste weekend van oktober kunnen ze elkaar symbolisch omhelzen. Eerder gebeurde dit al op en rond 17 augustus. Misschien kunnen we deze hemelse ontmoeting vertalen als dat Mars Eris te hulp schiet, haar strijd ondersteunt (omdraait en haar tegemoet komt. Er is iets nog niet helemaal klaar en Mars komt als het ware terug voor een onderonsje).

Van alle Griekse goden was Zeus toch wel de machtigste. Hij was de god van de donder die de wetten handhaafde en straffen uitdeelde aan de overtreders. Met zijn echtgenote Hera (die tevens ook zijn zus was) kreeg hij verschillende kinderen, te weten: Eileithyia, Hebe, Hephaistos, Ares en ook Eris.
Hera was een mooie en trotse vrouw. Hoewel zij als godin van het huwelijk werd vereerd, stond haar relatie in het teken van strijd. Haar echtgenoot confronteerde haar voortdurend met zijn overspelige karakter en jaloezie vergiftigde haar gemoed. Hera was een pittige dame die op haar beurt weer pittige kinderen baarde. Vaak zien we bepaalde eigenschappen van onszelf terug in onze kinderen. Zo gold dit ook voor Hera. Eileithyia, Hebe, Hephaistos, Ares en Eris, zij zijn allen ieder op hun eigen manier verbonden met de orde die telkens opnieuw uiteenvalt en transformeert tot chaos. Hoewel de één zich misschien wat strijdlustiger toonde dan de ander, erfden ze allemaal een karaktertrek die we kunnen verbinden met het thema strijd en hun mythische leven stond dan ook in het teken van de angst voor een aanval van een vijand.

Hera’s vijand was het huwelijk en de liefde en het telkens terugkerende thema van ontrouw. Het voedde haar pijn en zette aan tot een aanval op de vijand.
Zoals alle mythes een boodschap uitdragen, zo draagt ook Hera’s familiethema wijsheid uit. En dat is: pas als de angsten van mensen tot bedaren kan worden gebracht, kan men de eigen conditioneringen onder ogen zien. En zien dat het leven zichzelf continue vernieuwt. Wanneer we dat in de gaten hebben, zal niet de liefde door destructie uit angst voor de chaos, maar de conditionering uiteen vallen.
Uiteindelijk wordt de ellende telkens door onze geest opgeroepen. En de enige weg om de vijand te overwinnen is het aankijken van onze eigen angst voor de allesverwoestende aanval op de liefde.

Als godin van de tweedracht werd Eris door menigeen gevreesd vanwege de wanorde en chaos die zij veroorzaakte. Zij zou regelmatig samen met haar broer (Ares = Mars) op oorlogspad zijn geweest. En net als Ares was zij niet bang om ravage aan te richten. Zelfbeheersing en rationaliteit waren niet zijn sterkste punten. Zijn onbeheerste strijdlustige manier van optreden werd door de goden dan ook niet zeer gewaardeerd. Ditzelfde gold ook voor zijn zus Eris. Eris werd als een indringende ruziezoekende lastpost gezien. Een onruststoker die erom bekendstond onenigheid en verdeeldheid te zaaien. Als ze het ergens niet mee eens was, ging zij de confrontatie niet uit de weg. Zo werd de Trojaanse oorlog bijvoorbeeld door haar toedoen in gang gezet.

De strijd van Hera tegen de vernietiging en de dood van de liefde werd dus doorgegeven aan haar kinderen. Er zijn echter verschillenden wapens die tot destructie kunnen leiden. Voor Zeus was dit bijvoorbeeld overheersing (autoritair optreden). Zijn zoon Ares zette daarentegen fysieke gewelddadigheid (oorlogsvoering) in als wapen tegen de uiterlijke vijand en het wapen van Eris zouden we in het kort kunnen omschrijven als verbale assertiviteit of het zoeken van ruzie.

Momenteel bevinden broer en zus zich op dezelfde graad in de horoscoop in het teken Ram. En terwijl het houden van afstand in de wet wordt vastgelegd en de discussie over mondkapjes, ventilatiesystemen, groepsvorming en de angst voor chaos vanwege de naderende dood van de liefde (thema Hera) hoogtij viert, verenigen broer en zus hun krachten.