Orcus: de verrijking

Orcus

“De mens en zijn schaduw: als een reus torent hij uit boven de massa, maar in zijn hart blijft hij een dwerg!”

Orcus is naast Pluto een Romeinse / Etruskische god voor de onderwereld. Wanneer de angst voor onze tekortkoming in ons geheugen staat gegrift, gaan we ook alles vanuit die waarheid zien. Onze onkunde brengt frustratie en mogelijk ook schaamte met zich mee. Om alle risico’s te vermijden zijn we ertoe geneigd om onze ware grootsheid (zielskwaliteit) onder de grond te stoppen en bovengronds in onze persoonlijkheid de vorm van een sterke reus of misschien zelfs een wolf aan te nemen. Pas wanneer je je eigenwaarde weer kunt opgraven kan ware grootsheid terugkeren.

*Orcus wijst ook op het belang van het (uit)dragen van onze kwaliteiten (innerlijke rijkdom), het manifest maken van liefde. Wanneer we echter vasthouden aan een gevoel van tekortkoming blijven wij  in de schaduw van onze ware grootsheid.                                

*Als Pluto staat voor de mythische held die de onderwereld intrekt om daar het licht aan te zetten, staat Orcus voor de antiheld die de wereld van het licht en schaduw gescheiden houdt.

Vragen
Wat heb ik te geven? Wat heb ik te bieden? Wie ben ik om te profileren met mijn kwaliteiten?

Spiritueel thema
Over onze gulzigheid en grootsheidwaan. Het eigenbelang is groter dan het welzijn van het leven op aarde. Over schaduw en onze verborgen rijkdom (talent). Bewustwording van de Wolf die in ons huist…

Maatschappelijk effect

De wolf zit in de mens:
-De farmaceutische industrie
-De bankenwereld (bankencrisis, de wolf van wallstreet enz.)
-Nertsfokkerijen
-Vleesindustrie
-(Misstanden bij) de belastingdienst
– Oliemaatschappijen
enz.

*Aantasting van gezondheid, natuur, milieu, welzijn, vanwege onze verlangen naar meer, aan beter, aan groter enzovoorts.


Hieronder acht artikelen die verbonden zijn met de betekenis en boodschap van Orcus.  Voor meer uitleg en toelichting verwijs ik ook naar mijn boek (De Plutoïden lichten van kosmische wijsheid). Hierin schrijf ik uitvoerig over Orcus en ga ik in op  culturele, mythische, astrologische en spirituele aspecten van zijn betekenis. 

1:   Het symbool van Orcus

2: Orcus

3: Orcus het monster

4: Pluto en Orcus,  angst en schrik

5: Begeerte

6. Onze innerlijke schatkamer

7.  Ware geluk vinden we niet door het buiten onszelf te plaatsen 

8. Trump en Orcus


1 Het symbool van Orcus

Het bovenstaande symbool is niet onbekend en wordt door sommige astrologen ook wel als symbool voor Pluto gebruikt. (Zelf gebruik ik liever de cirkel, met daaronder de halve maan en het kruis. Zie ook uitleg in artikel: ‘symbolen Plutoïden’). Het bovenstaande symbool vind ik beter aansluiten bij de betekenis van Orcus . Het symbool afstaan aan Orcus is daarbij in mijn ogen een mooie symbolische daad van broederliefde. Pluto is immers Orcus z’n astronomische tweelingbroer. Orcus wordt ook wel de anti-Pluto genoemd omdat zijn baan rond de zon precies tegengesteld is aan die van Pluto. Als Orcus in zijn aphelium (het punt waar de afstand tot de zon het grootst is) dan bevindt Pluto zich in zijn perihelium (het punt dat het dichtst bij de zon gelegen is) en omgekeerd. Vanuit astronomisch perspectief is Orcus dus het spiegelbeeld van Pluto.

Het bovenstaande symbool doet mij overigens denken aan de rijksappel. Dit was in het verleden een attribuut van keizers en ook koningen: een (gouden) bol met daarboven op een kruis. De rijksappel stelt de wereld voor. De persoon die het object in zijn hand heeft, bezit (draagt) de wereld. Het is dan ook het symbool van wereldlijke macht.

De drager van de macht over de wereld

Orcus kunnen we associëren met reusachtigheid, met de reus in sprookjes, maar ook wel met de wolf. Zijn naam zien we terug in woorden als Orka, orkaan, Orc. Allemaal grootse spannende en indrukwekkende krachten. In mythes komen we de reus wel tegen als de drager van de wereld. Denk aan de reus Atlas maar ook in het verhaal van Quaoar zijn er zeven reuzen die de wereld dragen.

Reuzen staan bekend om hun ijzersterke kracht. In veel verhalen delft de reus uiteindelijk het onderspit en verliest het gevecht. Zo kennen we de Giganten, de Cyclopen, de Oni uit Japan en Atlas dus, maar er is ook bijvoorbeeld ook Polyphemus, Goliath  en de Indische Kumbhakarna. Reuzen worden ofwel in de onderwereld gedumpt, beetgenomen of lopen verwondingen op door toedoen van de (kleinere) mens die de reus te slim af is. (In een ander artikel en op de lezing tijdens de ASASdag heb ik hier over geschreven en gesproken).

Orcus de drager van het ondraaglijke
“Als jij het ondraaglijke niet kunt dragen, dan draag ik het voor jou. Ik verberg het in mijn binnenste. Ik stop het onder de grond. Ik doe dit uit liefde.”

Orcus staat dus voor een reusachtige kracht. We kunnen hem associëren met een reus, de grote schaduw op de muur, maar ook wel met de boze wolf. Deze zomer was ik echter in Florence en Umbrië waar Orcus vandaan komt en realiseerde ik me dat we Orcus ook wel kunnen verbinden met de verborgen ruimtes onder de grond. Zeg de donkere koele geheime (schuil)kelders, verborgen gangenstelsels, holtes in bergen (grotten), verborgen schat- en voorraadkamers. We kunnen hem associëren met de onderwereld, de verborgen ruimte onder onze leefwereld bedoeld om dingen te bewaren die uit het daglicht moeten blijven.

Mythes, maar ook dromen zijn sleutels naar andere dimensies. Paradoxaal worden juist dromen en mythes gezien als waanbeelden. Maar het is andersom. Door ons te verdiepen in de mythische wereld, vol symbolen kunnen we diepere betekenissen ‘zien’ waar we anders in de waan van de dag aan voorbij zouden gaan. Pluto kan ons daarbij helpen. Hij is de kracht die ons helpt onze waanbeelden te elimineren. Echter, Orcus houdt diezelfde waanbeelden juist in stand. Hij helpt ons zaken onder de pet te houden en te verbergen. In die zin is Orcus dus de tegenhanger van Pluto. Als Pluto staat voor de mythische held die de onderwereld intrekt om daar het licht aan te zetten, staat Orcus voor de antiheld die de wereld van het licht en schaduw gescheiden houdt.

Betekenis van Orcus

Orcus helpt ons onze angst (verschrikking) te ontlopen. Hij doet dit uit liefde (hij is onze overlevingstrategie). Echter  hoe groter Orcus (onze schaduw) wordt, hoe meer het wantrouwen voor het leven zal toenemen en hoe meer wij op safe zullen gaan spelen. Eerder had ik het over de associatie met de onderwereld. Net als Pluto gaat ook Orcus daarover. Wij mensen leven zonder het ons altijd te beseffen op de brokstukken van het verleden en bouwen ons bestaan bovenop vergeten angst. Zo houden ons krampachtig vast aan de zichtbare glorie  om daarmee de innerlijke verpaupering te kunnen ontwijken.

Orcus is de onzichtbare reus die zich in onze schaduw verborgen houdt en zich voedt met onze lasten. Met onze onverteerbare brokken zware energie waar wij anders aan onderdoor zouden gaan. Hoe meer Orcus te eten krijgt, des te groter hij wordt. Op die manier kan hij gedurende de tijd en in de loop van levens grote proporties aannemen en in de realiteit van de wereld uitgroeien tot iets monsterlijks.

Orcus staat ook voor de held van het ego die zich wil blijven vasthouden aan sprookjes. Dankzij Orcus hoeven wij namelijk niet zelf de held uit te hangen en kunnen we in de waan van de dag blijven leven. Orcus draagt immers de wereld voor ons, zodat wij niet onder het gewicht van het bestaan zullen bezwijken. Orcus houdt ons op de been en  zorgt dat we overeind kunnen blijven.

Orcus helpt het ego uit liefde, door diens angst te dragen. Maar het is uiteindelijk die andere onderwereldfiguur, Pluto, die het ego kan laten inzien dat wij de wereld zelf in handen moeten gaan nemen. We kunnen de macht beter naar ons toetrekken en de wereld zelf gaan dragen. Laten we daarom de reus Orcus, met behulp van Pluto in onszelf wakker maken…


2:  Orcus

Plutonische krachten zijn veelal intens, heftig en worden als niet zo prettig ervaren. Zo ook Orcus. Net als Pluto kunnen we Orcus ervaren als zijnde indringend, intens en absorberend. Daar waar Orcus wordt geactiveerd, komen we oog in oog te staan met de zwarte, duistere, schaduwkant van het leven. Hij is de blokkade die de levenskracht in de schaduw zet.
Vanuit astronomisch perspectief is Orcus het spiegelbeeld van Pluto, als het ware zijn tweelingbroer. Orcus wordt ook wel de anti-Pluto wordt genoemd. Dit omdat zijn baan rond de zon precies tegengesteld is aan die van Pluto. Als Orcus in zijn aphelium (het punt waar de afstand tot de zon het grootst is) dan bevindt Pluto zich in zijn perihelium (het punt dat het dichtst bij de zon gelegen is) en omgekeerd.

Orcus staat voor de schaduw die we meenemen uit een (ver) verleden. We als het ware in zijn ‘muil’ gestapt. Orcus staat voor het monster dat ons opvreet. Hij is als de donkere deken die op de aarde neervalt wanneer het licht van de zon wordt geblokkeerd. Zoals een wolk op een mooie zomerse dag plotseling voor de zon kan schuiven, zo werpt ook hij een schaduw op de aarde, hiermee zijn komst aankondigend.

We zien dit terug in sprookjes, waarin de hoofdpersoon van het verhaal wordt opgegeten door een reus of dreigt te worden opgeslokt door een gewelddadig wezen. In sagen en sprookjes zien wij Orcus terug als Oger, Ogro of Ogre. Dit zijn grote, lelijke, oorlogszuchtige mensachtige, bebaarde monsters, aardmannen of reuzen. De Italiaanse Orco (een soort boeman) voedt zich met mensenvlees. We treffen hem ook aan als Orc in ‘de Lord of the rings’ en in sommige computerspellen wordt hij gepresenteerd als een sadistisch monster of een demon van de hel. En ook uit de woorden orka en orkaan kunnen wij zijn overweldigende en alles absorberende energie opmaken.

Net als Pluto is Orcus verbonden met de dood en de onderwereld. Hoewel de Romeinen hem als benaming en god van de onderwereld ‘adopteerden’, zouden zijn wortels liggen bij de ontwikkelde Etruskische samenleving. Zij gaven hun mythische bewaker van de onderwereld echter de naam Calu, of Aita. Calu werd overigens ook geassocieerd met een harige vleeseter waar je maar beter niet aan ten prooi kon vallen, namelijk: de wolf. Ook de angstaanjagende sluwe wolf komen we in menig sprookje tegen. Wolven hebben de reputatie van meedogenloze moordenaars, die voor hun plezier doden. Een Latijns gezegde luidt: Homo homini lupus, wat betekent: de mens is een wolf voor zijn medemens. Nog even terzijde: het is mij opgevallen dat we in mythes en sprookjes met reuzen vaak het maaltijd van de wolf tegenkomen, namelijk: schapen.

In de astrologische duiding heeft Orcus betrekking op de angst om je meest dierbare bezit, namelijk: je reputatie, te verliezen. Dit door toedoen van krachten die erop uit zijn om je gevoel van zelfrespect (eigenwaarde) te beschadigen. Denk hierbij aan de beschadiging van verworvenheden, zoals: expertise, kennis en kunde, verrichte prestaties enzovoorts.
Waardigheid kan je worden ontnomen uit jaloezie, onbegrip, angst voor machtsverlies of puur uit gebrek aan inzicht. Het kan echter ook zijn dat wij onze macht hebben misbruikt, onze talent te grabbel hebben gegooid of vanuit onze positie bezit hebben toegeëigend die de grens van de bedoelde schepping overscheidde. Het kan zijn dat we uit angst voor tekortkoming en uit gebrek aan vertrouwen tegen eer en geweten hebben gehandeld en daarmee de balans tussen geven en nemen hebben verstoord.
Wanneer het ons voor de wind gaat, wanneer we denken dat er ergens meer winst valt te behalen, kan het gebeuren dat wij uit materiële overwegingen keuzes maken die op zielniveau niet met de innerlijke waarheid resoneren. Met andere woorden: wij negeren de stem van het geweten, de stem van innerlijke wijsheid. Wanneer je meer neemt dan je toekomt, jezelf verrijkt ten kostte van hogere principes stap je met open ogen in de kuil van het monsterlijk ego. Door de waarheid in onszelf te negeren en de grens van het liefdeloze te overschrijden kiezen we voor de schaduwkant van het leven.

*Gedeelte van artikel: DE PLUTOÏDEN ORCUS EN QUAOAR (ASASCOOP VOORJAAR 2017)


3. Orcus het monster

“Orcus mijn monsterlijke ik, mijn schuldenlast, mijn schaduwkant die ik niet onder ogen kan zien. Ik plaats Orcus buiten mijzelf in plaats van in te zien dat hij ook in mij zit.”

De planeetjes (Plutoïden) in de Kuipergordel bevinden zich in hetzelfde energieveld als Pluto en zijn energetisch met elkaar verwant. Deze plutonische krachten zijn veelal intens, heftig en worden niet altijd als heel prettig ervaren. Zo ook Orcus. Net als Pluto kunnen we Orcus ervaren als zijnde indringend, intens en absorberend. Daar waar Orcus wordt geactiveerd, komen we oog in oog te staan met de zwarte, duistere, schaduwkant van het leven. Hij is de blokkade die de levenskracht in de schaduw zet.
Vanuit astronomisch perspectief is Orcus het spiegelbeeld van Pluto, als het ware zijn tweelingbroer. Orcus wordt ook wel de anti-Pluto  genoemd.

Met onze slechtheid valt niet te pronken, het is niet iets om trots op te zijn. Wanneer wij door schande te gronden worden gericht en schuldig worden bevonden dan houden we het gedrocht van onze schaamte liever verborgen. Het monsterlijke gedrag dat zo lelijk was kon en kan het daglicht niet verdragen. We stoppen de brullende lelijkerd liever weg in de diepste regionen van ons binnenste waar we het niet meer hoeven te zien of te horen. We draaien ons er van af, slikken het in en we schamen ons voor het monster wat wij in ons herbergen. Het monster dat wij zijn. En in de duisternis absorbeert de negatieve creatie van onszelf de positieve creatie die wij in werkelijkheid zijn. Een schaduw werpt zich vervolgens over ons innerlijk wezen, want of we het willen of niet, of we het ons nog herinneren of niet: het monster wandelt met ons mee. Waar wij ook heen gaan, we slepen het met ons mee en de zwijgplicht die wij ons hebben opgelegd smoort ons in het geniep. Het put ons uit, het ontkracht ons.

Orcus is een geladen (beladen), alles doordringende energie. Hij is de schaduw die we meenemen uit een (ver) verleden. We zijn in zijn ‘muil’ gestapt, het monster heeft bezit van ons genomen. We zien dit terug in sprookjes, waarin de hoofdpersoon van het verhaal wordt opgegeten door een reus of dreigt te worden opgeslokt door een gewelddadig wezen.

Orcus wijst op een diepgeworteld schuldgevoel en schaamte. Hij heeft betrekking op de angst om je meest dierbare bezit, namelijk: je reputatie, te verliezen. Dit door toedoen van krachten die erop uit waren om je gevoel van zelfrespect (eigenwaarde) te beschadigen. Denk hierbij aan de beschadiging van verworvenheden, zoals: expertise, kennis en kunde, verrichte prestaties enzovoorts.

Wanneer we bevangen worden door de angst om in de ogen van anderen te falen, worden we in plaats van uitdrukking te geven aan onze gaven, innerlijk verteerd door negatieve gedachtes over onszelf. We slikken onze kwaliteiten liever in, we houden ze liever vast. We schamen ons. Sterker nog: wanneer we maar lang genoeg in de ontkenning van onze daadkracht blijven zitten, kunnen we op den duur gaan geloven dat we geen kwaliteiten bezitten. We zijn vergeten dat we kwaliteiten bezitten die ons ooit veel geluk hebben gebracht en zijn in onze lelijkheid gaan geloven (de schok van falen had impact en we trokken de conclusie: eens schuldig altijd schuldig).

Keer op keer zien we onze lelijkheid in de ogen of via de reactie van anderen bevestigd (gespiegeld). Onze geest trekt telkens de conclusie: “zie je wel, we worden genegeerd. De ander is ons liever kwijt dan rijk.” Onze geest zoekt voortdurend bevestiging en middels de reactie van anderen op ons handelen, zien we in de buitenwereld onze gefaalde ik bevestigd. Maar als we niet trots zijn op wat we te bieden hebben en ons van binnen schamen, hebben we de neiging ons in te houden en ons te verstoppen. Ons ego kan in een dergelijk geval besluiten om anderen af te leiden van onze schaduwkant, dit door te pronken met materieel bezit en door te proberen onze schaduw te overstralen. We kunnen mooie dingen verzamelen om er vervolgens bovenop te gaan zitten. In de geest van: “ik bezit dan misschien geen…, maar ik bezit wel een mooie auto, een mooi huis waar ik trots op kan zijn en waar ik mee kan pronken.” We kunnen de aandacht afleiden van onze tekortkoming door datgene waar we anderen mee de ogen kunnen uitsteken, op de voorgrond te drukken. Dat wat we minder waarderen stoppen we vervolgens diep in de grond waar het ons vervolgens langzaam uitholt (in de grond groeit het zaad uit tot een krachtig energieveld dat zich voedt met onze levenskracht). Zo kan verhulde (vergeten) schaamte voor onze daden alles wat goed en mooi is, overschaduwen.

Overtuigingen kunnen onze werkelijkheid vervormen en er iets dusdanig monsterlijks van maken dat het buitenproportioneel angstaanjagend wordt. Een voorbeeld van zo’n ‘transformator van de werkelijkheid’ is een gebrek aan trots. Gebrek aan trots komt voort uit een negatief waardeoordeel. De overtuiging luidt in zo’n geval: “ik ben het niet waard om trots op te zijn”, of kort door de bocht: “Ik ben waardeloos.” Zo’n overtuiging is gebaseerd op twee indringende en alles verterende emoties, namelijk: schuld en schaamte. Beide gevoelens geven je in slecht te zijn wanneer je voor persoonlijk gewin kiest of wanneer je jezelf gelukkig prijst of rijkdom ervaart.
Ik schets hier ter onderbouwing de volgende situatie: stel je een veld met bloemen voor: giften van de natuur. Je bent vrij om ze te plukken, om ze mee te nemen in een vaas te zetten en er van te genieten. Toch ervaar je de ongeschreven regel om dit niet te doen. Het naïef bloemen plukken kent een prijs (denk hierbij ook aan de mythe van Hades en Persephone). Maar is dit waar? Handel je uit eer en geweten wanneer je de bloemen, een geschenk van Demeter (Ceres), onaangeraakt laat? Wanneer je jezelf niet de rijkdom en het materieel geluk gunt dat je zou kunnen bezitten, neem je dan niet het besluit om in de schaduw van je rijkdom te leven? De vraag die we onszelf kunnen stellen is: wanneer ontneem ik mijzelf eigenlijk het plezier van een gift, ondermijn ik als het ware mijn welvaart en wanneer is er sprake van een oneigenlijke kwestie van zelfverrijking?

Soms kunnen we uit bescheidenheid en/of angst het materiële geluk (een gift), dat ons toevalt afwijzen. We denken dan misschien de eer aan onszelf te houden door de stem van het geweten te volgen, maar wanneer we materieel genot veroordelen uit angst verkeerd bezig te zijn, lopen we het risico in de schaduw van onze mogelijkheden te belanden. Waarom zouden we zoiets als schoonheid, geluk, talent dat ons op aarde vooruit helpt, onze aardse mogelijkheden vergroot en onze horizon verruimt, afwijzen? Toch oordeel ik vaak: “pas op! Je bent slecht wanneer je kiest voor persoonlijk gewin!”
Orcus geeft hierop het antwoord:

Hoe kan ik rijk zijn, als ik mijn rijkdom niet in ontvangst neem?
Treedt uit de schaduw. Laat schuld en schaamte sterven, vergeef en heel het verleden en oogst je talent opnieuw. Jij bezit het vermogen om je kwaliteiten als gift in de wereld neer te zetten. Hiermee kun jij je innerlijke rijkdom vergroten. Alleen door schade en schande kun je wijs worden…


4. Pluto en Orcus,  angst en schrik

We houden ons adem vast, de schrik slaat om ons hart, we verstijven een moment, wanneer er plotseling iets heftigs gebeurt. Slik…
Orcus staat voor de schrik die we ervaren wanneer er plotseling iets heftigs gebeurt dat ingrijpt op ons levens. We krijgen dan iets te verstouwen wat zwaar op de maag ligt en moeten in dat geval vaak even slikken.
Orcus staat voor de schrik en Pluto voor de angst voor de ervaring die een hevige schrik veroorzaakt. (Pluto=angst & Orcus=schrik). In die zin horen Orcus en Pluto bij elkaar. Wanneer we Pluto willen ‘kraken’, dan moeten we eerst de ingeslikte verschrikking uitspugen. Willen we angst kunnen loslaten, zullen we eerst de schrik moeten verwerken. Wanneer de schrik niet wordt verwerkt blijft het in ons lijf zitten.

Naast de schrik gaat Orcus ook over trots. Wanneer de levenskracht, de levensvreugde, onze scheppingskracht plotseling wordt aangevallen en de schrik er nog steeds inzit, hoe kunnen we dan nog het leven vieren? Hoe kunnen we nog naïef, ongedwongen in het leven staan, zonder kramp genieten wanneer de verschrikking op de loer ligt? Hoe kunnen we trots zijn op de schepping (waar we uiteindelijk allemaal deel van uitmaken, waar we samen een hand in hebben), wanneer diezelfde creaties ook heel verwoestend  kunnen zijn? Dat wat we samen creëren, hoe mooi en goed bedoeld misschien ook, kent een zwarte keerzijde wanneer trots aanzwelt tot eigendunk, arrogantie en grootsheidswaan… Je kunt in de wereld daarbij ook een bepaalde rol vervullen, maar de positie die je daarmee verwerft of krijgt toebedeeld, zegt niets over je eigenlijke waarde (je eigenwaarde).
Er is niets mis met trots zijn op de mooie dingen die we maken, maar er is wel iets mis met hooghartigheid en het toe-eigenen van creatiekracht die ons allen toebehoort. Niemand is uitverkoren en tegelijkertijd mogen we allemaal trots zijn op onze kwaliteiten! Een mooie wereld scheppen dat doen we samen.


5: Begeerte

We kennen allemaal wel de uitspraken: “mijn hart brand van verlangen”. Dit betekent dat we reikhalzend uitkijken naar het toekomstige moment waarop we het onderwerp van onze begeerte in ontvangst kunnen nemen. We willen iets zo graag nu bezitten dat het innerlijk pijn doet. Echter, het moment lijkt (nog) niet daar en net als de mythologische figuur Tantalus kunnen we onze dorst niet lessen en de vruchten die in het zicht vlak voor onze neus hangen niet te pakken krijgen. We ervaren een tekort. We willen iets aanraken, concreet en tastbaar maken maar dat lukt niet. Het wachten valt ons zwaar en de onzekerheid of we ons verlangen ooit in onze handen kunnen houden, veroorzaakt stress (onze geest wil iets wat we op fysiek bestaansniveau niet tastbaar kunnen maken)

In het huis waar Orcus staat is er veelal sprake van begeerte en net als bij Pluto heeft Orcus betrekking op angst. Orcus staat voor de angst voor persoonlijke deflatie, het verlies van trots en de angst om onze reputatie te verliezen. Orcus heeft ook betrekking op de verkramping in ons energieveld die ontstaat wanneer we iets begeren wat we maar niet tastbaar kunnen maken. Op dieper liggend niveau heeft datgene wat we begeren betrekking op erkenning en waardering (liefde). De herinnering aan deze crisis wordt door het lichaam opgeslagen en veroorzaakt nog altijd een kramp. Het is de les van Orcus om deze kramp  (de hunkering naar waardering en erkenning) los te laten. Verlangen veroorzaakt stress en hoe langer we de kramp van het willen hebben in stand houden, hoe meer het ons fysiek zal uitputten.

Vanuit mythisch oogpunt kunnen we Orcus associëren met de dood. In diepere zin kunnen we Orcus ook associëren met het leven. Met de levensenergie dat onder de grond begraven ligt, wachtend op het moment om te ontwaken (de wederopstanding). Orcus gaat over het diepe verlangen om het zaad dat zich in de bodem van ons bestaan bevindt (opnieuw) wortel te laten schieten. We verlangen ernaar onze potenties van de grond te krijgen. Maar als onze bodemschatten (zielskwaliteiten) door anderen worden genegeerd, niet worden opgepikt of voor dood worden gehouden, worden ze dus niet op waarde worden geschat. Daarbij is het zo dat als energie wordt onderdrukt (voor dood onder de grond moet worden gehouden), het in het energieveld een blokkade veroorzaakt. Een deel van ons sterft af. Dat deel van ons ontbreekt en er ontstaat een gebrek. Echter: het verlangen naar de opstanding (uitdrukking geven) aan onze ziel kan niet worden gedoofd. We kunnen wel proberen om de roep van de ziel te negeren. We kunnen de innerlijke stem in ons binnenste bijvoorbeeld diep wegstoppen en onbewust laten doorsudderen (zie ook thema Haumea). We kunnen proberen te vluchten voor de pijn terwijl onze geest de overtuiging opwerpt dat we onvermogend zijn en dat onze misbaksels van kwaliteiten voor het oog van de buitenwereld beter verborgen kunnen houden.
Wat we echter ook kunnen doen is vechten. In dat geval zijn we gedreven om de wereld te laten zien wat we in huis hebben, terwijl we hopen op een knieval van degene die onze kwaliteiten eerder niet op waarde wisten te schatten. Voor beide gevallen geldt: verlangen werkt verzurend. Zowel vechten als vluchten lost de innerlijke kramp niet op. Daarnaast maken we ons voor de vervulling van ons verlangen dan afhankelijk van waardering van de ander.
Een andere mogelijkheid is het verlangen naar erkenning opgeven en beginnen met dromen. Verlangen en dromen zijn twee verschillende dingen. Waar het verlangen verbonden is met het ego, is de droom een kwaliteit die we kunnen verbinden met de ziel. Een droom kan ontstaan uit het fortuinlijke gevoel van rijkdom. Iedere belevenis kan in de droom worden verwerkelijkt. Een droom is daarom scheppend, een verlangen koesteren is vernietigend. Orcus gaat over de wederopstanding, dit door transformatie van verlangen om vervolgens dromen te kunnen laten uitkomen.


6. Onze innerlijke schatkamer

De aarde bezit vele waardevolle bodemschatten zoals aardolie, aardgas, kolen, mineralen, zilver en ook goud. Dankzij deze grondstoffen kunnen wij onze levens verrijken en de welvaart laten groeien. Daarnaast voorziet de aarde ons van brandstof in de vorm van voedsel. We hebben geleerd om de stoffen dusdanig te bewerken, te bereiden of te manipuleren dat het ons dagelijks functioneren bekrachtigd.
Naast tastbare aardse levenskrachtige energieën bestaat er ook zoiets als een minder tastbare, doch niet onbelangrijke kosmische grondstof, ook deze bekrachtigd ons leven en is net als voedsel onmisbaar om op aarde te kunnen leven (standhouden in de fysieke vorm). Deze kosmische brandstof is: Liefde (om het belang te onderstrepen schrijf ik het met een hoofdletter).

Liefde is de grondstof die net als de motorolie of de benzine in de tank ons wezen voedt en kracht bijzet. Hoewel de energie van Liefde, anders dan zoiets als aardolie onzichtbaar is, is het zeer zeker voelbaar wanneer het ons wezen vervult. Zonder de energie van Liefde raken wij namelijk opgebrand, vermoeid, uitgeput, onzeker, angstig, gestrest enzovoorts. Het is dus in ons belang dat wij de zogenaamde pijpleiding die de toevoer van de energie van liefde verzorgt, net zo goed weten te bedienen als de aan- en uitknop van ons gasfornuis wanneer we een maaltijd bereiden.
Liefde is de stille energiebron die op de achtergrond altijd aanwezig is, maar die niet altijd optimaal als toepassing wordt benut. Wanneer we hier over nadenken is dit eigenlijk best vreemd, want hoe is het mogelijk dat we zoiets belangrijks onbenut laten? We storten ons massaal op de aardse grondstoffen, maar laten het belangrijkste ingrediënt dat ons levensduur flink verruimt en ons dagelijks functioneren, optimaliseert veelal links liggen.

Door naar de huispositie van Orcus te kijken, krijgen we een aanwijzing over hoe we de grondstof, die we als onuitputtelijke bron allemaal tot onze beschikking hebben, kunnen aanboren en via ons (als tussenstation of tussenschakel) naar buiten kunnen brengen. Met andere woorden: Orcus geeft een aanwijzing welke mogelijkheid wij bezitten om Liefde als onzichtbare stof op aarde in een tastbare vorm te kunnen gieten. Vanuit dit oogpunt gezien zijn wij dus het instrument dat Liefde in ruwe vorm om kan zetten tot een gepolijste vorm. Ieder doet dit overigens op zijn eigen persoonlijke manier. In mijn boek geef ik het voorbeeld van Orcus in het derde huis. Deze persoon heeft de mogelijkheid om Liefde in woorden te gieten. Dit door verhalen te vertellen, ervaringen te delen, contact te maken, informatie te verzamelen en door woorden te geven aan gevoelens en gedachtes. Zodra hij/zij zwijgt, zwijgt ook de Liefde. Zowel in zichzelf als daarbuiten. Je zult in zo’n geval op jezelf teruggeworpen worden, teruggetrokken raken, niet goed functioneren in de wereld en jezelf op een zijspoor zetten. Wanneer je namelijk niets deelt, niet communiceert, zullen anderen jou ook niet zo snel iets vertellen.
Een ander voorbeeld is iemand die Orcus in het vijfde huis. Deze persoon draagt de mogelijkheid om middels persoonlijke kracht, Liefde in de wereld tot uitdrukking te brengen. Dit door zichzelf voluit en aanwezig in het centrum (te midden van anderen te plaatsen) en vanuit de ingeving van het hart creëren (te scheppen). Het is belangrijk voor deze persoon om open te staan voor het meesterwerk dat zich via hem of haar wil manifesteren. De creatie (het meesterwerk) wordt echter pas onthuld wanneer hij of zij zich realiseert dat hij/zij zelf het meesterwerk is. Wanneer deze persoon zich echter inhoudt, onzichtbaar maakt en niet krachtig en spontaan uitdrukking geeft aan zijn of haar creatieve ideeën (de macht uit handen geeft, door bijvoorbeeld zich door anderen te laten leiden in plaats van  zelf de leiding te nemen) dan zullen deze creaties niet ten tonele verschijnen. Deze persoon zal zich dan mogelijk tussen anderen al gauw gekleineerd, ongezien, niet gewaardeerd en zich alles behalve trots voelen.

Algemeen: het gaat er dus niet om dat je je afvraag: “wat doet een ander voor mij,  wat verlang ik van een ander of wat kom ik tekort”, maar dat je jezelf de vraag stelt: “Wat heb ik te bieden, wat breng ik in?” We voelen ons uiteindelijk het gelukkigst wanneer we merken dat onze Liefde wordt beantwoord. Anders gezegd: wanneer we ervaren dat onze liefdevolle inbreng wordt beantwoord.


7. Ware geluk vinden we niet door het buiten onszelf te plaatsen 

Iedereen kent de uitspraak: “geld maakt niet gelukkig”. Toch streven veel mensen naar uiterlijk bezit zoals het vergroten van hun rijkdom, het verlengen van de jeugd, het bezitten van een vaste relatie enzovoorts. Externe doelen (uiterlijke, materiële omstandigheden) kennen altijd een opgang en een ondergang, ze zijn dus vergankelijk (sterfelijk) en verbonden met de tijd. We kunnen externe omstandigheden niet voor altijd vasthouden. Dat wat we uiterlijk wensen te bezitten is niet altijd en voor eeuwig.

Wanneer we tijdens het leven het streven naar externe doelen, zoals rijkdom, roem, jeugd, schoonheid, aanzien enzovoorts en deze doelen op de eerste plaats blijven zetten, staat dit het allerhoogste principe: het leven vanuit liefde, in de weg. Externe doelen (uiterlijke, materiële omstandigheden) kennen nu eenmaal altijd een opgang en een ondergang. Ze zijn dus vergankelijk (sterfelijk) en verbonden met de tijd.

We komen dichter bij een gelukkige staat van zijn, wanneer we het streven naar optimale innerlijke omstandigheden op de eerste plaats gaan zetten. Externe omstandigheden kunnen sterven, maar ons innerlijk oog (het bewustzijn, de gewaarwording) zal niet sterven. Het streven naar innerlijke ervaringsdoelen zoals liefde, geluk, rust, geduld, eerbied en vrede ondersteunen de waarheid en verwerkelijking van het zelf. Wanneer we bijvoorbeeld kiezen voor de verwerkelijking van zoiets als innerlijke rust, dan zal dat automatisch ook een positief effect hebben op onze uiterlijke omstandigheden. Andersom geldt dat niet.

We zijn niet onze externe omstandigheden, maar wat we wel zijn, is onze  innerlijke omstandigheid. We kunnen ons vereenzelvigen met onze schoonheid, rijkdom, roem enz. maar wij zijn veel groter dan dat. Het ware geluk vinden we door het in onszelf te vinden en niet door het buiten onszelf te plaatsen. Het vraagt om een mindset.

Heb ontzag voor de dood en buig voor de vergankelijkheid van de externe omstandigheden zoals de wisselwerking van de seizoenen, het proces van transformatie. Maar heb ook ontzag voor het leven en buig voor het voortbestaan van de innerlijke omstandigheden, de zekerheid en de continuïteit van je innerlijke aanwezigheid.



8. Trump en Orcus

Vlak na de verkiezingen in de Verenigde Staten zocht ik naar de horoscoop van Trump. Mijn oog viel als eerste op het tiende huis: Orcus conjunct de Zon, de Noordknoop en Uranus. Status, gezag en maatschappelijk succes liggen als vruchten op de fruitschaal aan de top van zijn horoscoop. Een positie aan de top van de piramide daar voelt de nieuwbakken president van Amerika zich wel thuis. Een bestuurlijke rol, een publiekelijke positie in de schijnwerpers gaat hem gemakkelijk af. Mits hij zijn positie niet gebruikt voor eigengewin of om een gevoel van leegte te verbloemen heeft hij als leider wat te bieden. Hij heeft de wereld wat te brengen. Maar als de drang om grootsheid te tonen, voortkomt uit schaamte en de angst klein te worden gevonden, zal de grootsheid waartoe hij in staat is (de wereld met een open hart tegemoet treden) niet volledig zichtbaar worden. Het verlangen naar aanzien in plaats van de droom naar een betere wereld wordt dan de motor die hem drijft tot grootse resultaten.

We kennen allemaal wel de uitspraken: “mijn hart brand van verlangen”. Dit betekent dat we reikhalzend uitkijken naar het toekomstige moment waarop we het onderwerp van onze begeerte in ontvangst kunnen nemen. We willen iets zo graag nu bezitten dat het innerlijk pijn doet. Echter, het moment lijkt (nog) niet daar en net als de mythologische figuur Tantalus kunnen we onze dorst niet lessen en de vruchten die in het zicht vlak voor onze neus hangen niet te pakken krijgen. We ervaren een tekort. We willen iets aanraken, concreet en tastbaar maken maar dat lukt niet. Het wachten valt ons zwaar en de onzekerheid of we ons verlangen ooit in onze handen kunnen houden, veroorzaakt stress (onze geest wil iets wat we op fysiek bestaansniveau niet tastbaar kunnen maken)

In het huis waar Orcus staat is er veelal sprake van begeerte en net als bij Pluto heeft Orcus betrekking op angst. Orcus staat voor de angst voor persoonlijke deflatie, het verlies van trots en de angst om onze reputatie te verliezen. Orcus heeft ook betrekking op de verkramping in ons energieveld die ontstaat wanneer we iets begeren wat we maar niet tastbaar kunnen maken. Op dieper liggend niveau heeft datgene wat we begeren betrekking op erkenning en waardering (liefde). De herinnering aan deze crisis wordt door het lichaam opgeslagen en veroorzaakt nog altijd een kramp. Het is de les van Orcus om deze kramp (de hunkering naar waardering en erkenning) los te laten. Verlangen veroorzaakt stress en hoe langer we de kramp van het willen hebben in stand houden, hoe meer het ons fysiek zal uitputten.

Vanuit mythisch oogpunt kunnen we Orcus associëren met de dood. In diepere zin kunnen we Orcus ook associëren met het leven. Met de levensenergie dat onder de grond begraven ligt, wachtend op het moment om te ontwaken (de wederopstanding). Orcus gaat over het diepe verlangen om het zaad dat zich in de bodem van ons bestaan bevindt (opnieuw) wortel te laten schieten. We verlangen ernaar onze potenties van de grond te krijgen. Maar als onze bodemschatten (zielskwaliteiten) door anderen worden genegeerd, niet worden opgepikt of voor dood worden gehouden, worden ze dus niet op waarde worden geschat. Daarbij is het zo dat als energie wordt onderdrukt (voor dood onder de grond moet worden gehouden), het in het energieveld een blokkade veroorzaakt. Een deel van ons sterft af. Dat deel van ons ontbreekt en er ontstaat een gebrek. Echter: het verlangen naar de opstanding (uitdrukking geven) aan onze ziel kan niet worden gedoofd. We kunnen wel proberen om de roep van de ziel te negeren. We kunnen de innerlijke stem in ons binnenste bijvoorbeeld diep wegstoppen en onbewust laten doorsudderen (zie ook thema Haumea). We kunnen proberen te vluchten voor de pijn terwijl onze geest de overtuiging opwerpt dat we onvermogend zijn en dat onze misbaksels van kwaliteiten voor het oog van de buitenwereld beter verborgen kunnen houden.
Wat we echter ook kunnen doen is vechten. In dat geval zijn we gedreven om de wereld te laten zien wat we in huis hebben, terwijl we hopen op een knieval van degene die onze kwaliteiten eerder niet op waarde wisten te schatten. Voor beide gevallen geldt: verlangen werkt verzurend. Zowel vechten als vluchten lost de innerlijke kramp niet op. Daarnaast maken we ons voor de vervulling van ons verlangen dan afhankelijk van waardering van de ander.
Een andere mogelijkheid is het verlangen naar erkenning opgeven en beginnen met dromen. Verlangen en dromen zijn twee verschillende dingen. Waar het verlangen verbonden is met het ego, is de droom een kwaliteit die we kunnen verbinden met de ziel. Een droom kan ontstaan uit het fortuinlijke gevoel van rijkdom. Iedere belevenis kan in de droom worden verwerkelijkt. Een droom is daarom scheppend, een verlangen koesteren is vernietigend. Orcus gaat over de wederopstanding, dit door transformatie van verlangen om vervolgens dromen te kunnen laten uitkomen.

In een eerder artikel schreef ik dat Orcus aangeeft welke mogelijkheid wij bezitten om liefde op aarde in een tastbare vorm te kunnen gieten. Iemand met Orcus in het tiende huis bezit bijvoorbeeld het vermogen om uit economische, politieke en maatschappelijke belangen verantwoordelijkheid en gezag te dragen en het initiatief te nemen om edele (grootse) doelen na te streven. (Orcus geeft je ware talent aan, je zielskwaliteit). Iemand met Orcus in het tiende huis heeft het vermogen om vanuit een bestuurlijke positie, organisaties op een hoger plan te tillen en door middel van praktische ondersteuning vooruit te helpen. Zo heeft Trump het in zich om wijsheid in te blazen op het gebied van regelgeving, reguleringen en bestuur. Orcus in tien kan dus wijzen op een maatschappelijke, organisatorische evolutie. Alleen moet het persoonlijke verlangen naar erkenning, aanzien en status dan wel eerst bewust worden losgelaten.
Trump heeft de opdracht om in zijn leven het om (zoals het er naar uit ziet onbewuste) gevoel van ondergeschiktheid van zich af te schudden. Ook Trump heeft, net als ieder ander, de wereld iets te geven. Zijn gift aan de wereld is: leiderschap tonen.

Hoewel Trump gedurende zijn leven aan de weg heeft getimmerd om zijn verlangen naar aanzien, leiderschap en publiekelijke status van de grond te krijgen, is zijn manier van optreden een onderwerp van discussie. Zijn rol als leider wordt duidelijk niet door iedereen gewaardeerd en geaccepteerd. Trump’s verbale manier van reageren, is daarbij direct en lijkt gevoelsmatig te zijn ingegeven en niet altijd goed doordacht. Sommige van zijn uitlatingen worden beschouwd als te weinig onderbouwd (dit kan onder andere worden verklaard door de Zon in het teken Tweelingen en Mercurius in het teken Kreeft). Trump lijkt echter niet te hebben gekozen voor het vluchtmechanisme. Hij streeft naar succes en lijkt hierin vastberaden
Met Orcus conjunct de Noordknoop en de Zon, kan dit Trump’s kans zijn om het proces van transformatie aan te gaan. Zou hij het aandurven om uit de schaduw (loslaten van het ego) en in zijn innerlijke kracht te stappen? Hopelijk is de droom naar werelds succes sterker dan het verlangen naar persoonlijke aanzien.

Mijn interpretatie van Orcus in tien: “ik bezit leiderschapskwaliteiten, ik ben ambitieus, ik word gezien door anderen, ik ben een publiekelijk figuur enzovoorts, echter: het wordt niet gewaardeerd. Men schat mij niet op waarde. Mijn publiekelijke aanwezigheid wordt (werd) geminacht. Dat hangt een sluier over mijn wezen, het belemmert mij. Ik mag bijvoorbeeld niet trots zijn op mijn kwaliteiten. Ik verlang er naar de schaamte te overwinnen en uitdrukking te geven aan mijn kwaliteiten die ik bezit als gezaghebbend persoon. Ik wil dat de ander trots is op mij, zodat ik ook werkelijk trots mag en kan zijn op mezelf. Ik voel me uiteindelijk het gelukkigst als ik merk dat mijn inbreng (mijn liefde) wordt beantwoord.”

Gedeelte van artikel: DE PLUTOÏDEN ORCUS EN QUAOAR (ASASCOOP VOORJAAR 2017)


Praktijk voor astrologie

error: Content is protected !!