De benedenwereld en de bovenwereld

1. De benedenwereld en het vierde huis

Sjamanen en Indianen uit Zuid-Amerika spreken over het bestaan van een benedenwereld, middenwereld en een bovenwereld. Dit thema intrigeert mij, vooral ook omdat ik een verband zie met de astrologische betekenis van het vierde en tiende huis. (Net zoals er twaalf zonnetekens zijn, is de horoscoopcirkel verdeeld in twaalf ‘stukken’. Deze stukken worden huizen genoemd. Ieder huis staat voor een bepaald levensgebied /omstandigheid en raakt daarmee een ander (levens)thema aan).
Het vierde en tiende huis gaan over boven en beneden, over thuis zijn (4) of in de wereld zijn en onze roeping volgen (10), maar ook over moeder (4) en vader (10). Dit is in overeenstemming met de betekenis van benedenwereld en de bovenwereld. Volgens sjamanen staat de benedenwereld in verbinding met het noodlot en de bovenwereld met je hoogste lotsbestemming (zie ook het boek: Afdalen in je ziel, van Alberto Villoldo).
Volgens het boek is de middenwereld de wereld van de lineaire tijd. Het staat voor de wereld waarin we leven, werken en zorgen. Als astroloog verbind ik dit dagelijkse bewustzijn ook wel met de zon in de horoscoop. De zon staat ook voor onze innerlijke leider, onze aardse persoonlijkheid in dit leven. Zo kijken we als het ware door de ogen van deze innerlijke leider (gesymboliseerd door de zon) naar de realiteit waarin we ons bevinden. Deze innerlijke leider dient als voertuig van ons ware zelf (de ziel). Echter de ramen van dit voertuig kunnen als het ware beslagen zijn en daardoor het licht van onze ware aard voor de buitenwereld verbergen. Pas als het lukt om het bewustzijn van de benedenwereld en het bewustzijn van de bovenwereld met het bewustzijn van de middenwereld te laten samensmelten, zal het voor de innerlijke leider makkelijker zijn om met een scherpere blik door de ramen te kijken.

Astrologen verbinden het  vierde huis, dat zich in de onderste regionen van de horoscoop bevindt,  met zaken als huiselijke omstandigheden, het ouderlijk huis, de familieclan, emotionele behoeftes enzovoorts. Het vierde huis staat voor zekerheid op emotioneel gebied. Wanneer er binnen dit gebied problemen zijn dan kun je je ontheemd voelen, wantrouwig in het leven staan en je onveilig voelen.
Het vierde huis symboliseert als het ware de grond waar we op staan, wonen en leven. Maar naast een zichtbaar wereld boven de grond is er ook een onzichtbare wereld onder de grond. Dit deel onder de grond betreft een energetisch gebied waarin ook onze geschiedenis ligt opgeslagen. Onder de zichtbare realiteit van het vierde huis bevindt zich de benedenwereld waar zich je kindertijd en je vorige levens bevinden. Hier ligt het onzichtbare handgeweven vloerkleed onder onze voeten, vol patronen waar wij onderdeel van uit maken en die ons verbinden met onze geboortegrond en voorouders.  
Hier in het vierde huis bevindt zich ook het zielsdeel van het innerlijk kind. De pure gevoelsbeleving. Het vierde huis staat dan naar mijn idee ook voor de emotionele erfenis, de verborgen invloed van onze geboortegrond, gezin van herkomst, de familie, voorouders enzovoorts.
Wanneer je verzuimt te zoeken naar het (verloren) zielsdeel van het pure gevoel, onze pure natuurlijke aard, wie we als pasgeborene nog waren, bepaalt de geschiedenis de rol die je speelt in de middenwereld. Dit omdat dit deel van de ziel (hart) dan gevangen blijft zitten in het web van zijn/ haar geschiedenis. Je kunt dit ook wel karma noemen. Het hart kan dan niet vrij en licht zijn en zich ook niet op die wijze uitdrukken binnen het dagelijkse en persoonlijke bewustzijn (gesymboliseerd door de Zon). Met het gevolg dat je niet voluit de rol van je eigen bestemming in het tiende huis kunt oppakken.

2. DE BOVENWERELD EN HET TIENDE HUIS

Sjamanen uit Zuid-Amerika spreken over het bestaan van een benedenwereld, bovenwereld en een middenwereld. Volgens sjamanen uit Zuid-Amerika staat de benedenwereld in verbinding met het noodlot en de bovenwereld met je eigen lotsbestemming (bron: Afdalen in je ziel, van Alberto Villoldo). Dit intrigeert mij, vooral ook omdat ik een verband zie met de astrologische betekenis van het vierde en tiende huis. Het vierde en tiende huis liggen in de horoscoop tegenover elkaar. Het vierde huis bevindt zich op het laagste punt en het tiende huis op het hoogste punt van de horoscoop. In een vorig artikel schreef ik over het vierde huis en de benedenwereld, dit stuk gaat over het tiende huis en de bovenwereld. 

Net zoals er twaalf zonnetekens zijn, is de horoscoopcirkel verdeeld in twaalf ‘stukken’. Deze stukken worden in de astrologie huizen genoemd. Ze staan voor de omstandigheden die wij in het leven tegenkomen, zeg maar de omstandigheden waar de zon doorheen trekt. Ieder huis geeft een plaats van bestemming aan, een plaats waar we fysiek, emotioneel, met onze gedachtes en/of spiritueel kunnen zijn.  Zo kunnen we bijvoorbeeld fysiek ergens aanwezig zijn, maar het kan ook zijn dat we enkel in gedachte ergens zijn.
 
Symbolisch kunnen we het vierde huis, dat dus onderaan in de horoscoop staat, verbinden met onze emotionele basis, het gevoel van geborgenheid en veiligheid. Waar het onderste huis in de horoscoop gaat over de thuisplek, ons ouderlijk huis bijvoorbeeld met daaronder de draden die ons verbindt met onze geschiedenis (zie ook artikel: de benedenwereld en het vierde huis), heeft de hoogste plek in de horoscoop (het tiende huis) te maken met de grote wereld waarin we ons mogen waarmaken. Kort gezegd staat het tiende huis voor de buitenwereld en de openbare (publiekelijke) ruimte. Het gaat over de wereld buiten de deur waar de toekomst op ons wacht om in het heden te worden gewekt en waar onze (hogere) bestemming zich bevindt. Dit huis is dus verbonden met het volgen van je roeping en het uitdragen van ambities. Dit lukt echter pas als we emotioneel in balans zijn (stabiliteit in de benedenwereld ervaren) en begrijpen en dus zicht hebben op wat we in essentie willen verwezenlijken.
Op deze wereldse plek waar toekomst en heden samenvallen,  kunnen we alleen volledig (fysiek, emotioneel en in de geest) stevig zijn (dus zonder dat we bijvoorbeeld omver worden geblazen of zomaar terug naar beneden het vierde huis in worden gekieperd) wanneer we zelfbewust, geconcentreerd, serieus en volhardend kunnen gaan staat voor onze ware zelf en sturing kunnen geven aan onze scheppingskracht. Er wordt hier van ons gevraagd om wijze keuzes te maken en verantwoordelijke beslissingen te nemen. Alleen van een afstandje toekijken of misschien zelfs onze ogen sluiten houdt ontwikkeling tegen. Wanneer bewegingen zichzelf blijven herhalen werkt dat depressie in de hand (zie ook thema Quaoar). Uiteindelijk is het de bedoeling dat we zelf vanuit wijsheid een oordeel vellen en actief de draad gaan oppakken.
 
In de bovenwereld is ook de lucht, met de witte wolken, de zon en de oneindige ruimte. ‘The sky is the limit’ (alles is mogelijk). Hoe onmetelijk die ruimte feitelijk is, gaat ons verstand te boven. Vanuit het aardse standpunt bezien geeft de horizon echter de grens aan van wat we kunnen bevatten (zien). Echter vanuit spiritueel oogpunt draagt de hemel alle wijsheid.
Kennis berust op levenservaring. Hemelse wijsheid bestaat dus eigenlijk uit inzicht die de zon heeft opgedaan tijdens zijn reis rond de wereld. Dus anders gezegd: hoe meer we hebben gezien (of:hoe ‘ouder’ de zon), hoe meer we kunnen begrijpen. Hoe meer we kunnen begrijpen, hoe beter we weer in staat zijn om te kiezen. Want uiteindelijk draait het daar allemaal om. Om het maken van keuzes!

Waar de benedenwereld in mijn beleving verbonden is met het emotionele aspect en het hart, is de bovenwereld in mijn beleving verbonden met het verstandelijke aspect en de ogen (of in enkelvoud: het oog).  Met gesloten ogen nemen we geen kleuren waar en zien we niet de vele kleurschakelingen en de nuanceverschillen van het licht. Met gesloten ogen tasten we dus letterlijk en figuurlijk in het duister en hebben we enkel het hart als ons kompas. Met onze ogen dicht zullen we de ervaring van disbalans ongenuanceerd in ons hart sluiten. Ons innerlijk kompas zal uit balans zijn en blijven, wanneer we de disbalans niet onder ogen kunnen komen. Wanneer we niet kunnen zien dus.

Door te kijken kunnen we tegenstellingen waarnemen en aanvaarden. Beelden kunnen met elkaar worden vergeleken. Pas als we zien, hebben we ook iets te kiezen. We zullen dan niet meer enkel blind hoeven te varen op onze gevoelens. , Zowel het emotionele vermogen als het verstandelijk vermogen dienen met elkaar in balans te zijn om tot het juiste oordeel te kunnen komen.