Galerijen

Pluto in beweging

Enkele thema’s die bij Pluto horen: angst & liefde, transformatie, vernietiging, licht & duisternis, bewustwording, naar boven halen van verborgen emoties e.d. Pluto gaat eigenlijk over het volgende proces: We wenden ons af, we keren ervan af, we gaan weg van het licht. Vervolgens gaan we er weer naar op zoek om er weer naar terug te keren.

Angst is als een verkeerslicht die op rood springt en geldt als een waarschuwing dat we het liefdeloze naderen. Angst zegt ons zoiets als: pas op, kijk uit je gaat de duisternis betreden!
Angst is een nare emotie en het zet stil, het is een dwingende energie en spoort je aan om terug te komen op een besluit en te voelen (laten doordringen) wat er aan de hand is. Ditzelfde geldt overigens ook voor zoiets als verdriet, boosheid of pijn.

Ons lichaam is een antenne en neemt iets waar. Het lichaam stuurt ons een signaal, geeft ons een eigenlijk een reactie op dat wat ons diep van binnen raakt. Of anders gezegd: onze ‘ik’ wordt in beweging gebracht door iets wat er buiten ons plaatsvindt. Als dit iets geen liefde vertegenwoordigt dan is ons lichaam een perfect instrument om dit via angst aan ons door te geven. Door dus te vertrouwen op en te luisteren naar ons lichaam, zijn we gewaarschuwd om de gevarenzone te vermijden en onze handeling aan te passen. Bij angst is de boodschap helder: Stop! Keer om!

Er zijn echter twee problemen. De eerste is: wij hebben het afgeleerd om naar ons lichaam te luisteren waardoor we de signalen niet (meer) goed begrijpen. We hebben het ons aangeleerd om gevoel zoals angst, verdriet en pijn te negeren en de belevenissen die we tegenkomen met ons verstand te benaderen of op te lossen. We begrijpen daarom vaak de daadwerkelijke diepere boodschap niet die ons gevoel wil brengen.

Het tweede probleem is: we zijn niet volledig aanwezig in het Nu, maar een deel van ons lichaam (het energielichaam) leeft in andere werkelijkheden (het verleden) en haalt het Nu en die andere werkelijkheid door elkaar. Omdat we dus niet volledig in het nu zijn, reageert ons lichaam daarom ook niet meer adequaat op situaties waar wij ons nu in bevinden. Zo kunnen wij bijvoorbeeld angst ervaren terwijl er in het hier en nu geen reden voor is. Of andersom kan ook: we ervaren geen angst terwijl er wel reden voor is om angstig te zijn. De daadwerkelijke situatie en onze gevoelens zijn zeg maar niet goed op elkaar afgesteld. De antenne is bij veel mensen zeg maar ontregeld. Wanneer we een tijdje met zo’n ontregelde antenne rondlopen dan komen we uiteindelijk terecht in een negatieve spiraal. We zijn dan geneigd om steeds minder op onze emoties te vertrouwen en alle rode stoplichten te negeren.

Dit is iets wat nu speelt. Het gebeurt…

Op 12 januari 2020 om 18.00 maakt Pluto een exacte conjunctie met Saturnus in het teken Steenbok. (Overigens op dat tijdstip ook de Zon en Mercurius conjunct dit tweetal).
Er wordt door astrologen veel gesproken over deze conjunctie tussen Pluto en Saturnus (en ook Jupiter doet overigens mee in het proces).
Omdat Pluto zich traag beweegt is de aanloop naar deze conjunctie al ruim van te voren merkbaar. Het gaat dan ook om een proces. Pluto gaat over transformatie, het betreft dus een transformatie proces.
Ik noem mijzelf geen toekomstvoorspeller. Astrologie gaat voor mij niet over het kijken in de toekomst en voorspellen van wat er precies gaat gebeuren. Liever geef ik betekenis aan de wind die er waait zowel in als buiten mij, zodat ik bewust en dus met open ogen op die wind kan meestromen.

Deze conjunctie heeft te maken met verantwoordelijkheid nemen voor dat wat wij ambiëren en willen verwerkelijken in de wereld. Verantwoordelijkheid nemen voor onze bouwsels, stelsels, maatschappelijke systemen en wetmatigheden waar wij ons aan vasthouden. Waar wij ons aan optrekken om alsmaar op voort te kunnen borduren. Saturnus is een planeetenergie die het moreel besef hoog in het vaandel heeft staan. Hij ziet het verlies van moreel besef dan ook als een zonde. Vanwege die angst voor dit verlies aan moraliteit hecht Saturnus veel waarde aan regels en wetten, hij vreest chaos en wetteloosheid. Velen verwerpen momenteel echter het keurslijf en de wetmatigheid dat Saturnus ons voor de voeten gooit. Het rode stoplicht van angst wordt genegeerd, het gebeurt…

Ondertussen worden ook steeds meer mensen zich meer en meer bewust van de signalen van het lichaam. En beginnen steeds meer mensen te zien dat onze ingebouwde stoplichten zijn ontregeld. En hoe meer mensen het door gaan hebben, hoe meer mensen het veld van het verleden kunnen gaan loslaten om wakker te kunnen worden in het heden. En dat is in mijn ogen waar de bovengenoemde Pluto en Saturnus conjunctie een aanzet toe geeft.

© saskia van vliet – sterrentaal

Het symbool van Ixion

“Het thema van Ixion hangt samen met die lamp en de mot. Het is de lamp die de motvlinder aantrekt en het is de motvlinder die de lamp aantrekkelijk vindt”

Gefascineerd kijk ik naar de documentaire op de televisie en constateer: hij had indruk op hen gemaakt. Vol bewondering aanbeden ze zijn roem en zagen hem als de ticket naar de hemel. Hij bood ze gekleurde vleugels aan maar zodra ze dit geschenk aannamen zoog hij ze op en versplinterde hen. Zij waren verloren. Hij in dit geval is R. Kelly. Deze bekende zanger wist jaren lang jonge en ik vermoed getalenteerde meisjes aan zich te binden en stal hun schoonheid (vuur). Dit doet me denken aan de vampier, aan de parasiet. Hij moest hen bezitten, had ze nodig als inspiratiebron voor zijn songteksten. 

Sterren en zwarte gaten

Wanneer ik aan het thema Ixion denk, denk ik aan die grote sterren, idolen of rijke, charismatische mannen van aanzien die momenteel op negatieve wijze in het nieuws staan zoals: R. Kelly en J. Epstein, Zij lijken wel de menselijke manifestaties van sterren etende, kosmische zwarte gaten. Ook R. Kelly en J. Epstein voedde zich als het ware met ‘sterren’. In 2015 kwam er een melding in Nature: “Sterrenkundigen hebben voor het eerst een ‘gulzig’ zwart gat op heterdaad betrapt.” Toeval? Ook R. Kelly, Bill Cosby, Epstein en menig ander is inmiddels betrapt. Zo boven zo beneden….? Op internet vind ik het volgende over zwarte gaten. Het hele fenomeen dat hieronder staat beschreven, doet me denken aan het thema Ixion, koning duisternis:

“De waarnemingen van ASASSN-14li bevestigen dat het zwarte gat meteen na het verscheuren de resten van de ster naar zich toetrekt met zijn extreme zwaartekracht. Door dit proces wordt het restmateriaal verhit, wat enorm veel röntgenstraling produceert. Snel na deze röntgenflits begint een deel van het restmateriaal in het zwarte gat te vallen, waarna de intensiteit van het licht afneemt.

Het zwarte gat raakt op een gegeven moment verzadigd (er kan maar een bepaalde hoeveelheid materie in één keer worden opgeslokt – red.) en spuwt dan een deel van het invallende materiaal uit. Dat uitspuwen gebeurt in de vorm van een soort ‘wind’ die zich relatief langzaam van het zwarte gat af beweegt….De röntgendata laten echter zien dat de wind niet voldoende snelheid heeft om te ontsnappen aan de aantrekkingskracht van het zwarte gat. Dit kan erop wijzen dat het hier gaat om gas van de verscheurde ster. Dat zich vanuit ons gezichtspunt van het zwarte gat vandaan beweegt maar in werkelijkheid in een baan om het zwarte gat draait. Dit gas gaat deel uitmaken van de nieuw gevormde materieschijf rond het zwarte gat.”

(SRON Netherlands Institute for Space Research)

Duiding

Astrologisch kunnen we Ixion duiden als een gebrek aan eigenwaarde dat gepaard gaat met het risico jezelf te verliezen. Je gelooft niet voldoende in je eigen kracht en maakt jezelf afhankelijk van de kracht van anderen. Anders gezegd: de ster weet niet dat hij/zij een ster is. Wat anderen van jou vinden is voor jou (bewust of onbewust) belangrijk. Je hebt aanbidding nodig en raakt verblindt door het licht buiten jezelf dat het licht in jezelf uitdooft. De confrontatie met je eigen kracht is wat je uit de weg gaat. 

thema’s die spelen: afhankelijkheid, verlies van eigenwaarde, val in de duisternis, sterke aantrekkingskracht enzovoorts

Ergens in de diepte leeft er de behoefte om opgehemeld te worden. Om de hemel in geprezen te worden. Iedere keer wanneer we zien dat we niet de erkenning krijgen waar we naar verlangen, gaan we mogelijk nog meer ons best doen, nog meer proberen om ‘gezien’ te worden. Wanneer we de behoefte aan een ‘pluim’ werkelijk onder ogen kunnen zien en kunnen loslaten, kunnen we mogelijk zelf beginnen te genieten van dat wat we presteren. Ongeacht wat anderen ervan vinden, kunnen we zelfstandig gaan handelen en het leven leven dat geleefd wil worden.

Laten we onze eigen kwaliteit gaan dragen (Orcus) in plaats van dat we onze kwaliteit proberen op te hemelen (Ixion)

Het symbool

Net als bij het symbool van Orcus, zien we de cirkel onder het aardse kruis. Over dit symbool schreef ik dat het mij doet denken aan de rijksappel: een (gouden) bol met daarbovenop een kruis (zie artikel: Symbool van Orcus). Het symbool van de rijksappel staat voor wereldlijke macht iets dat ook bij het thema van Ixion past. In de mythologie is Ixion een koning die zich probeerde te meten met de goden (met name met Zeus). Hij reikt uit naar het licht van Zeus, maar verliest zichzelf in zijn behoefte aan roem. In deze mythe is het overigens niet Zeus die misbruik van hem maakt (zoals bij R. Kelly), maar is het Ixion zelf die misbruik maakt van de situatie. Uiteindelijk komt Ixion ten val en belandt aan een draaiend rad van vuur in de onderwereld.

Echter, anders dan bij Orcus wordt de wereldse macht in het symbool van Ixion  niet gedragen of ondersteund (het kruis met de cirkel bevinden zich niet in de kom van de halve maan). In het symbool van Ixion bevindt de maan zich namelijk bovenop het kruis, iets dat een beeld schept van een gehoornde rijksappel of een rijksappel met vleugels. De maan (het gevoel) geeft de macht over de wereld (betekenis van het symbool van de rijksappel) als het ware vleugels. De wereldse macht wil vliegen, is met zijn aandacht gericht op hemel. We zien dit symbolische in betekenis ook terug in de mythologie. Ixion is een koning maar gedraagt zich of hij God is. Zijn gevoelens gaan met hem aan de haal. De maan richt zich naar de hemel. Anders gezegd: zijn behoefte (verslaving) om zich te voeden met het hemelse  staat bovenaan (symbool van de maan) en staat boven het aardse bestaan (symbool kruis) en het innerlijk licht (symbool cirkel) . 

© saskia van vliet – sterrentaal

Symbool van Orcus

Het bovenstaande symbool is niet onbekend en wordt door sommige astrologen ook wel als symbool voor Pluto gebruikt. (Zelf gebruik ik liever de cirkel, met daaronder de halve maan en het kruis. Zie ook uitleg in artikel: ‘symbolen Plutoïden’). Het bovenstaande symbool vind ik beter aansluiten bij de betekenis van Orcus. Het symbool afstaan aan Orcus is daarbij in mijn ogen een mooie symbolische daad van broederliefde. Pluto is immers Orcus z’n astronomische tweelingbroer. Orcus wordt ook wel de anti-Pluto genoemd omdat zijn baan rond de zon precies tegengesteld is aan die van Pluto. Als Orcus in zijn aphelium (het punt waar de afstand tot de zon het grootst is) dan bevindt Pluto zich in zijn perihelium (het punt dat het dichtst bij de zon gelegen is) en omgekeerd. Vanuit astronomisch perspectief is Orcus dus het spiegelbeeld van Pluto.

Het bovenstaande symbool doet mij overigens denken aan de rijksappel. Dit was in het verleden een attribuut van keizers en ook koningen: een (gouden) bol met daarboven op een kruis. De rijksappel stelt de wereld voor. De persoon die het object in zijn hand heeft, bezit (draagt) de wereld. Het is dan ook het symbool van wereldlijke macht.

De drager van de macht over de wereld

Orcus kunnen we associëren met reusachtigheid, met de reus in sprookjes, maar ook wel met de wolf. Zijn naam zien we terug in woorden als Orka, orkaan, Orc. Allemaal grootse spannende en indrukwekkende krachten. In mythes komen we de reus wel tegen als de drager van de wereld. Denk aan de reus Atlas maar ook in het verhaal van Quaoar zijn er zeven reuzen die de wereld dragen.

Reuzen staan bekend om hun ijzersterke kracht. In veel verhalen delft de reus uiteindelijk het onderspit en verliest het gevecht. Zo kennen we de Giganten, de Cyclopen, de Oni uit Japan en Atlas dus, maar er is ook bijvoorbeeld ook Polyphemus, Goliath  en de Indische Kumbhakarna. Reuzen worden ofwel in de onderwereld gedumpt, beetgenomen of lopen verwondingen op door toedoen van de (kleinere) mens die de reus te slim af is. (In een ander artikel en op de lezing tijdens de ASASdag heb ik hier over geschreven en gesproken).

Orcus, de drager van het ondraaglijke

“Als jij het ondraaglijke niet kunt dragen, dan draag ik het voor jou. Ik verberg het in mijn binnenste. Ik stop het onder de grond. Ik doe dit uit liefde.”

Orcus staat dus voor een reusachtige kracht. We kunnen hem associëren met een reus, de grote schaduw op de muur, maar ook met de boze wolf. Deze zomer was ik echter in Florence en Umbrië waar Orcus vandaan komt en ik realiseerde mij dat we Orcus ook kunnen verbinden met de verborgen ruimtes onder de grond. Zeg de donkere koele geheime (schuil)kelders, verborgen gangenstelsels, holtes in bergen (grotten), verborgen schat- en voorraadkamers. We kunnen hem associëren met de onderwereld, de verborgen ruimte onder onze leefwereld bedoeld om dingen te bewaren die uit het daglicht moeten blijven.

Mythes, maar ook dromen zijn sleutels naar andere dimensies. Paradoxaal worden juist dromen en mythes door sommigen gezien als waanbeelden. Maar het is andersom. Door ons te verdiepen in de mythische wereld, vol symbolen kunnen we diepere betekenissen ‘zien’ waar we anders in de waan van de dag aan voorbij zouden gaan. Pluto kan ons daarbij helpen. Hij is de kracht die ons helpt onze waanbeelden te elimineren. Echter, Orcus houdt diezelfde waanbeelden juist in stand. Hij helpt ons zaken onder de pet te houden en te verbergen. In die zin is Orcus dus de tegenhanger van Pluto. Als Pluto staat voor de mythische held die de onderwereld intrekt om daar het licht aan te zetten, staat Orcus voor de antiheld die de wereld van het licht en schaduw gescheiden wil houden.

Heldendaad

Orcus helpt ons onze angst te ontlopen. Hij doet dit echter uit liefde (hij is onze overlevingstrategie). Echter  hoe groter Orcus (onze schaduw) wordt, hoe meer het wantrouwen voor het leven zal toenemen en hoe meer wij op safe zullen gaan spelen. Eerder had ik het over de associatie met de onderwereld. Net als Pluto gaat ook Orcus daarover. Wij mensen leven zonder het ons altijd te beseffen, op de brokstukken van het verleden en bouwen ons bestaan bovenop vergeten angst. Zo houden wij ons krampachtig vast aan de zichtbare glorie  om daarmee innerlijke verpaupering te kunnen ontwijken.

Orcus is de onzichtbare reus die zich in onze schaduw verborgen houdt en zich voedt met onze lasten. Met onze onverteerbare brokken zware energie waar wij anders aan onderdoor zouden gaan. Hoe meer Orcus te eten krijgt, des te groter hij wordt. Op die manier kan hij gedurende de tijd en in de loop van levens een grote vorm aannemen en in de realiteit van de wereld uitgroeien tot iets monsterlijks.

Orcus staat ook voor de held die uit naam van het ego zich wil blijven vasthouden aan sprookjes. Dankzij Orcus hoeven wij namelijk niet zelf de held uit te hangen en kunnen we in de waan van de dag blijven leven. Orcus draagt immers de wereld voor ons, zodat wij niet onder het gewicht van het bestaan zullen bezwijken. Orcus houdt ons op de been en  zorgt dat we overeind kunnen blijven.

Orcus helpt het ego uit liefde, door diens angst te dragen. Maar het is uiteindelijk die andere onderwereldfiguur: Pluto, die het ego kan laten inzien dat wij de wereld zelf in handen moeten gaan nemen. We kunnen de macht beter naar ons toetrekken en de wereld zelf gaan dragen. Laten we daarom met hulp van Pluto de schaduw, intrekken, om op zoek te gaan naar monsters en een heldendaad verrichten!

© saskia van vliet – sterrentaal

astrologie & Wakker worden in een Nieuwe tijd

Ontwaken is een thema dat past bij de tijd van nu. Zeg de tijd van na 2012. Je ziet het als je om je heen kijkt. Steeds meer mensen zijn alerter, worden zich bewust van bepaalde zaken, zien dingen die ze eerst niet zagen. We stellen onszelf ook steeds meer vragen. Er is meer maatschappelijke discussie, men stelt zich kritischer op. En dat allemaal om de kwaliteit van het leven te bewaken. Denk bijvoorbeeld aan het thema voeding. Want wat eten we eigenlijk? Wat wordt eraan toegevoegd? Hoe wordt het bewerkt? Wat doet voeding met onze gezondheid? Ook stellen we bijvoorbeeld vragen over het welzijn van koeien, kippen, varkens en bijen en we denken na over de zin en onzin van vaccinaties en medicijngebruik. De gaswinning, zonnepanelen en windenergie is iets wat ons bezighoudt. Corruptie, machtsmisbruik en sociale ongelijkheid staat ter discussie en ook de strafmaat m.b.t. seksueel misbruik houdt de gemoederen bezig. Daarnaast stellen we allerlei vragen over ons onderwijs, ons zorgstelsel, over eerlijke man/vrouw verdelingen op de werkvloer en zo kan ik nog wel even doorgaan. Eigenlijk wordt alles wat eerst nog onder het vloerkleed werd geschoven onder een vergrootglas gelegd. De tijd van onze kop in het zand steken en de andere kant opkijken is voorbij. We worden uitgedaagd om onze ogen te openen en de slaap uit onze ogen te wrijven. Eerder schreef ik:

“Onwetendheid uit zich op stuurloos gevoels- en denkniveau. De lagere wil is actief en de mens reageert vanuit de behoefte aan erkenning, liefde en overleving. Hoe minder je ‘weet’ hoe meer je pijn in stand houdt. Zonder het  te beseffen, kunnen vernietigende mechanismes en patronen dan hun gang blijven gaan,
Er lijkt echter een verschuiving plaats te vinden. Steeds meer mensen krijgen toegang  tot inzichten. Steeds meer mensen beginnen als het ware tussen de regels  te zien, verbindingen te leggen en innerlijk te schouwen. Meer mensen lijken ook gevoeliger te worden voor gebeurtenissen: de verwondingen, de pijnplekken die je eerst niet voelde (of wilde voelen) begin je te voelen. Alsof je uit een narcose komt, de verdoving raakt als het ware uitgewerkt.” (artikel: wakker worden).

Ook astroloog Monique Leurink schreef over het thema wakker worden, een tendens van deze tijd:

“En dat is ook één van de kenmerken van de nieuwe tijd. In de oude tijd lag de focus van onze ontwikkeling voornamelijk op het opbouwen van de persoonlijkheid, de persoonlijke ontwikkeling dus. We namen onze kosmische identiteit vanaf de geboorte met ons mee, maar bij veel mensen bleef deze goddelijke kiemkracht slapen in het bewustzijn. De nieuwe tijd staat ook in het teken van wakker worden van deze kosmische kant in ons.”

(Monique Leurink. Artikel: Zwarte maan – Het ontwaken van het kosmische kind in jezelf.)

Steeds meer astrologen plaatsen naast de bekende klassieke planeten ook spirituele punten in de horoscoop, zoals de Zwarte Zon en de Zwarte Maan. De Zwarte Maan toont ons de essentie, onze oorspronkelijkheid, iets dat we ergens onderweg zijn verloren. De Zwarte Maan raakt het thema van afwijzing van onze pure zijnskracht. Ook de Zwarte Maan wijst ons op iets in ons (van ons) dat wakker wil worden, dat onderkent wil worden en geleefd wil worden.

Thuis 

alsof je een plek bereikt                                                     om je heen kijkt en weet                                                         dat je thuis bent. 
 
alsof je het kende                                                         voor je zag, er geweest was                                               voor je er zou komen.                                                      zo thuis 

(Kees Spiering, uit Vonken van verlangen) 

Naast de zwarte lichten (waar de Zwarte Maan ook toe behoort) heeft de astroloog van de nieuwe tijd nu nog meer gegevens in handen om tot de essentie van ons zijn, te kunnen doordringen, namelijk: de Plutoïden. Deze dwergplaneten voorbij Neptunus tonen het innerlijk (sterren-) kind zijn/haar innerlijke krachten die het nodig heeft om vanuit zijn/haar puurheid en essentie te kunnen gaan leven. Zoals de fysieke Zon, Maan en de planeten Mercurius, Mars, Venus, Jupiter en Saturnus staan voor krachten die we nodig hebben om een ego-persoonlijkheid op te bouwen, staan de spirituele punten als de Zwarte Maan, de Zwarte Zon en de Plutoïden (Pluto, Eris, Haumea, Makemake, Orcus, Sedna, Quaoar, Huya, Ixion, Varuna) voor krachten die we nodig hebben om onze kosmische-zelf via onze persoonlijkheid te kunnen manifesteren.

Ook de Plutoiden staan voor de krachten die eerst wakker gemaakt dienen te worden, willen wij onze authentieke plek in kunnen nemen en een volwassen lichtbron op aarde kunnen worden.

“…want om vanuit je kern te gaan leven moet alles gezien worden. Op alles moet het licht mogen schijnen, zodat je uit één stuk wordt, en heel in jezelf”

( Pamela Kribbe)