Twist en tweestrijd

In 2016 schreef ik een artikel met de titel: Eris en de strijd op het wereldtoneel. Daarin schreef ik het volgend: Eris is niet bereid om leugens te accepteren omwille van de lieve vrede. Zij zoekt de confrontatie en is niet bang voor een verstoord evenwicht. Zij is de drijfveer die vanuit woede en onvrede, met voorbedachten rade, onrust in de wereld brengt.

Dat Eris als beruchte onruststoker als actieve energie in de horoscopen terecht is gekomen, behoeft denk ik weinig uitleg. We hoeven maar om ons heen te kijken om hier het resultaat van te zien.
In de mythologie staat dat de komst van Eris als godin van tweestrijd werd gevreesd, dit vanwege de verdeeldheid en de ruzies die zij veroorzaakte. De Trojaanse oorlog is daar een voorbeeld van. Vanwege het onheil dat zij met zich meebracht, was zij niet erg geliefd en zagen de andere goden haar liever verdwijnen dan verschijnen.

Noem het toeval of niet, sinds de dwergplaneet Eris in 2005 werd ontdekt, lijkt er openlijk steeds meer op de spits te worden gedreven. De meningen tussen mensen, binnen gemeenschappen veroorzaken splijting en overal ontstaan er strijdtonelen.  De Corona uitbraak heeft alles wereldwijd nog eens extra op scherp gezet. Zelf zou ik deze Corona-virus wel willen vergelijken met de twistappel, de gouden appel van Eris waar de oorlog van Troje in de mythe mee begon. Veel mensen willen de oplossing en de vernietiging van de zogenaamde gifappel van Eris naar zich toetrekken. En veel mensen spreken zich uit over hoe dat het beste zou kunnen gebeuren.
*(Eris kwam op stoom toen zij in een vierkant aspect met Pluto kwam te staan in het voorjaar van 2019, waarbij Saturnus Pluto naderde in een conjunctie. Dit vierkant aspect tussen Eris en Pluto bleef een hele tijd actief. Momenteel is er sprake van een omslag, hoewel Eris en Pluto nog steeds verbonden zijn in een vierkantaspect ontstaat er beetje bij beetje steeds meer afstand tussen Pluto en Eris. De planeet Pluto trekt verder door het teken Steenbok, richting Waterman en laat Eris achter zich).

Volgens de mythe begon de Trojaanse oorlog met een ruzie tussen de godinnen Hera, Athene en Aphrodite. Deze ruzie werd aangezwengeld door Eris, uit wraak omdat zij niet was uitgenodigd op het huwelijksfeest van Peleus en Thetis. In de Trojaanse oorlog verdeelden vele helden zich over twee kampen en ook verschillende goden en godinnen lagen elkaar en de strijdende partijen dwars. Tijdens de oorlog brak ook nog eens de pest uit omdat de Griekse held (Agamemnon) de god Apollo tegen zich kreeg omdat hij een dochter van een priester tot slaaf had gemaakt. Kortom de hele oorlog was een langdurige aaneenschakeling van kommer en kwel. Op Wikipedia staat er over deze oorlog:
“Nadat Paris Helena mee had genomen naar Troje, trokken alle Grieken gezamenlijk ten strijde tegen Troje. Na een tienjarige strijd verloren de Trojanen de oorlog van de Grieken door de list met het paard van Troje.

Schattingen over het aantal manschappen en schepen dat zou hebben deelgenomen aan deze oorlog lopen nogal uiteen. Op basis van wat Homeros schrijft komt bijvoorbeeld historicus Barry Strauss tot de bevinding dat er minstens 100.000 manschappen aan iedere zijde streden, en dat er 1186 Griekse schepen in deze strijd betrokken zijn geweest.

Hoewel de meeste oude Grieken de (mythische) ontvoering van Helena als aanleiding van de Trojaanse Oorlog (die plaats zou hebben gevonden in de 13e of 12e eeuw voor Christus) beschouwden, wordt aangenomen dat de oorlog ter wille van economische belangen werd gevoerd. Het jaar 1184 v.Chr. is thans de meest geaccepteerde datum voor de Trojaanse Oorlog, omdat ook de archeologie aantoont dat rond die tijd de culturen van Kreta, het Griekse vasteland en Anatolië teloorgingen.”

Ook nu wordt er een strijd gevoerd in een tijd waarin de economische belangen zwaar wegen en de teloorgang van culturen lijkt te zijn ingezet. De verdeeldheid tussen mensen die zich uit in QR-codes, mondkapjes, vaccinaties enzovoorts veroorzaakt momenteel in de maatschappij veel strijd. Zoals ik hiervoor schreef is het opmerkelijk dat Eris in een vierkant aspect met Pluto kwam te staan in het voorjaar van 2019 en het is mijn indruk dat het aspect met Pluto, de energie van Eris als het ware heeft geactiveerd. Alsof Eris vanaf dat moment echt goed tot bewustzijn kon komen.

Eris is een felle strijdster. Maar waar Mars het persoonlijke belang verdedigt, valt Eris het te persoonlijk-gerichte handelen juist aan.
De vraag die we bij Eris kunnen stellen is: hoe maak je je punt duidelijk, je onvrede kenbaar, je boosheid zichtbaar als het onrecht zijn tol begint te eisen? Hoe doe je dat? Hoe transformeer je woekerende onvrede? Hoe komen maatschappelijke, wetenschappelijke, spirituele en religieuze tegenstellingen weer tot elkaar? Kortom hoe pak je onrecht aan, zonder als een wildeman (de Mars/Ares manier) om je heen te slaan?
Met de ontdekking van Eris lijkt er een zaadje gepland, een tegenkracht in wording en moeten we ons gaan beraden over hoe het anders moet.

Keer op keer raken we verstrikt in groteske bewegingen van onenigheid. Het oorlogsgeweld zit in onze genen. Door te strijden vanuit het motief anderen te overheersen vanuit een gevoel van superioriteit, waarbij de sterksten de zwakkeren proberen te onderwerpen en onder dwang een stelling te laten innemen, volgen we de weg van Ares (Mars) en die van deTrojaanse oorlog. Deze strijd kennen we en is al eeuwen aan de gang. Echt verder heeft het de mensheid niet gebracht, de uitkomst blijft keer op keer hetzelfde: er zijn geen winnaars enkel verliezers.
Eris houdt ons een spiegel voor en wil de absurditeit van de strijd die uit materialistisch oogpunt gestreden wordt blootleggen. Hoever willen wij gaan? Juist in een tijd waar de nood hoog is, zal het antwoord op deze vraag hopelijk tot een doorbraak leiden.

Meer over Eris staat te lezen in mijn boek: De Plutoïden, lichten van kosmisch bewustzijn