Tagarchief: Sterrentaal

astrologie & Wakker worden in een Nieuwe tijd

Ontwaken is een thema dat past bij de tijd van nu. Zeg de tijd van na 2012. Je ziet het als je om je heen kijkt. Steeds meer mensen zijn alerter, worden zich bewust van bepaalde zaken, zien dingen die ze eerst niet zagen. We stellen onszelf ook steeds meer vragen. Er is meer maatschappelijke discussie, men stelt zich kritischer op. En dat allemaal om de kwaliteit van het leven te bewaken. Denk bijvoorbeeld aan het thema voeding. Want wat eten we eigenlijk? Wat wordt eraan toegevoegd? Hoe wordt het bewerkt? Wat doet voeding met onze gezondheid? Ook stellen we bijvoorbeeld vragen over het welzijn van koeien, kippen, varkens en bijen en we denken na over de zin en onzin van vaccinaties en medicijngebruik. De gaswinning, zonnepanelen en windenergie is iets wat ons bezighoudt. Corruptie, machtsmisbruik en sociale ongelijkheid staat ter discussie en ook de strafmaat m.b.t. seksueel misbruik houdt de gemoederen bezig. Daarnaast stellen we allerlei vragen over ons onderwijs, ons zorgstelsel, over eerlijke man/vrouw verdelingen op de werkvloer en zo kan ik nog wel even doorgaan. Eigenlijk wordt alles wat eerst nog onder het vloerkleed werd geschoven onder een vergrootglas gelegd. De tijd van onze kop in het zand steken en de andere kant opkijken is voorbij. We worden uitgedaagd om onze ogen te openen en de slaap uit onze ogen te wrijven. Eerder schreef ik:

“Onwetendheid uit zich op stuurloos gevoels- en denkniveau. De lagere wil is actief en de mens reageert vanuit de behoefte aan erkenning, liefde en overleving. Hoe minder je ‘weet’ hoe meer je pijn in stand houdt. Zonder het  te beseffen, kunnen vernietigende mechanismes en patronen dan hun gang blijven gaan,
Er lijkt echter een verschuiving plaats te vinden. Steeds meer mensen krijgen toegang  tot inzichten. Steeds meer mensen beginnen als het ware tussen de regels  te zien, verbindingen te leggen en innerlijk te schouwen. Meer mensen lijken ook gevoeliger te worden voor gebeurtenissen: de verwondingen, de pijnplekken die je eerst niet voelde (of wilde voelen) begin je te voelen. Alsof je uit een narcose komt, de verdoving raakt als het ware uitgewerkt.” (artikel: wakker worden).

Ook astroloog Monique Leurink schreef over het thema wakker worden, een tendens van deze tijd:

“En dat is ook één van de kenmerken van de nieuwe tijd. In de oude tijd lag de focus van onze ontwikkeling voornamelijk op het opbouwen van de persoonlijkheid, de persoonlijke ontwikkeling dus. We namen onze kosmische identiteit vanaf de geboorte met ons mee, maar bij veel mensen bleef deze goddelijke kiemkracht slapen in het bewustzijn. De nieuwe tijd staat ook in het teken van wakker worden van deze kosmische kant in ons.”

(Monique Leurink. Artikel: Zwarte maan – Het ontwaken van het kosmische kind in jezelf.)

Steeds meer astrologen plaatsen naast de bekende klassieke planeten ook spirituele punten in de horoscoop, zoals de Zwarte Zon en de Zwarte Maan. De Zwarte Maan toont ons de essentie, onze oorspronkelijkheid, iets dat we ergens onderweg zijn verloren. De Zwarte Maan raakt het thema van afwijzing van onze pure zijnskracht. Ook de Zwarte Maan wijst ons op iets in ons (van ons) dat wakker wil worden, dat onderkent wil worden en geleefd wil worden.

Thuis 

alsof je een plek bereikt                                                     om je heen kijkt en weet                                                         dat je thuis bent. 
 
alsof je het kende                                                         voor je zag, er geweest was                                               voor je er zou komen.                                                      zo thuis 

(Kees Spiering, uit Vonken van verlangen) 

Naast de zwarte lichten (waar de Zwarte Maan ook toe behoort) heeft de astroloog van de nieuwe tijd nu nog meer gegevens in handen om tot de essentie van ons zijn, te kunnen doordringen, namelijk: de Plutoïden. Deze dwergplaneten voorbij Neptunus tonen het innerlijk (sterren-) kind zijn/haar innerlijke krachten die het nodig heeft om vanuit zijn/haar puurheid en essentie te kunnen gaan leven. Zoals de fysieke Zon, Maan en de planeten Mercurius, Mars, Venus, Jupiter en Saturnus staan voor krachten die we nodig hebben om een ego-persoonlijkheid op te bouwen, staan de spirituele punten als de Zwarte Maan, de Zwarte Zon en de Plutoïden (Pluto, Eris, Haumea, Makemake, Orcus, Sedna, Quaoar, Huya, Ixion, Varuna) voor krachten die we nodig hebben om onze kosmische-zelf via onze persoonlijkheid te kunnen manifesteren.

Ook de Plutoiden staan voor de krachten die eerst wakker gemaakt dienen te worden, willen wij onze authentieke plek in kunnen nemen en een volwassen lichtbron op aarde kunnen worden.

“…want om vanuit je kern te gaan leven moet alles gezien worden. Op alles moet het licht mogen schijnen, zodat je uit één stuk wordt, en heel in jezelf”

( Pamela Kribbe)

Twist en tweestrijd: de aanvang van het nieuwe tijdperk

Tot voor kort stond Pluto nog op de negende plek in het rijtje van planeten (met de aarde meegerekend), maar hij werd onlangs gedwongen zich bij zijn familie te voegen. Een belangrijke stap in de spirituele evolutie die nog niet tot ieders bewustzijn is doorgedrongen. Toch kunnen we er niet meer om heen: Pluto is geen gewone planeet, maar een dwergplaneet behorende bij de groep van Plutoïden. Het was Eris die Pluto op zijn plaats zette. Zij die strijd voert voor gerechtigheid was een uitermate geschikte kandidaat om het misverstand recht te zetten en ‘collega’ Pluto terecht te wijzen met de boodschap: Hé ik ben als planeet in doorsnee even groot (misschien zelfs een beetje groter?) en dus niet onbelangrijk!
Van de mythe kunnen we leren dat het niet wijs is om Eris te negeren. Zo werd ze ooit als lid van de Griekse godenfamilie niet uitgenodigd op een bruiloftsfeest. Zij verscheen echter toch, om vervolgens in het midden van de menigte een gouden appel met het opschrift: “voor de mooiste” te werpen. Een gebeurtenis die uiteindelijk uitmondde in de Trojaanse oorlog. Ook Pluto’s ontdekking werd gevolgd door een oorlog en nu de krachtige Eris de godin van twist en tweestrijd is ontdekt, doet dit mogelijk het ergste vrezen?

In dit Watermantijdperk waarbij individualiteit en vrijheid thema’s zijn geworden, ontwaakt Eris in ons bewustzijn. In dit tijdperk zal het naar verwachting gaan over de bevrijding uit beknellende sociale, religieuze en economische keurslijven en structuren. De energie van Waterman kan zich het zowel positief als negatief manifesteren. Zo zullen we waarschijnlijk geconfronteerd worden met mensen en groepen die weinig tot geen respect tonen voor anderen en diens vrijheden. Tegelijkertijd zullen er ook bewegingen op gang komen die vanuit humanitaire motieven baanbrekende veranderingen bewerkstelligen. Eris is als de verontwaardigde soldaat en voert strijd tegen sociale ongelijkheid, discriminatie en onderdrukking. Zij bezit zowel de heftige intensiteit van Pluto, als het radicale en grillige karakter van Uranus. Net als Uranus staat zij voor het recht van vrijheid van meningsuiting. Maar waar Uranus vooral dwars kan liggen door zijn eigen onconventionele weg in te slaan tijdens zijn zoektocht naar vernieuwende mogelijkheden, gaat Eris een stap verder. Gedreven door innerlijke onvrede en boosheid is zij erop gericht onderlinge misstanden tegen elkaar uit te spelen en drijft zij een wig tussen mensen. Zij zoekt de confrontatie op en trekt sluimerende onvrede boven water met het doel een ruzie te ontketenen.
Als een opgerolde slang kan onvrede verborgen onder een hoopje bladeren liggen. Je tolereert, past je aan, leeft zogenaamd op vreedzame manier samen terwijl op dieper niveau de harmonie ontbreekt. Omwille van de lieve vrede (uit angst voor conflict) kunnen woorden worden ingeslikt en confrontaties worden vermeden. Maar nu is Eris ontdekt en komt de slang tot leven. Onderhuidse spanningen die nooit in de openbaarheid werden gebracht kunnen nu als pus uit een puist tevoorschijn komen. Mensen kunnen onderling in stilzwijgende onvrede samenleven zonder dat er sprake is van diepe verbondenheid. Wie in zo’n façade wil leven is bij Eris aan het verkeerde adres. Pas wanneer iets openlijk wordt uitgevochten en pas nadat alle onderhuidse vuiligheid verwijderd is, kan er vrede zijn.
Op dieper niveau is Eris boosheid van collectieve aard en afkomstig van de wereldziel. Ieder van ons dient zich mogelijk in te zetten op een van de twaalf werkterreinen of misschien beter gezegd: strijdtonelen die aangegeven worden door de verschillende huizen. Eris plaatsing in de horoscoop geeft mogelijk aan, waar je spirituele missie ligt?

Je kunt nu niet bang in een hoekje kruipen en de tijd waarin zaken nog in een doofpot belandde lijkt voorgoed voorbij. Eris strijdt tegen de ziektekiemen die de wereld ongezond maken. Ziek zijn is het zichtbaar worden van de symptomen van een disbalans. Door uitbraak van ziekte wordt de disbalans zichtbaar en kan er een genezingsproces op gang worden gebracht. Je zou het misschien niet zeggen, maar de onruststokende Eris is als soldaat van de nieuwe tijd belast met een missie en voert strijd omwille de vrede. Flavius Vegetius Renatus uit de Romeinse tijd verklaarde: “Laat degene die vrede verlangt zich voorbereiden op de oorlog!”

Eris en de strijd op het wereldtoneel.

Eris is niet bereid om leugens te accepteren omwille van de lieve vrede. Zij zoekt de confrontatie en is niet bang voor een verstoord evenwicht. Zij is de drijfveer die vanuit woede en onvrede, met voorbedachten rade, onrust in de wereld brengt. Een andere onruststoker is IS, een van de wreedste terreurgroepen in de wereld van dit moment. Het doel van de Islamitische Staat is het stichten van een islamitisch kalifaat in het Midden-Oosten. Het begin van IS voert terug naar de Amerikaanse invasie in Irak in 2003, het is het jaar waarin Saddam Hoessein gevangen wordt genomen en Eris voor het eerst werd gefotografeerd!
Inmiddels heeft de terreurgroep een islamitische staat gesticht in het oosten van Syrië en in delen van Irak. Wat hebben IS en Eris mogelijk met elkaar gemeen en kunnen we ze op een bepaalde manier met elkaar in verbinding brengen?

In de periode dat Pluto werd ontdekt, liet de god van de onderwereld (Pluto) letterlijk en figuurlijk van zich horen, met het gevolg dat er een nieuw soort denken voort kwam uit de schok van de Holocaust. De Tweede Wereldoorlog was voor menigeen heftig en schokkend. De hele Joodse gemeenschap werd ontwricht uit vernietigingsdrang. Pluto is in staat je beet te grijpen, om je vervolgens als een weerloze Prosperina mee te sleuren in de wereld van zijn geneugten. Door de ontvoering van Prosperina bracht Pluto de hele natuur uit zijn evenwicht. Pluto kom je tegen bij mensen die vanuit hun sterke overtuigingskracht, jouw persoonlijkheid zonder pardon van tafel weten te vegen. Pluto toont zich in hen die standvastig hun punt naar voren weten te drijven, zonder rekening te houden met de emoties van een ander. Hij is als de wolf, in staat om je met huid en haar te verslinden. Hoe groter het Plutonisch machtsvertoon, hoe groter de machteloosheid. Het machteloze zit hem in het gevoel geen bestaansrecht te hebben, zoals de Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. En nu verschijnt IS vanuit Al-Qaida dus op het wereldtoneel, ook zo’n overweldigende, angstaanjagende Plutonische energie. Tegelijkertijd lijkt er een energetische dimensie aan dit Plutonische gebeuren te zijn toegevoegd, namelijk de energie van Eris. Zoals het wereldbeeld in de tijd van de ontdekking van Pluto op zijn kop werd gezet, lijkt dit nu weer na de ontdekking van Eris te gebeuren en ontwaakt er een sterke wilskracht in het bewustzijn van de mens.

Zoals ik in het vorige artikel schreef vindt zowel het vernietigende karakter van de mens en de natuur, als het scheppende karakter in de wereld zijn vorm. Maar een wijs persoon sluit zijn ogen niet voor al het leed en onrecht en zal nooit vergeten dat er naast het licht ook het donker is. De kracht van de vernietiging is groot, maar tegelijkertijd is de scheppingskracht net zo groot. We zijn in staat om Pluto in ons bewustzijn toe te laten en te transformeren, net zoals we dat met Eris kunnen. Door alle ruimte voor jezelf op te eisen en door daarmee de ander als het ware op te eten, creëer je energetische duisternis. Je kunt de ander niet levend begraven en verwachten dat het zaakje niet gaat stinken. In mijn boek schrijf ik: Transformatie vraagt om een keuze. Een keuze die je alleen kunt nemen vanuit bewustzijn. Zonder inzicht ben je geneigd om in de valkuil van je alles verterende gevoel te blijven hangen. Als we Pluto in ons zelf hebben weten te transformeren, dan hebben wij de moed om de ander te zeggen wat we nodig hebben en strijden terug als dat nodig is. Niet uit wraak of gevoel van wrok, maar uit respect voor de ander die samen met jou in verbondenheid leeft.

De groep van IS opereert uit grote onvrede en is bereid hun waarheid desnoods met buitenproportioneel geweld de wereld in te schreeuwen. We moeten ze horen, we moeten naar ze luisteren! Dit is Eris in het kwadraat en in haar giftigste vorm. Mogelijk komen er nu en in de nabije toekomst net als gebeurde na de Holocaust weer veel nieuwe vragen naar boven drijven (toen: hoe had de mensheid het zover laten komen, dat het gedachtegoed van één man zoveel schade had aan gericht? Hoe komt het dat wij mensen, ons in het verleden zo vaak als makke schapen hebben laten leiden door zogenaamde alleswetende ‘herders’?) Nu: hoe maak je je punt duidelijk, je onvrede kenbaar, je boosheid zichtbaar wanneer het onrecht zijn tol eist? Hoe transformeer je de woekerende onvrede van een gemeenschap; hoe komen maatschappelijke en religieuze tegenstellingen tot elkaar; hoe roei je het onrecht uit zonder als een wildeman (de Mars/Ares manier) om je heen te slaan?
Mogelijk is er met de ontdekking van Eris een zaadje gepland, een tegenkracht in wording en gaan we ons eindelijk beraden over hoe het anders moet? We mogen het niet meer toestaan om ons te laten intimideren, we moeten transformeren. Een proces dat met de ontdekking van Pluto op gang is gekomen.

De geschiedenis kent vele voorbeelden van genocide en de drang tot vernietiging. Keer op keer raken we verstrikt in groteske terreurbewegingen. Het oorlogsgeweld zit in het bewustzijn van de ziel. Er kan echter gestreden worden vanuit het motief te overheersen of vanuit het motief van verdediging. Eris strijd voor het laatste. Zij aarzelt niet om alles wat niet gericht is op harmonie en verbondenheid onderuit te trekken. Zij schopt tegen die blokkades aan die het totale evenwicht en samenhang in de wereld tegenwerken en vestigt de aandacht op oneerlijke situaties en hanteert de aanval in gevallen waarbij zelfverdediging wordt vereist. Eris houdt ons een spiegel voor en wil de absurdheid van de strijd uit naam van liefdeloosheid blootleggen. De tijd lijkt aangebroken om de keuze te maken. Hoever willen wij gaan? Hoe strijdbaar zijn wij? Hoe krachtig is onze inzet om de vrede te verdedigen? Het is mijn mening dat de Plutoïden allen onbewuste krachten vertegenwoordigen, kwaliteiten van de ziel. We moeten ze echter wel op een verantwoorde manier leren hanteren. Juist in een tijd waar de nood het hoogst is, kan dit besef doorbreken.