Tagarchief: Sedna

Sedna en Prins Andrew

Afbeeldingsresultaat voor tekening golf

Soms is het leven te overweldigend, waardoor we onszelf kunnen wijsmaken dat het beter is om de andere kant op te kijken. Je trekt je terug uit de realiteit omdat de aanblik van de realiteit als te pijnlijk wordt ervaren. Toch blijft er in ons ook altijd een innerlijke urgentie aanwezig die dit proces van wegkijken wil omkeren. Een innerlijke urgentie die wil dat wij vanuit onze eigen kracht de realiteit beleven, in plaats van dat we ons uit het leven ‘terugtrekken’ (wegkijken dus). Deze innerlijke urgentie kan zich een tijdje verborgen houden, een tijdje liggen slapen zou je kunnen zeggen. Dit totdat het plotseling wakker wordt gemaakt door uiterlijke omstandigheden. Het is dan of we plotseling voor een test worden geplaatst. Een test waarbij onze moed op de proef wordt gesteld: blijf ik mijn innerlijke wereld vermijden en daarmee een buitenstaander van mijn eigen levensverhaal of keer ik mij om?

Pluto is verbonden met die innerlijke urgentie om oprecht en zuiver te kijken naar de huidige levenservaring en terug te keren naar je wezenlijke gevoelens en gedachtes. Pluto wijst ons op datgene dat taboe is en er niet zomaar mag zijn. Je kunt echter iets taboe verklaren, ontkennen, vergeten en diep onder de grond begraven, toch gaat deze verborgen emotionele lading niet zomaar weg. Het zogenaamde taboe wil uiteindelijk altijd gezien en gekend worden.

Pluto gaat ook over de machteloosheid die ons kan overvallen als we in een crisis geraken. De crisis die voortkomt uit een zonde: een misstap die wij zelf begaan, maar het kan ook gaan over familiezonde een erfzonde of een zonde die een heel volk begaat waar jij deel van uit maakt. Pluto heeft betrekking op de zondes die voortkomen uit de strijd voor erkenning en bestaansrecht. Niemand is zonder fouten en daar waar Pluto staat in de horoscoop is het uiteindelijk belangrijk openheid van zaken te geven.

Gedreven door de bovengenoemde innerlijke urgentie om het wezenlijke te ontmaskeren, staat Pluto symbool voor de reis van de ziel van licht naar donker en van donker terug naar het licht en in je levenskracht op aarde. Sedna, Eris, Orcus, Ixion, Huya, Haumea, Makemake, Quaoar, en Varuna kunnen we zien als natuurlijke hulpbronnen of hulpkrachten binnen dit proces.  Gezamenlijk heeft deze groep ook betrekking op de overwinning van angst en het ontwikkelen van moed in het kader van ontwaken uit een trance manier van zijn.

Iemand die zich momenteel in een crisis bevindt en de hiervoor genoemde test of laat ik het een ‘Pluto-Quest’ noemen, lijkt te ondergaan is Prins Andrew van het Britse koningshuis. We hoeven momenteel maar een krant open te slaan of hij vult het nieuws. Zelf zegt hij onschuldig te zijn voor de zaken waarvan hij momenteel wordt beticht, maar de tegenargumenten stapelen zich op.
Laten we eens in zijn horoscoop een blik werpen op zijn innerlijke reis en crisis (zover dat mogelijk is, want het blijft natuurlijk speculeren. We kunnen niet precies zien wat er in hem omgaat, alleen hij kent de waarheid. Om die reden maak ik dan ook liever geen voorbeeldhoroscopen van bekende mensen. Maar om het begrip van de samenhang tussen Pluto en Sedna aan te tonen en hij een goed voorbeeld is, maak ik een uitzondering).

Voor de astrologen: we zien in zijn horoscoop Sedna in het tiende huis staan en Pluto staat in twee. Laten we deze twee Plutonische energieën eens globaal onder de loep nemen. We beginnen bij de ‘processtarter’ Pluto:

Enerzijds wijst Pluto ons op een grote beknellende angst in ons. De angst dat alles om ons heen abrupt in elkaar kan klappen en dat we zomaar bedolven kunnen worden door een misstap die voortkomt uit onbewustheid, uit de hierboven genoemde trance manier van zijn. We volgen onze behoeftes en persoonlijke ingevingen en brengen daarmee schade toe aan het leven waarvoor we uiteindelijk linksom of rechtsom verantwoordelijkheid voor zullen moeten nemen. Dat Andrew momenteel in een dergelijke situatie zit daar kunnen we ons wel iets bij voorstellen.

Wanneer een persoon uit behoefte aan zelfbevestiging iets heel graag wil bemachtigen (waarvan hij/zij denkt dat het hem zal bekrachtigen en zal afleiden van zijn innerlijke zwakheden), dan komen de emotionele behoeftes van een ander al snel op de tweede plaats. Eigenbelang en eigen behoeftes gaan dan voorop.
In de horoscoop van Andrew zien we Pluto zoals hiervoor ook al genoemd in het tweede huis. Het tweede huis speelt dus met betrekking tot zijn behoefte aan erkenning, zijn angst voor verlies van bestaansrecht en de crisis die hierop kan volgen een belangrijke rol. Dit betekent bijvoorbeeld een (al dan niet verborgen) angst voor verlies van waardigheid (eigenwaarde), angst voor gebrek aan waardering en dus diskwalificatie.
Diep in je hart wil je met deze Plutostand heel graag zelfvoorzienend zijn, op eigen kracht je leven opbouwen en daarmee waardering en respect oogsten. In je hart wil je getalenteerd zijn, sterk en waardig overkomen. Echter je kunt met Pluto op deze plek diep down het gevoel hebben dat je dat van binnenuit niet voor elkaar krijg, dat je niet werkelijk en zomaar vanzelf op eigen benen kunt staan en je eigen ding kunt doen bijvoorbeeld. Je durft met Pluto in het tweede huis misschien ook niet volledig onafhankelijk te zijn en je voert daarom mogelijk een soort ‘showtje’ op. Je bent zeg maar niet echt van binnenuit ontspannen aanwezig in je eigen tweede huis en kunt jezelf daarom uit gevoel van onmacht verliezen in het vasthouden materiële zekerheid en je eigen grenzen overschrijden door je afhankelijk te maken van bijvoorbeeld geld, de wil, processen en onderhuidse motieven van anderen (8e huis invloed wordt groter wanneer het hart, het 2e huis verlaat). Dus vragen die dan om de hoek komen kijken zijn: hoe ga je om met integriteit, materie/geld, seksualiteit en macht? Het thema uitbuiting, belazerd worden en de onmacht die dat kan veroorzaken  kan wanneer de zogenaamde ‘Pluto-Quest’ geactiveerd wordt een rol gaan spelen in je leven. Voor die tijd kun je je bijvoorbeeld nog sterk vasthouden aan materiële zaken en zaken die je gevoel van eigenwaarde kunnen versterken om daarmee je innerlijke onzekerheid te verbloemen.

Als we gestuurd worden door de pure, ruige kracht van onze emoties, leidt dat tot chaos en hulpeloosheid. Maar als diezelfde emoties worden onderdrukt, verliezen we onze kracht. De werkelijke sturing die nodig is: bewustzijn

Pluto praat’ (eigen tekst)

Het hart moedigt Andrew dus mogelijk aan om een stabiele, zelfstandige, sturende, onafhankelijke, slagvaardige, wilskrachtige inslag tot uitdrukking te brengen. Pluto wil zich in het tweede huis bijvoorbeeld niet laten bedonderen en het zover laten komen dat anderen het leven gaan controleren, je kwaliteiten onderuit halen of je gevoel van zelfbeschikking aan banden leggen. Diep in je hart ben je (bewust of onbewust)mogelijk wel bang voor de mogelijkheid dat zoiets zou kunnen gebeuren. Er kan sprake zijn van een (onbewuste) angst om onderuitgehaald te worden door oncontroleerbare krachten zoals corruptie of oneerlijk handelen. Angst voor machtsverlies en praktijken die achter je rug om spelen (link met 8e huis). Hoe zeker is zeker? Iemand volledig vertrouwen, openheid van zaken geven, op iemand bouwen,met iemand in zee gaan, het kan instabiliteit en gecompliceerdheid met zich meebrengen. Hoe open en transparant zijn anderen eigenlijk, hoe transparant ben je zelf?  Dat is de vraag die jezelf zou moeten stellen. Maar ook: hoe zeker ben je zelf van iets, hoe weet je of je iets of iemand wel kunt vertrouwen? Het is fijn om te weten waar je aan toe bent, wat je aan iemand hebt, of dat je ergens van op aan kunt, dit geeft een gevoel van stabiliteit. Echter wanneer je dit alles niet echt aangaat,  wanneer je de stem in je hart afweert en niet echt vertrouwd op je eigen instinct en vormkracht kun je door onderaardse bewegingen ineens zomaar alles verliezen en je gevoel van stabiliteit kwijtraken. Pluto in twee gaat dan ook over de angst om je zekerheden in het bestaan kwijt te raken, dat alles wat je hebt (je kwaliteiten, je bestaansrechten, je bezit) van je wordt afgepakt waardoor je berooid achterblijft en niets jezelf kunt toe-eigenen. Momenteel lijkt het erop dat Andrews diepere angst verwerkelijkt wordt…

Sedna is ook verbonden met dit hele proces. In de radix staat ze op ruim 26 graden, Ram. In betekenis staat zij als het ware voor het pijnlijke gevolg van de zogenaamde zonde die wij begingen (zonde=het verlaten van ons hart en bewustzijn afweren).
Ten tijde van de crisis (‘Pluto-Quest’) wijst Sedna op het gevoel van slachtoffer zijn (of het slachtoffer voelen) van de omstandigheden. Je krijgt ergens de schuld van of wordt als het ware gestraft voor ‘ongehoorzaamheid’, je hebt in de ogen van de buitenwereld moedwillig een crisis veroorzaakt en dat word je vervolgens niet in dank afgenomen.
Het ongehoorzaam zijn (het niet werkelijk luisteren naar je hart, de ingeving van je ware zelf), kan voortkomen uit het verlangen het hoogst haalbare uit het leven te halen, vanuit het verlangen om je wezenlijke behoeftes in vervulling te laten gaan. Echter, je neemt misschien de ‘verkeerde’ afslag omdat je niet voldoende bewust bent van je handelingen.

Je kunt door de keuzes die je maakt je familie (en in Andrews geval ook het volk en de gemaakte slachtoffers) verlaten, waardoor zij uit verbinding gaan. Men neemt afstand en je wordt emotioneel en in liefde in de steek gelaten. Hieruit kan pijn en een gevoel van verlatenheid voortvloeien, vanwege een gevoelde afwijzing.
In Andrews geboortehoroscoop staat Sedna in het tiende huis en dat toont een innerlijke crisis op gebied van aanzien,  positie, reputatie en ambities. In het 10e huis voelt Andrew als het ware de straf voor zijn daden. Zo verliest hij makkelijk de grip op zijn eigen doelen en leiderschap en wordt zijn positie als prins aan het wankelen gebracht. Hij valt letterlijk of figuurlijk van de troon en verliest aanzien. Iets dat hem vermoedelijk diep zal raken omdat het wezenlijk iets is waar hij juist naar verlangde. Sedna heeft te maken met schuld en schaamte die voort kan komen uit het gevoel dat je niet voldoet aan de eisen die er aan je worden gesteld door de gemeenschap. Omdat je niet naar werkelijk naar je hart hebt geluisterd ben je naast slachtoffer zelf ook dader van je eigen lot. Dit alles vanuit gebrek aan bewustzijn. Je was in trance, je keek de andere kant op (zie begin van mijn verhaal).

Ik ben als een golf  die de wereld treft en jou de adem ontneemt. Ontrouw versus  trouw,  Rouw  & berouw

Sedna praat (eigen tekst)

Een vluchtige blik op enkel de transiterende planeten, laat de volgende gebeurtenissen zien:  
 
*Gedurende 2019 vind er een tweede Saturnus return plaats. 
“Hebt u uw leven geleefd zoals uzelf vindt dat juist is, of zoals u denkt dat anderen het van u verwachten? Is dit het laatste het geval, dan kan Saturnus zich danig gaar roeren…tijdens deze tweede terugkeer wordt u geconfronteerd met de noodzaak drastische veranderingen in uw levenswijze aan te brengen.” Robert Hand
  
*Neptunus transit ontmoet radix Mercurius. 
“uw logische en rationele denkwijze wordt door Neptunus aangetast…tracht u uw leven in deze periode te organiseren er structuur in aan te brengen, dan zult u er waarschijnlijk juist een grote janboel van maken.” Robert Hand
  
*Momenteel vind er een Jupiter transit over Radix Jupiter in het vijfde huis plaats 
 
*Ook Ixion sluit zich hierbij aan en bevindt zich momenteel bij Jupiter
Al met al houdt het een groot persoonlijk leerproces in. Wie weet worden de deuren van zelfinzicht geopend? 
  
*Transit Mars maakt een conjunctie met Neptunus. 
“Doe geen dingen die u niet grondig hebt overdacht of die gebaseerd zijn op persoonlijke impressie en niet op feiten. Blijf u bewust van wat u aan het doen bent. Beter nog: begin helemaal niet aan iets nieuws.” Robert Hand
 Was hij maar naar een astroloog gegaan voordat hij het beruchte interview deed!
  
 -De naderende conjunctie van Saturnus en Pluto op 12 januari zal vlak voor (ongeveer 4 /6 graden afstand) van Andrew’s Mars en Venus conjunctie plaatsvinden in het zesde huis. 
  
Valt hier nog iets aan toe te voegen?  
    

het helend vermogen van Sedna en Cheiron

Ooit zou Neptunus met zijn enorme zwaartekracht Cheiron binnen zijn baan hebben getrokken. Net als de Plutoïden is hij dus uit de Kuipergordel afkomstig. Hij heeft zich als het ware op de voorgrond geslingerd en lijkt daarmee de aandacht naar zich toe te willen trekken. Dit is geheel anders dan Sedna, het zogenaamde ver afgelegen ‘familielid’.
Naast Cheiron heeft ook Sedna te maken heeft met lijden, gekwetstheid en opgelopen trauma. Soms krijg is de vraag: wat is nu het verschil tussen deze twee? Beide verstoten, beide getraumatiseerd, zowel Cheiron als Sedna zijn verbonden met pijn, en de verwerking van leed, maar wat is het verschil?

Cheiron zouden we kunnen zien als de stille kracht die in ieder van ons besloten ligt om patronen te doorbreken, de geschiedenis te helen en de rode verstikkende draden die je energetisch belemmeren om een vrije ziel te zijn door te breken (Cheiron staat niet voor niets tussen de planeten Saturnus en Uranus in). Cheiron heeft zeg maar de intentie om je ziel te helen door het verhogen van je weerstand.
Cheiron wacht als het ware zonder oordeel tot het juiste moment dat jij klaar bent om zijn helende kracht te benutten. Hij gaat over het vermogen weerstand te bieden tegen problemen die afkomstig zijn uit het veld van de familieclan.
In de mythe lukte Cheiron het om weerstand te bieden tegen het trauma van de afwijzing door zijn ouders. Hij is zich uiteindelijk geheel van zijn familie gaan onderscheiden en is er zelfs bovenuit gestegen met zijn wijsheid en kennis over geneeskunde. Cheiron hoort bij de familie van de ruwe en niet al te vriendelijke Centauren, maar Cheiron liet dit hele door egogedreven stuk in zijn persoonlijkheid los.

Veel van onze onbewuste overtuigingen, gedragingen en patronen vinden hun oorsprong in familie waarin we zijn opgegroeid. Zowel bekrachtigende als beperkende patronen kunnen we in ons leven aannemen (op onze schouders nemen). Onbewust kunnen beperkende ervaringen en patronen ons in de weg gaan zitten (beperken in ons zijn). Met het verstand kunnen we niet altijd bevatten welke banden en patronen ons ongemerkt in de greep houden en telkens leed blijven veroorzaken. Pas wanneer we ons bewust worden dat een overtuiging, bagage, aangeleerd of automatisch gedrag niet werkelijk bij ons hoeft te horen, maar losgekoppeld kan worden, kan het helend vermogen ingeschakeld worden. Zo kun je jezelf helen door blokkades in energie te doorbreken zodat leed niet telkens opnieuw beleefd hoeft te worden (niet door jou en niet door een eventuele volgende generatie). Je hoeft jouw pijn niet ongewild en ongemerkt in stand te houden en door te geven aan je kinderen. Cheiron zegt zoiets als: ik toon weerstand, ik bezit het vermogen mijzelf in het heden te helen van oude wonden (ik kan mij ervan losmaken, ik kan er als het ware boven uit stijgen, zodat wonden omgezet kunnen worden in krachten).

Cheiron wacht zonder oordeel tot het moment jij klaar bent zijn kracht te benutten. Zijn symbool lijkt op een sleutel en geeft daarmee aan de sleutel van persoonlijke vrijheid in handen te hebben. Cheiron treedt naar voren wanneer je weerstand biedt tegen overtuigingen en banden die je door de familie is ingefluisterd (energetisch). Symbolisch zien we dit terug in de mythe waar Cheiron een bijzondere gouden harp kon bespelen. De muziek scheen zijn beluisteraars een inzicht te verschaffen, iets wat niet met menselijke spraak te verkrijgen was. We kunnen zijn helende inzichten dan ook niet via het verstand ontvangen. We mogen luisteren naar de muziek, luisteren naar de tonen die ons raken en voelen wat ons van binnen raakt.

Zoals ik schreef, heeft ook Sedna te maken met pijn. Maar zij zegt zoiets als: We kunnen uit eigenbelang keuzes maken die schadelijk zijn voor het algemeen belang. Dat wat wij willen, kan een schadelijk effect hebben op anderen. Wanneer we echter anderen schaden, schaden we uiteindelijk ook onszelf omdat we op een dieper vlak allemaal met elkaar verbonden zijn. Wanneer je een dader bent en liefdeloos handelt, ben je dus tegelijk ook slachtoffer van dit handelen.
Sedna wijst ons op het belang van empathie en inlevingsvermogen. Oog hebben voor het effect van je handelen, zien wat iets doet met een ander en met het grote geheel. Dus dat betekent dat we niet ons behoeftig ego-zelf ten koste van de ander moeten inzetten om ons eigen hachje te redden, of om de eigen driften te bevredigen.

Sedna gaat over het inzicht krijgen in onze keuzes. We kunnen keuzes maken die beter zijn voor het milieu bijvoorbeeld, of het gelijkwaardige evenwicht tussen mannen en vrouwen eerbiedigen of vriendelijk zijn voor het welzijn van dieren. Ja je mag trouw zijn aan je wezenlijke behoeftes, ruimte nemen voor je eigen verlangens, je passies leven, als je daarmee maar niet de ander opzettelijk beschadigd omdat het jou beter uitkomt. Daarbij mag je best de leefregels van groep ter discussie stellen. Ongehoorzaamheid kan ontstaan vanuit het verlangen het hoogst haalbare uit het leven te halen, vanuit het verlangen om hartvervulling te laten uitkomen. Ongehoorzaamheid hoeft geen teken van disrespect te zijn, maar kan ook best een daad van liefde zijn. Als je maar handelt uit liefde, want dan zet je liefde in beweging. Maar als je handelt uit egoïsme dan veroorzaak je schuld.

Zoals ik hiervoor schreef: we zijn op onderliggend niveau allemaal met elkaar verbonden. We kunnen elkaar voeden en samen zo dienstbaar zijn aan het totaal en samen in eenheid leven of we kunnen elkaar vernietigen. Dit zien we ook symbolisch terug in de het mythische aspect van Sedna als moeder van de zeedieren en voedster van de mens. Wanneer je de moeder van de zeedieren pijn doet, zal de mens verhongeren.

*Meer staat te lezen in mij reader: Sedna’s keuze. Zie bij Kiosk.