Tagarchief: Sedna astrologie

Trump en Sedna: thema waarheid

Pluto in het twaalfde huis laat zich globaal als volgt omschrijven: angst voor de ondergang vanwege het verlies van contact met de tastbare realiteit (verlies van controle en houvast). De crisis vindt achter de schermen plaats en komt vanuit het niets. De angst voor verlies, de angst om aardse zekerheden te moeten loslaten en de angst voor zaken die zomaar uit de mist opdoemen en het lot een andere wending geven. Het noodlot slaat toe, de geest komt uit de fles… Het gaat hier over het gevecht tegen het niet concrete, tegen ongrijpbare invloeden. Trump heeft deze stand in zijn geboortehoroscoop en met dat gegeven in mijn achterhoofd kijk ik naar een andere dwergplaneet: Sedna.

(De dwergplaneten rondom Pluto, in het gebied voorbij Neptunus, wijzen op kwaliteiten die je in jezelf moet aanboren om tot zelfverwerkelijking te kunnen komen. Zij helpen je om je ware aard te ontsluieren en je bewustzijn  te verruimen, dit zodat we uitdrukking kunnen geven aan onze wezenlijke ik. Hoe beter wij immers onszelf kennen, hoe beter wij expressie kunnen geven aan ons ware potentieel).

Er is al een poosje (gedurende de verkiezingstijd) een transit gaande van Sedna met het MC in de horoscoop van Trump. Sedna is inmiddels het MC gepasseerd. Het verlangen naar eerherstel zoekt de openbaarheid. Sedna gaat over boetedoening, schuld versus onschuld, het gevoel slachtoffer te zijn van liefdeloze omstandigheden. In Trump’s geboortehoroscoop staat Sedna in het negende huis, daarmee aangevend dat Trump’s visie en waarheid in twijfel wordt getrokken. Inderdaad, we kunnen wel constateren dat niet iedereen op zijn boodschap zit te wachten. Veel mensen vinden dat wat hij uitdraagt aanstootgevend.

Sedna kunnen we in de horoscoop verbinden met diep verdriet dat om verwerking vraagt. Het betreft mogelijk oud zeer wat je maar moeilijk onder ogen kunt komen. Mogelijk is dit onder ogen komen zelfs onmogelijk? Daar waar Sedna staat in de horoscoop voel je je miskend, bedrogen en afgedankt. Je hoopt vrede vinden met het onrecht dat jou is aangedaan.
Bij Trump gaat het om een aanval op zijn beleving van de waarheid, zijn geloofsovertuiging en zijn levensvisie. Diep van binnen zit een gekwetstheid met betrekking tot de afwijzing op zijn zienswijzen. Hij werd (wordt) door zijn omgeving niet begrepen en had (heeft) mogelijk het gevoel dat zijn levensfilosofie, zijn waarheidsbeleving niet werd (wordt) geaccepteerd. Trump is echter een man met een boodschap en deze wil hij graag verkondigen, maar de pijn dat anderen hem niet zomaar als een gids willen beschouwen draagt hij (bewust of onbewust) met zich mee.
Nu met transit Sedna over het MC van Trump’s horoscoop, wordt Sedna’s verdriet (dat tevens onpersoonlijk is en dus van de wereld) via Trump in de openbaarheid gebracht. Het is alsof zij tegen de wereld zegt: “mijn pijn met betrekking over jullie interpretatie en manier van omgaan met waarheidsbeleving breng ik naar buiten: zie de kracht van de vernietigende werking van de versluierde overtuiging onder ogen” (het negende huis thema).

Het leed en ook de angst die ontstaat rondom waarheidsbeleving, cultureel bepaalde geloofsovertuigingen, meningsvorming, religie lijken in deze huidige tijd via Trump aan het licht te worden gebracht. Vragen die we ons hierbij kunnen stellen zijn: waarop baseren wij ons oordeel, welke waarheid hangen we aan? Wat geloven wij en wat willen wij geloven? Hoe sterk bepaalt zoiets als propaganda ons wereldbeeld? Kan het zijn dat we oogkleppen op hebben? Durven we wel voldoende te vertrouwen op onze eigen ervaring van de waarheid? Kunnen we leugens verspreiden in deze wereld waarin ervaringen zo snel worden gedeeld? Oordelen we vanuit angst of zeggen we iets uit liefde? Enzovoorts.

Sedna gaat over een verstoord natuurlijk evenwicht. Wanneer wij uit eigen belang de waarheid om zeep helpen en bijvoorbeeld zomaar wat zitten te zwetsen dan verstoort dit het energetische netwerk waarmee wij allemaal mee in verbinding staan. Sedna gaat over onverdraagzaamheid en de slachtoffers die wij maken wanneer wij uit egoïstische motieven handelingen verrichten die het leven beschadigen. Iedere moedwillige vredeverstorende daad of het uiten van onvriendelijke woorden doet afbreuk aan een positief gevoel van heelheid.
We hoeven overigens maar naar de geschiedenis te kijken om te weten welke kwalijke gevolgen het verkondigen van eenzijdige waarheden kunnen hebben. We laten volgens mij  iets wezenlijk belangrijks liggen wanneer we massaal de visie van de enkeling volgen en niet naar de gebeurtenissen die vlak om de hoek plaatsvinden, kijken. Weet wat je zegt, denk na voordat je oordeelt. Om wakker te zijn moeten we wel wakker willen worden! Eerder schreef met betrekking tot Sedna:
“Wanneer we niet zelf kijken hoe de vork in de steel zit, maar in plaats daarvan de onwaarheden van anderen geloven, verloochenen wij onszelf, verloochenen wij wie we zijn. Als we dan toch iets de schuld moeten geven, laat dit dan ons gebrek aan inzicht zijn.”

We staan aan het begin van een nieuwe tijd waarbij wakker worden en wijsheid thema’s zijn. Menigeen zoekt naar het antwoord op de vraag: wat is nu de waarheid omtrent Trump? Ik wil alleen objectief benoemen wat ik constateer aan de stand van Sedna in zijn horoscoop. Door als astroloog de nieuw ontdekte dwergplaneten te observeren, leer ik nieuwe dingen. Ik sla de ontwikkelingen rondom Trump dan ook met interesse gade.

Duiding van Sedna in de horoscoop: Sedna gaat over het verdriet dat anderen een deel van je originaliteit en oorspronkelijkheid verkeerd uitleggen, verdraaien of in het ergste geval: om zeep helpen. Een stuk van jou wordt van je afgepakt. Je voldoet niet aan de eisen en dat moet worden vernietigd.
De wijsheden van de Plutoïden willen ervaren worden, ze willen gevoeld worden. Dit zodat we ze tot ons bewustzijn kunnen laten doordringen. Daarom dringen deze wijsheden zich op indringende wijze aan ons op via het gevoel, net zolang totdat we naar dit gevoel gaan ‘luisteren’. Sedna dringt onder andere tot ons door middels verdriet (gekwetst voelen wegens afwijzing) en schuldgevoel vanwege onze tekortkoming.”