Tagarchief: Pluto

De generatie Pluto in Steenbok

Ken je de afbeelding van NASA van Pluto ? Op de dwergplaneet zie je de tekening van een hart. Menig astroloog duidt Pluto als een intense kracht die te maken heeft met angst. Dat Pluto verbonden is met het thema angst klopt, maar is slechts één kant van de medaille. Pluto kunnen we namelijk verbinden met zowel licht als met donker. Of anders gezegd: Pluto gaat over liefde en over angst.

Tussen 26 januari 2008 en 21 januari 2024 staat Pluto in het teken Steenbok. De mensen die in deze tijd worden geboren hebben dus in hun geboortehoroscoop Pluto in het teken Steenbok staan. Het betreft hier dus de jeugd.
Kort gezegd gaat Pluto over het komen tot de essentie. Alles wat niet tot de essentie behoort dient te worden afgebroken, zodat alleen de zuivere kern, de meest pure natuurlijke staat van het zijn overblijft. Dit afbraakproces is een daad van liefde met het doel te komen tot liefde.

De generatie met Pluto in het teken Steenbok draagt gezamenlijk het verlangen de essentie van het astrologische teken Steenbok uit te leven. Liefde te blazen in de Steenbok-kwaliteit zeg maar. Zij zijn in staat vorm te geven aan een standvastige,  gedegen, serieuze, gefundeerde, op oude wijsheid gestoelde, volwassen, opbouwende, goed georganiseerde wereld. Hoewel wij de Steenbokkwaliteit in de wereld kunnen herkennen in de manier waarop dingen zijn georganiseerd en hoe de wereld wordt bestuurd, toont het zich niet altijd in de meest pure en meest zuivere (hoogstaande) vorm. Zo zijn er bijvoorbeeld dictators, machthebbers, onderdrukkende systemen, enzovoorts die de liefde eerder verdrukken dan dat zij deze uitdrukken.

Hierboven schreef ik dat Pluto te maken heeft met liefde. Het ‘groepshart’ van de mensen met Pluto in Steenbok, wil graag uiting kunnen geven aan (maar ook kunnen putten uit) de waardes die horen bij het teken Steenbok. Zo dragen zij diep van binnen het verlangen naar kernwaardes van zoiets als een ondersteunende, betrouwbare, gewetensvolle en opbouwende samenleving (Pluto gaat over grootse collectief gedragen thema’s, die ons ook persoonlijk raken).  
Echter, wanneer de buitenwereld dit innerlijke volmaakte beeld van concrete, realistische gestructureerdheid niet bevestigd, ontstaat er onderhuids zomaar een verkramping in het energieveld. Wanneer een deel van de kernkwaliteit van liefde waar jij (veelal onbewust) voor wil staan, niet wordt erkend door de wereld waarin jij je bevindt dan ontstaat er zomaar een innerlijk gevoel van machteloosheid. De ‘hogere’ kwaliteit van de energie van Steenbok kan zich dan niet echt via jou als persoon verwerkelijken. Je kunt bijvoorbeeld het idee hebben dat anderen of de omstandigheden jou niet de ruimte geven om dit te verwerkelijken en het zelfs onderdrukken.
Deze generatie loopt daarom het risico om wegens het gebrek aan betrouwbare en solide besturing door volwassenen, adequaat leiderschap, professionele ondersteuning en het gevoel van systemische beperking en beklemming te verzanden in een gevoel van machteloosheid. Dit heeft gevolgen voor het gevoel van persoonlijke vrijheid (Pluto kan het gevoel geven dat je je onvrij voelt: machteloos en niet heel) op bijvoorbeeld het gebied van het verwezenlijken van je ambities (ook economische). Deze generatie kan bijvoorbeeld deze beklemdheid (het heersende tijdsbeeld ) opvatten als een persoonlijke aanval op hun eigen gevoel van verantwoordelijkheid, terwijl het allemaal niet persoonlijk is. Het is eerder een verschijnsel van de tijdsgeest en in die zin raakt het dus iedereen. Ongemerkt kunnen mensen dan besluiten om zich af te keren van hun hartsverlangen en zoiets als zelfverwerkelijking als onbereikbaar gaan ervaren. Ondertussen kan dan ook de frustratie en machteloosheid door de aderen gaan stromen. En in plaats van ondersteund worden in het verwezenlijken van hun ambities lopen deze mensen tegen problemen aan als: niet het idee hebben dat zij goed een maatschappelijk positie kunnen innemen, niet goed op de eigen daadkracht kunnen bouwen en goed vooruit kunnen komen. Toch kan de innerlijke bewijsdrang sterk zijn. Men zal zich niet zonder slag of stoot, door autoritaire machten uit het veld willen laten slaan. Echter wegens gebrek of onderdrukking van deze liefdeskracht (de hogere manifestatie van Steenbok energie) wordt het gemakkelijk een al dan niet innerlijk gevecht.
Hoe dit ‘spel’ gespeeld wordt hangt uiteindelijk af van de mate van bewustzijn: of je het doorhebt of niet. Of je zeg maar begrijpt wat er zich via jou gemanifesteerd wil worden in de maatschappij.

Mijn hoop voor de huidige generatie-crisis (iedere generatie heeft in meer of mindere mate overigens zijn eigen crisis te verwerken) is voor een deel gevestigd op de Pluto in Maagd generatie (de mensen die tussen globaal 19 augustus 1957 en 30 juli 1972 zijn geboren).  Zij zijn het die momenteel de volwassen leeftijd hebben bereikt en vooraanstaande posities innemen, waardoor ze iets in de melk te brokkelen kunnen hebben en aan de juiste knoppen kunnen draaien.
Anders dan de Pluto in Steenbok generatie verlangt deze groep naar een wereld waarin alles er geordend, overzichtelijk, zuiver en goed doordacht aan toe gaat. Zij verlangen naar zoiets als zorgvuldig handelen. Zij hebben bijvoorbeeld behoefte aan correctheid, aan nauwkeurigheid en dienstbare zorgzaamheid. Ze zijn geboren met zoiets als liefde voor details en een op het geweten gebaseerde onderscheidingsvermogen. Zij verlangen bewust of onbewust naar de afstemming van de maatschappij op de essentie van de Maagd-kwaliteit. Zo is bijvoorbeeld zoiets als het verwerken van informatie en het bewerken en onderhouden van de algehele gezondheid van het leven waar hun hart voor klopt, waar hun hart uit put, waar ze zeg maar voor leven.  Het verlangen om deze hogere waardes van een gezonde wereld tot uiting te brengen uit zich voor iedereen op een ander gebied. Dat is per persoon verschillend en afhankelijk van onder andere de astrologische huispositie. Echter het verlangen naar zuiverheid, toewijding en oprechtheid is wat mensen met Pluto in Maagd met elkaar verbindt. Hun hart volgt de stroom van het praktisch toepasbaar maken van goed uitvoerbare theorieën. Het maakt dat deze generatie verlangt naar scherpzinnigheid en het vermogen tot het zorgvuldig uiten van kritiek met het doel verbeteringen aan te brengen in ordeningen. Deze generatie belandt echter in een kramp wanneer ze in een wereld terecht komen die niet diezelfde perfectie, verfijning en finesse nastreeft en tot uitdrukking brengt waar zij behoefte aan hebben. Waar zij zelfs voor leven. Al gauw raken zij in verwarring wanneer zaken in kaders worden geplaatst, die niet binnen de kaders passen en zij kunnen in de valkuil stappen om harde kritiek, het gebrek aan nobelheid, nauwkeurigheid en het gemak waarmee men zaken vanuit onzuivere motieven in hokjes probeert te plaatsen, persoonlijk op te vatten.  Zij kunnen bekneld raken in een systeem dat niet resoneert. Uit overlevingsstrategie kan deze generatie vervolgens besluiten om zich af te wenden van hun kern, met het gevolg dat zij in hun hoofd kruipen en van daaruit alles verder gaan analyseren en bekritiseren.

Het is ieders opdracht om vanuit het hart te leven. Om vanuit het hart te spreken. Om ernaartoe terug te keren met je bewustzijn.

Mijn hoop is ook gevestigd op de Pluto in Weegschaal generatie (30 juli 1972 en 26 augustus 1984).  Bij hen leeft er diep van binnen het verlangen naar een vriendelijke, sympathieke, eerlijke, buigzame, vredelievende, communicatief vaardige en begripvolle wereld.  Het hart van deze tijdsgeest klopt vanuit de behoefte om pure vrede tot uiting te brengen. Er leeft een behoefte aan beschaving, schoonheid, stijl, smaak en goede omgangsnormen, vriendschappelijkheid en zachtheid. De behoefte aan smaakvolle en eerlijke onderhandelingen en goede samenwerking kan echter iets dwingends krijgen, wanneer blijkt dat de buitenwereld niet aan  dit ideaal voldoet. Dus wanneer het in de wereld vooral blijkt te draaien om zaken als strijd, ruzie, oneerlijkheid, gebrek aan samenwerking en onderling gedoe. Dit wakkert bij deze generatie een gevoel van verwarring aan. Men kan het gebrek aan vriendelijkheid ook persoonlijk opvatten, terwijl het geheel ook hier weer, niet persoonlijk dient te worden opgevat.  Het probleem is een intern probleem. Samenlevingen en culturen zijn helaas voor ons niet volmaakt en het leven laat zich voortdurend van twee kanten van de medaille zien. Alles is afhankelijk van de bril waardoor we kijken. Toch trekt de mens vaak uit nood de donkerte nog verder naar binnen, zonder in de gaten te hebben almaar verder weg te raken van het object van verlangen: in plaats van medestanders, creëert men daardoor mogelijk nog meer tegenstanders.
Aan deze generatie daarom de opdracht om het licht te laten vallen op vredelievende, harmonische verschijnselen. Maar om deze te kunnen zien, moet men wel eerst de weegschaalkwaliteit in zichzelf terug weten te vinden. Want dat wat wordt gezocht, kan in de buitenwereld niet worden gevonden wanneer het vredelievende, liefdevolle niet in eerste plaats wordt herkent als het ware Zelf.  Het is nu eenmaal zo dat wanneer het licht uit gaat, het lastig kijken is.

Wanneer we weglopen van het Zelf, zetten we automatisch ook Pluto in het donker. Dit fenomeen gaat gepaard met angst. En dat je vanaf dat moment overvallen wordt met angst (voor het niet gekend worden), is een logisch gevolg wanneer je het besluit neemt om je wakkere zelf te verlaten.  

Opmerkingen:

*Uiteraard zijn er ook de Pluto in Kreeft, Leeuw, Schorpioen en Boogschutter generaties, ook zij hebben een belangrijk aandeel in het wereldse gebeuren. Ik heb deze generaties zonder bijbedoelingen in dit verhaal buiten beschouwing gelaten en ervoor gekozen om naast de Steenbok generatie er 2 uit te lichten.
*Daarnaast geeft Pluto in de geboortehoroscoop ook een persoonlijk accent aan en is het belangrijk, wil je echt een goed beeld krijgen, om de hele horoscoop van iemand te duiden. Het bovenstaande verhaal spreekt dus eigenlijk in algemene termen en richt zich alleen op het astrologische teken dat voor een hele generatie hetzelfde is.

Sedna en Prins Andrew

Afbeeldingsresultaat voor tekening golf

Soms is het leven te overweldigend, waardoor we onszelf kunnen wijsmaken dat het beter is om de andere kant op te kijken. Je trekt je terug uit de realiteit omdat de aanblik van de realiteit als te pijnlijk wordt ervaren. Toch blijft er in ons ook altijd een innerlijke urgentie aanwezig die dit proces van wegkijken wil omkeren. Een innerlijke urgentie die wil dat wij vanuit onze eigen kracht de realiteit beleven, in plaats van dat we ons uit het leven ‘terugtrekken’ (wegkijken dus). Deze innerlijke urgentie kan zich een tijdje verborgen houden, een tijdje liggen slapen zou je kunnen zeggen. Dit totdat het plotseling wakker wordt gemaakt door uiterlijke omstandigheden. Het is dan of we plotseling voor een test worden geplaatst. Een test waarbij onze moed op de proef wordt gesteld: blijf ik mijn innerlijke wereld vermijden en daarmee een buitenstaander van mijn eigen levensverhaal of keer ik mij om?

Pluto is verbonden met die innerlijke urgentie om oprecht en zuiver te kijken naar de huidige levenservaring en terug te keren naar je wezenlijke gevoelens en gedachtes. Pluto wijst ons op datgene dat taboe is en er niet zomaar mag zijn. Je kunt echter iets taboe verklaren, ontkennen, vergeten en diep onder de grond begraven, toch gaat deze verborgen emotionele lading niet zomaar weg. Het zogenaamde taboe wil uiteindelijk altijd gezien en gekend worden.

Pluto gaat ook over de machteloosheid die ons kan overvallen als we in een crisis geraken. De crisis die voortkomt uit een zonde: een misstap die wij zelf begaan, maar het kan ook gaan over familiezonde een erfzonde of een zonde die een heel volk begaat waar jij deel van uit maakt. Pluto heeft betrekking op de zondes die voortkomen uit de strijd voor erkenning en bestaansrecht. Niemand is zonder fouten en daar waar Pluto staat in de horoscoop is het uiteindelijk belangrijk openheid van zaken te geven.

Gedreven door de bovengenoemde innerlijke urgentie om het wezenlijke te ontmaskeren, staat Pluto symbool voor de reis van de ziel van licht naar donker en van donker terug naar het licht en in je levenskracht op aarde. Sedna, Eris, Orcus, Ixion, Huya, Haumea, Makemake, Quaoar, en Varuna kunnen we zien als natuurlijke hulpbronnen of hulpkrachten binnen dit proces.  Gezamenlijk heeft deze groep ook betrekking op de overwinning van angst en het ontwikkelen van moed in het kader van ontwaken uit een trance manier van zijn.

Iemand die zich momenteel in een crisis bevindt en de hiervoor genoemde test of laat ik het een ‘Pluto-Quest’ noemen, lijkt te ondergaan is Prins Andrew van het Britse koningshuis. We hoeven momenteel maar een krant open te slaan of hij vult het nieuws. Zelf zegt hij onschuldig te zijn voor de zaken waarvan hij momenteel wordt beticht, maar de tegenargumenten stapelen zich op.
Laten we eens in zijn horoscoop een blik werpen op zijn innerlijke reis en crisis (zover dat mogelijk is, want het blijft natuurlijk speculeren. We kunnen niet precies zien wat er in hem omgaat, alleen hij kent de waarheid. Om die reden maak ik dan ook liever geen voorbeeldhoroscopen van bekende mensen. Maar om het begrip van de samenhang tussen Pluto en Sedna aan te tonen en hij een goed voorbeeld is, maak ik een uitzondering).

Voor de astrologen: we zien in zijn horoscoop Sedna in het tiende huis staan en Pluto staat in twee. Laten we deze twee Plutonische energieën eens globaal onder de loep nemen. We beginnen bij de ‘processtarter’ Pluto:

Enerzijds wijst Pluto ons op een grote beknellende angst in ons. De angst dat alles om ons heen abrupt in elkaar kan klappen en dat we zomaar bedolven kunnen worden door een misstap die voortkomt uit onbewustheid, uit de hierboven genoemde trance manier van zijn. We volgen onze behoeftes en persoonlijke ingevingen en brengen daarmee schade toe aan het leven waarvoor we uiteindelijk linksom of rechtsom verantwoordelijkheid voor zullen moeten nemen. Dat Andrew momenteel in een dergelijke situatie zit daar kunnen we ons wel iets bij voorstellen.

Wanneer een persoon uit behoefte aan zelfbevestiging iets heel graag wil bemachtigen (waarvan hij/zij denkt dat het hem zal bekrachtigen en zal afleiden van zijn innerlijke zwakheden), dan komen de emotionele behoeftes van een ander al snel op de tweede plaats. Eigenbelang en eigen behoeftes gaan dan voorop.
In de horoscoop van Andrew zien we Pluto zoals hiervoor ook al genoemd in het tweede huis. Het tweede huis speelt dus met betrekking tot zijn behoefte aan erkenning, zijn angst voor verlies van bestaansrecht en de crisis die hierop kan volgen een belangrijke rol. Dit betekent bijvoorbeeld een (al dan niet verborgen) angst voor verlies van waardigheid (eigenwaarde), angst voor gebrek aan waardering en dus diskwalificatie.
Diep in je hart wil je met deze Plutostand heel graag zelfvoorzienend zijn, op eigen kracht je leven opbouwen en daarmee waardering en respect oogsten. In je hart wil je getalenteerd zijn, sterk en waardig overkomen. Echter je kunt met Pluto op deze plek diep down het gevoel hebben dat je dat van binnenuit niet voor elkaar krijg, dat je niet werkelijk en zomaar vanzelf op eigen benen kunt staan en je eigen ding kunt doen bijvoorbeeld. Je durft met Pluto in het tweede huis misschien ook niet volledig onafhankelijk te zijn en je voert daarom mogelijk een soort ‘showtje’ op. Je bent zeg maar niet echt van binnenuit ontspannen aanwezig in je eigen tweede huis en kunt jezelf daarom uit gevoel van onmacht verliezen in het vasthouden materiële zekerheid en je eigen grenzen overschrijden door je afhankelijk te maken van bijvoorbeeld geld, de wil, processen en onderhuidse motieven van anderen (8e huis invloed wordt groter wanneer het hart, het 2e huis verlaat). Dus vragen die dan om de hoek komen kijken zijn: hoe ga je om met integriteit, materie/geld, seksualiteit en macht? Het thema uitbuiting, belazerd worden en de onmacht die dat kan veroorzaken  kan wanneer de zogenaamde ‘Pluto-Quest’ geactiveerd wordt een rol gaan spelen in je leven. Voor die tijd kun je je bijvoorbeeld nog sterk vasthouden aan materiële zaken en zaken die je gevoel van eigenwaarde kunnen versterken om daarmee je innerlijke onzekerheid te verbloemen.

Als we gestuurd worden door de pure, ruige kracht van onze emoties, leidt dat tot chaos en hulpeloosheid. Maar als diezelfde emoties worden onderdrukt, verliezen we onze kracht. De werkelijke sturing die nodig is: bewustzijn

Pluto praat’ (eigen tekst)

Het hart moedigt Andrew dus mogelijk aan om een stabiele, zelfstandige, sturende, onafhankelijke, slagvaardige, wilskrachtige inslag tot uitdrukking te brengen. Pluto wil zich in het tweede huis bijvoorbeeld niet laten bedonderen en het zover laten komen dat anderen het leven gaan controleren, je kwaliteiten onderuit halen of je gevoel van zelfbeschikking aan banden leggen. Diep in je hart ben je (bewust of onbewust)mogelijk wel bang voor de mogelijkheid dat zoiets zou kunnen gebeuren. Er kan sprake zijn van een (onbewuste) angst om onderuitgehaald te worden door oncontroleerbare krachten zoals corruptie of oneerlijk handelen. Angst voor machtsverlies en praktijken die achter je rug om spelen (link met 8e huis). Hoe zeker is zeker? Iemand volledig vertrouwen, openheid van zaken geven, op iemand bouwen,met iemand in zee gaan, het kan instabiliteit en gecompliceerdheid met zich meebrengen. Hoe open en transparant zijn anderen eigenlijk, hoe transparant ben je zelf?  Dat is de vraag die jezelf zou moeten stellen. Maar ook: hoe zeker ben je zelf van iets, hoe weet je of je iets of iemand wel kunt vertrouwen? Het is fijn om te weten waar je aan toe bent, wat je aan iemand hebt, of dat je ergens van op aan kunt, dit geeft een gevoel van stabiliteit. Echter wanneer je dit alles niet echt aangaat,  wanneer je de stem in je hart afweert en niet echt vertrouwd op je eigen instinct en vormkracht kun je door onderaardse bewegingen ineens zomaar alles verliezen en je gevoel van stabiliteit kwijtraken. Pluto in twee gaat dan ook over de angst om je zekerheden in het bestaan kwijt te raken, dat alles wat je hebt (je kwaliteiten, je bestaansrechten, je bezit) van je wordt afgepakt waardoor je berooid achterblijft en niets jezelf kunt toe-eigenen. Momenteel lijkt het erop dat Andrews diepere angst verwerkelijkt wordt…

Sedna is ook verbonden met dit hele proces. In de radix staat ze op ruim 26 graden, Ram. In betekenis staat zij als het ware voor het pijnlijke gevolg van de zogenaamde zonde die wij begingen (zonde=het verlaten van ons hart en bewustzijn afweren).
Ten tijde van de crisis (‘Pluto-Quest’) wijst Sedna op het gevoel van slachtoffer zijn (of het slachtoffer voelen) van de omstandigheden. Je krijgt ergens de schuld van of wordt als het ware gestraft voor ‘ongehoorzaamheid’, je hebt in de ogen van de buitenwereld moedwillig een crisis veroorzaakt en dat word je vervolgens niet in dank afgenomen.
Het ongehoorzaam zijn (het niet werkelijk luisteren naar je hart, de ingeving van je ware zelf), kan voortkomen uit het verlangen het hoogst haalbare uit het leven te halen, vanuit het verlangen om je wezenlijke behoeftes in vervulling te laten gaan. Echter, je neemt misschien de ‘verkeerde’ afslag omdat je niet voldoende bewust bent van je handelingen.

Je kunt door de keuzes die je maakt je familie (en in Andrews geval ook het volk en de gemaakte slachtoffers) verlaten, waardoor zij uit verbinding gaan. Men neemt afstand en je wordt emotioneel en in liefde in de steek gelaten. Hieruit kan pijn en een gevoel van verlatenheid voortvloeien, vanwege een gevoelde afwijzing.
In Andrews geboortehoroscoop staat Sedna in het tiende huis en dat toont een innerlijke crisis op gebied van aanzien,  positie, reputatie en ambities. In het 10e huis voelt Andrew als het ware de straf voor zijn daden. Zo verliest hij makkelijk de grip op zijn eigen doelen en leiderschap en wordt zijn positie als prins aan het wankelen gebracht. Hij valt letterlijk of figuurlijk van de troon en verliest aanzien. Iets dat hem vermoedelijk diep zal raken omdat het wezenlijk iets is waar hij juist naar verlangde. Sedna heeft te maken met schuld en schaamte die voort kan komen uit het gevoel dat je niet voldoet aan de eisen die er aan je worden gesteld door de gemeenschap. Omdat je niet naar werkelijk naar je hart hebt geluisterd ben je naast slachtoffer zelf ook dader van je eigen lot. Dit alles vanuit gebrek aan bewustzijn. Je was in trance, je keek de andere kant op (zie begin van mijn verhaal).

Ik ben als een golf  die de wereld treft en jou de adem ontneemt. Ontrouw versus  trouw,  Rouw  & berouw

Sedna praat (eigen tekst)

Een vluchtige blik op enkel de transiterende planeten, laat de volgende gebeurtenissen zien:  
 
*Gedurende 2019 vind er een tweede Saturnus return plaats. 
“Hebt u uw leven geleefd zoals uzelf vindt dat juist is, of zoals u denkt dat anderen het van u verwachten? Is dit het laatste het geval, dan kan Saturnus zich danig gaar roeren…tijdens deze tweede terugkeer wordt u geconfronteerd met de noodzaak drastische veranderingen in uw levenswijze aan te brengen.” Robert Hand
  
*Neptunus transit ontmoet radix Mercurius. 
“uw logische en rationele denkwijze wordt door Neptunus aangetast…tracht u uw leven in deze periode te organiseren er structuur in aan te brengen, dan zult u er waarschijnlijk juist een grote janboel van maken.” Robert Hand
  
*Momenteel vind er een Jupiter transit over Radix Jupiter in het vijfde huis plaats 
 
*Ook Ixion sluit zich hierbij aan en bevindt zich momenteel bij Jupiter
Al met al houdt het een groot persoonlijk leerproces in. Wie weet worden de deuren van zelfinzicht geopend? 
  
*Transit Mars maakt een conjunctie met Neptunus. 
“Doe geen dingen die u niet grondig hebt overdacht of die gebaseerd zijn op persoonlijke impressie en niet op feiten. Blijf u bewust van wat u aan het doen bent. Beter nog: begin helemaal niet aan iets nieuws.” Robert Hand
 Was hij maar naar een astroloog gegaan voordat hij het beruchte interview deed!
  
 -De naderende conjunctie van Saturnus en Pluto op 12 januari zal vlak voor (ongeveer 4 /6 graden afstand) van Andrew’s Mars en Venus conjunctie plaatsvinden in het zesde huis. 
  
Valt hier nog iets aan toe te voegen?  
    

Pluto in beweging

Enkele thema’s die bij Pluto horen: angst & liefde, transformatie, vernietiging, licht & duisternis, bewustwording, naar boven halen van verborgen emoties e.d. Pluto gaat eigenlijk over het volgende proces: We wenden ons af, we keren ervan af, we gaan weg van het licht. Vervolgens gaan we er weer naar op zoek om er weer naar terug te keren.

Angst is als een verkeerslicht die op rood springt en geldt als een waarschuwing dat we het liefdeloze naderen. Angst zegt ons zoiets als: pas op, kijk uit je gaat de duisternis betreden!
Angst is een nare emotie en het zet stil, het is een dwingende energie en spoort je aan om terug te komen op een besluit en te voelen (laten doordringen) wat er aan de hand is. Ditzelfde geldt overigens ook voor zoiets als verdriet, boosheid of pijn.

Ons lichaam is een antenne en neemt iets waar. Het lichaam stuurt ons een signaal, geeft ons een eigenlijk een reactie op dat wat ons diep van binnen raakt. Of anders gezegd: onze ‘ik’ wordt in beweging gebracht door iets wat er buiten ons plaatsvindt. Als dit iets geen liefde vertegenwoordigt dan is ons lichaam een perfect instrument om dit via angst aan ons door te geven. Door dus te vertrouwen op en te luisteren naar ons lichaam, zijn we gewaarschuwd om de gevarenzone te vermijden en onze handeling aan te passen. Bij angst is de boodschap helder: Stop! Keer om!

Er zijn echter twee problemen. De eerste is: wij hebben het afgeleerd om naar ons lichaam te luisteren waardoor we de signalen niet (meer) goed begrijpen. We hebben het ons aangeleerd om gevoel zoals angst, verdriet en pijn te negeren en de belevenissen die we tegenkomen met ons verstand te benaderen of op te lossen. We begrijpen daarom vaak de daadwerkelijke diepere boodschap niet die ons gevoel wil brengen.

Het tweede probleem is: we zijn niet volledig aanwezig in het Nu, maar een deel van ons lichaam (het energielichaam) leeft in andere werkelijkheden (het verleden) en haalt het Nu en die andere werkelijkheid door elkaar. Omdat we dus niet volledig in het nu zijn, reageert ons lichaam daarom ook niet meer adequaat op situaties waar wij ons nu in bevinden. Zo kunnen wij bijvoorbeeld angst ervaren terwijl er in het hier en nu geen reden voor is. Of andersom kan ook: we ervaren geen angst terwijl er wel reden voor is om angstig te zijn. De daadwerkelijke situatie en onze gevoelens zijn zeg maar niet goed op elkaar afgesteld. De antenne is bij veel mensen zeg maar ontregeld. Wanneer we een tijdje met zo’n ontregelde antenne rondlopen dan komen we uiteindelijk terecht in een negatieve spiraal. We zijn dan geneigd om steeds minder op onze emoties te vertrouwen en alle rode stoplichten te negeren.

Dit is iets wat nu speelt. Het gebeurt…

Op 12 januari 2020 om 18.00 maakt Pluto een exacte conjunctie met Saturnus in het teken Steenbok. (Overigens op dat tijdstip ook de Zon en Mercurius conjunct dit tweetal).
Er wordt door astrologen veel gesproken over deze conjunctie tussen Pluto en Saturnus (en ook Jupiter doet overigens mee in het proces).
Omdat Pluto zich traag beweegt is de aanloop naar deze conjunctie al ruim van te voren merkbaar. Het gaat dan ook om een proces. Pluto gaat over transformatie, het betreft dus een transformatie proces.
Ik noem mijzelf geen toekomstvoorspeller. Astrologie gaat voor mij niet over het kijken in de toekomst en voorspellen van wat er precies gaat gebeuren. Liever geef ik betekenis aan de wind die er waait zowel in als buiten mij, zodat ik bewust en dus met open ogen op die wind kan meestromen.

Deze conjunctie heeft te maken met verantwoordelijkheid nemen voor dat wat wij ambiëren en willen verwerkelijken in de wereld. Verantwoordelijkheid nemen voor onze bouwsels, stelsels, maatschappelijke systemen en wetmatigheden waar wij ons aan vasthouden. Waar wij ons aan optrekken om alsmaar op voort te kunnen borduren. Saturnus is een planeetenergie die het moreel besef hoog in het vaandel heeft staan. Hij ziet het verlies van moreel besef dan ook als een zonde. Vanwege die angst voor dit verlies aan moraliteit hecht Saturnus veel waarde aan regels en wetten, hij vreest chaos en wetteloosheid. Velen verwerpen momenteel echter het keurslijf en de wetmatigheid dat Saturnus ons voor de voeten gooit. Het rode stoplicht van angst wordt genegeerd, het gebeurt…

Ondertussen worden ook steeds meer mensen zich meer en meer bewust van de signalen van het lichaam. En beginnen steeds meer mensen te zien dat onze ingebouwde stoplichten zijn ontregeld. En hoe meer mensen het door gaan hebben, hoe meer mensen het veld van het verleden kunnen gaan loslaten om wakker te kunnen worden in het heden. En dat is in mijn ogen waar de bovengenoemde Pluto en Saturnus conjunctie een aanzet toe geeft.

© saskia van vliet – sterrentaal

Twist en tweestrijd: de aanvang van het nieuwe tijdperk

Tot voor kort stond Pluto nog op de negende plek in het rijtje van planeten (met de aarde meegerekend), maar hij werd onlangs gedwongen zich bij zijn familie te voegen. Een belangrijke stap in de spirituele evolutie die nog niet tot ieders bewustzijn is doorgedrongen. Toch kunnen we er niet meer om heen: Pluto is geen gewone planeet, maar een dwergplaneet behorende bij de groep van Plutoïden. Het was Eris die Pluto op zijn plaats zette. Zij die strijd voert voor gerechtigheid was een uitermate geschikte kandidaat om het misverstand recht te zetten en ‘collega’ Pluto terecht te wijzen met de boodschap: Hé ik ben als planeet in doorsnee even groot (misschien zelfs een beetje groter?) en dus niet onbelangrijk!
Van de mythe kunnen we leren dat het niet wijs is om Eris te negeren. Zo werd ze ooit als lid van de Griekse godenfamilie niet uitgenodigd op een bruiloftsfeest. Zij verscheen echter toch, om vervolgens in het midden van de menigte een gouden appel met het opschrift: “voor de mooiste” te werpen. Een gebeurtenis die uiteindelijk uitmondde in de Trojaanse oorlog. Ook Pluto’s ontdekking werd gevolgd door een oorlog en nu de krachtige Eris de godin van twist en tweestrijd is ontdekt, doet dit mogelijk het ergste vrezen?

In dit Watermantijdperk waarbij individualiteit en vrijheid thema’s zijn geworden, ontwaakt Eris in ons bewustzijn. In dit tijdperk zal het naar verwachting gaan over de bevrijding uit beknellende sociale, religieuze en economische keurslijven en structuren. De energie van Waterman kan zich het zowel positief als negatief manifesteren. Zo zullen we waarschijnlijk geconfronteerd worden met mensen en groepen die weinig tot geen respect tonen voor anderen en diens vrijheden. Tegelijkertijd zullen er ook bewegingen op gang komen die vanuit humanitaire motieven baanbrekende veranderingen bewerkstelligen. Eris is als de verontwaardigde soldaat en voert strijd tegen sociale ongelijkheid, discriminatie en onderdrukking. Zij bezit zowel de heftige intensiteit van Pluto, als het radicale en grillige karakter van Uranus. Net als Uranus staat zij voor het recht van vrijheid van meningsuiting. Maar waar Uranus vooral dwars kan liggen door zijn eigen onconventionele weg in te slaan tijdens zijn zoektocht naar vernieuwende mogelijkheden, gaat Eris een stap verder. Gedreven door innerlijke onvrede en boosheid is zij erop gericht onderlinge misstanden tegen elkaar uit te spelen en drijft zij een wig tussen mensen. Zij zoekt de confrontatie op en trekt sluimerende onvrede boven water met het doel een ruzie te ontketenen.
Als een opgerolde slang kan onvrede verborgen onder een hoopje bladeren liggen. Je tolereert, past je aan, leeft zogenaamd op vreedzame manier samen terwijl op dieper niveau de harmonie ontbreekt. Omwille van de lieve vrede (uit angst voor conflict) kunnen woorden worden ingeslikt en confrontaties worden vermeden. Maar nu is Eris ontdekt en komt de slang tot leven. Onderhuidse spanningen die nooit in de openbaarheid werden gebracht kunnen nu als pus uit een puist tevoorschijn komen. Mensen kunnen onderling in stilzwijgende onvrede samenleven zonder dat er sprake is van diepe verbondenheid. Wie in zo’n façade wil leven is bij Eris aan het verkeerde adres. Pas wanneer iets openlijk wordt uitgevochten en pas nadat alle onderhuidse vuiligheid verwijderd is, kan er vrede zijn.
Op dieper niveau is Eris boosheid van collectieve aard en afkomstig van de wereldziel. Ieder van ons dient zich mogelijk in te zetten op een van de twaalf werkterreinen of misschien beter gezegd: strijdtonelen die aangegeven worden door de verschillende huizen. Eris plaatsing in de horoscoop geeft mogelijk aan, waar je spirituele missie ligt?

Je kunt nu niet bang in een hoekje kruipen en de tijd waarin zaken nog in een doofpot belandde lijkt voorgoed voorbij. Eris strijdt tegen de ziektekiemen die de wereld ongezond maken. Ziek zijn is het zichtbaar worden van de symptomen van een disbalans. Door uitbraak van ziekte wordt de disbalans zichtbaar en kan er een genezingsproces op gang worden gebracht. Je zou het misschien niet zeggen, maar de onruststokende Eris is als soldaat van de nieuwe tijd belast met een missie en voert strijd omwille de vrede. Flavius Vegetius Renatus uit de Romeinse tijd verklaarde: “Laat degene die vrede verlangt zich voorbereiden op de oorlog!”