Tagarchief: Pluto Saturnus conjunctie

Pluto in beweging

Enkele thema’s die bij Pluto horen: angst & liefde, transformatie, vernietiging, licht & duisternis, bewustwording, naar boven halen van verborgen emoties e.d. Pluto gaat eigenlijk over het volgende proces: We wenden ons af, we keren ervan af, we gaan weg van het licht. Vervolgens gaan we er weer naar op zoek om er weer naar terug te keren.

Angst is als een verkeerslicht die op rood springt en geldt als een waarschuwing dat we het liefdeloze naderen. Angst zegt ons zoiets als: pas op, kijk uit je gaat de duisternis betreden!
Angst is een nare emotie en het zet stil, het is een dwingende energie en spoort je aan om terug te komen op een besluit en te voelen (laten doordringen) wat er aan de hand is. Ditzelfde geldt overigens ook voor zoiets als verdriet, boosheid of pijn.

Ons lichaam is een antenne en neemt iets waar. Het lichaam stuurt ons een signaal, geeft ons een eigenlijk een reactie op dat wat ons diep van binnen raakt. Of anders gezegd: onze ‘ik’ wordt in beweging gebracht door iets wat er buiten ons plaatsvindt. Als dit iets geen liefde vertegenwoordigt dan is ons lichaam een perfect instrument om dit via angst aan ons door te geven. Door dus te vertrouwen op en te luisteren naar ons lichaam, zijn we gewaarschuwd om de gevarenzone te vermijden en onze handeling aan te passen. Bij angst is de boodschap helder: Stop! Keer om!

Er zijn echter twee problemen. De eerste is: wij hebben het afgeleerd om naar ons lichaam te luisteren waardoor we de signalen niet (meer) goed begrijpen. We hebben het ons aangeleerd om gevoel zoals angst, verdriet en pijn te negeren en de belevenissen die we tegenkomen met ons verstand te benaderen of op te lossen. We begrijpen daarom vaak de daadwerkelijke diepere boodschap niet die ons gevoel wil brengen.

Het tweede probleem is: we zijn niet volledig aanwezig in het Nu, maar een deel van ons lichaam (het energielichaam) leeft in andere werkelijkheden (het verleden) en haalt het Nu en die andere werkelijkheid door elkaar. Omdat we dus niet volledig in het nu zijn, reageert ons lichaam daarom ook niet meer adequaat op situaties waar wij ons nu in bevinden. Zo kunnen wij bijvoorbeeld angst ervaren terwijl er in het hier en nu geen reden voor is. Of andersom kan ook: we ervaren geen angst terwijl er wel reden voor is om angstig te zijn. De daadwerkelijke situatie en onze gevoelens zijn zeg maar niet goed op elkaar afgesteld. De antenne is bij veel mensen zeg maar ontregeld. Wanneer we een tijdje met zo’n ontregelde antenne rondlopen dan komen we uiteindelijk terecht in een negatieve spiraal. We zijn dan geneigd om steeds minder op onze emoties te vertrouwen en alle rode stoplichten te negeren.

Dit is iets wat nu speelt. Het gebeurt…

Op 12 januari 2020 om 18.00 maakt Pluto een exacte conjunctie met Saturnus in het teken Steenbok. (Overigens op dat tijdstip ook de Zon en Mercurius conjunct dit tweetal).
Er wordt door astrologen veel gesproken over deze conjunctie tussen Pluto en Saturnus (en ook Jupiter doet overigens mee in het proces).
Omdat Pluto zich traag beweegt is de aanloop naar deze conjunctie al ruim van te voren merkbaar. Het gaat dan ook om een proces. Pluto gaat over transformatie, het betreft dus een transformatie proces.
Ik noem mijzelf geen toekomstvoorspeller. Astrologie gaat voor mij niet over het kijken in de toekomst en voorspellen van wat er precies gaat gebeuren. Liever geef ik betekenis aan de wind die er waait zowel in als buiten mij, zodat ik bewust en dus met open ogen op die wind kan meestromen.

Deze conjunctie heeft te maken met verantwoordelijkheid nemen voor dat wat wij ambiëren en willen verwerkelijken in de wereld. Verantwoordelijkheid nemen voor onze bouwsels, stelsels, maatschappelijke systemen en wetmatigheden waar wij ons aan vasthouden. Waar wij ons aan optrekken om alsmaar op voort te kunnen borduren. Saturnus is een planeetenergie die het moreel besef hoog in het vaandel heeft staan. Hij ziet het verlies van moreel besef dan ook als een zonde. Vanwege die angst voor dit verlies aan moraliteit hecht Saturnus veel waarde aan regels en wetten, hij vreest chaos en wetteloosheid. Velen verwerpen momenteel echter het keurslijf en de wetmatigheid dat Saturnus ons voor de voeten gooit. Het rode stoplicht van angst wordt genegeerd, het gebeurt…

Ondertussen worden ook steeds meer mensen zich meer en meer bewust van de signalen van het lichaam. En beginnen steeds meer mensen te zien dat onze ingebouwde stoplichten zijn ontregeld. En hoe meer mensen het door gaan hebben, hoe meer mensen het veld van het verleden kunnen gaan loslaten om wakker te kunnen worden in het heden. En dat is in mijn ogen waar de bovengenoemde Pluto en Saturnus conjunctie een aanzet toe geeft.

© saskia van vliet – sterrentaal