Tagarchief: Pluto in de horoscoop

Een kijkje in de keuken van de astrologie

Britney Spears, je weet wel het popidool, is in het nieuws. Na de #Metoo beweging is er nu ook een heuse #freeBritney beweging. Ze lopen met spandoeken en laten van zich horen op social media. Nu is er afgelopen week ook nog eens een documentaire uitgekomen: ‘framing Britney Spears’ en velen bekende mensen tonen hun medeleven.
Wat is er aan de hand? Om dit te begrijpen, moeten we even een stukje terug in de tijd.

In 2007 gaat het helemaal mis met Britney. Ze wordt opgenomen en heeft psychische hulp nodig. Haar vader wordt aangesteld als curator en krijgt daarmee de zeggenschap over haar financiën. In die tijd strandde ook haar relatie en verloor ze voor een groot deel de voogdij over haar kinderen. Dit jaar wordt ze 40 jaar en het schijnt dat de vader van Britney na al die jaren nog steeds veel controle heeft over haar leven. Dit roept bij velen vragen op, want waarom kan en mag Britney niet zelfstandig beslissingen nemen?

Dit alles klinkt als een verhaal met een Plutonische lading, dus als astroloog besluit ik haar horoscoop erbij te halen. De geboortetijd die ik bij Astrodienst vind, is overigens niet 100 procent waterdicht, maar een eerste blik op Pluto (zowel de radix-huispositie als in transit) in deze horoscoop, lijkt veelzeggend.
Pluto toont ons indringende, toch essentiële emotionele processen. Hij laat ons zien wat we in het leven mogen ‘oppakken’ of ‘aannemen’ om het echt zinvol te kunnen laten zijn. Omdat Pluto als god van de onderwereld gaat over het kijken in de diepte, kun je zeggen: hij staat in of op de rand van een afgrond en kijkt in de diepste diepten van de omstandigheden die horen bij het astrologische huis waar hij mee in verbinding staat.
In het geval van de horoscoop van Britney staat Pluto voor het 2e huis (afstand ongeveer 4,5 graden) en ik ben geneigd om ook het 2e huis in de duiding, naast het 1e huis, serieus te nemen (hierbij geldt wel hoe kleiner de afstand van planeten met het volgende huis, hoe sterker de invloed van het volgende huis. Maar wat ik zelf met Pluto heb ondervonden is dat zijn reikwijdte voor een cusp vaak wat ruimer genomen kan worden).

Eerst maar iets over het 2e huis. Dit huis heeft te maken met zaken als eigenwaarde, het eigen vermogen, de eigen verdiensten, materieel en immaterieel bezit en de mogelijkheid om te kunnen ‘heersen’ over je eigen bestaan. Wanneer Britney haar vermogen niet kan toe-eigenen, niet in het persoonlijk leven kan integreren, dan ontstaat er als het ware een blokkade. Ga er maar aanstaan, wanneer een rechter je vader ‘tijdelijk’ aanstelt als de beheerder van jouw vermogen en deze tijdelijkheid blijkt vervolgens een eeuwigheid te duren. Ze zal daarom vroeg of laat al haar krachten en moed moeten verzamelen om de macht over haar eigen vermogens (eigenwaarde) terug te nemen…

Pluto in het 1e huis wijst op thema macht en onmacht met betrekking tot de manier van het opkomen voor jezelf, het wilskrachtig optreden. Britney is een bekend persoon en ze toont de wereld een zeer sterk fysiek, fanatiek en op uiterlijk geconcentreerd beeld van zichzelf. Er zit veel power en een winnaarsmentaliteit in haar uiterlijke optreden. Maar dat is de buitenkant. Hoeveel ingehouden spanning en onzekerheid toont ze ons niet? Dat is de vraag. Zolang zij mogelijk bevestiging en toestemming van de ander (een partner) nodig heeft met betrekking tot de keuzes die zij maakt, zal ze niet echt vrij zijn. Wil Britney Spears de diepte van het tweede huis en dus de confrontatie met haar eigenwaarde aangaan: de sprong in het diepe wagen en haar materiële en immateriële vermogens opeisen, dan zal ze naar mijn gevoel wel haar persoonlijkheid, haar ware instinct, haar krachtige uitstraling en haar assertiviteit (Pluto in 1) moeten meenemen.

Eris geeft een aanwijzing waar en op welk terrein de strijd zich afspeelt. Kort gezegd, het strijdtoneel voor Britney ligt binnen de sfeer van het relateren. Zoiets als open en eerlijk, respectvol communiceren levert strijd op. Daar waar Eris staat in de horoscoop word je ook gemakkelijk weggezet als incapabel. Je mening op dit gebied wordt zeg maar niet erkend, jouw waarheid telt niet want je bent zogenaamd onaangepast. Dit alles speelt bij Britney dus af op het gebied van de persoonlijke relatie.

Tot slot nog een korte blik op Sedna. Zij staat in het 8e huis waar overigens ook Cheiron staat. Sedna heeft te maken met slachtofferschap en Cheiron met het thema pijn ( mogelijk gerelateerd aan het familiesysteem). Daar waar Sedna staat kun je je slachtoffer voelen en tegelijk ook een dader (je hebt iets over jezelf afgeroepen) van de omstandigheden van de ‘cultuur’ waar je je in bevindt. Het kan met Sedna in 8 bijvoorbeeld zijn dat je als persoon niet voldoende het vertrouwen (en macht) krijgt van anderen. Je voelt je in de greep gehouden van onderhuidse ondermijnende emoties (intriges?) bijvoorbeeld. Thema machteloosheid kan hierbij een rol spelen. Machteloosheid omdat een ander misschien ondoordringbaar is, ongevoelig? Of misbruik maakt van jouw emotionele behoeften? Diep in je heb je behoefte aan diepgang, nabijheid en emotionele verbinding maar je kunt misschien bang zijn om gekwetst te worden, om afgewezen te worden als jij je diepere kanten toont. Je kunt jezelf daardoor niet altijd als het erop aankomt echt blootgeven. Pas als je wel met de ‘billen bloot gaat’ (spreekwoord), transparant wordt eigenlijk, kun je uiteindelijk de rol van het slachtofferschap van je af werpen. De reactie van anderen hadden je mogelijk in de greep en je dacht misschien dat het niet oké was om je verborgen emoties toe te laten…

Ik blijf het boeiend vinden… astrologie!