Tagarchief: Jupiter en Saturnus Conjunctie

Wachten op de held

Zaken waarbij ik mij niet prettig bij voel, weet ik vaak wel te benoemen. Maar het constructief bedenken wat ik nodig heb om de omstandigheden die mij onzeker maken te veranderen, gaat niet vanzelf. Ik heb een plan van aanpak nodig, een visie.  Wanneer we blijven hangen in het verleden, maar niet wakker kunnen worden uit de herinnering en telkens blijven worstelen dan zou het fijn zijn als er een held langs kan komen. Eén die ons te hulp kan schieten.  Een held die helpt onze innerlijke draak te verslaan en ons verlost uit de greep van angst.
Mythisch gezien, kunnen we zo’n held die hiertoe in staat is, plaatsen bij Jupiter (Zeus). 
Jupiter versloeg  Saturnus en redde Pluto (Hades) uit diens buik Saturnus (Kronos) was geen toonbeeld van liefhebbende ouder en at zijn kinderen op.  Hij was de leider die bang was om zijn macht en heerschappij kwijt te raken.
Dus kort gezegd: wanneer wij ons op een bepaalde manier opgeslokt, beperkt en onvrij voelen, kunnen we een astrologische blik op Jupiter werpen.

Jupiter was bij de Romeinen de stralende oppergod, de god van het licht en de stralende hemel. Zowel Saturnus als Jupiter kunnen we associëren met leiderschap. Saturnus (de oude leider – senior) werkt vanuit ambitie en is praktisch ingesteld. De wereld door de ogen van Saturnus moet er vooral praktisch, nuttig, bruikbaar en gestructureerd uit zien. Saturnus instelling is traditioneel, sober en behouden. Een teveel aan wetmatigheden kan echter een beperkend en beklemmend gevoel teweeg brengen.
Jupiter is echter van een nieuwe generatie (nieuwe leider – junior) en wanneer hij zijn vader opvolgt en de nieuwe wereldleider wordt, toont hij zich tolerant, optimistisch en vrijgevig. Jupiter inspireert de wereld met zijn wijsheid en ruimdenkende instelling. Jupiter staat dan ook voor ruimte en groei.
Ook Saturnus ambieert ontwikkeling, alleen is zijn werkwijze meer gestructureerd, vertragend en planmatig van aard. Van Saturnus kunnen we veel deugden leren en de waarde van verantwoordelijkheid en spaarzaamheid leren inzien. Maar willen we tijdens ons leven ook gelukkig worden dan zullen we  onze aandacht moeten richten op de mogelijkheden in de ruimte en de mogelijkheden voor de toekomst. Saturnus gaat in die zin over de gevestigde orde, over oude vertrouwde waarden, over het vasthouden van tradities binnen de tijd, terwijl Jupiter gaat over hoop en het bewandelen van nieuwe wegen in de vrije ruimte.

Het is overigens opmerkelijk dat over Saturnus op astrologisch gebied meer lijkt te zijn gezegd en geschreven dan over Jupiter. We lijken meer in de ban van Saturnus. Daar waar Saturnus staat in de horoscoop lijkt steevast vertraging op te treden en mijn aandacht lijkt zich te concentreren op één punt. Wanneer we het thema dat wordt aangeraakt echter tot ontspanning willen brengen (ontkrampen) dan hebben we volgens mij veel aan de energie van Jupiter. Door als het ware een optimistische blik op het ‘probleem’ te werpen en onze innerlijke wijsheid erop los te laten en ons niet te laten verlammen door een vastgeroeste kwestie, kunnen we problemen in een ruimer kader plaatsen.

Dus wanneer Saturnus ons wijst op verstarring, doen we er goed aan om Jupiter te laten meeregeren.

Jupiter conjunct Saturnus: 21-12-2020