Tagarchief: ixion

Het symbool van Ixion

“Het thema van Ixion hangt samen met die lamp en de mot. Het is de lamp die de motvlinder aantrekt en het is de motvlinder die de lamp aantrekkelijk vindt”

Gefascineerd kijk ik naar de documentaire op de televisie en constateer: hij had indruk op hen gemaakt. Vol bewondering aanbeden ze zijn roem en zagen hem als de ticket naar de hemel. Hij bood ze gekleurde vleugels aan maar zodra ze dit geschenk aannamen zoog hij ze op en versplinterde hen. Zij waren verloren. Hij in dit geval is R. Kelly. Deze bekende zanger wist jaren lang jonge en ik vermoed getalenteerde meisjes aan zich te binden en stal hun schoonheid (vuur). Dit doet me denken aan de vampier, aan de parasiet. Hij moest hen bezitten, had ze nodig als inspiratiebron voor zijn songteksten. 

Sterren en zwarte gaten

Wanneer ik aan het thema Ixion denk, denk ik aan die grote sterren, idolen of rijke, charismatische mannen van aanzien die momenteel op negatieve wijze in het nieuws staan zoals: R. Kelly en J. Epstein, Zij lijken wel de menselijke manifestaties van sterren etende, kosmische zwarte gaten. Ook R. Kelly en J. Epstein voedde zich als het ware met ‘sterren’. In 2015 kwam er een melding in Nature: “Sterrenkundigen hebben voor het eerst een ‘gulzig’ zwart gat op heterdaad betrapt.” Toeval? Ook R. Kelly, Bill Cosby, Epstein en menig ander is inmiddels betrapt. Zo boven zo beneden….? Op internet vind ik het volgende over zwarte gaten. Het hele fenomeen dat hieronder staat beschreven, doet me denken aan het thema Ixion, koning duisternis:

“De waarnemingen van ASASSN-14li bevestigen dat het zwarte gat meteen na het verscheuren de resten van de ster naar zich toetrekt met zijn extreme zwaartekracht. Door dit proces wordt het restmateriaal verhit, wat enorm veel röntgenstraling produceert. Snel na deze röntgenflits begint een deel van het restmateriaal in het zwarte gat te vallen, waarna de intensiteit van het licht afneemt.

Het zwarte gat raakt op een gegeven moment verzadigd (er kan maar een bepaalde hoeveelheid materie in één keer worden opgeslokt – red.) en spuwt dan een deel van het invallende materiaal uit. Dat uitspuwen gebeurt in de vorm van een soort ‘wind’ die zich relatief langzaam van het zwarte gat af beweegt….De röntgendata laten echter zien dat de wind niet voldoende snelheid heeft om te ontsnappen aan de aantrekkingskracht van het zwarte gat. Dit kan erop wijzen dat het hier gaat om gas van de verscheurde ster. Dat zich vanuit ons gezichtspunt van het zwarte gat vandaan beweegt maar in werkelijkheid in een baan om het zwarte gat draait. Dit gas gaat deel uitmaken van de nieuw gevormde materieschijf rond het zwarte gat.”

(SRON Netherlands Institute for Space Research)

Duiding

Astrologisch kunnen we Ixion duiden als een gebrek aan eigenwaarde dat gepaard gaat met het risico jezelf te verliezen. Je gelooft niet voldoende in je eigen kracht en maakt jezelf afhankelijk van de kracht van anderen. Anders gezegd: de ster weet niet dat hij/zij een ster is. Wat anderen van jou vinden is voor jou (bewust of onbewust) belangrijk. Je hebt aanbidding nodig en raakt verblindt door het licht buiten jezelf dat het licht in jezelf uitdooft. De confrontatie met je eigen kracht is wat je uit de weg gaat. 

thema’s die spelen: afhankelijkheid, verlies van eigenwaarde, val in de duisternis, sterke aantrekkingskracht enzovoorts

Ergens in de diepte leeft er de behoefte om opgehemeld te worden. Om de hemel in geprezen te worden. Iedere keer wanneer we zien dat we niet de erkenning krijgen waar we naar verlangen, gaan we mogelijk nog meer ons best doen, nog meer proberen om ‘gezien’ te worden. Wanneer we de behoefte aan een ‘pluim’ werkelijk onder ogen kunnen zien en kunnen loslaten, kunnen we mogelijk zelf beginnen te genieten van dat wat we presteren. Ongeacht wat anderen ervan vinden, kunnen we zelfstandig gaan handelen en het leven leven dat geleefd wil worden.

Laten we onze eigen kwaliteit gaan dragen (Orcus) in plaats van dat we onze kwaliteit proberen op te hemelen (Ixion)

Het symbool

Net als bij het symbool van Orcus, zien we de cirkel onder het aardse kruis. Over dit symbool schreef ik dat het mij doet denken aan de rijksappel: een (gouden) bol met daarbovenop een kruis (zie artikel: Symbool van Orcus). Het symbool van de rijksappel staat voor wereldlijke macht iets dat ook bij het thema van Ixion past. In de mythologie is Ixion een koning die zich probeerde te meten met de goden (met name met Zeus). Hij reikt uit naar het licht van Zeus, maar verliest zichzelf in zijn behoefte aan roem. In deze mythe is het overigens niet Zeus die misbruik van hem maakt (zoals bij R. Kelly), maar is het Ixion zelf die misbruik maakt van de situatie. Uiteindelijk komt Ixion ten val en belandt aan een draaiend rad van vuur in de onderwereld.

Echter, anders dan bij Orcus wordt de wereldse macht in het symbool van Ixion  niet gedragen of ondersteund (het kruis met de cirkel bevinden zich niet in de kom van de halve maan). In het symbool van Ixion bevindt de maan zich namelijk bovenop het kruis, iets dat een beeld schept van een gehoornde rijksappel of een rijksappel met vleugels. De maan (het gevoel) geeft de macht over de wereld (betekenis van het symbool van de rijksappel) als het ware vleugels. De wereldse macht wil vliegen, is met zijn aandacht gericht op hemel. We zien dit symbolische in betekenis ook terug in de mythologie. Ixion is een koning maar gedraagt zich of hij God is. Zijn gevoelens gaan met hem aan de haal. De maan richt zich naar de hemel. Anders gezegd: zijn behoefte (verslaving) om zich te voeden met het hemelse  staat bovenaan (symbool van de maan) en staat boven het aardse bestaan (symbool kruis) en het innerlijk licht (symbool cirkel) . 

© saskia van vliet – sterrentaal

Liefde is…. de confrontatie aangaan met jezelf (thema Ixion)

Relaties gunnen je een kijkje in de innerlijke spiegel en het beeld dat je ziet kan pijnlijk zijn, vooral wanneer datgene wat je over jezelf terugkrijgt je diep van binnen niet bevalt. Je kunt moeite hebben met kritiek en als reactie in de verdediging schieten. Of wat ook kan is vluchten. In dat geval besluit je om de bespiegeling te negeren. Je laat je niet door de ander zijn/haar woorden en/of gebaren raken en je houdt ten koste van de liefde, het (zelf)bedrog in stand.

Het eerste dat wij van iemand waarnemen is de buitenkant, de uiterlijke presentatie. Stoer gedrag, een harde opstelling of juist zeer gecontroleerd gedrag kan voor sommigen een manier zijn om een gevoel van innerlijke onzekerheid te verbergen. Hoe mooi en puur wij in oorsprong ook zijn, wanneer we diep van binnen niet in onze eigen innerlijke schoonheid geloven dan stralen wij dit ook niet uit. Het is in dat geval ook lastig om anderen in je binnenste toe te laten en  genegenheid te schenken.

Wanneer iemand niet op een transparante en open manier expressie geeft aan zijn of haar innerlijke belevingswereld dan zet hij of zij als het ware een masker op. Het uiterlijke beeld zit dan niet met de binnenkant op één lijn. Zo’n ik wordt als het ware in tweeën gesplitst, hij of zij wordt dan een gespleten persoon. We zouden in zo’n geval ook kunnen zeggen: deze persoon is niet transparant. Hij of zij presenteert zich met een versluierde ik.
Wanneer er een verschil is tussen mijn innerlijke ik en mijn uiterlijke ik, omdat ik mijn binnenwereld niet naar vrijelijk naar buiten breng, kun je je afvragen: “is die persoon die ik aan anderen laat zien dan nep?” Hoewel het beeld niet zuiver is als ik een vertekend beeld van mijzelf laat zien, spreekt de uiterlijke vorm (zij het vervormd) toch ook de taal van onze innerlijke kern. Ik laat dan dus nog steeds mijn echte zelf zien, alleen komt mijn ware kracht dan zeg maar niet zuiver naar buiten. Net als bij een krakende muziekzender op de radio sta ik dan niet goed afgestemd op het juiste kanaal.

De buitenwereld reageert op het beeld waarmee wij onszelf presenteren. Wanneer dit dus een gebrekkige, imperfecte (vertekend) beeld is van de werkelijkheid (wij zijn in de kern namelijk niet imperfect), dan zullen we in relatie met anderen telkens worden geconfronteerd met het incomplete beeld dat we aan de buitenkant tonen. Met andere woorden: anderen zullen jou vanuit de onbewuste natuurlijke behoefte aan transparantie en liefde,  jou net zolang op je uiterlijke misvormingen wijzen totdat jij je innerlijke waarachtigheid naar buiten brengt. Hoe hard jij ook je best doet om de boodschap te ontkennen door van je af te bijten of door te vluchten.

Emoties en gedachtes nemen we mee in onze manier van presenteren, mee in de uiterlijke vorm. Angsten, onzekerheden en  negatieve overtuigingen ontnemen het zicht op de innerlijk waarheid. Zo kan weerstand in de vorm van bijvoorbeeld een onverschillige houding, starheid, boosheid of juist gemaakte vrolijkheid, voortkomen uit een onderdrukt zelf.  Afweer of het uit de weg gaan van de confrontatie met jezelf is een signaal dat de energiestroom tussen binnen en buiten stagneert.
Wanneer we innerlijk en uiterlijk op één lijn willen brengen, zullen we onze gevoelens en gedachtes onder een vergrootglas moeten leggen. Ondermijnende overtuigingen en vastzittende emoties zullen we los moeten laten. Relaties kunnen je daarbij helpen. Zij wijzen je op je onvermogen om in harmonie met je waarheid te leven.

Ixion gaat over het wantrouwen van genegenheid en het afwenden van de liefde die in het zelf besloten ligt. Ixion gaat over zelfbedrog of: zelfontkenning. Het ego is van oordeel volmaakt en zonder zonde te zijn. Iedere tegenwerping wordt afgeweerd. Ixion gaat over het onvermogen om de hand in eigen boezem te steken en de weigering om het bewustzijn te verruimen. Het onvermogen om verantwoordelijkheid te dragen voor de persoonlijke ontmoeting met het zelf (= liefde). Hierdoor is er sprake van een onvermogen om de ander in het licht van liefde te ontvangen.