Tagarchief: De kracht van de geest

Wat ik niet zie, is er niet!

Zaken die er wel zijn, maar waar we geen benul van hebben of waar we gewoon niet in geloven, zien we vaak niet. Het komt niet binnen. We zijn er zeg maar blind voor. Op die manier kan er dus van alles onder de ‘radar’ blijven.

Wat ik mij echter afvraag, zou het kunnen dat mensen iets wat ze zich niet kunnen inbeelden, omdat ze de ervaring niet kennen iets daarom ook echt niet kunnen zien? Zou het kunnen zijn dat de mensen bijvoorbeeld vroeger, omdat ze ervan overtuigd waren dat hun priesters heilig waren, blind waren voor de minder positieve kanten? Wanneer er vervolgens ook nog slachtoffers vallen, die hun ervaringen in hun binnenste begraven en dus hun mond houden, dan kunnen zaken helemaal gemakkelijk in een collectieve doofpot belanden.

Vorig jaar kwam ik tot de conclusie: het taboe is doorbroken. Er bleken nog maar weinig onbesproken onderwerpen. De eerste keer dat ik bijvoorbeeld hoorde over zoiets als seriemoordenaars en psychopaten, was ik oprecht van slag. Dat stadium ben ik inmiddels wel voorbij. De geest lijkt uit de fles en ik kijk met andere ogen naar de werkelijkheid en zie dingen die ik eerst niet kon zien omdat ze voor mij niet bestonden.

Het hele thema van niet zien wat er wel is (bijpassende woorden hierbij zijn: onbewust en ontkenning) kunnen we verbinden met de astrologische betekenis van Pluto en ook de Plutoïden.

De kracht van de geest

Het is al een tijdje aan de gang: gordijnen worden opengetrokken en lang bewaarde geheimen ontmaskerd. Sinds de eeuwwisseling lijkt er collectief een behoefte te ontstaan om de eerder besloten (of voor de ander verborgen gehouden) binnenwereld in de buitenwereld te openbaren. Wat de levendige geest en verbeeldingskracht teweeg kan brengen, wordt anno nu tastbaar en zichtbaar in de werkelijkheid.

Steeds minder mensen deinzen terug voor de confrontatie met hun angstbeelden en laten zich niet terug in een soort van naïeve ‘droomstaat’ sturen. Steeds minder mensen laten zich uit het veld slaan door intimidatie of in de rol van de underdog drukken. Manipulatie, intimidatie het wordt allemaal in de openbaarheid gebracht.
Enerzijds zien we dit terug in zoiets als meer geweld op klaarlichte dag, anderzijds wordt alles steeds vaker op camera’s vastgelegd en trekken slachtoffers meer hun mond open. In deze tijd van ontmaskering wordt het brein van psychopaten onderzocht, is criminologie een opkomend beroep en worden de deksels van oude onopgeloste misdaadzaken weer opnieuw opgetild. Zelfs onze vaderlandse geschiedenis moet eraan geloven!

De verontwaardiging over de afbraak van de natuur, de inbreuk op vrijheid van meningsuiting, de vernietiging van het moraal, het ondermijnen van de gelijkwaardigheid, de teloorgang van de ethiek, het neersabelen van wijsheid, het onderdrukken van sociaal zwakkeren, het afweren van de liefde, over al dit soort zaken zien we ook een collectieve verontwaardiging ontstaan. Velen zijn op zoek naar zingeving en diepgang en doorstaan een groeiproces naar zelfverwerkelijking, naar liefde.

Gedurende de tijd zijn we echter ook een stukje wijzer geworden. We hebben geleerd dat er meer moet gebeuren dan alleen de monumenten neerhalen en de daders straffen. We beginnen ons te realiseren dat de hele versluierde kijk op de werkelijkheid, ons gebrek aan vertrouwen en het vredeverstorende gedachtegoed moet worden ontmanteld. Het is onze zwakke geest en onze emotionele blokkades die we moeten vernietigen. Ons zelfinzicht is iets dat meer mag groeien. En dit weten is pas echt een openbaring te noemen!

Openbaring van de Plutoïden

Sinds kort kunnen we in de horoscooptekening ook de Plutoïden (planeetjes voorbij de baan van Neptunus) plaatsen. Door deze planeetsymbolen in de horoscooptekening te plaatsen ziet de astroloog een nieuwe dynamiek in de horoscoop. Ook de Plutoïden nemen immers hun eigen kenmerken en karakter mee. Er zijn als het ware nieuwe ‘smaken’ bijgekomen, nieuwe creaties waarin de levensenergie zich kan uitdrukken. En ook deze creaties staan weer voor een bepaald soort ervaring.

Hoewel de Plutoïden op de vibratie van Pluto lijken is hun ‘trilling’ (hun aanwezigheid) nieuw. Ook de namen die aan hen zijn gegeven zijn, zijn nieuw (de meeste van ons hadden bijvoorbeeld nog nooit van Makemake of Quaoar gehoord). Kortom het zijn dus nieuwkomers, of in ieder geval voor ons zijn het nieuwkomers want ze waren er natuurlijk wel al, alleen we hadden ze nog niet gevonden. We mogen deze nieuwe ervaringsvormen nog in onze persoonlijke ruimte en tijd beleving integreren.

Gelukkig heb ik de astrologie om de bewegingen die we in de wereld zien naast die van de nieuwe planeten te leggen en woorden te geven aan mijn ervaringen. Mijn horoscoop geeft mij een soort landkaart in handen, en heb ik, al is het misschien alleen maar voor het idee, een beetje grip op wat er in mijn wereld van ruimte en tijd gaande is. Het is interessant om naar de gebeurtenissen in de wereld te kijken en te speuren naar die nieuwe ervaringen. Ervaringen die anders zijn dan pak hem beet vijftig jaar geleden? Natuurlijk we kunnen het nu gaan hebben over zaken als Corona-virus, opwarming van de aarde, mobiele telefoons, internet, sociale media, de robotisering, het afnemen van normen en waarden en het toenemend geweld tegen hulpverleners en gezaghebbende, de ontkerkelijking, de globalisering enzovoorts. Wanneer ik echter dieper kijk komt het in de kern op één ding neer, namelijk: openbaring! Misschien zeggen we later wel over de aanloop naar deze tijd zoiets als: het was het begin van “the movement of exposure.” Ik doel hier op de ontmaskering van de zogenaamde onderwereld waar ook Pluto naar verwijst. Het is Pluto die in het daglicht treedt en hij is niet alleen, maar heeft zijn ‘maten’ (Plutoïden) meegenomen.

© sterrentaal, saskia van Vliet