Symbolen Plutoïden (Pluto, Haumea, Makemake en Sedna)

Symbolen van de Plutoïden

Het woord Symbool  is afgeleid van het Griekse woord symbolon en betekent afgesproken herkenningsteken of wachtwoord. Op wikipedia staat: Een symbool is een betekenisdrager; het heeft enerzijds een vorm of representatie, en anderzijds een betekenis. De betekenis van een symbool is conventioneel; zij berust meestal op afspraken die de gebruikers van het symbool of (zoals in de taal) de gebruikers van het systeem waar het symbool deel van uitmaakt ooit hebben gemaakt.

Een symbool brengt een boodschap over die door meerdere mensen begrepen kan worden. Een  krachtig beeld is in staat om meerdere beelden in je op te roepen, gedachtes en ook gevoelens aan te wakkeren. Een symbool kan er dus voor zorgen dat er allerlei beelden voor ons geestesoog verschijnen. In die zin is een symbool dus een soort sleutel, een wachtwoord.

Ook in de astrologie gebruiken we symbolen. Voor dwergplaneet Pluto zijn meerdere symbolen in omloop, een bekende is het symbool met de cirkel, halve maan en het kruis. Deze drie symboolfiguren worden van oudsher als taaltekens gebruikt. 
De cirkel draagt de betekenis van de kosmos, de eenheid, geestkracht en bewustzijn, maar ook voor het eeuwige bestaan van het leven zelf (het Al). 
De halve maan draagt de betekenis van ontvangen, het reflecterende en ook het veranderlijke. De maan in de astrologie is tevens ook verbonden met gevoelens en emoties.
Het kruis daarentegen staat voor het aardse en ook voor de vier windrichtingen en de verschillende fases en omstandigheden van het leven (de zon komt op in het oosten, klimt omhoog naar het zuiden, gaat onder in het westen en trekt zich terug in het noorden). 
Het symbool van Pluto zou je kunnen vertalen als: de eenheid (het al) wordt in openheid ontvangen en door het aardse gesteund / ondersteund). Het symbool lijkt wel wat op een beker of een kelk. Je zou dan ook kunnen zeggen: de kelk (staat voor het aardse) draagt (en reflecteert) de kosmos (het bewustzijn).

De Plutoïden (dwergplaneten) Haumea, Makemake, Eris, Sedna, Varuna, Ixion, Orcus, Huya en Quaoar zijn nog niet zo lang geleden ontdekt en hebben nog geen symbolen die collectief zijn overgenomen. Hier en daar duiken er wel symbolen op, de één misschien wat meer treffend dan de ander. Veel vind ik echter in betekenis wat onduidelijk. 
Sido Boonstra (een oud studiegenoot en tevens de aanzetter van mijn onderzoek naar de Plutoïden) inspireerde mij (inmiddels al weer enige jaren geleden) om eens na te denken over de symbolen. Ooit toonde hij mij zijn ideeën over Sedna, Haumea en Makemake en ik vond de tekens gelijk raak! Ik had destijds net een boek geschreven over de Plutoïden en ik voelde direct de verwantschap tussen de getoonde symbolen en de betekenis van de betreffende dwergplaneten. Een symbool klopt naar mijn mening wanneer het de taal spreekt van het object waar hij voor staat en dat was (en is) met deze drie symbolen het geval.

Bewust of onbewust had Sido dezelfde figuren gebruikt die ook in het eerder genoemde Plutosymbool voorkomen. Dat de symbolen van de Plutoïden op een bepaalde manier een verbinding hebben met het symbool van Pluto vind ik een prachtig gegeven. De Plutoïden zijn als groep immers astrologisch in betekenis verbonden met Pluto.

Nadat Sido mij de bovengenoemde drie symbolen toonde, besloot ik zelf om de andere Plutoïden genoemd in mijn boek, ook een symbool te geven. De cirkel, de halve maan en het kruis of de vier hoeken (windrichtingen) nam ik telkens als uitgangspunt. Echter bij het symbool van Quaoar heeft het kruis een andere interpretatie gekregen. Hieronder volgt een korte beschrijving en interpretatie van de drie symbolen die Sido tekende. Binnenkort plaats ik ook een volledige uitleg met ook een beschrijving van de andere symbolen.

Haumea: 
De dwergplaneet Haumea staat voor het wezen van moeder aarde. Zij staat voor het bewustzijn dat de materie, het aardse bewoont en tot leven wekt (bezielt). Het symbool van Haumea is eigenlijk het Plutosymbool op zijn kop. De kelk is omgekeerd en de kosmos wordt in dit symbool niet omhoog geheven maar binnengehouden. Het bewustzijn (de cirkel) zit dus als het ware opgesloten. Het symbool van Haumea zou je kunnen vertalen als: 
Het bewustzijn (de cirkel) zit verborgen onder de halve maancirkel en het aardse kruis. De ziel bevindt zich onder het aardse en wordt toegedekt door het emotionele.

Makemake:
De dwergplaneet Makemake gaat het over het scheppen van helderheid in lichaam en geest. Makemake was een scheppingsgod van paaseiland en heeft betrekking op het creëren van ruimtelijke vrijheid. Naast mens met een fysiek lichaam zijn wij namelijk ook een zielenwezen en we beperken ons en onthouden ons van schoonheid, wanneer we dat vergeten. 
Ook het symbool van Makemake draagt de cirkel, het kruis en de halve maan. Het bovenste gedeelte is verwant met het symbool van Venus, het symbool van liefde, schoonheid en harmonie. Makemake houdt ons dan ook het belang van zuiver waarnemen (het zien van schoonheid). 
In het kort komt de betekenis van Makemake hierop neer: wanneer je middenin een omgeving staat, vol onzuivere en geblokkeerde emotionele energie, is het lastig om een staat van emotionele objectiviteit te bewaren. Je loopt het risico dat je niet meer helder kunt nadenken en scherp zien. Je absorbeert dan als het ware de zwaarte in je lichaam.

Het symbool van Makemake lijkt wel wat op een mensfiguur. Het vertelt het volgende: in eerste instantie zijn we een ziel (cirkel) met een fysiek lichaam (kruis), maar hebben te maken met de emotionele sfeer en de omstandigheden van het hier en nu (maan). Het bewustzijn (de cirkel) staat boven op het lichaam (het aardse kruis) en steunt op het telkens veranderlijke hier en nu (de halve maan).

Sedna:
De Plutoïde Sedna staat mythisch voor het wezen van moeder zee. Het symbool van Sedna (moeder zee) betreft het onderste gedeelte van het symbool van Haumea (moeder aarde). 
Het symbool zou je kunnen vertalen als: de ziel (cirkel) die zich onder water (halve maan) bevindt. Net als bij de betekenis van Haumea wordt het bewustzijn (cirkel) in het symbool toegedekt door het gevoelsmatige (halve maan). Sedna staat dan ook voor de inkerende beweging, de beweging naar binnen. Het zelf schermt zich als het ware af. 
In de mythe zien we dat Sedna verdrinkt, hoewel zij de verbinding met de aardse wereld wel ervaart, verliest ze haar aardse lichaam. Bij haar ontbreekt daarom het kruis in het symbool.