Saturnus, de begrenzer

Ieder van ons moet uiteindelijk in het leven een duidelijke vorm aannemen, een identiteit opbouwen. We moeten ons aanpassen aan dat wat we in het leven als bouwstenen en ook als ‘taak’ hebben meegekregen. Er zijn helaas grenzen aan onze dromen, aan onze mogelijkheden, aan onze idealen. Grenzen waar we niet aan voorbij kunnen gaan, ook al willen we iets anders zijn, iets anders worden, we kunnen niet voorbij bepaalde wetmatigheden in ons leven. We hebben verantwoordelijkheden te dragen, hoeveel we ons er misschien ook tegen willen verzetten. We worden gedwongen deel te nemen aan een cyclus, aan een bepaald wetmatig plan, we worden gedwongen een bepaalde vorm aan te nemen, keuzes te maken die ons karakter ondersteunen in plaats van ze ondermijnen of onderuit halen.

Dit alles wordt aangegeven door de planeet Saturnus. Saturnus dient jouw ik-kracht, hij wil helpen deze vorm te geven, ook al ervaar je dat soms anders. En zie je eerder de beperking ervan. Maar juist door de beperking van dat wat er niet is, onder ogen te komen en te accepteren wat er wel is, door te werken met wat we hebben en ons alleen te focussen op dat dus, dan komen we werkelijk tot groei. Dan komen we tot de essentie…