Koerswijziging of patstelling ?

Wanneer Saturnus retrograde staat is het een goed moment om onze ambities en plannen te evalueren en te beoordelen. Het kan dan betekenen dat plannen afgeremd worden en de voortgang van de ambities tot stilstand worden gebracht. We lopen dan ook de kans tegen beperkingen van onze mogelijkheden aan te lopen. Met een retrogradestand van Saturnus kunnen situaties zich verharden en ook extra onder druk en spanning komen te staan. We kunnen in een impasse komen omdat de levensenergie niet meer vrij kan stromen. Wanneer we kijken naar Saturnus, dan valt op dat hij al een maand Retrograde staat (tot en met 22 oktober 2022).

Saturnus staat in het teken Waterman en geeft daarmee een boost aan het verlangen naar verandering van technieken om zodoende de evolutie een duw voorwaarts te geven. Waterman kan eigengereidheid en tegendraadsheid vertegenwoordigen. En ook de planeet Uranus die momenteel de Noordelijke Maansknoop dichtbij nadert, is in staat om doorbraken die haaks op de traditie staan te forceren. De onderstaande nieuwstekst van de rijksoverheid past goed in het beeld van deze ambitieuze Saturnus in Waterman:

 “Ons land staat voor ingrijpende opgaven als het gaat om het verbeteren van onze natuur, klimaat en waterkwaliteit. De indicatieve stikstofreductiedoelen vragen per gebied zo snel mogelijk actie van de sectoren industrie, bouw, mobiliteit en landbouw. Met name de opgave voor de landbouw is groot. Hiervoor is nodig dat agrarisch ondernemers versneld de transitie doormaken naar kringlooplandbouw in 2030. We willen de land- en tuinbouw gericht ondersteunen om deze noodzakelijke verandering door te maken en daar sterker uit te komen.” Dit schrijven ministers Staghouwer van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Van der Wal voor Natuur en Stikstof vandaag in twee brieven aan de Tweede Kamer.

Nu Saturnus retrograde staat en de planeet Uranus en de Noordelijke Maansknoop in het teken Stier steeds meer bij elkaar komen te staan, zien we dat de boeren in protest komen tegen de overheid.
Uranus staat symbool voor het creatieve principe die als een kracht de intentie heeft om de aarde te bevruchten met zijn geestkracht en vooruit te helpen. Uranus zoekt altijd naar de verbintenis, de relatie tussen het gevoelsmatige natuurlijke aspect (het intuïtieve en gevoelsmatige lichaamsbewustzijn) en het verstandelijk denken. Zoals Yin en Yang van elkaar zijn gescheiden en toch samen een eenheid vormen, zo zijn Uranus en Gaia (aarde) ook met elkaar verbonden. De geestkracht van Uranus (innovatieve creatiekracht) leeft in ieder mens om daarmee de materie te besprenkelen en te vullen met nieuwe levenskracht, zodat de kracht van het creatieve zijn werk kan doen.
In de oude Griekse mythe zien we echter op symbolische wijze dat deze creatiekracht wordt tegengehouden door Saturnus. Nu met de retrogade stand van Saturnus (die onder andere het leidinggevende, het sturende representeert) zien we dat de beleidsmakers zich schrap zetten. We mogen daarbij ook niet vergeten dat Pluto nog steeds in het teken Steenbok staat, wat ertoe bijdraagt dat het beleid en diens structuur, orde en wetmatigheid wordt uitgedaagd om openheid van zaken te geven. Pluto eist transparantie en toont ons het gevecht tegen de schaduwkanten van beleidvoerders.

Saturnus zelf is er altijd op gericht om de dingen volgens een vast en logisch plan, op opbouwende wijze te laten verlopen. Nu met Saturnus in Waterman, zien we echter dat we niet meer volgens het oude patroon het beleid kunnen blijven voeren. Dit geldt, als we het astrologisch beschouwen, voor de overheid, maar toch ook voor de boeren. Volgens de klassieke astrologie (boek: astrologische heerserschappen) vallen boerderijen, landbouw, landbouwwerktuigen ook onder Saturnus en het teken Steenbok. Zowel de overheid als de boeren worden in die zin dus in het teken Waterman uitgenodigd om hun technieken te verbeteren.

De Noordelijke maansknoop, Uranus en de strijdbare Mars spreken momenteel de taal van het teken Stier. Koppig en halsstarrig zal het ego (Mars) de strijd willen doorzetten.
In de basis heeft het teken Stier de behoefte aan emotionele stabiliteit, leven volgens het natuurlijk ritme, de natuurlijke routine en hij kiest voor rust en zekerheid. Stier spreekt de wens uit om te kunnen leven vanuit een goede basis, vanuit vertrouwen en een duurzame basis. Zowel de boeren als de overheid ervaren momenteel een dreiging boven hun hoofd hangen, maar wijzen naar elkaar met betrekking tot de oorzaak.

De vraag komt al een poosje bij mij op, of de door de overheid gepresenteerde modellen wel echt oprecht en transparant zijn? Zijn er misschien andere (verborgen) belangen die een rol spelen, zoals wel wordt gesuggereerd het belang van macht en controle en uiteraard het verdienen van geld? De zuidelijke maansknoop in Schorpioen wijst inderdaad op verborgen en onzichtbare gebeurtenissen uit het verleden die op de achtergrond een rol kunnen spelen. De overheid noemt dit onzichtbare probleem stikstof, de boeren zelf wijzen naar de overheid en de banken die steeds verder verwijderd lijken te raken van het empathische en daarmee in botsing komen met het boerenverstand. Met de Zuidknoop in het teken Schorpioen is het best mogelijk dat er verborgen onderhuidse processen meespelen, die zich nog niet helemaal gemanifesteerd hebben. Zolang de onderste steen niet boven komt, blijft het ongewisse onstabiele gevoel nog wel even door sudderen.

Hoewel Saturnus eind oktober weer direct zal gaan lopen en de druk tussen boer en overheid dan hopelijk wat van de ketel gaat (?), blijft Uranus nog wel een tijdje in het teken Stier staan. Saturnus verschuift volgend voorjaar wel naar het teken Vissen en wie weet geeft dat meer verbinding? Wie weet is de overheid dan in staat offers te brengen en beter af te stemmen op de intuïtieve staat van zijn. Wie weet kunnen de boeren dan zelf ook meer vanuit eenheid met de natuur boeren en komt daar meer ruimte en geld voor. De Noordelijke Maansknoop verschuift ook over een jaar naar een andere energie. De lessen zijn het komende jaar dus nog in ontwikkeling…