Het weven van het web

Keer op keer weven we taferelen en vertrouwen we op de voor ons bekende patronen, spinnen onze draden en voeden onze geest met vliegjes die we in ons web gevangen weten te houden. Voortdurend creëert het ego zijn eigen draden en weet het zichzelf te verbinden met het leven, als een spinnenweb in een struik.

Voordat zij door toedoen van de godin Athene in een spin veranderde, vonden de mensen Arachne een gewoon meisje, een meisje als ieder ander meisje. Toch had zij net als iedereen ook iets unieks. Wat haar ongewoon maakte was haar uitzonderlijke talent voor weven. Arachne was trots op haar eigen talent. Athene die bekend stond om haar uitzonderlijke weefkwaliteiten vond dat Arachne maar een toontje lager moest zingen. Geen mens kon zich immers meten met de daden van de goden. Het kwam dus tot een wedstrijd.
Athene maakte een weefsel met afbeeldingen die het heldhaftige karakter van de goden onderstreepten. Arachne weefde een kleed met taferelen waarop ze de goden belachelijk maakte, zoals afbeeldingen waarop het seksueel misbruik van Zeus te zien was. Hoewel het doek van Arachne schitterend was, kon Athene het kleed niet waarderen. Mogelijk was het te confronterend voor Athene en het maakte haar boos, waardoor zij besloot dat het doek van Arachne kapot moest worden gemaakt. Arachne pleegde uit wanhoop zelfmoord, maar nog steeds gaf Athene zich niet gewonnen en zij verzon een list om
Arachne’ s geest voor altijd gevangen te kunnen houden. Hoewel in de boeken een andere reden wordt aangegeven (Athene zou uit medelijden gehandeld hebben, wil ik het zelf liever anders verwoorden), wekte Athene het meisje weer tot leven en veranderde haar in een spin en hield haar daarmee voor eeuwig gevangen in haar web.

Een ander mythisch figuur die ook over een web of eigenlijk meer een soort net gaat, zij het dan symbolisch, is Sedna. Afgelopen dagen stond Mercurius conjunct Sedna (die op ruim 29 graden in het teken Stier staat). Tevens maakt Sedna een driehoek met Pluto. Daarnaast is er nog de huidige volle Maan in Boogschutter en de positie van de zon in het teken Tweelingen. Vrij vertaald betekent dit zoiets als: de praatjes makende verhalenwever wordt geconfronteerd met het thema visie.

Mercurius is op een bepaalde manier met de zon samen, ook een verhalenverteller. Mercurius reist door de horoscoop en Mercurius in dienst van het ego (gesymboliseerd door de zon) volgt hij diens draad van de werkelijkheid. Het ego is geneigd het hoofd te volgen en kennis te verzamelen. Kennis is nuttig en handig om binnen de dagelijkse routine een bestaansvorm aan te kunnen nemen. Kennis helpt ons de verhalen van het ego te construeren en te continueren ook. Zo stapelt het ego kennis zoals kinderen torens van blokken bouwen.
Wanneer Mercurius echter in dienst staat van het hart dan verlaat hij het hoofd en houdt hij op met handelen. Dan houdt hij eigenlijk op met verhalen spinnen en draden weven. In verbinding met het hart ontmoet Mercurius wijsheid. Wijsheid is van een andere orde dan kennis, het heeft zeg maar een hogere frequentie. Waar het ego zich concentreert op het maken van een web, is het hart daar niet mee bezig. Het hart laat het weven los en kijkt in alle vrijheid, vanuit de ruimte naar het web. Mercurius wordt voortdurend uitgenodigd verbinding te maken met het hart. Bijvoorbeeld wanneer hij retrograde staat of wanneer hij verbinding maakt met de zwarte lichten, met Pluto of met een van de andere Plutoïden, zoals Sedna.

De Plutoïden vertegenwoordigen de wijsheid van het hart. Sedna staat daarin voor een specifieke wijsheid. Zij richt zich zeg maar op een bepaald onderwerp van wijsheid. Zo kijkt Sedna naar de knopen in het web. Of misschien zou je beter kunnen zeggen: Sedna kijkt naar de gevangen en ingekapselde vliegjes in het web. Haar thema gaat in de basis over de pijn die voortkomt uit ongelijkwaardige machtsverhoudingen en misbruik. Dit thema zagen we ook in de mythe van Arachne en Athene. Athene misbruikte haar macht om Arachne op haar plek te zetten. Athene wilde Arachne’s talent ook niet aannemen. Net als Arachne zo is ook Sedna. De verhalen van Sedna en Arachne tonen verwantschap. Ook Sedna werd bijvoorbeeld ongehoorzaam en te ijdel gevonden en vond daardoor de dood. Zij werd echter niet als Arachne verbannen naar een spinnenweb, maar naar de zee, wat in spiritueel opzicht eigenlijk ook een soort web is. Water neemt energieën op, water zuivert en neemt vormen aan. Water spiegelt.
Sedna als godin van de oceaan is als een spons een antenne, daarnaast is ze ook een spiegel voor de mensheid. Zo gevoelig als ze is, ontvangt ze het leed, het onzuivere en de harteloze taferelen die het ego tot stand brengt en zendt deze boodschap terug naar de mens. Wanneer mensen dus slachtoffer worden van machtsmisbruik, absorbeert Sedna dit. Het raakt Sedna en zij roept dan de mens tot orde.
Sedna is met wijsheid van het hart verbonden en distantieert zich van het ego perspectief. Ze absorbeert de onzuiverheden die veroorzaakt worden door het verhalen vertellend ego. Wanneer Mercurius contact maakt met Sedna, wisselen zij als de ware informatie uit en toont ze hem waar de pijn ligt. Dit is wat nu heeft plaatsgevonden. We zien in de buitenwereld het tafereel van de macht die te ver verwijderd is geraakt van wijsheid.

Een verhaallijn volgen en een tafereel weven, is niet iets wat we lichtzinnig moeten opvatten. Onze keuzes zijn zeer bepalend. Een keuze kan dan misschien een idee van de werkelijkheid in stand houden, een idee dat ingegeven wordt door de ‘goden’, maar kan ondertussen de mensen schaden, doden zelfs. Arachne wees Athene hierop in het kleed dat zij maakte.
Het is van levensbelang om levens veranderende keuzes vanuit het hart te nemen en niet vanuit het hoofd. De mythe van Arachne en Sedna is meer dan ooit actueel. We lijken momenteel verwikkeld te zijn in een weefwedstrijd tussen Arachne en Athene. Laten we hopen dat onze wevende machthebbers niet als Athene zullen handelen.

Wil je meer over de mythe en uitleg van Sedna lezen: bestel dan de digitale reader ‘Sedna’s keuze’.