Fixatie

Fixeren is een woord die we bij Saturnus kunnen plaatsen. Saturnus is als de dop op de fles, als de zware deur voor de kluis richting het hemelse uitzicht van Neptunus.

Waar Saturnus staat, is mijn indruk, proberen we de boel vaak binnen de muren van de aardse realiteit te houden. We begrenzen de vrijheid en de bewegingsruimte van die betreffende omstandigheden. We plakken geboden en verboden op de bewegingsvrijheid en stellen wetten op. De omstandigheden proberen we zo goed mogelijk in goede banen te leiden uit angst dat oom Neptunus met ons aan de haal gaat en ons van de verboden vruchten laat eten. Het wantrouwen van Saturnus voor alles wat buiten zijn invloedsfeer ligt is groot en moet koste wat het kost vermeden worden. Dus hebben we een kluisdeur geplaatst in onze geest of in meer spirituelere termen gezegd: we hebben ons derde oog gesloten.

De opdracht van Saturnus is het in goede banen leiden van de aardse ervaringen. Daar waar Saturnus in de horoscoop staat heeft hij die taak dan ook op zich genomen. Echter Saturnus vreest met grote vreze en wat we vaak niet in de gaten hebben is dat we uit wantrouwen hekken en muren kunnen gaan bouwen om dit domein af te schermen om ongewenste Neptuniaanse indringers buiten te sluiten. We kiezen het zekere voor het onzekere en houden ons vast aan onze eigen bedenksels die ons zekerheid verschaffen omdat ze onze bedachte realiteit in stand houden.
Neptunusdimensie is een sprookjeswereld en moet worden gewantrouwd, want het zet ons voor raadsels en het gaat ons begrip te boven. We hebben er bezien vanuit Saturnus ogen geen grip op dat is voor Saturnus angstopwekkend.

De mens heeft zich nu voor lange tijd geïdentificeerd met Saturnus en zijn realiteitsbesef willen vasthouden als de enige ware en juiste wetmatigheid. Dat dit niet helemaal klopt, dat dit beeld eigenlijk beperkt is, wil Saturnus niet zomaar toegeven. Saturnus is bang voor het hachje van de mens… Inmiddels zijn we zover dat het zo in ons fysieke realiteit is ingebrand dat wij het ons hebben toegeëigend en bestempeld hebben als menselijk. Alles wat buiten het gebied van Saturnus valt is paranormaal: buiten het normale… Misschien moeten we gaan inzien dat dat wat buiten het normale valt, eigenlijk valt onder mens-zijn. Dit terwijl Neptunus ons het vermogen biedt contact te maken met het spirituele en het goddelijke, maar hij wordt weggeredeneerd door het nuchtere denken.

Het is de bedoeling dat we de omstandigheden die Saturnus aantikt in de horoscoop moeten uitbouwen. Dat we die omstandigheden op een hoger plan mogen tillen, dat we onze menselijke ervaring daar vanuit innerlijk leiderschap mogen besturen. Echter dan zullen we de angst van Saturnus en zijn wantrouwen van de Neptuniaanse sferen wel eerst moeten zien te transformeren. De dop mag van de fles, de deur van de kluis naar de hemel mag open. We moeten hiervoor het wantrouwen voor het spirituele en de angst voor het bedrieglijke en verraderlijke kunnen loslaten om het grootse te kunnen omarmen. En ja daar is moed voor nodig. Gelukkig kunnen we daar Pluto voor aanspreken….

Saturnus is vanaf maart 2020 het dierenriemteken Waterman gaan ‘bezoeken’ en heeft sindsdien veel prikkels te verwerken gekregen. (Pluto zal in januari 2024 naar Waterman gaan).
Waterman gaat over de voortdurende zoektocht naar manieren om de beperkingen waar de mens tegen aan loopt en daarmee zijn onvermogen om zichzelf creatief te ontwikkelen, binnen ruimte en tijd op te heffen. Waterman staat voor vrijheid: de creatieve vrijheid voor de mensheid. Waterman creëert telkens een nieuwe werkelijkheid, herschept zichzelf, plaats de mens telkens in een nieuwe wereld een nieuwe gemeenschap vol nieuwe en creatieve mogelijkheden. Hiervoor hebben we ruimte nodig en een open ‘mind’. Zonder een open geest blijft alles bij het oude en verandert er niets, maar leven we in een gefixeerde situatie en doorbreken we geen patronen. De mens staat voor een keuze. Waar Saturnus staat in de dierenriem, moeten namelijk altijd keuzes worden gemaakt. Kiezen we voor fixatie dan houden we de poorten gesloten en bouwen we verder op datgene wat er al is. We bouwen dan verder op iets dat ons misschien wel op korte termijn meer houvast verschaft, maar eigenlijk (wanneer we goed kijken) is het bouwsel gebaseerd op angst voor de sfeer van Neptunus. De andere keuze is: een brug slaan naar een andere dimensie, de hekken afbreken en buiten de poort verder bouwen. De keuze is aan ons.