Op je plek zijn


Om authentiek te zijn, om je meest onvervalste zelf te kunnen zijn,
moeten we de plaats van onze bestemming bereiken.

Het thema plek, jouw specifieke plaats op aarde resoneert met de boodschap van Haumea. Zij is mythisch verbonden met de aarde (moederaarde) en gaat over het hebben van bestaansrecht. Het recht op een eigen plek.
Haumea gaat over jouw plek, de plek waar je tot je recht komt, de plek die van jou is. Haumea zegt als het ware: “ zoek en vind mij”, want zolang je niet op de juiste plek staat, kun je ook niet je ware richting in het leven bepalen en daardoor niet altijd de juiste keuzes maken bijvoorbeeld. Je uitgangspositie (het punt van vertrek) resoneert dan namelijk niet met jouw ware aard. De richting die je opgaat hoort dan misschien wel bij de plek waar je staat, maar past eigenlijk niet werkelijk bij jou. Als je op je eigen plek had gestaan, was je uitgangspositie namelijk anders geweest en had je van daaruit mogelijk ook andere richtingen gekozen. Richtingen die je wezen zou bekrachtigen.

Momenteel doe ik een opleiding en leer ik de methode van systemisch werken. Systemisch werk beschouwt ordening en het hebben van een eigen specifieke plek binnen het grote geheel als een natuurlijk gegeven. Op het moment dat je op je eigen plek staat komt er rust in de ordening. Wanneer je echter van je plek af bent, ontstaat er disbalans. Dan ontstaat er onrust bij jou maar ook in de verhouding en wisselwering met anderen. Wanneer je niet goed kunt gronden, sta je niet stevig in je identiteit.

Ieder mens heeft een eigen aard en een eigen specifieke plek in de wereld. Wanneer je niet je eigen plek afbakent en inneemt, dan ben je dus als het ware van je plek. Je bent niet daar waar je thuis hoort, of anders gezegd: “je bent niet op je plek”. Het kan dan gebeuren dat je je van binnen onrustig voelt, niet stabiel, niet verbonden, afgesneden, niet krachtig, ongezien, boos, gefrustreerd, enzovoorts.
Natuurlijk kun je als aardebewoner niet zomaar even uit de wereld verdwijnen, je moet wel ergens staan. Je bent er dus wel, maar op een dieper niveau eigenlijk niet volledig (want dat kan dus alleen op je eigen plek).
Daarbij is het zo dat wanneer je niet op je eigen plek staat, die plek dus eigenlijk leeg is (onvervuld). Het kan dan zomaar gebeuren dat iemand anders jouw plek en rol in de wereld gaat innemen (de ruimte gaat opvullen). Deze persoon is dan dus eigenlijk ook van zijn/haar plek.

Om op onze plek te komen, dienen we naar binnen te gaan. Onze ware identiteit vinden we in ons hart. We vinden het niet in ons hoofd. Wanneer we in ons hart zijn, zijn we op de plek waar we horen…

“Wees daar waar je hart is”