De zon, de stralende ster in ons midden

De intentie van jouw ziel

Zoals de meeste wel weten, kent de astrologie twaalf zonnetekens. Je zou kunnen zeggen dat de zon twaalf verschillende ‘gezichten’ heeft (of twaalf verschillende stralen). Afhankelijk van je geboortemoment resoneert als het ware één ‘gezicht’ van de zon het meeste met jouw eigen hart.  Anders gezegd: de energie van één van de twaalf zonnestralen kleurt je hart. Hoe meer je je hart kunt openen, hoe zuiverder je ook ‘de toon’ van jouw zonnestraal persoonlijk en eigen kunt maken.

Een belangrijke voorwaarde om gelukkig te kunnen zijn, is dat we expressie kunnen geven aan onze ware aard. Iedereen die geboren wordt, draagt een visioen met zich mee. Een droom, een beeld van wat hij in het hier en nu tijdens de reis op aarde kan manifesteren. Wat hij kan creëren als hij zijn volle potentieel neerzet.
Echter, in een eerder artikel over de zoektocht naar geluk noemde ik het ook al, om dit te kunnen moeten we eerst wel weten wie we zijn. Onze zoektocht naar geluk begint dus met het stellen van de vraag: wie ben ik? De zon geeft in de horoscoop op symbolische wijze een aanwijzing.

De zon geeft de aarde onvoorwaardelijk licht en warmte, zonder hiervoor iets terug te verwachten. In die zin is de zon een solide, betrouwbare en onvermoeibare bron van kracht. Daarbij is de zon vanaf de aarde gezien altijd onderweg. Afwisselend klimt hij omhoog of daalt hij gestaag naar beneden. Je kunt overigens de klok erop gelijk zetten want hij is altijd op tijd.

De oude volken zoals de Maya’s, vertaalden het cyclische proces van de zon rechtstreeks naar het dagelijkse leven. Zo zagen zij bijvoorbeeld dat niet alleen de zon, maar ook iedere omstandigheid een proces op aarde met een opkomst en ondergang kent. Na iedere zonsondergang (ondergang van tijdsperiode) komt er weer iets nieuws voor in de plaats. Zij het met een wat andere energie (andere kleurtoon). Zo is iedere reis van de zon door de tijd uniek.

Symbolisch komt tijdens onze geboorte een nieuwe zon op. Een nieuw hart, in een nieuw lichaam begint te kloppen en onze reis door de tijd begint….