De Roep van Jupiter & Saturnus de begrenzer

DE ROEP VAN JUPITER

Stromende energie maakt gelukkiger dan starre, vastzittende, geblokkeerde energie. Dromen, fantaseren, spelen, onderweg zijn hoort bij stromende energie. Echter, wanneer de dromen ‘op’ zijn en nieuwe ideeën uitblijven, dan is het waarschijnlijk tijd om je geest op te porren en je blikveld te verruimen. Ruim je hoofd op en maak tijd voor nieuwe ervaringen en nieuwe belevenissen. Soms constateer je dat je in cirkels blijft draaien. Mogelijk heb je alles uit de ervaring van je huidige omstandigheden gehaald en zit er voor jou geen nieuwe ontwikkeling meer in. Op zo’n moment roept Jupiter je op om je horizon te verruimen en op zoek te gaan naar nieuwe dromen en een nieuwe leerschool.

Wanneer we blijven hangen in het verleden, wanneer we maar blijven worstelen met oud zeer, hebben we een volwassen held nodig die ons kan redden. Wanneer je je ondermijnt voelt in je kracht, op een bepaalde manier opgeslokt, beperkt en onvrij voelt, werp dan eens een blik op de held uit onze horoscoop die ons verlost uit de greep van angst: Jupiter!
Jupiter gaat over hoop en het bewandelen van nieuwe wegen richting de toekomst. In de mythe zien we dit symbolisch terug. Zo versloeg hij Saturnus (Kronos) en redde Pluto (Hades) uit de buik van Saturnus.

Van Saturnus kunnen we veel deugden leren. Saturnus gaat over de gevestigde orde, over oude vertrouwde waarden, over het vasthouden van tradities. Maar structuren kunnen gedurende onze reis door de tijd te beperkend worden. Willen we onszelf echter geestelijk blijven ontwikkelen, willen we blijven ‘doorstromen’ dan zullen we ons moeten openstellen voor nieuwe ervaringen. Wanneer Saturnus ons wijst op verstarring (op roest), doen we er goed aan om Jupiter op de troon te zetten en te laten meeregeren. Hij is uiteindelijk de aangewezen innerlijke leider die we in onszelf zouden moeten aanboren om het volgzame kind, volwassen te laten worden. Uiteindelijk moeten we om te kunnen vliegen ons nest: de regels, het gezag, de normen en waarden, de patronen van het ‘ouderlijk huis’ (Saturnus), verlaten.

Saturnus de Begrenzer

Ieder van ons moet uiteindelijk in het leven een duidelijke vorm aannemen, een identiteit opbouwen. We moeten ons aanpassen aan dat wat we in het leven als bouwstenen en ook als ‘taak’ hebben meegekregen. Er zijn helaas grenzen aan onze dromen, aan onze mogelijkheden, aan onze idealen. Grenzen waar we niet aan voorbij kunnen gaan, ook al willen we iets anders zijn, iets anders worden, we kunnen niet voorbij bepaalde wetmatigheden in ons leven. We hebben verantwoordelijkheden te dragen, hoeveel we ons er misschien ook tegen willen verzetten. We worden gedwongen deel te nemen aan een cyclus, aan een bepaald wetmatig plan, we worden gedwongen een bepaalde vorm aan te nemen, keuzes te maken die ons karakter ondersteunen in plaats van ze ondermijnen of onderuit halen.

Dit alles wordt aangegeven door de planeet Saturnus. Saturnus dient jouw ik-kracht, hij wil helpen deze vorm te geven, ook al ervaar je dat soms anders. En zie je eerder de beperking ervan. Maar juist door de beperking van dat wat er niet is, onder ogen te komen en te accepteren wat er wel is, door te werken met wat we hebben en ons alleen te focussen op dat dus, dan komen we werkelijk tot groei. Dan komen we tot de essentie…