De koning der planeten: Jupiter

Vraag je je wel eens af: wat heb ik nodig om mij veilig en beschermd te voelen? Zaken waarbij ik mij niet prettig bij voel weet ik vaak wel te benoemen. Maar het constructief bedenken wat ik nodig heb om de omstandigheden die mij onzeker maken te veranderen, gaat niet vanzelf. Ik heb een plan van aanpak nodig, een strategie, een visie. Juist in gevoelige kwesties heb ik mijn verstand als ondersteuning nodig. Zonder verstand blijf ik mij in onveilige situaties onbeschermd voelen.

We voelen ons soms onbemind, onbeschermd of zonder gevoel van verwantschap zonder te weten hoe we dit gevoel kunnen transformeren, hoe we invloed kunnen uitoefenen op ons gevoel van veiligheid. Ik heb het hier overigens niet specifiek over mensen die momenteel in een uitzichtloze, onmachtige situatie verkeren en dringend verlangen naar veiligheid. Zoals mensen die onterecht in gevangenschap zitten en onvrijwillig worden vastgehouden, of mensen die leven in oorlogssituatie of terecht zijn gekomen in een ramp. Nee, ik heb het vooral ook over hen die momenteel helemaal niet in een levensbedreigende situatie verkeren, maar zich tijdens het gewone dagelijkse leven toch onzeker, angstig, onveilig en onbeschermd en daardoor onvrij voelen.
Om onszelf in zo’n geval te kunnen beschermen en ons veilig te kunnen voelen hebben we misschien een held nodig. Een held die ons helpt onze innerlijke draak te verslaan en ons verlost uit de greep van angst.
Deze held is Jupiter. Tenminste als je het bekijkt vanuit de mythologie. Jupiter versloeg in de mythe Saturnus (Kronos) en redde Pluto (Hades) uit de buik van Saturnus.

Wanneer we onze eigen Pluto willen verlossen – bevrijden – transformeren – of hoe je het ook maar wil noemen, is het een idee om de hulp van Jupiter, onze held, in te schakelen.
De mythische Saturnus was geen toonbeeld van liefhebbende ouder en at zijn kinderen op. Saturnus was de vader die bang is zijn macht en heerschappij kwijt te raken. Alleen zijn zoon Jupiter wist te ontkomen. Deze redde vervolgens op oudere leeftijd zijn broers en zussen door zijn vader een braakopwekkend middel te geven, waardoor Pluto, onze oerkracht, kon worden bevrijdt.

Wanneer we blijven hangen in het verleden, wanneer we maar niet wakker kunnen worden uit een nare droom of herinnering, terwijl het daglicht allang door het raam naar binnen schijnt, wanneer we maar blijven worstelen met onze volwassenheid of wanneer de grond onder onze voeten maar wankel blijft (zie ook vorig stukje over IC), hebben we  een held nodig die ons kan redden. Wanneer je je ondermijnt voelt in je kracht, op een bepaalde manier opgeslokt, beperkt en onvrij voelt, werp dan eens een blik op Jupiter, de koning der planeten, onze held en heelmeester.

Jupiter was bij de Romeinen de stralende oppergod, de god van het licht en de stralende hemel. Hij was identiek aan Zeus. Zowel Saturnus als Jupiter kunnen we associëren met leiderschap. Saturnus (de oude leider – senior) werkt vanuit ambitie en is praktisch ingesteld. De wereld door de ogen van Saturnus moet er vooral praktisch, nuttig, bruikbaar en gestructureerd eruit zien. Saturnus instelling is traditioneel, sober en behouden. Een teveel aan wetmatigheden kan echter een beperkend en beklemmend gevoel teweeg brengen. Jupiter is echter van een nieuwe generatie (nieuwe leider – junior) en wanneer hij zijn vader opvolgt en de nieuwe wereldleider wordt, toont hij zich tolerant, optimistisch, vrijgevig, als een man met een visie. Jupiter inspireert de wereld met zijn wijsheid en positieve instelling. Jupiter staat dan ook voor ruimte en groei. Ook Saturnus ambieert ontwikkeling, alleen is zijn werkwijze meer gestructureerd en planmatig van aard. Van Saturnus kunnen we veel deugden leren en de waarde van spaarzaamheid leren inzien. Maar willen we tijdens ons leven ook gelukkig worden dan zullen we ook onze aandacht moeten richten op nieuwe en andere mogelijkheden en de toekomst. Saturnus gaat in die zin over de gevestigde orde, over oude vertrouwde waarden, over het vasthouden van tradities, terwijl Jupiter gaat over hoop en het bewandelen van nieuwe wegen richting de toekomst.

Ik las laatst in een boek de zin: “We zien alleen wat het filter in onze hersenen doorlaat”. Saturnus houdt in mijn ogen dit filter in stand, terwijl Jupiter volgens mij het filter wegtrekt.
Het is overigens opmerkelijk dat over Saturnus op astrologisch gebied meer lijkt te zijn gezegd en geschreven dan over Jupiter. We lijken meer in de ban van Saturnus. Toegegeven gaat zijn gang door de huizen niet ongemerkt aan mij voorbij en zijn invloed is merkbaar. Saturnus rondgang door de huizen geeft steevast die gebieden aan waarin ik mij op dat moment beperkt voel in mijn zelfexpressie en waar ik moeilijkheden ondervind. Daar waar Saturnus staat lijkt vertraging op te treden waardoor mijn aandacht zich lijkt te concentreren op één punt. Wanneer we het thema dat wordt aangeraakt echter willen verwerken (ontkrampen) dan hebben we volgens mij veel aan de energie van Jupiter. Wij moeten als het ware een optimistische blik op het ‘probleem’ werpen en onze innerlijke wijsheid erop loslaten. Vervolgens moeten we deze wijsheid als leidraad nemen en ons niet ongemerkt laten verlammen door een vastgeroeste kwestie. Wanneer Saturnus ons wijst op verstarring, doen we er goed aan om Jupiter op de troon te zetten en te laten meeregeren. Hij is de aangewezen leider die uiteindelijk in staat is Pluto te bevrijden.