Tagarchief: Cheiron

Pijn (thema cheiron)

Zolang we een hart hebben, kunnen we ook pijn ervaren. Leven zonder pijn is op aarde niet mogelijk. Deze realiteit kunnen we niet ontlopen. We lopen altijd het risico gewond te raken. Pijn hoort bij het leven. We doen er goed aan om het bestaan van pijn te erkennen en toe te laten tot onze werkelijkheid.

Soms worden we dusdanig diep geraakt dat de pijn niet zomaar geneest. Het is belangrijk om aandacht te besteden aan de pijn. Het is belangrijk om de wond te verzorgen, want een wond die niet geneest kan het lijden in de toekomst onnodig lang in stand houden. Pijn beïnvloedt onze houding in het leven en onze blik op de toekomst.

Bang zijn voor pijn in de toekomst is zinloos, maar blijkbaar werkt het in het leven zo, dat we ons eerst onnodig lang ergens aan vasthouden (doorleven), voordat we de werkelijke betekenis van iets kunnen doorzien.

Het leven doet extra pijn wanneer we onszelf verlaten. Het erkennen van wat er nu is, het toelaten van het gevoel, het doorvoelen van pijn, het doorvoelen van liefde, dat kan alleen hier in de middenwereld, in het heden, in het nu.
Net zoals we de pijn na een verwonding eerst moeten vasthouden voordat we het weer los kunnen laten, moeten we hetzelfde doen met onze emoties. 

Het leven is als de oceaan, altijd in beweging…
 
 
(Cheiron: ik toon weerstand, ik bezit het vermogen mijzelf te helen, ik kan mij losmaken, ik kan het alleen).
 

Ons helend vermogen: Cheiron

Al een poosje houdt Cheiron mij bezig. Ik probeer de betekenis van deze mogelijk verdwaalde Planetoïde uit de Kuipergordel te plaatsen. Men heeft het vermoeden dat Neptunus ooit met zijn enorme zwaartekracht Cheiron binnen zijn baan trok en hij is dus net als de Plutoïden afkomstig uit de Kuipergordel. Opmerkelijk is dat ook het thema van Cheiron te maken heeft met lijden en net als Sedna met gekwetstheid en opgelopen trauma. Maar wat is nu eigenlijk het verschil tussen Cheiron en Sedna? Beide verstoten, beide getraumatiseerd. Het is overigens opmerkelijk dat een Kuipergordelobject zich als het ware op de voorgrond heeft geslingerd en daardoor de aandacht naar zich toe lijkt te willen trekken.
Ik ben er voor mezelf achter dat Cheiron te maken moet hebben met familiethema’s (beter gezegd: drama’s). Dit kunnen thema’s zijn die van generatie op generatie worden doorgegeven en ongemerkt in de aura blijft hangen. Zo kunnen angsten afkomstig uit het verleden of gebeurtenissen van een grootouder, zonder dat je er erg in hebt, je in de greep houden. Angst voor het onbekende, angst voor de boze buitenwereld, angst voor geweld, ziektes of andersoortige zaken kunnen van moeder op dochter, van vader op zoon, generatie op generatie worden doorgegeven.
Cheiron lijkt te gaan over je weerstand. Over het vermogen weerstand te bieden tegen problemen die afkomstig zijn uit het veld van de familieclan. In de mythe lukte Cheiron het om weerstand te bieden tegen het trauma van de afwijzing door zijn ouders. Hij is zich uiteindelijk geheel van zijn familie gaan onderscheiden en is er zelfs bovenuit gestegen met zijn wijsheid en kennis over geneeskunde. Cheiron hoort bij de familie van de ruwe en niet al te vriendelijke Centauren, maar Cheiron liet dit hele door egogedreven stuk in zijn persoonlijkheid los.
Cheiron zouden we kunnen zien als de stille kracht die in ieder van ons besloten ligt om patronen te doorbreken, de geschiedenis te helen en de rode verstikkende draden die je energetisch belemmeren om een vrije ziel te zijn door te breken (Cheiron staat overigens niet voor niets tussen de planeten Saturnus en Uranus in). Cheiron zuivert je energieveld, heelt de ziel puur en alleen door het verhogen van de weerstand. Allemaal met het doel: ruimte te creëren, het vergroten van je bewustzijn.
Wanneer je het kunt invoelen, kun je bij Sedna de zwaarte en verdriet van het afgescheiden zijn ervaren terwijl dit gevoel bij Cheiron ontbreekt. Bij Cheiron voel je geen zwaarte, verdriet of angst. Eigenlijk voel je niets van dit alles. Wat je wel voelt is een stille aanwezige kracht. Het is een prettige ontspannen stilte, een bewuste aanwezigheid. Cheiron is positief ingesteld en concentreert zich op mogelijkheden, niet op onmogelijkheden. Cheiron wacht zonder oordeel tot het moment jij klaar bent zijn kracht te benutten. Zijn symbool lijkt op een sleutel en geeft daarmee aan de sleutel van persoonlijke vrijheid in handen te hebben.
Cheiron treedt naar voren wanneer je weerstand biedt tegen overtuigingen en banden die je door de familie is ingefluisterd (zij het energetisch). In de mythe wist Cheiron een bijzondere gouden harp te bespelen. De muziek scheen zijn beluisteraars een inzicht te verschaffen dat niet met menselijke spraak te verkrijgen was. Zo is het ook met betrekking tot dit thema. Iedereen die wel eens met familieopstellingen te maken heeft gehad weet vast wat ik bedoel. Met het verstand kunnen we namelijk niet bevatten welke banden en patronen ons ongemerkt in de greep houden. Dat bewustzijn, wanneer je begint te ervaren dat een overtuiging, bagage, aangeleerd of automatisch gedrag niet bij jou thuishoort maar losgekoppeld kan worden, kan alleen via het gevoel tot je doordringen. Je kunt jezelf helen door blokkades in energie te doorbreken, zodat leed niet opnieuw beleefd hoeft te worden door een volgende generatie. Enkel de behoefte om weerstand te bieden tegen patronen en belemmeringen opgeworpen door je afkomst, is voldoende om een transformatie in gang te zetten. Ja, ik kan er niet onderuit, ook Cheiron gaat (net als de Plutoïden) over transformatie van lijden. En het verschil tussen Sedna en Cheiron? Sedna zegt: ik eer mijzelf, ik ben het waard (we kunnen samen één zijn), terwijl Cheiron zegt: ik toon weerstand, ik bezit het vermogen mijzelf te helen (ik kan mij losmaken, ik kan het alleen).