Plutoïden

Mijn boek is al een tijdje uit:Saskia3
De Plutoïden, lichten van kosmische wijsheid, maar het proces van inzichten verwerven gaat onverminderd verder. In deze rubriek staan allerlei inzichten met betrekking tot de Plutoïden. Deze inzichten zijn uit mijn eigen leerproces voortgekomen. Dit hele thema sluit aan bij Pluto die als het ware de drijvende motor achter het hele proces van transformatie van de vernietiging (het lijden) is.
Transformatie van het lijden is een gemeenschappelijk thema van de Plutoïden.

Transformatie
Soms zijn er krachten werkzaam, zo overweldigend groot dat ze buiten jou wil om tot intense emotionele explosies leiden en meetrekken de donkerte in. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een ongeval, oorlog en geweldsmisdrijven. Deze krachten schijnen van buitenaf ons aan te willen vallen. Zo voelen we ons in die situaties als het ware aangevallen door iets of iemand uit de buitenwereld. Zoals in situatie waar een geweldpleger ons overvalt en beroofd, een bacterie ons immuunsysteem platlegt of een trein die ontspoort.
Naast gewelddadigheid en vernietigende krachten die van buitenaf (middels omstandigheden) lijken te komen, zijn er ook zelfvernietigende krachten die van binnenuit opereren. Deze vernietigende krachten zijn veelal minder zichtbaar en onbewust, maar eenmaal tot bewustzijn  gebracht, zijn ze te sturen. Of anders gezegd we kunnen ze transformeren. Om deze transformatie te bewerkstelligen, hebben we echter een heldere binnenwereld nodig. Wanneer het ons lukt om vanuit een innerlijke staat van rust en ruimte te zijn, kunnen we tot nieuwe inzichten komen en het lijden als gevolg van zelfdestructie constructief gaan aanpakken.

De Plutoïden zijn net wijze oude meesters. Zij drukken wijsheid uit en staan zeg maar in verbinding met het grootse energieveld van bewustzijn. Net zoals alle andere planeten een energieveld hebben (zij het op een meer fysiek bewustzijnsniveau), bezitten de Plutoïden ook een eigen energieveld. We zouden dit velden van wijsheid kunnen noemen. Je kunt inhaken op zo’n energieveld van wijsheid en de inzichten in stukjes (de informatie is te veel omvattend om in één keer te bevatten) als het ware in je geest ‘downloaden’.

*Klik op de namen van de Plutoïden  die onder deze kop  (de Plutoïden) hangen en lees een aantal van mijn bevindingen. Tevens plaats ik regelmatig een artikel over het onderwerp op deze site.

Praktijk voor astrologie