KIOSK

-Mijn boek:  De Plutoïden; Lichten van kosmische wijsheid
Paperback / 304 pagina’s / Uitgeverij Hajefa
ISBN: 978-90-77677-70-4 Prijs: € 24,95
Hieronder de achterkanttekst van mijn boek vertaald in het Engels, Mijn boek is in het Nederlands uitgegeven. 

The Plutoids, Lights of inner wisdom

Just after the turn of the century, new light was shed on the spatial area around Pluto.Astronomical developments have led to a new area being studied within astrology through the discovery of new celestial bodies, the so called trans-Neptunian objects.
Long before the discovery of the new dwarf planets, Pluto had taken his place in astrology. Pluto carries an elusive, overwhelming, confrontational and transforming force. But this quality no longer belongs solely to Pluto. Now Huya, Varuna, Ixion, Quaoar, Haumea, Eris, Sedna, Orcus and Makemake join Pluto as co-saviors of our subconscious
Just as a lamp can be turned on and off, the dwarf planets jointly operate the light switch in our consciousness.The dwarf planets intend to lift the darkness. They intend to raise awareness.

Our distant ancestors saw themselves surrounded by the living beings of nature and all these natural beings were given their own place and identity in the stories.Nowadays, less and less importance is attached to godly wisdom and we have lost many spiritual values.However, the time seems to have come to give meaning to the gods’ wisdom that is linked to the dwarf planets, within astrology and within our spiritual development. Perhaps we have now arrived at a time where we become receptive to the energy of the fifth element ether.
This element has the ability to build a bridge between the lower and higher consciousness, and that is exactly what the teachings of the dwarf planets are about.
The discovery of these planets does not happen coincidentally at this moment when the findings are in line with the current changes of our spiritual consciousness.This book is indispensable for those who are open to new astrological developments and want to know more about the planets of the new age.Op mijn site plaats ik regelmatig nieuwe artikelen, onder andere over het fascinerende onderwerp: De Plutoïden.  Nog meer  uitgebreide artikelen kunnen  voor een kleine vergoeding via de mail (in PDF) worden toegezonden. Belangstelling? Stuur mij een mail: info@sterrentaal.nl 

Sedna’s keuze

Het betreft een uitgewerkte aanvulling op het hoofdstuk Sedna uit mijn boek. Aan de hand van de mythe bespreek ik de astrologische betekenis en geef ik aanwijzingen met betrekking tot het duiden. Prijs van dit artikel (18 pagina’s): € 6,-

De Plutoïden hebben betrekking op het thema overleven en het maken van keuzes. Zo ook Sedna. Kort gezegd gaat de mythe over een beeldschoon meisje dat vanwege haar behoefte aan veiligheid en comfort een noodlottige keuze maakt. Een keuze die haar uiteindelijk zelfs het leven kost.
Sedna gaat over het persoonlijke recht van keuzevrijheid, ook als die keuze indruist tegen een zogenaamd ‘hogere macht’.
Op een diepere manier wijst Sedna naar mijn gevoel op een een  collectieve knoop in ongelijkwaardige relaties. Hiermee bedoel ik relaties waarbij er sprake is van ongelijkwaardige machtsverhoudingen, zoals bijvoorbeeld tussen ouders en kinderen.  Maar deze knoop heeft  ook te maken met ongehoorzaamheid en het overtreden van de (sociale) regels.

 De mythe van Saturnus. Een verhaal over de evolutie van de geest. 
Prijs artikel: € 6,- (Het volledige verslag telt 12 pagina’s)

In het verre verleden toen computers nog niet bestonden, vonden mensen het (net als nu) belangrijk om levenswijsheid door te geven aan het nageslacht. De leer van het leven neemt echter veel woorden aan uitleg in beslag (het is veelomvattend). Daarbij kan ons geheugen niet alles bewaren wat er te weten valt. Omdat het niet alles kan bewaren, is onze geest erop gericht om alleen het essentiële vast te houden. Of eigenlijk: datgene wat de geest denkt dat essentieel is (……)
Zonder al te veel moeite kan kennis met behulp van verhalen naar de toekomst worden getransporteerd en bewaard blijven (onthouden worden). Oude mythes die in het verleden mondeling werden doorgegeven, bewijzen dat het transporteren van informatie uit het verleden naar het heden daadwerkelijk is gelukt. Mythes worden vandaag de dag immers nog steeds doorverteld en keer op keer opgeschreven. Mythes bieden het geheugen van de mensheid dus een steuntje in de rug. Zij helpen ons herinneren.
Laten we naar de mythe van Saturnus gaan…

Praktijk voor astrologie