KIOSK

Op mijn site plaats ik regelmatig nieuwe artikelen, onder andere over het fascinerende onderwerp: De Plutoïden.  Nog meer  uitgebreide artikelen kunnen  voor een kleine vergoeding via de mail (in PDF) worden toegezonden. Belangstelling? Stuur mij een mail: info@sterrentaal.nl 

-Nieuw artikel:     Sedna’s keuze’

Het betreft een uitgewerkte aanvulling op het hoofdstuk Sedna uit mijn boek. Aan de hand van de mythe bespreek ik de astrologische betekenis en geef ik aanwijzingen met betrekking tot het duiden. Prijs van dit artikel (18 pagina’s): € 5,-

De Plutoïden hebben betrekking op het thema overleven en het maken van keuzes. Zo ook Sedna. Kort gezegd gaat de mythe over een beeldschoon meisje dat vanwege haar behoefte aan veiligheid en comfort een noodlottige keuze maakt. Een keuze die haar uiteindelijk zelfs het leven kost.
Sedna gaat over het persoonlijke recht van keuzevrijheid, ook als die keuze indruist tegen een zogenaamd ‘hogere macht’.
Op een diepere manier wijst Sedna naar mijn gevoel op een een  collectieve knoop in ongelijkwaardige relaties. Hiermee bedoel ik relaties waarbij er sprake is van ongelijkwaardige machtsverhoudingen, zoals bijvoorbeeld tussen ouders en kinderen.  Maar deze knoop heeft  ook te maken met ongehoorzaamheid en het overtreden van de (sociale) regels.

Emotionele betrokkenheid

Prijs bundel : € 5,00 (Het volledige verslag telt ruim 16 pagina’s)

Bundel van 11 artikelen, met als rode draad het thema  (emotionele) betrokkenheid of inlevingsvermogen. Deze bundel geeft stof tot nadenken en is niet specifiek astrologisch georiënteerd. De verschillende onderwerpen en inzichten die worden aangesneden en benoemd, kunnen we echter wel verbinden met de boodschappen van de Plutoïden.

Onderwerpen:  Tolerantie, ontzag, het oordeel, loyaliteit, liefde, berouw, afweer, zelferkenning, trots en opmerkzaamheid.

 De mythe van Saturnus. Een verhaal over de evolutie van de geest. 
Prijs artikel: € 4,50 (Het volledige verslag telt 12 pagina’s)

In het verre verleden toen computers nog niet bestonden, vonden mensen het (net als nu) belangrijk om levenswijsheid door te geven aan het nageslacht. De leer van het leven neemt echter veel woorden aan uitleg in beslag (het is veelomvattend). Daarbij kan ons geheugen niet alles bewaren wat er te weten valt. Omdat het niet alles kan bewaren, is onze geest erop gericht om alleen het essentiële vast te houden. Of eigenlijk: datgene wat de geest denkt dat essentieel is (……)
Zonder al te veel moeite kan kennis met behulp van verhalen naar de toekomst worden getransporteerd en bewaard blijven (onthouden worden). Oude mythes die in het verleden mondeling werden doorgegeven, bewijzen dat het transporteren van informatie uit het verleden naar het heden daadwerkelijk is gelukt. Mythes worden vandaag de dag immers nog steeds doorverteld en keer op keer opgeschreven. Mythes bieden het geheugen van de mensheid dus een steuntje in de rug. Zij helpen ons herinneren.
Laten we naar de mythe van Saturnus gaan…

-Artikel uit de astrologische agenda van 2017:                                          ‘De zoektocht naar geluk: De Plutoïden’
 Prijs artikel: € 4,50 (3506 woorden)
– Artikelen over Sedna.
Zes artikelen die tevens op mijn site te lezen zijn, kunnen in de mail (PDF) worden toegezonden.  Prijs: 3,50

 


Mijn boek: 
De Plutoïden; Lichten van kosmische wijsheid
Paperback / 304 pagina’s / Uitgeverij Hajefa
ISBN: 978-90-77677-70-4 Prijs: € 24,95

UntitledVlak na de eeuwwisseling werd er nieuw licht geworpen op het ruimtelijk gebied rondom Pluto. Astronomische ontwikkelingen hebben door de ontdekking van nieuwe planeten ertoe geleid dat er binnen de astrologie een nieuw gebied te bestuderen is.

Al geruime tijd voor de ontdekking van de nieuwe dwergplaneten, had Pluto binnen de astrologie zijn plek ingenomen. Pluto draagt een ongrijpbare, overweldigende, confronterende en transformerende kracht in zich. Maar deze kwaliteit bezit Pluto niet langer alleen, behalve Pluto zijn nu ook Huya, Varuna, Ixion, Quaoar, Haumea, Eris, Sedna, Orcus en Makemake medebewaarders van ons onderbewuste. Net zoals een lamp aan- en uitgezet kan worden, bedienen de dwergplaneten gezamenlijk de lichtschakelaar in ons bewustzijn. De dwergplaneten hebben de intentie om de duisternis op te heffen. Ze hebben de intentie om datgene wat onbewust is, bewust te maken.

Onze verre voorouders zagen zich omringd met de levende wezens van de natuur en al deze natuurlijke wezens kregen in de verhalen een eigen plaats en identiteit. Tegenwoordig wordt er steeds minder belang gehecht aan godenwijsheid en zijn we veel spirituele waarden kwijtgeraakt. De tijd lijkt echter aangebroken om de godenwijsheid die gekoppeld is aan de dwergplaneten, binnen de astrologie en binnen onze spirituele ontwikkeling, betekenis te geven. Wellicht zijn we nu in een tijd aangekomen waar we ontvankelijk worden voor de energie van het vijfde element ether. Dit element heeft de eigenschap een brug te slaan tussen het lagere en hogere bewustzijn, en dat is precies waar de leringen van de dwergplaneten over gaan.

De ontdekking van deze planeten vindt niet toevallig op dit moment plaats en de bevindingen sluiten aan bij de huidige veranderingen van ons spirituele bewustzijn. Dit boek is onmisbaar voor diegene die openstaat voor nieuwe astrologische ontwikkelingen en meer wil weten over de planeten van de nieuwe tijd.

 

 

 

Praktijk voor astrologie