De Plutoïden

 Hieronder vijf van mijn artikelen over het thema de Plutoïden:

1. De naam Plutoïden
2. De gang van de Plutoïden door de dierenriem
3. Wilskracht en Pluto
3. Oorzaak van lijden
4: De Plutoïden en de kracht van onze overtuigingen

 


 1. De naam Plutoïden

Wie/wat zijn ze en waarom noem ik de zogenaamde Pluto-achtige planeetjes in mijn artikelen en in mijn boek eigenlijk Plutoïden? Wat is de ‘juiste’ benaming? Voordat ik mijn boek uitgaf heb ik hier lang over nagedacht en verschillende namen overwogen, zoals:

Nieuwe planeten, ook al zijn ze kleiner dan de algemeen bekende planeten en zijn ze dus eigenlijk planeetjes (dwergplaneten). Daarbij zijn ze eigenlijk niet nieuw (ze zijn eerder onbewust) en volgens astronomen zijn ze geen planeet, maar dwergplaneet (erkent of kandidaat-dwergplaneet).

Dwergplaneten, deze naam geeft dezelfde verwarring als de naam Plutoïden, omdat niet alle objecten genoemd in mijn boek  officieel erkend zijn als dwergplaneet.

Trans Neptunische objecten, dit is een verzamelnaam en ik vond het voor mijn boek een wat zakelijke omschrijving voor een te grote groep.

IJsdwergen, een veelgehoorde bijnaam voor deze groep. Deze naam was mogelijk een goede optie.

Plutino’s, dit is echter een benaming voor een specifieke groep hemellichamen in de Kuipergordel. Niet alle kandidaat-dwergplaneten die ik in mijn boek beschrijf zijn Plutino’s, maar sommige zijn bijvoorbeeld Cubewano’s of Scattered disk objects.

Plutoïden, dit zijn alle dwergplaneten die zoals Pluto in een baan buiten die van Neptunus draaien. Niet alle in mijn boek genoemd zijn echter erkend als dwergplaneet en dus ook niet als Plutoïde, maar is het waarschijnlijk wel!
*Het valt overigens op dat het thema erkenning een grote rol speelt in de thematiek en betekenis van deze hemellichamen! 

Pluto bevindt zich binnen het gebied voorbij de baan van Neptunus. Dit gebied wordt de Kuipergordel genoemd. Deze naam heeft het gebied te danken aan de Nederlandse/Amerikaanse astronoom Gerard Kuiper, die in de vorige eeuw op het bestaan van dit gebied wees.
De ontdekking van vele zogenaamde ‘Trans-Neptunische Objecten’ in de Kuipergordel deed een hoop stof opwaaien. Er rezen allerlei vragen op, zoals: Wanneer is een planeet eigenlijk een planeet en aan welke voorwaarden moet worden voldaan? En: voldoen de kleine planeetjes in de Kuipergordel wel aan de criteria? De Internationale Astronomische Unie stelde een definitie vast die het verschil tussen planeten en de Pluto-achtige dwergplaneten moest omschrijven. In 2006 kwamen zij met een definitie naar buiten waarna Pluto gedegradeerd werd tot dwergplaneet. Vervolgens gaf de IAU deze kleine hemellichamen buiten de baan van Neptunus, de naam Plutoïden. Alle dwergplaneten die in een baan buiten die van Neptunus draaien, zoals Pluto, zijn dus Plutoïden. Waarschijnlijk zijn er velen Plutoïden in ons zonnestelsel.
De astrologen worden door  de ontdekking van de familieleden van Pluto echter voor een probleem gesteld, namelijk: er zijn er maar een aantal officieel erkend. Dit zijn Pluto, Eris, Haumea en Makemake. De andere staan wel te boek als kandidaat-dwergplaneet. En wat doe je dan als astroloog die toch graag een naam wil geven aan deze nieuwe groep?
Hoewel niet alle genoemde namen in het boek officieel als dwergplaneet en dus Plutoïde genoteerd staan, heb ik er uiteindelijk toch voor gekozen om de TNO’s (trans neptunische objecten) die ik in mijn boek heb onderzocht, de naam Plutoïden te geven. Het woord Pluto zit erin en ik ervaar ze echt als een groep, als zijnde een kosmische familie met Pluto aan het hoofd.
De toekomst moet uitwijzen of ook de anderen, zoals Huya, Varuna, Ixion, Quaoar, Sedna en Orcus officieel erkend zullen worden als dwergplaneet.

Het is mijn mening dat de genoemde kuiperobjecten tot het genootschap van Pluto gerekend kunnen worden en dat wij ze daarom op soortgelijke wijze astrologisch kunnen duiden. Tevens is het mijn ondervinding dat zij wijsheid uitdrukken en allen op dezelfde transformerende krachten als Pluto drijven. Om die reden geef ik deze TNO’s in mijn boek het voordeel van de twijfel en noem ze Plutoïden, al is het maar omdat ik het vriendelijker vindt klinken dan Trans-Nepunisch Object. Uiteindelijk gaat het volgens mij niet om de naam, maar om de inhoud, om het wezen, de schoonheid en de kracht achter de naam. Precies zoals Romeo dus in het donker in het oor van Julia fluisterde:

„Wat stelt een naam voor? Een roos zou met een andere naam net zo zoet geuren.”

William shakespeare

*Zie ook onderstaande link van astronoom Mike Brown http://web.gps.caltech.edu/~mbrown/dps.html


2. De gang van de Plutoïden door de dierenriem

De zogenaamde ijsdwergen in de Kuipergordel hebben een schommelende gang door de tekens van de dierenriem, ze wiegen. Zo staat Quaoar bijvoorbeeld op 4 januari 1970 (mijn geboortejaar) op bijna anderhalve graad in het teken Schorpioen. Een aantal maanden later in juli is hij echter twee graden achteruit gelopen (retrograde beweging) en staat hij weer in Weegschaal. Maar op 30 december staat Quaoar echter weer op tweeënhalve graad in Schorpioen.

Makemake staat in het jaar van zijn ontdekking 2005, op januari 21 graden Schorpioen 37, maar op 9 juni is hij twee graden teruggelopen naar 19 graden Schorpioen. Op tweede kerstdag in 2005 staat Makemake echter weer op 22 graden Maagd 41.
Wil je dus de juiste stand weten van de Plutoïden in je geboortehoroscoop, zeker wanneer de Plutoïden vlak voor of na een cusp van huis staat, dan dien je het zekere voor het onzekere te nemen en in de efemeriden de juiste positie op te zoeken. Deze efemeriden van de dwergplaneten zijn goed te vinden via bijvoorbeeld de site van Astrodienst. Achter in mijn boek staan ook tabellen maar deze geven echter alleen de standen van 1 januari aan. (Het zou anders een te dik boekwerk zijn geworden ).
Voor de duiding in de persoonlijke horoscoop let ik overigens vooral op de positie in de huizen en conjuncties.


3. Wilskracht en Pluto

De zon en de maan en alle planeten kunnen we verbinden met krachten. Zo kunnen we bijvoorbeeld de zon symbolisch verbinden met onze persoonlijkheid, met onze Ik-kracht.
Krachten kunnen ons leven verrijken, zeg maar bekrachtigen. Zij kunnen echter ook worden verwaarloosd waardoor ze niet tot ontwikkeling komen. Ze kunnen in dat geval niet optimaal worden ingezet en zelfs een vernietigende werking hebben.
Wanneer de zon zich als krachtbron zwak uit, verblijft hij in de schaduw van zijn eigen grootsheid. Maar als de zon zich scheppend uit, zal dit de energie van liefde opwekken. Wanneer een kracht zoals Pluto zich vernietigend uit dan kan dit angstaanjagende vormen aannemen (angst opwekken).

Ook Pluto en de Plutoïden zijn krachten. In mijn beleving zijn zij deze krachten verbonden met de opkomst en ondergang van de zon. Symbolisch bezitten zij zeg maar de kracht om de zon (astrologische betekenis, dus de: ik-kracht) te vernietigen of te ondersteunen in zijn herrijzenis. De kracht die deze macht bezit is: de Wil of de Wilskracht. Want als je er goed over nadenkt, is de wil een sterke, vasthoudende, indringende en krachtige energie die in staat is om de persoonlijkheid (de ik-kracht) te overvleugelen. De Plutoïden kunnen we vanuit deze context beschouwen als deelpersoonlijkheden van de wil. Wij kunnen ze associëren met wilskrachten.

Soms kan de wil de indruk wekken een eigen leven te leiden. Zo kan de wilskracht zich soms tegen je keren waardoor het geen ondersteunende kracht, maar een ondermijnende kracht wordt. De wil lijkt er dan als het ware een eigen wil op na te houden. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer de wil zich verzet tegen de innerlijke leiding van het ware zelf. In dat geval kan onze persoonlijkheid (de zon) zich niet volledig ontplooien. In het ongunstigste geval kunnen we zelfs ontsporen. Laat mij dit met een simpel voorbeeld verduidelijken:
Ik heb mij voorgenomen om minder te gaan snoepen, toch lukt me maar niet om het snoepen te verminderen. Mijn wilskracht doet dus zeg maar niet wat ik wil.
In dit voorbeeld: mijn gebit en mijn gezondheid zullen bij langdurig snoepen achteruit gaan. Mijn wil heeft dus op invloed op mijn ik. Sommige noemen dit misschien een zwakke wil, maar eigenlijk is er sprake van een zwakke ik-kracht (zon).

De zon is levensgevend. De voornaamste kracht in de horoscoop is dan ook de zon. Alle andere krachten (planeten, asteroïden en spirituele punten) zijn ondersteunende krachten voor deze levensgevende energiebron. Zij kunnen de persoonlijkheid (de ik-kracht) helpen versterken. Er is echter zoiets als een ‘kleine ik’ en een ‘grote ik’ (een lagere persoonlijkheid en een hogere persoonlijkheid). De kleine ik, ook wel het ego genoemd, is zeg maar een versluierde vorm van onze grote ik. Het is het nog niet volgroeide zelf. Toch maken zowel de kleine ik als de grote ik onderdeel uit van de zon (astrologische betekenis). Beide noemen we dus ik. Toch is de grote ik, het ware zelf, onze ik in de puurste vorm.
En dan nu mijn punt: Net zoals er iets is die mijn gedachtes bestuurd of mijn emoties beheerst, is er ook iets dat mijn wil aandrijf. Dit iets ben ik. Wanneer wilskracht echter wordt aangestuurd vanuit de behoefte van de kleine ik, in plaats van de grote ik, ontstaat er echter disbalans en heb ik het idee dat de wil niet naar altijd mij luistert. Hier enkele voorbeelden:
– Ik (grote ik) wil mijn kalmte bewaren, toch word ik (kleine ik) heel boos en begin te schreeuwen
– Ik (grote ik) wil een heldere geest, toch raak ik (kleine ik) verslaafd aan alcohol
– Ik (grote ik) wil vrede, toch maak ik (kleine ik) voortdurend ruzie
– Ik (grote ik) wil niet ziek worden, toch word ik (kleine ik) ziek.

In bovenstaande voorbeelden zie je dat de wil geen gehoor geeft aan de behoeftes van de grote ik. De wil lijkt er een eigen wil op na te houden. Toch is dit schijn. In de bovenstaande voorbeelden voedt de wil immers de behoeftes van de kleine ik. Anders gezegd: de wil vervult de behoeftes van het ego.

Willen wij onze wil samen laten vallen met onze hogere persoonlijkheid, dan zullen we eerst de kennis over onszelf moeten uitbreiden. We moeten uitzoeken wie wij werkelijk zijn om ons vervolgens met onze werkelijke ik te kunnen verzoenen. Wanneer we ons namelijk uit onbewustheid vereenzelvigen met onze versluierde ik (die klein wordt gehouden door veelal onbewuste maar sterke overtuigingen, vasthoudende gedachtes en intense gevoelens), zal de wil automatisch de verlangens van de versluierde ik volgen. Anders gezegd: de persoonlijkheid waarmee wij ons vereenzelvigen (dus: kleine ik of grote ik), zal door de wil worden bekrachtigd.
Pas wanneer wij beginnen onszelf te kennen, kan er een transformatie op gang komen. Pas dan zal de wil niet meer mijn ego-ik gehoorzamen, maar in harmonie kunnen gaan samenwerken met mijn hogere zelf.


4. Oorzaken van lijden

Soms zijn er krachten werkzaam, zo overweldigend groot dat ze buiten jou wil om tot explosies leiden en je helemaal opslokken en meetrekken de donkerte in. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een ongeval, oorlog en geweldsmisdrijven. Deze krachten schijnen van buitenaf ons aan te willen vallen. Zo voelen we ons in die situaties als het ware aangevallen door iets of iemand uit de buitenwereld. Zoals in situatie waar een geweldpleger ons overvalt en beroofd, of een bacterie ons immuunsysteem platlegt, of een trein die ontspoort. We denken bij dit soort inbreuken meestal niet gelijk aan zelfdestructie en zijn geneigd om de schuld buiten onszelf te plaatsen. Nu zijn er velen boeken over het onderwerp karma geschreven, maar dat terzijde.
Naast gewelddadigheid en vernietigende krachten die van buitenaf lijken te komen, zijn er ook minder zichtbare zelfvernietigende krachten. Deze krachten lijken we te kunnen sturen, of anders gezegd om te vormen of te transformeren.
Dit hele thema sluit overigens geheel aan bij dat van Pluto. Het thema van Pluto is als het ware de drijvende motor achter het hele proces van transformatie van de vernietiging (het lijden). Om deze transformatie, van de hierboven genoemde minder zichtbare vernietigende krachten te bewerkstelligen, hebben we een andere, nieuwe manier van benaderen nodig. Een manier die samenhangt met het thema rust en ruimte. Wanneer het ons namelijk lukt om vanuit een staat van rust en ruimte te opereren, kan het de vernietiging en dus het lijden als gevolg van zelfdestructie (volgens mijn mening) opgeheven worden.
Hieronder een rijtje aan voorbeelden van  inzichten die verband houden met de oorzaken van lijden. De inzichten zijn uit mijn eigen leerproces voortgekomen. Hieronder  mijn bevindingen op een rijtje:

Voorbeelden van oorzaken van lijden:

Veeleisendheid, controle en dwang:
Stress door jachtig en gecontroleerd bestaan (geduwd worden).
Huya –ik laat los

Jezelf niet eren:
Zelfkritiek – negatief oordeel over jezelf vellen.
Sedna – ik eer mezelf

Niet volgens je waarheid leven:
Niet vertrouwen op je eigen oordeel, ontkennen/negeren van je waarheidsbevinding.
Eris – ik leef mijn waarheid

Onbezonnenheid:
Je laten leiden door een teveel aan emoties en gedachten, Innerlijke onrust.
Varuna – ik ben alert

Niet in beweging komen en daardoor vasthouden aan spanning:
Je niet inspannen om spanning los te laten.
Quaoar – Ik schep beweging

Zeulen met zware lasten:
Geen afstand kunnen nemen van de zwaarte (identificeren met ‘boodschappen’ die zich in de zogenaamde energetische boodschappentas bevinden).
Makemake – Ik distantieer, neem afstand

Weglekken van energie:
Voortdurend energetisch verbonden blijven met mensen en gebeurtenissen die ‘gisteren’ hebben plaatsgevonden.
Ixion – Ik bewaak & bewaar mijn kracht

Verzameldrift:
Verzamelen van eigenschappen, behoeftes, levenslessen, angsten en tekortkomingen enz. Vasthouden aan alles wat niet van mij is uit angst voor tekortkoming en behoefte aan bestaanszekerheid.
Orcus – Ik bezit rijkdom

Onwetendheid:
Niet weten wie ik ben. Het vergeten van mijn oorspronkelijkheid en daardoor niet vanuit mijn kern -(kwaliteiten) kunnen leven.
Haumea – Ik erken mezelf

Vluchtgedrag:
De confrontatie met de pijn uit de weg gaan. Pijn verborgen houden in de duisternis.
Pluto – Ik laat mijn kwetsbaarheid toe

Ongeduld:
De drang om de ander of de situatie naar je hand te zetten (duwen).
O.a. Eris (maar in feite alle Plutoïden) – Ik heb de tijd


5. De Plutoïden en de kracht van onze overtuigingen

Stel je voor dat er in ons hart allemaal deurtjes zitten met daarachter een levenswijsheid. Bij sommigen staan deze deurtjes misschien op een kier of misschien staan er een aantal open? De reden dat ze bij veel mensen (nog) niet wagenwijd zijn geopend, heeft naar mijn mening voor een groot deel te maken met onze overtuigingen (oordelen). Overtuigingen die gevormd zijn door emotionele ervaringen uit het verleden. Onze eigen persoonlijke waarheden houden als gespierde uitsmijters de wacht. Deze sterke krachten drukken met ferme kracht de deuren naar wijsheid dicht. Hoe sterker onze overtuigingen, hoe gespierder de uitsmijters. Er is door deze zwaargewichten geen ruimte voor een andere waarheid. Ook al is die waarheid misschien veel eerlijker dan de onze, we zullen het niet weten als we  sterk aan onze persoonlijke overtuigingen blijven vasthouden. Vaak hebben we echter helemaal niet in de gaten welke gedachtes onze weg naar vrijheid versperren.

Hoewel de poortwachters weten wat voor een positieve kracht er achter de deur bevindt, houden zij hun kennis ‘geheim’ totdat de ‘baas’ toestemming geeft de geheimen prijs te geven. De baas staat hier voor het persoonlijke zelf en de Plutoïden staan voor de gespierde wachters voor de deurtjes van ons hart. Zij ondersteunen onze persoonlijkheid.
Wanneer onze persoonlijkheid zijn overtuigingen wil beschermen (ook al snijden ze geen hout), voeren de wachters hun opdracht vol overgave uit. Pas wanneer wij onze eigen (valse) overtuigingen beginnen te onderzoeken, kan er een begin worden gemaakt met het openen van de deurtjes. Je kunt je misschien wel voorstellen dat wanneer wij nog niet toe zijn aan het openen van de deurtjes (en dus toegeven dat je overtuigingen wankel van aard zijn), de afweer en bescherming van deze openingen gepaard gaat met angst. We verkrampen, verstenen of zetten ons afweergeschut op scherp. De poortwachters handelen in zo’n geval in een opperste staat van paraatheid en instinctief. De keus is simpel: vechten of vluchten (en dus niet bekommeren om ware wijsheid). Eerst moeten namelijk onze angsten overwonnen worden voordat er ruimte is voor iets nieuws. Voordat we nieuwe krachten in ons bewustzijn toelaten. Iedere poortwachter staat in positieve of negatieve zin in verbinding met kracht:

Pluto: transformatiekracht (ontwikkelen, blootleggen van kern)
Huya: stuwkracht (laten meevoeren met de stroom, vertrouwen)
Varuna: aantrekkingskracht (ontvangen)
Ixion:  daadkracht (zelfstandig functioneren)
Quaoar: scheppingskracht (doorgeven van het leven)
Haumea:  levenskracht (over de onvergankelijke kracht van het bestaan)
Eris: tegenkracht (tegenwicht bieden)
Sedna: zwaartekracht (zinken naar de bodem of loslaten? )
Orcus: overlevingskracht (manifestatie drang)
Makemake: verbeeldingskracht (Wat wil je geloven/zien?)


 

Praktijk voor astrologie