Ware geluk vinden we niet door het buiten onszelf te plaatsen (thema Orcus)

Iedereen kent de uitspraak: “geld maakt niet gelukkig”. Toch streven veel mensen naar uiterlijk bezit zoals het vergroten van hun rijkdom, het verlengen van de jeugd, het bezitten van een vaste relatie enzovoorts. Externe doelen (uiterlijke, materiële omstandigheden) kennen altijd een opgang en een ondergang, ze zijn dus vergankelijk (sterfelijk) en verbonden met de tijd. We kunnen externe omstandigheden niet voor altijd vasthouden. Dat wat we uiterlijk wensen te bezitten is niet altijd en voor eeuwig.
Wanneer we tijdens het leven het streven naar externe doelen, zoals rijkdom, roem, jeugd, schoonheid, aanzien enzovoorts en deze doelen op de eerste plaats blijven zetten, staat dit het allerhoogste principe: het leven vanuit liefde, in de weg.

We komen dichter bij een gelukkige staat van zijn wanneer we het streven naar optimale innerlijke omstandigheden op de eerste plaats gaan zetten. Externe omstandigheden kunnen sterven, maar ons innerlijk oog (het bewustzijn, de gewaarwording) zal niet sterven. Het streven naar innerlijke ervaringsdoelen zoals liefde, geluk, rust, geduld, eerbied en vrede ondersteunen de waarheid en verwerkelijking van het zelf. Wanneer we bijvoorbeeld kiezen voor de verwerkelijking van zoiets als innerlijke rust, dan zal dat automatisch ook een positief effect hebben op onze uiterlijke omstandigheden. Andersom geldt dat niet.

We zijn niet onze externe omstandigheden, maar wat we wel zijn, is onze  innerlijke omstandigheid. We kunnen ons vereenzelvigen met uiterlijke schoonheid, rijkdom, roem enzovoorts, maar wij zijn veel groter dan dat. Het ware geluk is in onszelf te vinden en vinden we niet door het buiten onszelf te plaatsen. Het vraagt om een mindset.

Heb ontzag voor de dood en buig voor de vergankelijkheid van de externe omstandigheden zoals de wisselwerking van de seizoenen, het proces van transformatie. Maar heb ook ontzag voor het leven en buig voor het voortbestaan van de innerlijke omstandigheden, de zekerheid en de continuïteit van je innerlijke aanwezigheid.

*Dit thema is verbonden met Orcus. Orcus gaat onder andere over de angst voor uiterlijke tekortkomingen.
Orcus wijst ons op het belang van het benutten en tot uiting brengen van onze innerlijke gaven( talenten). Orcus gaat over de fysieke uitdrukking van levenskracht, het manifest maken van liefde.