Halve waarheden (thema Makemake)

Inzicht is het samenvallen van gevoel en verstand (Gevoel + Verstand = Inzicht). Beide ‘ingrediënten’ zijn nodig om tot begrip te komen. Jammer genoeg werken gevoel en verstand niet altijd lekker samen en is het soms of het één of het ander die de overhand heeft. Zo ligt de focus of op de waarneming middels het gevoel of de focus ligt op de uiterlijke waarneming. Het gevolg is dan: Het voelt zo, dus het is zo! Of: Het presenteert zich zo en wordt als beeld in mijn hoofd opgenomen (je neemt het waar), dus is het zo.

Omdat mensen op verschillende manieren waarnemen kunnen er (ingrijpende) misverstanden ontstaan. Mensen kunnen van elkaar verwijderd raken omdat de ‘waarnemer’ niet invoelt en de ‘voeler’ het hele plaatje niet ziet. Om die reden kan men niet goed tot elkaar komen. De waarheid kan dan niet heel worden…

Soms kun je zo geabsorbeerd worden door een gevoel, zo overweldigd worden of vol zijn van een emotie (die alle aandacht opeist en die je misschien liever niet wilt voelen omdat het de innerlijke vrede verstoord). Het gevoel gaat je verstand te boven (het is niet te begrijpen of valt op dat moment voor jou niet te analyseren en dus te relativeren). Of je nu door verdriet wordt overmand of door frustratie wordt overspoeld, het is een wezenlijke ervaring en jouw waarheid. Je zit in de ervaring en het bevalt je niet.
Maar het kan ook zo zijn, dat je iets waarneemt ( je hoort iets en/of je ziet iets) wat voor jou gevoelsmatig  niet te bevatten is. Je neemt mogelijk iets afwijkends waar, iets dat alle aandacht opeist en mogelijk buiten jouw idee van de  ‘normale’ werkelijk valt. Het beeld gaat zeg maar je gevoel te boven. Dit is het geval wanneer je wordt geconfronteerd met een hoorbare en zichtbare realiteit die je liever niet wilt opmerken, omdat dit het uiterlijke vreedzame ‘plaatje’ verstoort. Je ziet of hoort iets, dat je eigenlijk liever niet wilt zien. Toch is het de realiteit, het uiterlijke plaatje waar jij tegenaan kijkt. Je kijkt naar de ervaring en het bevalt je niet.

Beide waarheden zijn waarheden, maar bevatten toch slechts een deel van de waarheid. Het zijn zeg maar halve waarheden en het ontbreekt beide waarheden aan volledig inzicht. Dit komt omdat het hoofd en het hart van elkaar gescheiden zijn. In het eerste geval wordt er middels het hart waargenomen en in het tweede geval neemt men waar via de zintuigen, waarna het ‘geziene’ door het hoofd wordt verwerkt (het hoofd analyseert, categoriseert, velgt er een oordeel over, enzovoorts).
Echter, om tot een eerlijk inzicht te kunnen komen, moeten we een vredeverstorende ervaring zowel van binnenuit als van buitenaf kunnen waarnemen. Want als het gevoel buitenspel wordt gezet en de focus wordt gelegd op de uiterlijke waarneming als er iets ‘negatiefs’ wordt waargenomen (negatief omdat het niet paste in de verwachting en de behoefte aan een vredelievend plaatje), dan kan het bewustzijn in je hoofd concluderen: “Dat wat  ik zie of hoor, keur ik af.” Je hoofd slaat het beeld op en knoopt er tevens een negatief oordeel aan vast.
Aan de andere kant: als het verstand buiten spel wordt gezet en de nadruk wordt gelegd op de innerlijke waarneming (het gevoel) als er iets ‘negatiefs’ wordt gevoeld (negatief omdat het niet paste in de innerlijke behoefte aan rust en vrede), dan kan het bewustzijn in het hart concluderen: “Dat wat ik voel, keur ik af.” Je hart slaat de pijn op en zet er als het ware energetisch prikkeldraad omheen.” Ook het hart gaat in de afweer-stand.

Zo kan het gebeuren dat wij gedurende ons leven rondlopen met eenzijdige waarnemingsbelevingen, waaruit onbewuste, zichzelf herhalende gedragspatronen ontstaan. Deze patronen houden stand, net zolang tot er een nieuw bewustzijn in ons wakker wordt. Een bewustzijn dat zich voldoende bereidwillig toont om op zoek te gaan naar de andere helft van de waarheidsbeleving. Alleen zo kunnen gebroken waarheden worden geheeld.

*Makemake:
Niets is zo zuiver, zo puur als de hele waarheid. Een gesloten hart en een gesloten blik schept een onwetende geest. Een open hart en een open blik maakt ruimte voor bewustzijn.