Pluto

-Een onzichtbaar web dat je verbindt met het verleden en de gedrevenheid (de impuls) om de wortels van problemen die zich schuil houden in dit web tot bewustzijn te brengen (naar de oppervlakte te halen).

-Onderworpen zijn aan een onontkoombare macht. Pluto staat voor de innerlijke behoefte om te ontsnappen aan dit gevoel van machteloosheid. Hij staat voor de intentie om ons te ontdoen van het gevoel van onderworpen zijn.

-Transformatie van de behoefte om het lot te ontlopen of om eraan te ontsnappen.

-De persoonlijke binding met emotionele blokkades transformeren. Het persoonlijke in het licht van het onpersoonlijke gaan zien.