Sedna’s keuze

Sociale regels, normen en waarden dienen het overlevingsmechanisme van de groep en zijn opgesteld om met elkaar als groep (gemeenschap) in vrede en eenheid samen te kunnen leven. Hoewel het mogelijk niet altijd zo wordt gezien: sociale omgangsregels zijn veelal gevormd uit de levenservaring (levenswijsheid). Onze ouders, voorouders en ander verwanten namen als het ware hun eigen kennis mee in de opvoeding en vormde hun kennis om tot leefregels. Deze gedragsregels dienen ter voorkoming van (sociale) problemen.
Wij leren van onze ‘fouten’. We leren echter niets wanneer we telkens dezelfde (vrede verstorende) keuzes blijven maken. Wanneer we dus telkens de inzichten van onze voorouders in de wind slaan. In dat geval zal de geschiedenis zich telkens blijven herhalen en zullen we telkens in dezelfde valkuilen stappen. We zullen dan ook nooit die vrede waar we uiteindelijk allemaal behoefte aan hebben, bereiken.

In het gunstigste geval is de opvoeding erop gericht om kennis door te geven, dit zodat de volgende generatie op verantwoordelijke manier leert omgaan met het maken van keuzes. Of anders gezegd: de opvoeding en het onderwijs zouden zich moeten richten op het leren maken van verantwoordelijke keuzes. Het klakkeloos gehoorzamen van gedragsregels, zonder het belang ervan te begrijpen, is namelijk niet de weg en leidt uiteindelijk tot verzet. Het risico van omgangsregels is namelijk dat ze na verloop van tijd ingesleten gewoontes worden en dat men vergeet waarom de ‘regels’ ook al weer belangrijk waren. Uit gebrek aan levenservaring kunnen volgende generaties de keuzes van de gemeenschap, verwanten, ouders en grootouders te betuttelend vinden. De kans bestaat dan, dat wijsheden van oudere generaties door de jongere garde de rug worden toegekeerd. Dit komt ook omdat het eigenbelang (de behoeftes en verlangens van het individu) in conflict komt met het leefpatroon van de groep waarin men samenleeft.
Wij mensen hechten veel waarde aan eigenbelang en wanneer het ons ontbreekt aan inzicht, zijn wij geneigd het eigenbelang voorop te stellen. Dit is uiteindelijk onze grootste valkuil!

Dit bovenstaande stukje tekst komt uit een  stuk met de titel: Sedna’s keuze (van 18 pagina’s). De reader die ik over Sedna heb geschreven is  bij mij voor een kleine bijdrage te bestellen. Zie onder: kiosk