Geluk

We zijn in een tijd beland waar de vraag: “hoe word ik gelukkig?” Of misschien beter gezegd: “hoe worden we met zijn allen gelukkig?” urgenter lijkt te worden. We beginnen ons langzamerhand steeds meer te realiseren dat de onstabiele situatie van de één een ontwrichtend effect heeft op de stabiliteit van de ander. Over het geheel genomen hebben wij de laatste tijd (in ieder geval de mensen in dit deel van de wereld) een welvarend bestaan gekend. De vraag die we onszelf hierbij kunnen stellen is: heeft dit ons ook gelukkiger gemaakt? Persoonlijk denk ik van niet. Ik zie bijvoorbeeld niet overal blije, voldane en tevreden gezichten om mij heen. Hoewel veel mensen op materieel gebied eigenlijk niets tekort komen, lopen er toch veel rond met een ontevreden gevoel. Daarbij is het zo dat de crisis van anderen nu letterlijk onze huiskamers binnen sijpelen. We worden gedwongen om de puinhopen in de wereld te aanschouwen. De problemen rondom zaken als armoede, honger, oorlogsgeweld, sexe ongelijkheid, gezondheid en medicijngebruik; milieuvervuiling; consumptiegedrag; seksueel misbruik; religieuze overtuiging (om maar even wat problemen op te sommen) kunnen niet meer worden weggemoffeld. Veel leed komt ons ervaringsgebied binnen. Waar we tot voor kort misschien nog de neiging hadden om de crisis van de ander uit ons kabbelend bestaan te weren, worden we er nu mee geconfronteerd. De tijd van onbewustheid is voorbij!
Deze tijd kunnen we aangrijpen als een kans. We kunnen tot het inzicht komen dat we de verantwoording voor ons geluksgevoel niet meer buiten onszelf kunnen plaatsen. Geluk hebben we voor een groot deel zelf in de hand en naast slachtoffer zijn we tevens zelf ook dader. We zijn het aan onszelf en de wereld verplicht om de zoektocht naar geluk niet lichtzinnig op te vatten.

Een belangrijke voorwaarde om gelukkig te zijn is: kunnen (of mogen) zijn. We moeten dan wel eerst de waarheid over onszelf kennen. Om te kunnen zijn, moeten we namelijk weten wie we zijn, waar we voor staan en wat we willen uitdragen. De zoektocht naar geluk begint dus eigenlijk met de vraag: wie ben ik?Wanneer we ernaar streven om vanuit een innerlijke staat van rust en ruimte te zijn, kunnen we ook het lijden als gevolg van zelfdestructie constructief gaan aanpakken. Dit hele thema sluit aan bij de astrologische duiding van Pluto. Pluto streeft in de wereld en in onze persoonlijke levens naar transparantie. Hij heeft als het ware betrekking op de drijvende motor achter het hele proces van transformatie van de vernietiging van het lijden, dit door de vernietiging van de illusie. De onlangs ontdekte Plutoïden ondersteunen Pluto in deze missie. Zij zijn als het ware de richtingaanwijzers op onze inwijdingsreis.

*Dit artikel betreft het eerste gedeelte van een groter artikel dat afgelopen voorjaar gepubliceerd werd in de ASAScoop