Het vonnis (thema Makemake)

Energie moet kunnen stromen, zich niet vastzetten en verkrampen. Zo ook emotionele energie.  Als je echter een punt hebt bereikt waarbij de emoties van pijn, gekwetstheid en verdriet zijn doorleeft, komt het er vervolgens op neer dat je ook je (negatieve) oordeel en het vonnis moet loslaten. Het oordeel over bijvoorbeeld de ander, over de ontstaansgeschiedenis en het verloop van de omstandigheden en het oordeel over de manier waarop jijzelf hebt gehandeld. Het gevaar is dat wanneer je naast de emoties niet ook het oordeel loslaat, je onnodig blijft hangen in een oud denkpatroon en keer op keer opnieuw het vonnis uit blijft spreken. Je komt in dat geval dan dus niet los van de pijn.  Stop daarom op tijd met oordelen en rechtspreken, of zoals ze in het Engels zeggen  (klinkt in mijn beleving beter): stop judging!

De geest kan rigide zijn. In onze hoofd kan de boel flink op slot zitten doordat we de vensters gesloten houden en daarmee de frisse wind uit onze gedachtes weren. We kunnen na de crisis werken aan verwerking: het voelen, doorleven en loslaten van emoties maar dan zijn we er nog niet. Naast de emotionele energie moet ook de geestelijke energie weer kunnen circuleren.  We kunnen namelijk niet heel worden wanneer wij te lang blijven vasthouden aan de beschuldiging. Het oordeel en het gevelde vonnis zullen we moeten loslaten. Anders blijft de ervaring uit het verleden zich telkens opnieuw in het heden herhalen. Daarom: als je een probleem ervaart in je leven, wijs dan niet (tot in de eeuwigheid) de vinger naar de ander. Laat het oordeel los, geef het rechtspreken uit handen. Laat het universum maar oordelen over goed of slecht. Accepteer het verleden, accepteer de ander zijn/haar beweegredenen. ‘Let it be’!

Onze geest houdt zich graag vast aan datgene wat ‘juist’ is, aan datgene wat logisch is, puur en zuiver. Alles wat niet langs de meetlat van de juiste handelswijze gelegd kan worden, wordt liever geweerd. Leed dat we ervaren bestempelen we veelal als oneerlijk, onrechtvaardig, intens gemeen of ronduit slecht. Onacceptabele gebeurtenissen (gebeurtenissen die ons kwaad doen en leed berokkenen) worden in onze geest gemakkelijk veroordeeld en het liefst zo snel mogelijk uit onze beleving verbannen. Energie zomaar volledig laten verdwijnen of oplossen is echter onmogelijk, maar daar heeft onze inventieve geest wat op gevonden! Het kan negatieve energie als het ware bevriezen, stil zetten in de geest. Dit bevriezen van energie voldoet als noodoplossing prima, maar op de lange termijn veroorzaakt het problemen. Deze bevroren ‘ijsblokjes’ ontdooien namelijk nooit zomaar uit zichzelf en blijven dus gedurende de tijd door onze geest zweven. Deze bevroren oordelen (want dat zijn het) zorgen er voor dat de luchtstroom in onze geest niet meer vrij kan circuleren. Het zijn obstakels die de stroming van ons denken uiteindelijk aan banden legt en in het uiterste geval de geestelijke stroming helemaal bevriest. Onze geest wordt dan rigide.

Het emotionele verwerkingsproces moet in het kader van heelwording altijd worden afgesloten met een mentaal besluit. In het reine komen met pijn betekent dat je de ander, de omstandigheden en het universum bewust opnieuw het vertrouwen zult moet schenken. Je zult dus bereidt moeten zijn om het leven de kans te geven om zich verder te ontwikkelen. Alleen door te vertrouwen op het goede in de ander (dat tot bewustzijn wil komen), door te vertrouwen op de liefde en de schoonheid van het leven, dat de intentie heeft om te ontwaken, kun je tot acceptatie komen. Werk eraan om je oordeel met betrekking tot het verleden te ontdooien. Vergeven heeft uiteindelijk alles te maken met het oordeel loslaten.  Genoeg is genoeg. Hoe lang sta je jezelf toe om problemen aan te trekken vanwege het pakketje bevroren herinneringen en negatieve oordelen? Met een schone lei beginnen betekent dat we komen tot objectiviteit, tot een lege staat van denken.

*Makemake gaat over het belang van afstand nemen met betrekking tot het energetische web van omstandigheden. Makemake heeft betrekking op het belast zijn met ballast en  wijst ons op de neiging om negatieve energie vast te houden, te absorberen en ons ermee te vereenzelvigen (identificeren).