De mythe van Saturnus: Een verhaal over de evolutie van de geest

Van oudsher worden levenservaringen verpakt in verhalen. Zo ook in mythes. We kunnen ons vermaken met het lezen van deze verhalen over natuurkrachten, goden, halfgoden en mensen. We kunnen het lezen ervan zien als een leuk tijdverdrijf en er verder niet al te veel betekenis aan geven. Voor veel mensen betekenen die oude mythes misschien niet zoveel. Sommige zien ze misschien puur als mooie sprookjes en veel mensen geloven niet in sprookjes…
Voor mij zijn mythes echter veel meer dan mooie sprookjes. Ik ben van mening dat er naast de letterlijke tekst van de mythe nog een ander, een minder tastbaar verhaal schuilt. In mijn beleving vervult een mythe de rol van een venster. Het is als een raam waar we doorheen kunnen kijken en kennis kunnen nemen van het mysterie achter het verhaal. Anders gezegd: mythes bevatten mysteries (voor het verstand van mensen ongrijpbare, bovennatuurlijke waarheid als geloofsartikel – Wiktionary.org)

In het verre verleden toen computers nog niet bestonden, vonden mensen het (net als nu) belangrijk om levenswijsheid door te geven aan het nageslacht. De leer van het leven neemt echter veel woorden aan uitleg in beslag (het is veelomvattend). Daarbij kan ons geheugen niet alles bewaren wat er te weten valt. Onbewust maakt onze geest (deze maakt deel uit van de drie componenten waaruit wij bestaan: lichaam, ziel en geest) een keuze in wat het wel en wat het niet onthoudt. Omdat het niet alles kan bewaren, is onze geest erop gericht om alleen het essentiële vast te houden. Of eigenlijk: datgene wat de geest denkt dat essentieel is (……)

Omdat ons geheugen zich niet alles bewust herinnert (onze geest niet alles in het zicht bewaard), verpakten mensen in het verleden belangrijke kennis en informatie, waarvan zij vonden dat het bewaard moest blijven, in mythes. Een verhaal neemt immers minder ruimte in beslag dan een boek vol kennis en is dus gemakkelijker te onthouden en door te geven. Doordat het vertellen van mythes tot de dagelijkse fysieke realiteit van velen behoorden, werden de levensverhalen over goden en natuurkrachten zintuiglijk tastbaar gemaakt. Mythes maakten onderdeel uit van de zintuiglijke ervaring (ze werden gehoord) en werden daardoor als het ware gematerialiseerd.
Zonder al te veel moeite kan kennis met behulp van verhalen naar de toekomst worden getransporteerd en bewaard blijven (onthouden worden). Oude mythes die in het verleden mondeling werden doorgegeven, bewijzen dat het transporteren van informatie uit het verleden naar het heden daadwerkelijk is gelukt. Mythes worden vandaag de dag immers nog steeds doorverteld en keer op keer opgeschreven. Mythes bieden het geheugen van de mensheid dus een steuntje in de rug. Zij helpen ons herinneren. Laten we naar de mythe van Saturnus gaan…

Dit is mijn laatste artikel van 2015. Het volledige artikel bestaat uit 12 blz. Te groot als stukje tekst voor op mijn site. Tegen een vergoeding van € 6,- stuur ik je graag het hele artikel per e-mail toe. Belangstelling? Stuur een mail naar: info@sterrentaal.nl