Schuld; thema Sedna

Sedna de mythische moeder van de zee, van de Inuit heeft als thema: de angst voor vernietiging van schoonheid door liefdeloosheid. De natuurvolken zoals Indianen & Inuit leefden in het werelddeel Amerika in harmonie met de natuur vanuit de overtuiging dat alles met elkaar verbonden is. Balans in geven en nemen (de wisselwerking tussen de behoeftes van een ander en mijn wezenlijke behoeftes) is/was bij deze volken een belangrijk thema. Zij wisten (weten) dat het niet respecteren en opzettelijk ontnemen van de bewegingsvrijheid van een ander heelheid verstoord en rouw om verlies tot gevolg heeft.
Sedna kunnen we in de horoscoop verbinden met oud zeer en diep verdriet dat om verwerking vraagt. Zij heeft betrekking op bedrog en het stille verdriet dat eruit voortkomt en waar je maar mee moet zien om te gaan (mee moet leren leven). Hoe groter de onschuld, hoe groter het gat. Je had het niet verwacht, je had het niet verdiend. Sedna gaat over het gevoel van miskenning, het gevoel in een hoekje gesmeten te worden. Op je eigen manier moet je maar vrede met dit onrecht zien te vinden. Echter de vraag is: hoe doe je dat?
Net als Eris, hoeven wij maar de krant open te slaan om te ontdekken dat het thema van Sedna nieuws is. De energie behorende bij het planeetje Sedna die in 2003 werd ontdekt, sijpelt door tot ons bewustzijn.
De eis tot compensatie, publiekelijke excuses en herstelbetalingen voor het schenden van de mensenrechten en het plegen van oorlogsmisdaden lijkt steeds vaker de gemoederen van bevolkingsgroepen bezig te houden. Ook al heeft het onheil lang geleden plaatsgevonden een misdaad tegen de menselijkheid kan het ritme van een volkshart vele generaties lang verstoren. Een aanslag op de ziel werpt blokkades op in het sociale netwerk en ingrijpende gebeurtenissen uit vorige generaties kunnen dooretteren in het heden. Voordat het natuurlijk evenwicht zich kan herstellen, moet altijd eerst de blokkade worden weggenomen. Echter: het is soms gemakkelijker de fouten van een ander te benoemen dan de tekortkomingen van jezelf onder ogen te zien, laat staan die van je voorouders.
Sedna’s mythe laat zien dat egoïstische handelingen de grenzen van liefde kunnen overschrijden. In mijn boek schrijf ik: “Het is belangrijk om de ware essentie van processen die dreigen te zinken in de diepte van de oceaan om te keren, zodat zij geen verrottingsproces in gang kunnen zetten. Sedna’s doel is een genezingsproces in gang te zetten dat resulteert in sociale verbondenheid.
De nieuwe eeuw ging van start met de ontdekking van de Plutoïden (dwergplaneten), waaronder Sedna (vlak na het in werking treden van het Internationaal Strafhof in Den Haag in 2002). Het opzij zetten van Nationale trots is in de 21ste eeuw een agendapunt geworden en de roep om schuldbekentenissen met betrekking tot gewetensvragen en choquerende kwesties lijkt te zijn toegenomen. Aan de discussie van Zwarte Piet en de Belgische minister die zijn gezicht zwart kleurde, kunnen we opmaken hoe een verlangen naar eerherstel, ongeacht de tijdslijn, uiteindelijk altijd een weg naar de oppervlakte zoekt.