Symbolen van de Plutoïden

Hoewel er verschillende suggesties op internet te vinden zijn, zijn de tekens van de Plutoïden zover ik weet nog in het stadium van ontwikkeling. S. Boonstra (dankzij hem startte ik in 2010 een onderzoek naar de Plutoïden) tekende Sedna, Haumea en Makemake. Met het Plutoteken in het achterhoofd, mijn intuïtie op scherp en de diepere betekenis van de Plutoïden als leidraad, ben ik vervolgens zelf de andere symbolen gaan tekenen.
Pluto  Eris  Haumea  MakeMake  Sedna

Quaoar  Orcus  Ixion  Huya  Varuna

Aandacht: thema Varuna

Een Plutoïde die zich lastig laat duiden is Varuna. De mythologische Varuna is als het licht in de hemel gedurende de dag en het licht dat zich gedurende de nacht verborgen houdt maar altijd is. Varuna is verbonden met de zon die volgens een vast patroon en ritme, trouw zijn weg door de hemel volgt. Varuna is de heerser van de kosmische orde. Een vreedzame kracht die functioneert op het niveau van absolute waarheid, rede en gerechtigheid.
Varuna is afkomstig uit de Vedische periode die is vernoemd naar de Veda’s. Volgens de Indiërs omvatten deze oude religieuze geschriften de eeuwige en absolute waarheid. Veda betekent dan ook weten of kennis en lijkt verwant met het Latijnse woord videre, dat zien betekent. Als alles wetende god ziet Varuna in het verleden, heden en de toekomst en is hij in staat om ieders gedachte te lezen. Het thema zien kunnen we in die zin dus met Varuna in verbinding brengen.

Het cyclische pad door het leven kunnen we vergelijken met de beweging van de zon. Zo speelt ons leven zich het ene moment af in het zonlicht en het andere moment bevinden wij ons in de schaduw. Het ene moment alle aandacht op ons gericht en het volgende moment heeft niemand onze aanwezigheid in de gaten. Simpel gezegd: Varuna gaat over aandacht.
Het hebben van aandacht voor een ander is in deze tijd van computers, mobiele telefoons, smart-tv’s en tablets overigens geen overbodige luxe. Het thema aandacht heeft anno nu, de aandacht. Zo komen we bijvoorbeeld het probleem van het tekort aan aandacht en het aandachttrekkend gedrag, dat steeds meer kinderen blijken te hebben, regelmatig als onderwerp in de bladen tegen.

Als een magneet kunnen wij informatie naar ons toe trekken of afstoten, afhankelijk van onze instelling. Wij kunnen onze omgeving positief verwelkomen en hartverwarmend binnenlaten, of we kunnen alles dat ons tegemoet treedt buiten de deur houden. Varuna staat voor de rechter die bepaalt wie er wel of niet naar binnen mag.
Een ontwikkelde Varuna bedenkt overigens zijn leven niet via zijn hoofd, maar leeft het leven en maakt keuzes met zijn hart. Een onontwikkelde Varuna is echter onrustig in lichaam en geest. Wanneer wij de waarheid van het leven echter tot ons door willen laten dringen, zullen wij aan de slag moeten om helderheid te scheppen.

Zoals gezegd kunnen we Varuna als oeroude zonnegod associëren met het licht in de hemel. Met de zon die met gemak de aandacht naar zich toe weet te trekken en gemist wordt tijdens zijn afwezigheid. We kunnen ons door de zon laten verwarmen, in het licht gezet laten worden en ons laten omringen met zijn stralingskracht. De aanwezigheid van de zon tijdens een mooie zonnige dag maakt ons veelal blij. Zonder het licht van de zon voelt menigeen zich een beetje somber, zeker wanneer de dagen korter worden en de nachten langer. De zon lijkt ons dan wat in de kou te zetten en wij zijn dan meer dan ooit op onszelf aangewezen. Maar zon of mens, zonder een waardige blik op ons gezicht of een warm onthaal zijn wij geneigd ons in de kou gezet te voelen. Aandacht geven, betekent energie geven. Door onze aandacht te richten op iemand, sturen wij een energetisch bundeltje licht op diens gezicht.
Vooral voor opgroeiende kinderen is het belangrijk om opgeladen te worden door het licht van aandacht en erkenning. Kinderen die aandacht moeten ontberen, groeien op in het donker. Dit noem ik de zogenaamde schaduwkinderen. Er zijn echter ook schaduwzielen die geboren worden met de herinnering van het gemis aan erkenning in hun hart.
Varuna vertelt ons echter dat wij niet afhankelijk hoeven te zijn van de aandacht van een ander, maar dat wij in staat zijn onszelf in het licht te zetten: te ‘verlichten’. Schaduwzielen hoeven niet voor eeuwig in de kou te staan of wanhopig hun best te doen om de aandacht naar zich toe te trekken. De zon geeft zijn warmte en werpt zijn stralen op de wereld buiten zichzelf. De zon zoekt de ontmoeting en krijgt daarmee de aandacht. De boodschap van Varuna is: omarm de wereld, wacht niet tot de dag de zon op jou gaat schijnen, maar durf zelf de zon te zijn!

Uit het boek de Plutoïden:

Hallo

Ik ben hier

Krachtig

Vrolijk

En heel geïnteresseerd!

Kijk, hier sta ik

Hier ben ik.

Wat doen jullie?

Mag ik meedoen?

Twist en tweestrijd: de aanvang van het nieuwe tijdperk

Tot voor kort stond Pluto nog op de negende plek in het rijtje van planeten (met de aarde meegerekend), maar hij werd onlangs gedwongen zich bij zijn familie te voegen. Een belangrijke stap in de spirituele evolutie die nog niet tot ieders bewustzijn is doorgedrongen. Toch kunnen we er niet meer om heen: Pluto is geen gewone planeet, maar een dwergplaneet behorende bij de groep van Plutoïden. Het was Eris die Pluto op zijn plaats zette. Zij die strijd voert voor gerechtigheid was een uitermate geschikte kandidaat om het misverstand recht te zetten en ‘collega’ Pluto terecht te wijzen met de boodschap: Hé ik ben als planeet in doorsnee even groot (misschien zelfs een beetje groter?) en dus niet onbelangrijk!
Van de mythe kunnen we leren dat het niet wijs is om Eris te negeren. Zo werd ze ooit als lid van de Griekse godenfamilie niet uitgenodigd op een bruiloftsfeest. Zij verscheen echter toch, om vervolgens in het midden van de menigte een gouden appel met het opschrift: “voor de mooiste” te werpen. Een gebeurtenis die uiteindelijk uitmondde in de Trojaanse oorlog. Ook Pluto’s ontdekking werd gevolgd door een oorlog en nu de krachtige Eris de godin van twist en tweestrijd is ontdekt, doet dit mogelijk het ergste vrezen.
 
In dit Watermantijdperk waarbij individualiteit en vrijheid thema’s zijn geworden, ontwaakt Eris in ons bewustzijn. In dit tijdperk zal het naar verwachting gaan over de bevrijding uit beknellende sociale, religieuze en economische keurslijven en structuren. De energie van Waterman kan zich het zowel positief als negatief manifesteren. Zo zullen we waarschijnlijk geconfronteerd worden met mensen en groepen die weinig tot geen respect tonen voor anderen en diens vrijheden. Tegelijkertijd zullen er ook bewegingen op gang komen die vanuit humanitaire motieven baanbrekende veranderingen bewerkstelligen. Eris is als de verontwaardigde soldaat en voert strijd tegen sociale ongelijkheid, discriminatie en onderdrukking. Zij bezit zowel de heftige intensiteit van Pluto, als het radicale en grillige karakter van Uranus. Net als Uranus staat zij voor het recht van vrijheid van meningsuiting. Maar waar Uranus vooral dwars kan liggen door zijn eigen onconventionele weg in te slaan tijdens zijn zoektocht naar vernieuwende mogelijkheden, gaat Eris een stap verder. Gedreven door innerlijke onvrede en boosheid is zij erop gericht onderlinge misstanden tegen elkaar uit te spelen en drijft zij een wig tussen mensen. Zij zoekt de confrontatie op en trekt sluimerende onvrede boven water met het doel een ruzie te ontketenen.
Als een opgerolde gifslang kan onvrede verborgen onder een hoopje bladeren liggen. Je tolereert, past je aan, leeft zogenaamd op vreedzame manier samen terwijl op dieper niveau de harmonie ontbreekt. Omwille van de lieve vrede (uit angst voor conflict) kunnen woorden worden ingeslikt en confrontaties worden vermeden. Maar nu is Eris ontdekt en komt de giftige slang tot leven. Onderhuidse spanningen die nooit in de openbaarheid werden gebracht kunnen nu als pus uit een puist tevoorschijn komen. Mensen kunnen onderling in stilzwijgende onvrede samenleven zonder dat er sprake is van diepe verbondenheid. Wie in zo’n façade wil leven is bij Eris aan het verkeerde adres. Pas wanneer iets openlijk wordt uitgevochten en pas nadat alle onderhuidse vuiligheid verwijderd is, kan er vrede zijn.
Op dieper niveau is Eris boosheid van collectieve aard en afkomstig van de wereldziel. Ieder van ons dient zich mogelijk in te zetten op een van de twaalf werkterreinen of misschien beter gezegd: strijdtonelen die aangegeven worden door de verschillende huizen. Eris plaatsing in de horoscoop geeft mogelijk aan, waar je spirituele missie ligt?
 
Je kunt nu niet bang in een hoekje kruipen en de tijd waarin zaken nog in een doofpot belandde lijkt voorgoed voorbij. Eris strijdt tegen de ziektekiemen die de wereld ongezond maken. Ziek zijn is het zichtbaar worden van de symptomen van een disbalans. Door uitbraak van ziekte wordt de disbalans zichtbaar en kan er een genezingsproces op gang worden gebracht. Je zou het misschien niet zeggen, maar de onruststokende Eris is als soldaat van de nieuwe tijd belast met een missie en voert strijd omwille de vrede. Flavius Vegetius Renatus uit de Romeinse tijd verklaarde: “Laat degene die vrede verlangt zich voorbereiden op de oorlog!”