Ons helend vermogen: Cheiron

Al een poosje houdt Cheiron mij bezig. Ik probeer de betekenis van deze mogelijk verdwaalde Planetoïde uit de Kuipergordel te plaatsen. Men heeft het vermoeden dat Neptunus ooit met zijn enorme zwaartekracht Cheiron binnen zijn baan trok en hij is dus net als de Plutoïden afkomstig uit de Kuipergordel. Opmerkelijk is dat ook het thema van Cheiron te maken heeft met lijden en net als Sedna met gekwetstheid en opgelopen trauma. Maar wat is nu eigenlijk het verschil tussen Cheiron en Sedna? Beide verstoten, beide getraumatiseerd. Het is overigens opmerkelijk dat een Kuipergordelobject zich als het ware op de voorgrond heeft geslingerd en daardoor de aandacht naar zich toe lijkt te willen trekken.
Ik ben er voor mezelf achter dat Cheiron te maken moet hebben met familiethema’s (beter gezegd: drama’s). Dit kunnen thema’s zijn die van generatie op generatie worden doorgegeven en ongemerkt in de aura blijft hangen. Zo kunnen angsten afkomstig uit het verleden of gebeurtenissen van een grootouder, zonder dat je er erg in hebt, je in de greep houden. Angst voor het onbekende, angst voor de boze buitenwereld, angst voor geweld, ziektes of andersoortige zaken kunnen van moeder op dochter, van vader op zoon, generatie op generatie worden doorgegeven.
Cheiron lijkt te gaan over je weerstand. Over het vermogen weerstand te bieden tegen problemen die afkomstig zijn uit het veld van de familieclan. In de mythe lukte Cheiron het om weerstand te bieden tegen het trauma van de afwijzing door zijn ouders. Hij is zich uiteindelijk geheel van zijn familie gaan onderscheiden en is er zelfs bovenuit gestegen met zijn wijsheid en kennis over geneeskunde. Cheiron hoort bij de familie van de ruwe en niet al te vriendelijke Centauren, maar Cheiron liet dit hele door egogedreven stuk in zijn persoonlijkheid los.
Cheiron zouden we kunnen zien als de stille kracht die in ieder van ons besloten ligt om patronen te doorbreken, de geschiedenis te helen en de rode verstikkende draden die je energetisch belemmeren om een vrije ziel te zijn door te breken (Cheiron staat overigens niet voor niets tussen de planeten Saturnus en Uranus in). Cheiron zuivert je energieveld, heelt de ziel puur en alleen door het verhogen van de weerstand. Allemaal met het doel: ruimte te creëren, het vergroten van je bewustzijn.
Wanneer je het kunt invoelen, kun je bij Sedna de zwaarte en verdriet van het afgescheiden zijn ervaren terwijl dit gevoel bij Cheiron ontbreekt. Bij Cheiron voel je geen zwaarte, verdriet of angst. Eigenlijk voel je niets van dit alles. Wat je wel voelt is een stille aanwezige kracht. Het is een prettige ontspannen stilte, een bewuste aanwezigheid. Cheiron is positief ingesteld en concentreert zich op mogelijkheden, niet op onmogelijkheden. Cheiron wacht zonder oordeel tot het moment jij klaar bent zijn kracht te benutten. Zijn symbool lijkt op een sleutel en geeft daarmee aan de sleutel van persoonlijke vrijheid in handen te hebben.
Cheiron treedt naar voren wanneer je weerstand biedt tegen overtuigingen en banden die je door de familie is ingefluisterd (zij het energetisch). In de mythe wist Cheiron een bijzondere gouden harp te bespelen. De muziek scheen zijn beluisteraars een inzicht te verschaffen dat niet met menselijke spraak te verkrijgen was. Zo is het ook met betrekking tot dit thema. Iedereen die wel eens met familieopstellingen te maken heeft gehad weet vast wat ik bedoel. Met het verstand kunnen we namelijk niet bevatten welke banden en patronen ons ongemerkt in de greep houden. Dat bewustzijn, wanneer je begint te ervaren dat een overtuiging, bagage, aangeleerd of automatisch gedrag niet bij jou thuishoort maar losgekoppeld kan worden, kan alleen via het gevoel tot je doordringen. Je kunt jezelf helen door blokkades in energie te doorbreken, zodat leed niet opnieuw beleefd hoeft te worden door een volgende generatie. Enkel de behoefte om weerstand te bieden tegen patronen en belemmeringen opgeworpen door je afkomst, is voldoende om een transformatie in gang te zetten. Ja, ik kan er niet onderuit, ook Cheiron gaat (net als de Plutoïden) over transformatie van lijden. En het verschil tussen Sedna en Cheiron? Sedna zegt: ik eer mijzelf, ik ben het waard (we kunnen samen één zijn), terwijl Cheiron zegt: ik toon weerstand, ik bezit het vermogen mijzelf te helen (ik kan mij losmaken, ik kan het alleen).

De koning der planeten: Jupiter

Vraag je je wel eens af: wat heb ik nodig om mij veilig en beschermd te voelen? Zaken waarbij ik mij niet prettig bij voel weet ik vaak wel te benoemen. Maar het constructief bedenken wat ik nodig heb om de omstandigheden die mij onzeker maken te veranderen, gaat niet vanzelf. Ik heb een plan van aanpak nodig, een strategie, een visie. Juist in gevoelige kwesties heb ik mijn verstand als ondersteuning nodig. Zonder verstand blijf ik mij in onveilige situaties onbeschermd voelen.
In het vorige stukje schreef ik over het IC in relatie tot emotionele behoeftes. Ik schreef dat wij ook zelf de bodem onder onze voeten kunnen bewerken en vruchtbaar kunnen maken. Maar soms laten we deze optie open en gaan we met een gevoel van tekortkoming door het leven. We voelen ons soms onbemind, onbeschermd of zonder gevoel van verwantschap zonder te weten hoe we dit gevoel kunnen transformeren, hoe we invloed kunnen uitoefenen op ons gevoel van veiligheid. Ik heb het hier overigens niet specifiek over mensen die momenteel in een uitzichtloze, onmachtige situatie verkeren en dringend verlangen naar veiligheid. Zoals mensen die onterecht in gevangenschap zitten en onvrijwillig worden vastgehouden, of mensen die leven in oorlogssituatie of terecht zijn gekomen in een ramp. Nee, ik heb het vooral ook over hen die momenteel helemaal niet in een levensbedreigende situatie verkeren, maar zich tijdens het gewone dagelijkse leven toch onzeker, angstig, onveilig en onbeschermd en daardoor onvrij voelen.
Om onszelf te kunnen beschermen en ons veilig te kunnen voelen hebben we misschien een held nodig. Een held die ons helpt onze innerlijke draak te verslaan en ons verlost uit de greep van angst. De held in de horoscoop is Jupiter. Tenminste als je het bekijkt vanuit de mythologie. Jupiter versloeg in de mythe Saturnus (Kronos) en redde Pluto (Hades) uit de buik van Saturnus.

Wanneer we onze eigen Pluto willen verlossen – bevrijden – kraken – transformeren – of hoe je het ook maar wil noemen, is het daarom misschien een idee om de hulp van Jupiter, onze held, in te schakelen?
De mythische Saturnus was geen toonbeeld van liefhebbende ouder en at zijn kinderen op. Saturnus was de vader die bang is zijn macht en heerschappij kwijt te raken. Alleen zijn zoon Jupiter wist te ontkomen. Deze redde vervolgens op oudere leeftijd zijn broers en zussen door zijn vader een braakopwekkend middel te geven, waardoor Pluto, onze oerkracht, kon worden bevrijdt.
Wanneer we blijven hangen in het verleden, wanneer we maar niet wakker kunnen worden uit een nare droom of herinnering, terwijl het daglicht allang door het raam naar binnenschijnt, wanneer we maar blijven worstelen met onze volwassenheid of wanneer de grond onder onze voeten maar wankel blijft (zie ook vorig stukje over IC), hebben we waarschijnlijk een held nodig die ons kan redden. Wanneer je je ondermijnt voelt in je kracht, op een bepaalde manier opgeslokt, beperkt en onvrij voelt, werp dan eens een blik op Jupiter, de koning der planeten, onze held en heelmeester.
Jupiter was bij de Romeinen de stralende oppergod, de god van het licht en de stralende hemel. Hij was identiek aan Zeus. Zowel Saturnus als Jupiter kunnen we associëren met leiderschap. Saturnus (de oude leider – senior) werkt vanuit ambitie en is praktisch ingesteld. De wereld door de ogen van Saturnus moet er vooral praktisch, nuttig, bruikbaar en gestructureerd eruit zien. Saturnus instelling is traditioneel, sober en behouden. Een teveel aan wetmatigheden kan echter een beperkend en beklemmend gevoel teweeg brengen. Jupiter is echter van een nieuwe generatie (nieuwe leider – junior) en wanneer hij zijn vader opvolgt en de nieuwe wereldleider wordt, toont hij zich tolerant, optimistisch, vrijgevig, als een man met een visie. Jupiter inspireert de wereld met zijn wijsheid en positieve instelling. Jupiter staat dan ook voor ruimte en groei. Ook Saturnus ambieert ontwikkeling, alleen is zijn werkwijze meer gestructureerd en planmatig van aard. Van Saturnus kunnen we veel deugden leren en de waarde van spaarzaamheid leren inzien. Maar willen we tijdens ons leven ook gelukkig worden dan zullen we ook onze aandacht moeten richten op nieuwe en andere mogelijkheden en de toekomst. Saturnus gaat in die zin over de gevestigde orde, over oude vertrouwde waarden, over het vasthouden van tradities, terwijl Jupiter gaat over hoop en het bewandelen van nieuwe wegen richting de toekomst. Ik las laatst in een boek de zin: “We zien alleen wat het filter in onze hersenen doorlaat”. Saturnus houdt in mijn ogen dit filter in stand, terwijl Jupiter volgens mij het filter wegtrekt.
Het is overigens opmerkelijk dat over Saturnus op astrologisch gebied meer lijkt te zijn gezegd en geschreven dan over Jupiter. We lijken meer in de ban van Saturnus. Toegegeven gaat zijn gang door de huizen niet ongemerkt aan mij voorbij en zijn invloed is merkbaar. Saturnus rondgang door de huizen geeft steevast die gebieden aan waarin ik mij op dat moment beperkt voel in mijn zelfexpressie en waar ik moeilijkheden ondervind. Daar waar Saturnus staat lijkt vertraging op te treden waardoor mijn aandacht zich lijkt te concentreren op één punt. Wanneer we het thema dat wordt aangeraakt echter willen verwerken (ontkrampen) dan hebben we volgens mij veel aan de energie van Jupiter. Wij moeten als het ware een optimistische blik op het ‘probleem’ werpen en onze innerlijke wijsheid erop loslaten. Vervolgens moeten we deze wijsheid als leidraad nemen en ons niet ongemerkt laten verlammen door een vastgeroeste kwestie. Wanneer Saturnus ons wijst op verstarring, doen we er goed aan om Jupiter op de troon te zetten en te laten meeregeren. Hij is de aangewezen leider die uiteindelijk in staat is Pluto te bevrijden.