De Plutoïden beleven

Net zoals de planeetstanden in de horoscoop voor een stukje herkenning kunnen zorgen, een zogenaamde ‘a ha – belevenis’ kunnen veroorzaken, heb ik gemerkt dat dit hetzelfde kan gelden voor de dwergplaneten in de Kuipergordel, zij het op een meer versluierde manier. Het is belangrijk, wil je de dwergplaneten tot je laten doordringen, dat je op een hele eerlijke, objectieve manier naar jezelf kijkt. Het is ook belangrijk dat je de informatie ontvangt middels je hart en je rechterhersenhelft.
In mijn vakantie probeerde ik het boek van Penney Peirce te lezen over de kracht van waarneming. Ik zeg probeerde, omdat ik mijn aandacht er maar moeilijk bij kon houden. Zij schreef echter wel interessante dingen over de hersenen en het hart, zo schrijft ze:

“Neurocardiologen hebben ontdekt dat het hart daadwerkelijk beschikt over een brein, dat het hart zelf een brein is! Er is vastgesteld dat 50 tot 65 procent van de cellen van het hart zenuwcellen zijn, net zoals de cellen van onze hersenen…..
Het lijkt erop dat het hart met name resoneert met de rechterhersenhelft.”

De linkerhersenhelft heeft betrekking op het rationele, procesmatige, logische denken terwijl de rechterhersenhelft meer betrekking heeft op intuïtieve inzichten. De meeste mensen gebruiken alleen de linkerhersenhelft en concentreren zich vooral op de logica, het lineair denken, het analytisch vermogen. Op internet staat te lezen: “de rechter hersenhelft “weet”, terwijl de linker hersenhelft “denkt” en theoretiseert.”
De rechterhersenhelft legt echter verbinding met de verbeelding, non-verbale communicatie en vermogen tot empathie. Met de rechterhersenhelft leef je meer in het huidige moment en ben je ontvankelijk en zonder oordeel.
Volgens Peirce wordt het waarnemen met de rechterhersenhelft onze nieuwe, ruimere context voor de vormgeving van de werkelijkheid. De druk op het waarnemen middels de linkerhersenhelft is in ons leven veelal te groot waardoor we te eenzijdig verbonden zijn met de starre stoffelijke realiteit. Daarom moeten wij, willen wij ons bewustzijn op een ander plan brengen, een overstap maken en de rechterhersenhelft zien te activeren. We moeten als het ware de leiding overdragen aan de rechterhersenhelft.

Toen ik voor het eerst over Pluto las herkende ik mezelf er eerlijk gezegd niet direct in. Het duurde een hele poos voordat ik Pluto en het huis waarin hij staat in mijn horoscoop beter begreep en eigenlijk leer ik nog steeds bij. Je moet namelijk de antwoorden in jezelf ‘voelen’. Met ons verstandelijk denkvermogen (linkerhersenhelft) kunnen we Pluto (en de andere Plutoïden) volgens mij nooit volledig begrijpen. De Plutoïden moeten eerst tot onze werkelijkheid doordringen willen we ze kunnen ‘verstaan’. Je hebt hiervoor namelijk je verbeeldingskracht, empathisch vermogen en intuïtie nodig. Je dient naar binnen te gaan en te luisteren naar je hart. Dit betekent dat je direct de confrontatie aan moet gaan met je diepere emoties en deze ook moet invoelen. Voor Pluto betekent dit dat je op zoek moet gaan naar je grootste angst. Wat is het in je leven dat je zodanig uit het evenwicht kunt brengen en zelfs in staat om je te vernietigen? Je moet een gesprek aangaan met je diepere emoties want anders zullen we de Plutoïden in de essentie niet begrijpen, laat staan Pluto’s angst voor vernietiging transformeren.
Terwijl we voor Pluto op zoek moeten gaan naar onze grootste angst, kunnen we bijvoorbeeld Sedna vinden door ons te richten op ons grootste verdriet, terwijl Eris weer verbonden is met onze boosheid. Deze emoties liggen echter niet altijd voor het oprapen en kunnen onder de oppervlakte van de verstandelijke realiteit verscholen liggen.